Får en homeopat krypa i säng med RIFO – Sällskapet för riksdagsledamöter och forskare?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 8 augusti 2016
- Torbjörn Sassersson
In bed - Crestock.com

In bed - Crestock.com

DEBATT. “Sällskapet riksdagsledamöter och forskare” förkortat RIFO, är ett forum för kontakt och dialog mellan riksdagsledamöter och forskare, men för att bli medlem i sällskapet måste RIFO:s styrelse ge sitt godkännande. Frågan är om tex en homeopat får vara med. Någon som vågar testa att bli bedömd av RIFO:s styrelse?

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Crestock.com

Vårdetablissemanget bestående av Landstingen, Läkemedelsverket och läkemedelsbranschen med stöd av föreningar som RIFO och VoF fortsätter sina kampanjer för att reducera svenska folkets möjligheter till vårdfrihet, anser föreningen NHF Sweden.

NHF Sweden skriver i sitt senaste nyhetsbrev:

“Först tog Regeringen det lagvidriga beslutet om att Antroposofiska homeopatiska medel ska registreras som vanliga läkemedel. Sedan fick vi veta Läkemedelsverket har lämnat in ett förslag som går ut på chockhöja registreringsavgifterna för homeopatiska läkemedel, naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel.”

RIFO – Riksdagens Filter för det Obekväma?

Två landsting kommer inte att förlänga avtalen med antroposofiska Vidarkliniken. Här pekas skeptikerföreningen VoF ut som särskilt influerande. VoF samarbetar bla med RIFO som beskrivs av NHF som en god mylla för delikatessjäv.

 

Får en homeopat bli anhängare i sällskapet RIFO?

RIFO:s representant berättar i slutet av videon ovan, inspelad av 2000-talets Vetenskap, om Riksdagens sällskap RIFO.

Så här skriver RIFO på sin hemsida om kraven för att bli medlem:

Thomas Strand (RIFO ordf) . Foto: Riksdagen, pressbild“Enligt Rifos stadgar (§3) kan till medlem i sällskapet antas ledamot av riksdagen, forskare inom såväl allmän som enskild verksamhet samt, om särskilda skäl föreligger, annan av sällskapets verksamhet intresserad person. Styrelsen beslutar om antagande av medlemmar i sällskapet.”

För medlemskap som forskare i Rifo krävs i allmänhet avslutad formell forskarutbildning och aktiv verksamhet som forskare. I de fall då ej båda dessa kriterier är uppfyllda kan även andra former av nära anknytning till kvalificerad forskning meritera för inval.

Om det finns ett intresse av att presentera tex något hälso- eller vårdrelaterat ämne som inte formaliserats i ett samarbete med Riksdagen dvs RIFO så finns de enskilda riksdagsledamöterna som – i princip – har friheten att arrangera möten eller föredrag.”

Bild: Thomas Strand, ordförande i RIFO – Foto: pressfoto, Riksdagen

Det framkommer i texten ovan att det krävs styrelsens godkännande för att en person ska kunna bli medlem i sällskapet. Frågan är om tex en homeopat ens kan bli medlem. En homeopat bör därför försöka.

RIFO:s representant menar i videon ovan att om inte RIFO bjuder in tex en homeopat till Riksdagen för att hålla föredrag så kan någon av riksdagsledamöterna göra det på eget bevåg.

Problemet är att även om en enskild riksdagsledamot vågar sig på att ta ett eget initiativ att försöka arrangera något som luktar “alternativt” i Riksdagens lokaler finns en mycket stor risk att denne får löpa gatlopp arrangerat av riksdagsledamöter och medier som är emot “det alternativa”.

Ett exempel var när riksdagsledamot Jan Lindholm försökte arrangera ett seminarium om riskerna med trådlös kommunikation i Riksdagen. Det fick stämpeln “alternativt” och det gjordes försök att sanera bort föredraget. Det lyckades inte, men frågan är om en riskdagsledamot någonsin igen vågar sig på att ta in något “obekvämt”. En annan fråga är om RIFO är en instans inom Riksdagen för att försöka smyga in evidensbaserad politik, en VoF-idé.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

RIFO

NHF Sweden

NewsVoice: Riksdagsman Jan Lindholm (MP): Självcensur hör inte hemma i en öppen demokrati

NewsVoice:  Replik till Mats Reimer: ”Viktigt att all forskning får företräde till riksdagen” – Jan Lindholm, Roland Utbult

NewsVoice: Herr Carl-Oskar Bohlin – En mikrovågsugn är inte en mobiltelefon

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *