Life-kedjan har inte gjort något fel – VoF vilseleder Expressens läsare

publicerad 7 januari 2018
- av NewsVoice
En butik i Life-kedjan, Michael Zazzio, Expressen Hälsoliv - Kollage: NewsVoice
En butik i Life-kedjan, Michael Zazzio, Expressen Hälsoliv – Kollage: NewsVoice

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har nyligen utsett Life-kedjan till Årets förvillare 2017 baserat på flera osanningar som VoF har hittat på. Artikeln i Expressen och Centerpartisten som ljuger om kolloidalt silver som vattendesinfektion är troligtvis det som ligger bakom VoF:s motivering om just kolloidalt silver. Det skriver Michael Zazzio som är medicinsk forskare och chefredaktör för tidningarna Hälsofrihet och 2000-Talets Vetenskap.

Text: Michael Zazzio (artikeln är uppdaterad kl 22:45, 8 jan), medicinsk forskare samt chefredaktör för tidningarna Hälsofrihet samt 2000-Talets Vetenskap

Artikeln i Expressen och Centerpartisten som ljuger om kolloidalt silver som vattendesinfektion är troligtvis det som ligger bakom VoF:s motivering om just kolloidalt silver.

Expressen-reportern Atilla Yoldas som är VoF:are intervjuade en annan VoF:are Claes Nyberg som ljög om att Holistics kolloidala silver inte skulle vara godkänt som vattendesinfektion. Samma VoF-fenomen är sedan tidigare känt från TV i Småland, närmare bestämt i Kalmar.

Björn Hammarström, pressansvarig på Kemikalieinspektionen - Pressfoto
Björn Hammarström, pressansvarig på Kemikalieinspektionen – Pressfoto

Kemikalieinspektionen kontaktade Expressen och påpekade att det som tidningen hade gått ut med inte stämmer. Kemikalieinspektionens pressansvarige, Björn Malmström, skrev i ett svar att han uttalade sig generellt i intervjun med Expressen och inte om någon specifik produkt.

Informationen om regler har Expressen hämtat från vår webbplats. Jag har nyss mejlat ett förtydligande till Expressens reporter om att det är nanosilver som inte får säljas för desinfektion av dricksvatten. Kemikalieinspektionens upplysningstjänst hanterar en förfrågan om att precisera texten på myndighetens webbplats. På grund av julledigheter kan det ta längre tid än vanligt att få svar, men myndigheten kommer att återkomma så snart som möjligt.


Det som VoF tydligen har väldigt svårt att förstå är att det är skillnad på nanosilver och joniskt silver.


Ionosil och Holistic är båda joniska produkter och är alltså inte per definition något kolloidalt nanosilver utan joniskt kolloidalt silver, eftersom den största mängden silver i produkten är i jonisk form (80 % i produkterna) med en medelstorlek på mellan 2 och 3 nanometer i diameter.

För ett drygt år sedan var jag delaktig forskare i en studie på kolloidalt silver som applicerades på bakterier, bland annat den meticillinresistenta bakterien staphylococcus aureus, vilken ger upphov till sjukhussjukan. På några minuter hade fler än 99,9 % av dessa bakterier avdödats trots att vi hade spätt ut det kolloidala silvret 100 gånger.

Samma effekt hade silvret på flera andra sjukdomsframkallande bakterier och även på mögelsvamp. Det finns även en hel del studier som visar att infektioner botas när kolloidalt silver används för invärtes bruk. Det handlar alltså om medicinska observationer som har gjorts i sedvanlig forskning. Att medlet inte har registrerats som något läkemedel förtar inte effekten i de studier som finns på området.

Life-kedjan informerar sina kunder korrekt

Expressen Hälsoliv om kolloidalt silver - Foto på Claes Nyberg: Hamid Ershad Sarabi
Faksimil: Expressen Hälsoliv om kolloidalt silver – Foto på Claes Nyberg: Hamid Ershad Sarabi

VoF påstår att Life-kedjans produkter är overksamma och att kedjan lurar sina kunder. Bland annat pekar man på att utrensning av gifter (detox) inte alls kan göras, utan att kroppen själv sköter om det.

Att vi lagrar upp gifter i kroppen och att många av dem utsöndras långsamt är ingen nyhet. VoF:s påstående är helt felaktigt, vilket visas av att det finns över 30,000 studier publicerade på MEDLINE och PubMed om avgiftning. Om EDTA-kelering för att rensa ut bland annat kvicksilver diskuteras och observeras i över 1200 publicerade studier på PubMed.

Flera svenska läkare har dock fällts i ansvarsmål för att de har använt sig av den metoden som är internationellt gångbar. På samma sätt finns det mängder av örter och andra medel som är utrensande. Det styrks av publicerad forskning, men VoF:s mål är uppenbarligen att förlöjliga befintlig forskning och de försäljare som baserar sin verksamhet på existerande forskning.

Läkemedlen står numera för en stor andel av dödsfallen. Sjukhusen tar bokstavligt talat livet av en massa patienter. Jag har ingen som helst förståelse för föreningar som VoF, vilka kallar sig vetenskapliga, men som inte bryr sig om att utvärdera den offentliga sjukvården, skadliga läkemedel och skadliga metoder utifrån en vetenskaplig grund. VoF borde lägga om kursen och lägga en del av sin energi på att granska sådana vårdmetoder som samhällets myndighetsutövare och politiker vurmar för, men som inte alltid är så särskilt nyttiga för patienterna, i stället för att föreningen ständigt ger sig på ofarliga samt oskadliga produkter och vårdmetoder.

Text: Michael Zazzio

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • VoF:aren Ulf Nyström tar sig i ton igen, trots en resolut tillsägelse om att hålla igen limpsaxen, eftersom han inte har något vettigt att komma med.

  Jag är övertygad om att Ljungqvists vendetta är till stor nytta, eftersom hans bludder avslöjar honom en gång för alla.

  Moderera inte! Den här polemiken behövs i det svenska dårhuset.

 • Vad fan, Ingemar?… Du kan ju inte ens skriva på ren svenska trots att du titulerar dig chefredaktör för Almanova och tidigare har titulerat dig chefredaktör i över 20 år för en annan tidning. Gå en svenskkurs på Hermods, för fan!! Kommunen har kurser i svenska för invandrare. Du kanske platsar bland alla nyanlända där?

  Som man skriver tänker man. Alla kan väl få missa något ord någonstans eller stava fel på ett eller annat ord, men att ständigt misshandla språket och visa att man tänker ofullständigt och fragmentariskt borde vara orsak nog att låta bli pennan och/eller tangentbordet på datorn.

 • ? Redaktör Sassersson? Är kommentarsfältet helt omodererat? Är detta rätt forum för personfejden mellan Zazze och Ingemar Ljungkvist?
  Det sagt så lät gärna Zazzes sista inlägg till mig ligga kvar. Det säger allt.

 • @MZ.
  I samband med denna debatt ber du exempelvis Ulf N att “hålla käften”. Jag tycker omvänt att du öppet och ärligt redogöra för svaren på följande tre frågor som tidigare har ställts till dig, men där du istället för att svara istället har letat syndabockar bland andra. Det verkar som du helt saknar både självinsikt och förmåga till självkritik Här är frågorna:
  Tre frågor att ställa på årsmötet:
  1. Varför starta myteriet av 2000-Talets Vetenskap med upptakt runt den 5 augusti. Michael Zazzio spelar ju
  läkemedelsindustrins agenda rakt i händerna?
  2. MZ opponerade sig inte det minsta när man i början av året beslutade dela timlöner för mestadels ideellt
  arbete. Man betalade även ut 10 000-tals kronor till de olika styrelsemedlemmarna. Hans ekonomiska
  överblick gör att tidningsekonomin fort kan rasa mot konkursens brant. Men det kanske är/var MZs avsikt?
  3. Våra två revisorer Tiroler och Lindvall har varit på barrikaderna. MZ verkar nu stå på en alldeles egen
  liten stridsplattform. Varför tvärvände MZ runt den 5 augusti?

  Ingemar Ljungqvist, chefredaktören som vägrade ge upp se även http://www.almanova.eu

 • @Ulf
  Orsaken till att två av revisorerna avstängdes även som medlemmar fyra dagar före årsmötet var att de förberett följande skrivning:
  “Gabor Tiroler , Föreningen SARAs revisor kommer att ställa följande yrkande förutsatt han får
  tillträde till årsmötet
  Till Föreningen Saras årsstämma, mars 2017
  Yrkande att årsstämman ej beviljar styrelsen ansvarsfrihet för skötseln av föreningens verksamhet under
  2016.
  Grunderna för yrkandet är följande.
  1. Styrelsen säger sig ha antagit nya stadgar för föreningen Sara på styrelsemöten 28 november och 12
  december 2016.
  Eftersom styrelsen inte har befogenhet att anta eller revidera stadgar för föreningen är beslutet ogiltigt. Att
  ändra föreningens stadgar är en uppgift för årsstämman. Styrelsen har agerat på ett självsvåldigt sätt.
  2. Styrelsen säger sig ha ändrat föreningens namn till något annat än SARA. Styrelsemöten 28 november och
  12 december 2016.
  Styrelsen har inte befogenhet att ändra Föreningens namn. Denna uppgift tillkommer årsstämman. Beslutet
  är ogiltigt.
  3. Vid styrelsemöte 31 oktober 2016 entledigades chefredaktör Ingemar Ljungqvist från sitt uppdrag som
  chefredaktör. Beslutet grundades på påståenden om bl.a. misskötsel samt utbetalning av föreningens medel
  för personliga kostnader. Beslutet fattades trots att det vid mötet förelåg en revisionsrapport av föreningens
  revisor, Gabor Tiroler, och revisorssuppleant Anders Lindvall. Enligt denna revisionsrapport hade ekonomin
  skötts utan anmärkning under 2016.
  I styrelsens uppdrag ingår inte att entlediga personal och särskilt inte en person som grundat och skött
  föreningens tidning i ett tjugotal år. Styrelsen har överträtt sina befogenheter genom att entlediga
  chefredaktören. Styrelsen syns inte ha polisanmält de påstådda oegentligheterna. I stället har styrelsen givit
  anklagelserna stor spridning genom att publicera dem i nr 5 av tidningen och på hemsidan. Påståendena har
  därmed nått föreningens mer än 4000 medlemmar och genom sin uppseendeväckande karaktär en betydligt
  större krets. Eftersom inget framkommit som styrker anklagelserna och eftersom de givits en så bred
  spridning torde rekvisiten för åtalbart förtal vara för handen.
  4. Styrelsen har under hand, i början av 2017, meddelat Agneta Bentsen att den fråntagit henne hennes
  uppgift i valberedningen och utsett en annan person i hennes ställe.
  Uppgiften att tillsätta valberedning tillkommer årsstämman. Styrelsen kan inte ändra vad årsstämman
  beslutat. Styrelsens beslut är ogiltigt och ett förslag från en ”valberedning” som Agneta Bentsen inte står
  bakom blir följaktligen inte heller giltigt.
  5. Styrelsen har omöjliggjort för ordinarie revisor, Gabor Tiroler, att ta del av och granska dokumentationen
  om skötseln av föreningens verksamhet och ekonomi under 2016.
  Styrelsen har gjort det omöjligt för Gabor Tiroler att fullgöra sitt uppdrag som revisor inför årsstämman 2017
  6. Den konflikt i föreningen som drivits fram av styrelsens agerande under hösten 2016 har orsakat
  föreningen och dess tidning stor skada.
  Vi ser mörkt på möjligheterna att reparera skadan och återfå förtroendet hos ett par tusen medlemmar som
  inte förnyat sitt medlemskap för 2017. Vi kan svårligen tänka oss en grövre försyndelse av en styrelse som
  fått förtroendet att sköta en verksamhet än att skjuta denna verksamhet så till den grad i sank att den upphör i
  brist på intressenter.

 • Håll igen käften, Ulf! Du begriper ju inte ens vad du läser. Analfabeter ska gå i förskolan innan de får börja i årskurs ett för att lära sig att läsa. VoF:are! Skällande hundar kan inte läsa.

 • Tack Ingemar för klargörandet om vem här som skriver p g a ekonomiska intressen. Det var intressant. Det är rättså unket av både honom själv och NV/redaktören att inte nämna detta.

 • @ Ingemar Ljungqvist
  Det där med att det skulle ha varit något planerat myteri från min sida kan du glömma! Det enda beslut som jag var med och fattade i styrelsen var att både du och jag skulle fråntas möjligheten att besluta om utbetalning av ersättningar och andra kostnader utan att styrelsen hade fattat något beslut om det i varje enskilt fall. Du vet att det är på det viset och det finns dessutom styrelseprotokoll som styrker att det var så som det gick till. Att jag, då i egenskap av ordförande, höll i ordförandeklubban innebar inte att jag röstade igenom de styrelsebeslut som du motsatte dig. Du drev föreningen som din enskilda firma och tömde för eget bruk varje år föreningskassan på alla medel, vilket du på ett styrelsemöte även tillstod att du hade gjort under många års tid.

  Mitt aktiebolags aktieinnehav i Ion Silver AB (firman har två aktiebolag – juridiska personer – som ägare – inga fysiska personer äger Ion Silver AB) har ingenting med VoF:s osanningar att göra. VoF är en skitförening som består av en hel del busar, slödder och annat patrask som älskar att jävlas med andra – ett sjukdomstillstånd med många diagnoskoder inom psykiatrin. Mig kan de inte jävlas med, eftersom jag är immun mot sådant trams. Skulle de någon gång i framtiden bli fysiska mot mig så är jag ju verkligen den man som inte bara kan försvara mig utan som även är ganska duktig på att paketera en hel del många motståndare på en och samma gång. Det har ju faktiskt historien visat några gånger tidigare, även om det då inte handlade om några miserabla VoF:are.

  Jag tycker att du ska sluta upp med att i tidningen AlmaNovas ledare ständigt ondgöra dig över mig. Folk talar om dig och har tröttnat på ditt eviga tjatande om sådant som du själv har hittat på. Signifikant för dig, Ingemar, har genom åren varit att du behöver hjältar och syndabockar och den som du utser till din syndabock förföljer du som en riktig stalker.

  Apropå Ion Silver AB så uttryckte du ditt intresse för att vara aktieägare i firman, när jag informerade dig om att mitt aktiebolag tillsammans med Anders Sultans aktiebolag hade köpt ut det andra aktiebolag som tidigare var delägare i Ion Silver AB. Jag kommer så väl ihåg dina två kommentarer till mig varav den första var “Det är jäv! Då kan du inte längre vara styrelseledamot i föreningen SARA. Du måste avgå som ordförande!” samt din andra replik där du sade “Varför sade du ingenting till mig? Jag ville ju också vara med!”.

 • Vad är ni jiddrar om? Grundartikeln handlar ju om VoF:s osanningar och inte om något annat. Att föreningen VoF ljuger i sin utnämning är helt klart bevisat. Per Larssons svammel om tingsrätten förtjänar inget avseende, eftersom det i målet bevisades att den åtalade chefredaktören utan grund hade pekat ut Anders Sultan såsom brottslig. Svenskt rättsväsende är inte rättvist och politikerdårarna i juryn borde skaffa sig en annan sysselsättning än att slaviskt följa det som frimurardomare säger åt dem Jurysystemet gagnar enbart de åtalade tidningarnas chefredaktörer. På samma sätt är det ytterst anskrämligt med det svenska nämndemannasystemet där lekmän (okunniga och outbildade politiker) ska få avgöra människors framtid. Vi lever i ett land där okunniga dårar styr enskildas och nationens öde.

  Ljungqvist klarlägger ingenting utan sluddrar som vanligt. Han är nog sur för att han blev uppsagd från tidningsredaktionen (egentligen blev han avskedad) efter att det hade framkommit att han hade spenderat föreningens pengar på arbeten som inte ingick i verksamheten och där medlen bland annat gick till hans dotter. Ljungqvist och hans dotter vägrade att betala tillbaka pengarna. Allt detta och mycket mer är den troliga anledningen till att han numera gör vad han kan för att smutskasta mig (vilket han har hållit på med länge), men jag är helt immun mot sådana snusmumrikar som han. Han har i och med sitt ogenomtänkta och delvis felaktiga här på NewsVoice inlägg nu sällat sig till VoF:arnas skara – en pladdrare bland pladdrare. Gå med i VoF, Ingemar, om du inte redan har tecknat medlemskap i den” bull shit”-föreningen, men där drunknar ditt pladder säkerligen i horden av andra, högljudda pladdrare. Där råder nämligen överröstandets metodik.

  På årsmötet – där den ur föreningen uteslutne före detta revisorn (som hade skyddat Ingemar genom att påstå att ingenting var felaktigt i dennes bokföring) blev tydligt uppmanad att lämna lokalen – lämnade faktiskt den före detta revisorn lokalen på egen hand, precis när tidsfristen gick ut. Han uppehöll sig obehörigen i lokalen och då har arrangören rätt att lyfta ut honom, vilket vi alltså slapp att göra, eftersom han avlägsnade sig helt för egen kraft. Han polisanmälde mig dock, men det blev aldrig något polisförhör. De insåg vad han var och att hans polisanmälan var helt ogrundad, men det begrep ju inte den före detta revisorn. Ja, du, Ingemar! Du ger dig aldrig. Babbla på du! Det är ändå ingen som lyssnar på dig längre, men det har du väl inte fattat. Ta dig en prilla till och ladda för nya angrepp på människor som du inte gillar!

 • @ Per, Ulf mfl
  MZ som är artikelförfattare har i vredesmod tappat balansen i sina inlägg. Ett fenomen som jag varnat vederbörande för eftersom han i en hel av sina skriverier har flera poänger. Men tyvärr är hans förmåga till självkritik inte av det vassaste slaget. Detta uppvisar han exempelvis i denna artikeln. Normalt i inlägg bör man uppge eventuella “conflict of interests”. I fallet med MZ gäller att han införskaffat det näst största aktieinnehavet i Ion-Silver, efter grundaren Anders Sultan.
  Däremot skriver han att han är chefredaktör för 2000-Talets Vetenskap. En position som han åstadkom genom ett av honom planerat myteri ( Jag var tidningens grundare och chefredaktör alltsedan 1996). För att fullfölja myteriet såg han sig tvungen att exempelvis med bryska metoder utestänga en av revisorerna vid årsmötet i Göteborg mars 2017. Metoderna var så bryska att revisorn tio minuter efter incidenten polisanmälde MZ. För att fullfölja myteriet skrev han också en tvåsidig artikel i nämnda tidskrift där jag skändades mer i den tidningen än vad någon annan som hängts ut. Då inberäknat sådana motståndare till hälsa som Rockefeller, Larhammar m.fl
  Jag har på uppmaning av vänner länge tigit och lidit i denna fråga, därför jag hoppades på att jag och MZ skulle kunna återta ett samarbete – efter det han införskaffat lite självinsikt. Men tyvärr så avslöjar såväl artikeln ovan som MZ s kommentarer ovan att detta saknas.
  Ingemar Ljungqvist, http://www.almanova.eu ” Chefredaktören som vägrade ge upp”

 • @Öystein Ursäkten godtas och det hedrar dig att du gjorde det.
  Nej du vet nu varifrån jag har min inkomst och den räcker mer än väl för mig så så jag behöver inte springa Big Pharmas eller andras ärenden. Mina kommentarer är 100% mina egna reaktioner. Kommentarer som genererats av att min läsning av artikeln här och dess kommentarer samt diverse googlande på ämnet lämnade mitt sökandet efter saklig och vetenskapligt välgrundad information med en korrekt användning av vetenskapliga termer utan positivt resultat. I detta fallet verkar VoF, myndigheter och medicinsk expertis ha betydligt bättre på fötterna. Men jag läser och prövar gärna påståenden oavsett vilken sida som gör dem. Som här nu t ex. Till vissas förtret. Vilket inte bekommer mig. 🙂

 • @ Per
  Nej visst, det var inte avsiktligt att skriva två “inte” efter varandra. Såg det tyvärr inte förrän jag postat och man kan inte ändra sina inlägg här (tror jag).
  “Viktigt är, inte minst i de naturvetenskapliga disciplinerna, att man skriver med stringens,” Den delen i ditt inlägg håller jag också med om. Det var en av anledningarna att jag fick vatten på min kvarn efter att jag läst artikeln och Googlat lite om silverprodukterna.
  Hehe bra kommentarer i övrigt Per. 🙂

 • @ Ulf Nyström,

  Det var nog klokt av dig att mejla mig och övertyga mig om att du inte är den jag misstänkte. Därför, som jag skrev, ber jag om ursäkt för att jag stod på mig där.

  Nej, det är inte fel på att vara journalist, generellt. Undantaget är trötta avdankade MSM-journalister som agerar maktelitens förlängda arm i syfte att vilseleda/hjärntvätta folket för att kunna behålla jobbet. Dessa borde doppas i tjära, sedan i fjädrar och sedan förpassas ut ur landet.

  Dock kvarstår min misstänksamhet mot dig, vad dina avsikter är och vems ärenden du går. Det känns väldigt mycket som Big Pharmas ärenden. Och vill ha stöd för att göra “vågen” för Big Pharma så har man nog kommit fel om man kliver in på NV och tror sig klara av det här.

  Du slängde dig in i kommentarsfältet som det andra inlägget och gav intrycket att du inte kunde särskilt mycket om denna sak (se gärna inlägget igen). Jag skickade då en länk med en beskrivning av Kolloidalt Silver (KS).

  Sedan har du kämpat med en sällan skådad frenesi för att, som det tycks, vilja krossa allt som kan tänkas framstå som positiva omdömen om KS. Ulf, du förstår, det brukar oftast innebära att man har en dold agenda. Och eftersom du beter och uttrycker dig som du gör så tror jag det om dig. Även om du nu inte var den iofs trevliga, numera pensionerade, journalisten Ulf Nyström på GP som jag först trodde.

 • Apropå ”Ulf Nyström 16 Jan, 2018 at 23:39”

  Av meningen ”Principen är här atomer som hålls samman av delokaliserade valenselektroner i gittret och INTE inte i avgränsade molekyler med kovalenta bindningar vilket kännetecknar molekyler.”, så förstår nog läsarna utan problem påståendet, att i ett silvergitter har atomers valenselektroner förflyttats till platser på strukturen där de är vitala för sammanhållningen. Dock är resten av meningen, med sina två negationer, som ju tar ut varandra, egentligen öppen för tolkning. Försöker kommentatorn göra oss förvirrade eller är han en slarver?

  Viktigt är, inte minst i de naturvetenskapliga disciplinerna, att man skriver med stringens, annars tappar läsarna nästan omgående intresset.

  Tyvärr verkar det inte vara viktigast för somliga kommentatorer här på NewsVoice att göra sig förstådda, utan snarare att använda tidningens läsare som objekt för själslig och verbal självbefläckelse.

 • Apropå “Ulf Nyström 16 Jan, 2018 at 23:39”

  Av meningen “Principen är här atomer som hålls samman av delokaliserade valenselektroner i gittret och INTE inte i avgränsade molekyler med kovalenta bindningar vilket kännetecknar molekyler.”, så förstår nog läsarna utan problem påståendet, att i ett silvergitter har atomers valenselektroner förflyttats till platser på strukturen där de är vitala för sammanhållningen. Dock är resten av meningen, med sina två negationer, som ju tar ut varandra, egentligen öppen för tolkning. Försöker kommentatorn göra oss förvirrade eller är han en slarver?

  Viktigt är, inte minst i de naturvetenskapliga disciplinerna, att man skriver med stringens, annars tappar läsarna nästan omgående intresset. Tyvärr verkar det inte vara viktigast för somliga kommentatorer här på NewsVoice att göra sig förstådda, utan att använda tidningens läsare som objekt för själslig och verbal självbefläckelse.

 • @Öystein
  Ditt beteende tarvar en ursäkt redan nu.
  *Ditt journalisttrams är minst sagt irrelevant för trådens ämne.
  *Personligen ser jag inte journalist som något negativt.
  *Varför ska jag bevisa något? Är det inte den som påstår något som har bevisbördan? Är man skyldig till allt ínnan motsatsen bevisats?
  * Vad menar du att jag ska skicka dig per epost och framför allt varför?
  * Min titel är Sr. Regulatory Affairs Manager och jag arbetar i en koncern inom industriellt kemskydd m m. Pluggade kemiteknik i Lund. Rätt långt från journalisthögskolan och GP alltså.

 • Hehe ännu ett irriterat inlägg från Zazzio. Inte helt utan underhållningsvärde… när han försöker hävda sig själv. Det hade räckt för min del om han hade skrivit kemiskt korrekta artiklar och inlägg samt svarat på frågor på ett sakligt sätt.
  Nej silver bildar per definition inte molekylföreningar och är “i sin renaste form” som du säger faktiskt inte en molekyl. Silveratomerna i sin renaste form bildar inte molekyler (Googla molekyl och jonförening om du glömt högstadiekemin) utan silveratomerna sitter i ett s k metallgitter som i detta fall har en kubisk struktur. Principen är här atomer som hålls samman av delokaliserade valenselektroner i gittret och INTE inte i avgränsade molekyler med kovalenta bindningar vilket kännetecknar molekyler.
  I vattenlösning finns andra joner – ja just det! Intressant är t ex som jag skrev då olika anjoner som silvret kan bilda svårlösliga jonföreningar med (nej inte molekyler). Detta skulle kunna vara en väg (finns flera andra) att göra sig av med oönskade silverjoner – men återigen för tredje gången – frågan är då är detta vad som önskas? Vore det önskvärt att minimera antalet silverjoner till förmån för rent kolloidalt silver eller är det silverjonlösningen som är den önskvärda/aktiva substansen; benämningen “kolloidalt” till trots. Den frågan får man tydligen inte ställa (?) men det kan ju då vara en (av många) anledningar till den förvirring som observerats t o m bland myndigheter och folk som kan kemi och medicin och som denna tråden startade med att diskutera. I avsaknad av svar skulle ju en elak man kunna tro att förvirringens dimridåer är rätt sköna att gömma sig bakom om man inte vet exakt vad man talar om eller är i kvack-branschen. Men jag är inte elak, jag bara upprepar obesvarade frågor och kommentarer. Sista rundan nu Zazzio, sedan ska jag låta dig varva ned.

 • Per Larsen 16 Jan, 2018 at 11:45
  @Jan Norberg, jag tror att tingsrätten skulle ha bedömt din drapa på samma sätt som MZs pladder, jag gör det.
  Hälsokost och alternativa behandlingar är kontroversiellt, därför skjuter VoF över målet och sparkar in öppnar dörrar med sin kritik, men det blir inte bättre av att MZ börjar yla.
  Långt de flesta, om inte alla, som nyttjar hälsokost och alternativa behandlingar vet vad statusen är för deras val, de behöver inga glåpord för sitt val. Inte heller vill någon länkas ihop med en alternativets Don Quijote, vem som än kläder sig i den rollen.

  Vad behöver man tillägga när man läst detta inlägg från Per Larsen??

  Fullt i klass med Börje Peratts självbild och vad är Per Larsens kommentarer om inte glåpord mot dem vilka är tveksamma till etablissemangets försvarare.

  Per L, tror gör man möjligen i kyrkan vilken jag gick ur som 16 åring, dvs jag är inte nån vän av “tro” vare sig det kommer från dig, svenska kyrkan eller en islamist.

  MZ är i sin fulla rätt att framföra sin uppfattning utan att du eller någon annan hantlangare åt Big Pharma skall rycka ut och förminska MZ på samma sätt som du gjort med Erik Enbys kontroversiella forskning.

  Skärp dig nu Per Larsen!!!

 • Jan Norberg: Vem bryr sig om den tragiska misantropens Per Larsen bittra skriverier här? Inte jag i vart fall. Så, ödsla ingen möda.

 • Mitt inlägg ovan gäller såklart inte bara inlägg i frågor rörande läkemedel/läkemedelsindustrin, men framförallt den, då det där finns i princip obegränsat med pengar. Och pengar är ofta makt – och det svenska folket är fostrat att hjärntvättas.

 • @ Ulf Nyström,

  Bevisa för mig att jag har fel. Du kan mejla mig på min icke hemliga mejladress: oystein.ronne@gmail.com

  Där kan vi mötas utanför detta forum. Och där kan du säkert på något sätt “bevisa” att min misstanke var fel. Och jag lovar dig, att om jag hade fel, så kommer att gå ut här med ett inlägg och be om ursäkt för att jag misstog mig på vem du är. För visst kan jag ha fel. Men bara ett “Nej”, som i inläggen ovan, det håller inte för mig. Jag har varit med om alltför mycket under mina 60 år för att köpa det.

  Men visst, vi kan som ett alternativ, lägga ner denna diskussion här och nu. Men vet du vad, då skulle ju jag vinna. Ock det vore väl inte så kul?

 • Vidare är jag övertygad om att alla de som lite naivt, och i blindo utan konkreta fakta, försvarar läkemedelsmaffian utan förbehåll, har fått ett duktigt honorar (läs muta eller blodspengar). Det gäller även de som skriver artiklar eller inlägg här.

  Varför skulle det inte vara så? Det vore t.o.m. riktigt logiskt. Idag vet vi ju att exempelvis läkare med jämna mellanrum bjuds på s.k. studieresor (läs mutresor) av läkemedelsbolagen. Läkemedelsbolagen köper på väl valda ställen reklam för sina “förträffliga” produkter.

  Även populära bloggsajter är idag viktiga platser att produktplacera på. Orsaken är att det når ut till många, samt att många bloggsajter nog av de flesta anses som seriösa och därför åtnjuter stort förtroende. Därmed spiller förtroendet över lite (eller mycket) på de som betalat för reklamplats. Och vad gäller läkemedelsindustrin så vet vi ju att det finns hur mycket “reklampengar” som helst.

  Så nog har de “vanliga” människor som inte är just läkare, men flitiga debattörer på diverse nätforum, säkerligen fått ett fet summa pengar för att argumentera lojalt. Jag menar, håll med om att pusselbitarna då faller på plats.

  Sen vill jag nog komplettera med att en annan orsak till hjärntvättade/läkemedelsföretagslojala åsikter och inlägg också kan vara kompisskap och/eller släktskap. Man vill helt enkelt vara kompislojal.

  Så förvånas inte över uppenbara konstiga inlägg som verkar sprungna rätt ut från läkemedelsindustrins PR/Reklam-avdelning. Lägg heller inte ner energi på att gå i svaromål, du kommer nämligen aldrig att ha råd att betala vad som krävs för att “vinna” en sådan debatt.

  Ett bra motargument för att klippa av kan vara: – Jag har inte råd att övertyga dig (ingen har råd att bjuda över läkemedelsindustrin).

 • @ Jan Norberg,

  Jag håller med dig här. Tomten Per Larsen har jag slutat att ens kommentera. Det är inte värt det.

 • @Jan Norberg, jag tror att tingsrätten skulle ha bedömt din drapa på samma sätt som MZs pladder, jag gör det.
  Hälsokost och alternativa behandlingar är kontroversiellt, därför skjuter VoF över målet och sparkar in öppnar dörrar med sin kritik, men det blir inte bättre av att MZ börjar yla.
  Långt de flesta, om inte alla, som nyttjar hälsokost och alternativa behandlingar vet vad statusen är för deras val, de behöver inga glåpord för sitt val. Inte heller vill någon länkas ihop med en alternativets Don Quijote, vem som än kläder sig i den rollen.

 • Per Larsen 16 Jan, 2018 at 00:39
  @MZ och Ulf Nyström det funkar inte, du är ett nättroll MZ per definition, lite bevis:
  Hans yttranden är vidlyftiga, ostrukturerade och till stora delar utan relevans.

  Återigen så tar Per Larsen till orda gm att ta saker ur sitt sammanhang, finns något som retar upp en så mycket??

  Att referera aktbilaga 170 i ett Tingsrättsmål antyder ju att målet varit omfattande med ett stort antal aktbilagor, att då endast redovisa utdrag från en anda aktbilaga (nr 170) ger ju knappast en samlad bild över vad detta egentligen handlar om.

  Men det är ju Per Larsens speciella debatt teknik i detta forum och som återigen främst är till för att föra sakfrågan helt ur spår och dissa människor vilka ifrågasätter den etablerade sk elitens forskning.

  Att en majoritet av etablissemangets representanter går hand i hand med Big Pharmas strävanden att göra livet svårt/omöjligt för oliktänkande bryr sig inte Per Larsen om ett dugg, han sätter närmast en ära i att racka ned på de människor som vågar ha en kritisk inställning till självutnämnda domare inom den etablerade vetenskapen.

  Har man följt Sven-Erik “Svara Doktorn” Nordins envig med Dan Larhammar den senaste tiden så förstår man att Per Larsen är en betald hejduk som gärna springer Dan Lurhammars ärenden.

  Av respekt för Sven-Erik Nordins integritet så länkar jag inte denna konversation här, men om Sven-Erik själv läser detta och vill delge oss andra sin mycket initierade debatt med Dan Lurhammar så tog nog denna debatt ett stort steg framåt i sakfrågan.

 • Ju enklare, mer harmlöst och icke vinstgivande för läkemedelsbranschen, desto större uppmärksamhet får dessa produkter.
  Ni som går Big Pharma och VoF:s ärenden, lägger ni ner lika mycket krut på att diskutera Alvedon och Simvastatin.
  Alvedon och Statiner är ju verkligen läkemedel som borde sättas på kartan då antalet biverkningar och förgiftningar ökar.
  Men det är väl inte det ni är ute efter….

 • @MZ och Ulf Nyström det funkar inte, du är ett nättroll NZ per definition, lite bevis:
  Hans yttranden är vidlyftiga, ostrukturerade och till stora delar utan relevans. Michael Zazzio ägnar betydande delar av skrifterna till att diskutera personer och omständigheter som inte har någon direkt betydelse för målet. En konsekvens av detta är att det är svårt för [tilltalad] att följa och förstå vad Anders Sultan hävdar i målet. I det kompletterande svaromålet har det påpekats att vissa av de i stämningsansökan påtalade uppgifterna inte förekommer i de aktuella artiklarna och att andra uppgifter är felaktigt återgivna.
  Michael Zazzio har i yttrande av den 26 oktober 2015 framhärdat och anser tydligen att uppgifterna förekommer, dock utan att precisera var dessa skulle återfinnas. Michael Zazzio har även gett in omfattande skriftlig bevisning bestående av klipp av artiklar m.m., jämte egna kommentarer, som till stora delar saknar betydelse för saken. Ett exempel på det senare gäller de omdömen han fäller om undertecknade ombud.
  – Helsingborgs tingsrätt: Aktbilaga 170, mål nr B 1890-15, 2015-12-08 [PDF]

 • @ Ulf Nyström

  Grattis, Ulf! Silver kan inte vara molekylärt i sin absolut renaste form och om det inte finns något annat ämne i närheten som det kan reagera med. Syre finns det, liksom en hel del annat i vatten, till exempel oxoniumjoner och hydroxidjoner (de finns där på grund av vattnets autoprotolys) samt de föroreningar som alltid finns i det silver som man använder, trots att det är minst 99,99 % silver i det. Så, hur du än vrider och vänder på dig så kommer silvret i “silvervattnet” att förr eller senare reagera med något annat ämne och bilda molekyler, antingen av kovalent eller jonär typ.

  Utopin med rent silver, i synnerhet i vatten!, är en omöjlighet, även den. Du verkar inte begripa att isolerade utopier inte existerar i vår värld.

  Jag har själv läst kemi på högskola/universitet. Dessutom har jag, förutom mina medicinska studier och vårdrelaterade utbildningar och kurser inom det området, studier bakom mig i biologi, geologi, astronomi och matematik. Jag har även arbetat i tio år som gymnasielärare i svenska och engelska och kan bara säga till dig, Ulf:
  Lär dig att skriva fullständiga meningar!! Du utelämnar subjektet här och var.

  Jag undrar uppriktigt sagt vad fan du är ute efter. Om du är så jäkla intresserad av att babbla med folk så kan du väl gå en diskussionsgrupp eller något liknande. Är du intresserad av kolloidalt silver så finns det en hel del litteratur att läsa, till exempel studier på PubMed. Jag har inte betalt för att “utbilda” dig. Det får du ta tag i själv, eftersom du är en sådan där som aldrig ger dig.

  Det var ett jävla tramsande! Jag orkar uppriktigt sagt inte med sådana som du. Jag får fler och ännu allvarligare vredesutbrott av blotta tanken på existensen av sådana personer som du. Dina egna inlägg är inte så väldigt konstruktiva, om du nu själv skulle inbilla dig det. Tidstjuv!

 • @ Ofta framgår rätt klart vem som har en dold agenda här. Sättet att ställa frågor och researcha blottar ganska snabbt om man är journalist eller ej och har en ruttna avsikter. Och har man gamla kolleger i MSM och lite tid över så kan det ju passa bra att göra Expressen en liten, ska vi kalla det, …tjänst.

 • Tja jag hade ju inte jättestora förhoppningar om seriösa välunderbyggda svar – och det fick jag inte heller – så frågan vad jag gör här ter sig ju berättigad. Börjar faktiskt undra själv nu efter att ha läst Zazzios föga konstruktiva vredesutbrott. Någon må ha trampat på en öm tå där.

  @Zazzio: Ett bra tips är att inte skriva i vredesmod. Lämna saken och ta upp den igen ett par timmar senare eller dagen efter. Under tiden kan du studera lite högstadie- och kanske t o m gymnasiekemi om silverjonens löslighet t ex i förhållande till pH, i förhållande till olika anjoner etc. Det kan ge svar på frågan om det skulle kunna konstrueras labmetoder eller industriprocesser som tar bort silverjoner. Det finns också t ex jonbytare och andra metoder som kan användas. Men är detta då syftet? “Utopi” skrev du. Det vore alltså önskvärt att inte ha t ex 80% silverjoner? Trots att det primärt är silverjonerna som är aktiva mot bakterier etc (om det nu är ett antibiotikum som är syftet). Jag har frågat tidigare om vilket som är den aktiva substansen. Samt om det är kolloiden, vore det då önskvärt att få bort silverjonerna (om ni bara kunde klura ut hur)? Eller vill man kränga en silverjonlösning under ett missvisande namn?
  “…atomärt eller molekylärt …” Silver förekommer metalliskt eller som jonföreningar. Då begreppen lätt blir förvirrade här (jag försöker motverka detta men det är sannerligen inte lätt) kan det vara lämpligt att inte hänvisa till molekylärt silver som inte existerar.

  @Östein:
  1) Om du läser så ser du att jag ställt flera frågor och gjort kommentarer som tarvar svar. Från en seriös verksamhet hade hade jag förväntat mig seriösa svar. Från kvacksalvare kan man förvänta sig tystnad, medvetet eller omedvetet förvillande eller enstaka vredesutbrott.
  2) Det är möjligt. Jag vet inte vem du refererar till.

 • @ Ulf Nyström, stort tack, diskussioner med kvacksalvarna slutar alltid på detta vis. Du har vunnit debatten i det ögonblick kvackarna försöker sig på en förvirrad härskarteknik. Har sett det förr!

 • @ Ulf Nyström

  Är det någon som förvillar, inte fattar och framför allt jiddrar så är det du. Lägg av med tramset nu för fan! Ta fram en enda studie i en normal miljö som visar att det inte alls frisätts en enda jon från ett atomärt eller molekylärt material. Klarar du inte av det så kan du hålla tyst för resten av framtiden, tycker jag. Babbla kan du göra hemma.

 • @ Ulf Nyström,

  Du verkar vara uppe i en näst intill fanatisk process för att försöka uppnå/visa ….vadå????

  Jag förstår inte din poäng, vad är du ute efter?

 • Om nu KS slulle vara en bluff, varför skulle då folk fortsätta köpa det? Man blir väl bara lurad en gång och försäljningen borde dö ut efter ett tag.

 • “…(detta är marknadsföringstermen…”
  Hur så? För att förvilla eller för att tillverkarna inte vet vad de talar om?
  “… och inte den kemiska utopin som aldrig kan uppnås till 100 %)”
  Jo det är fullt tänkbart göra en kolloid med silverpartiklar utan silverjoner. Om man vill. Jag får intrycket av att man inte vet vad som vore optimalt men man kränger det man kan få fram och svänger sig med lite begrepp som låter bra och som gör det lättare att blanda bort korten inför kritiker och myndigheter om det skulle bli nödvändigt

  @Östein: Nej.

 • I Sverige dör varje år omkring 3 000 personer på grund av korrekt behandling inom sjukvården, det vill säga att den korrekta behandlingen är dödsfarlig för patienterna. Det är Vårdförbundets siffra. Inom EU dör det varje år 200 000 människor på grund av behandlingen på sjukhus. Av kolloidalt silver (detta är marknadsföringstermen och inte den kemiska utopin som aldrig kan uppnås till 100 %) dör ingen, och i Norden har ingen som har druckit kolloidalt silver som har framställts på elektrolytisk väg blivit blå eller grå i hyn. Säkerhetsnivåerna för att inte få någon levertoxisk påverkan av silvermängden i kolloidalt silver ligger på flera hundra liter KS om dagen om det är av en styrka på 10 ppm.

  Dessa fakta gör att jag undrar vad VoF:arna håller på med. Har föreningens medlemmar inga hjärnor att tänka med? Finsk massmedia har nyligen startat ett drev mot privatpersoner i Finland som använder KS, vilket har lett till att Finland nu får medicinska flyktingar som lämnar landet.

  I Sverige talar korkade politiker om att de vill börja diskriminera barn som inte är vaccinerade, men politikerna kan inte de internationella konventionerna på sina fem fingrar, vilket de ska kunna innan de börjar föreslå lagar som är omöjliga att driva igenom.

  Inom landstingsvärlden ska man nu begära tvångsvaccinering av personalen, men det strider både mot den svenska grundlagen och mot internationella konventioner.

  Staten, dess myndigheter och landsting samt regioner har invaderats av läkemedelsbolagens maffia. Målet är att de intressenterna (aktieägarna och bolagsstyrelsernas ledamöter) ska tjäna som mycket pengar som möjligt och inte att de primärt ska hjälpa sjuka patienter. En av mina vänner arbetade inom läkemedelsindustrin och han förfärades över det hyckleri som pågår inom den branschen. Målet är inte att hjälpa de sjuka utan att suga ut så mycket vinst som möjligt ur varje farmakologiskt preparat.

 • I artikeln ovan står:
  “Ionosil och Holistic är båda joniska produkter och är alltså inte per definition något kolloidalt nanosilver…”
  OK. Dock marknadsförs ju iaf Ionosil såsom vore det kolloidalt silver men det är ju bra om vi är överens om att det är fel då.
  “…utan joniskt kolloidalt silver…”
  ?? Silverjoner i vattenlösning och partiklar i kolloidal form är två helt olika saker!
  “…eftersom den största mängden silver i produkten är i jonisk form (80 % i produkterna)…”
  Silverjoner i vattenlösning – OK.
  “… med en medelstorlek på mellan 2 och 3 nanometer i diameter.”
  ? Nej, silverjonen är betydligt mindre. Typ 0,1 nm eller däromkring i den mån detta nu är av intresse.

  Artikeln anges vara uppdaterad en gång men uppenbarligen inte av någon med kemikunskaper.

 • Erik: ÄR du biodlare? Varför heter det biodlare, när man inte kan “odla” djur? Har, till och från, via en liten bisyssla, skaffat mig en del erfarenheter av denna typ av djurhållning. Jag hjälpte biodlaren, då denna hade lite problem med binjurarna, samt att han hade kraftiga humörsvängningar, varvid jag misstänkte bipolaritet 🙂

 • Ulf Nyström: och om förvirringen inte skulle vara nog, så blandar dem dessutom ihop silvernitrat (AgNO3) med kolloidalt silver (na-Ag) som är två helt olika saker och de enda de har gemensamt är ordet silver. Silvernitrat skall man inte dricka, och silvernitrat får man fram genom att lösa upp silvret i syra, emedan man med får kolloidalt silver via elektrolys i destillerat vatten, varvid silver övergår till nanopartiklar och positivt laddade silverjoner.

 • @Erik. Köper du morfin av dina bin? 🙂 Är det hälsosamt? Det kan ju diskuteras om att dämpa smärtsymptom är att bringa hälsa. Biverkningar saknas ju inte heller precis. Det levereras ju förresten inte heller av bina utan av de förhatliga läkemedelsföretagen. Det kan ju stämma att bina pollinerar opievallmon men därefter tar Big Pharma över. Eller så acetyleras morfinet av mindre nogräknade individer – definitivt inte hälsosamt. Men jag känner att jag antagligen missat din poäng med morfinet.

 • Tack Öystein. Att t o m myndigheter och VoFare blir förvirrade är ju inte konstigt. (Möjligen är det ett medvetet försök att förvirra myndigheterna. Ja, tillverkarna slår nästan knut på sig själva i sina försök att övertyga myndigheterna att: OH NEJ, ni har fel, vi rekommenderar BARA detta för vattenrening, absolut inget annat. )
  Debatten handlar om “kolloidalt silver”, Ionosil säljs som “kolloidalt silver”, din länk har titeln “kolloidalt silver”. Då tror man ju att det man diskuterar. Men det kan man inte vara säker på. Redan 2:a stycket i din länk är smått förvirrande. Läs första meningen och sedan tredje och fjärde. “Ionosil kolloidalt silver” består alltså till 80% av silverjoner! Alltså i princip en variant på de gamla lapis-silvernitratpreparen som påstås vara farliga. Är inte detta förvirrande? Det är också skrämselpropaganda att de gamla silverjonpreparaten innehåller salpetersyra! Vilket är rent vilseledande då slutprodukten givetvis har neutralt pH och inte innehåller frätande salpetersyra. Vidare nämns att dessa gamla (lapis) silverjonpreparat kan ge argyri. Samtidigt sägs att Ionosil är 80% silverjoner. Läser man vidare så är det silverjonerna som har bakteriedödande effekt men man får ju rimligen bestämma sig för om man hatar eller älskar silverjoner, eller hur? Och i det senare fallet, varför kalla dem för kolloidalt silver?
  Det verkar som om man vill kränga preparat som till största delen inte skiljer sig från de klassiska silverjonprodukterna (aktiva substansen är silverjoner) men man kallar dem för kolloidalt silver och säger att de gamla silverjonpreparaten var farliga men att silverjonerna i Ionsil nu är ofarliga och hälsobringande. Inte konstigt att folk blir förvirrade. Eller vilseledda.

 • Jag typ hoppas de här Vof ger sig på oss biodlare snart. Om att alla de produkter vi köper av våra bin varje höst skulle vara något Ohällsosamt. Honung, pollen, morfin, mm.

 • För mig gäller personlig (och andras) erfarenhet och efter att ha ‘huttat’ 15ml kolloidalt silver morgon o’ kväll i över fem år har jag bara lovord att säga om denna super-produkt. I mitt hushåll har vi inte haft minsta snuva eller magsjuka, eller annan infektion, sedan KS kom i huset. Det ni!

  Att gång efter annan utsätta företag och enskilda för förföljelse, som gammelmedia gör genom att sprida rena lögner, är ett rent kriminellt förfarande. Att detta dessutom kan fortgå gör att man undrar hur det står till med svenskt rättsväsende!

 • Jag har försökt hitta info om de här silverprodukterna, oftast benämnda kolloidalt silver, och läser även här med intresse om detta men det verkar som om förespråkarna och försäljarna saknar kunskaper i kemi; artikeln här inkluderad. Men jag tar gärna emot en förklaring/förtydligande. Kommer de positiva hälsoeffekterna från kolloidalt silver eller silverjoner? Vilken är den aktiva substansen?

 • Ja, inte får man någon “hälsoångest” av Lifebutikerna.. Snarare av den traditionella vårdens huvudlösa förskrivande av allhanda medikamenter med allvarliga biverkningar, lugnande till äldre multisjuka,(ofta mediciner som har kontraindikationer och är direkt olämpliga till äldre sköra patienter) antibiotika i “förebyggande syfte” vid tandvårdsbehandlingar (det har ökat med 8% senaste åren) Och den totala vaccinationshysterin! Det är saker man får ångest av om man inte lyckas hålla sig frisk!
  Då är det skrämmande att se hur organisationer som Vof, som utan vetenskaplig grund sprider en massa lögner.. Man vägrar läsa annat än sina egna “forskares” rapporter.. (forskare som dessutom ofta står i ett jävsförhållande till såväl läkemedels som livsmedelsindustri!) Nej skämmes! nu har ni gått för långt!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *