Borrelia – svensk sjukvård sätter fel diagnoser medan patienter blir botade utomlands

28

Vi har nu senaste året sett hur barnläkare Mats Reimer kraftig inriktat sig på att smutskasta borreliasjuka, läkare som är specialiserade på fästinginfektioner och forskare som driver utvecklingen framåt. Han försöker på alla sätt förminska och få andra att framstå som oseriösa, man förstår ju att Reimer inte bryr sig om borreliasjuka på något vis utan allt bottnar i andra intressen, kanske intressen som VoF och läkemedelsindustrin tjänar på.

Text och foto: Benny Sellberg, Borreliabloggen, Borreliaupproret på FB

Benny SellbergVi som fått diagnosen kronisk borrelia via flertalet prover i utlandet har innan snurrat i Svenska vården i många år och sakta blivit sämre. Många har ju fått diagnoser som MS, Fibromyalgi, RA, depression, ångest, Crohns osv, som ju i flesta fall behöver medicineras hela livet. Många har fått kort antibiotika behandling i Sverige men inte blivit helt bra och sen blivit mycket sämre en tid efter behandlingen.

De som behandlas via specialistklinikerna i utlandet blir oftast helt friska efter 3-6 månaders antibiotikabehandling, ja hela 94% blir bättre eller helt bra.

Det är kombinationer av antibiotika och parasitmedel beroende på vilka coinfections man har, samt kompletteras med naturmedel och kostråd.

Mats Reimer, Aftonbladet, Kronisk BorreliaVi har i borreliabloggen kunnat visa hur Anders Tegnell lämnat ut hela SMI:s utredning innan den släpptes offentligt, och då till en reporter som är nära knuten till VoF, samt att utredningen i vanlig ordning stinker av jäv och var styrd för att komma till resultatet att inga ändringar görs.

Det började redan 5-6 månader innan utredningen skulle vara färdig, med att utredarna hos SMI gick ut i media och visade sina förutfattade åsikter och fördömde all provtagning som görs utomlands.

Nya testmetoder hade aldrig chansen att komma patienter tillgodo trots att det finns vetenskapligt stöd för dessa. Vi har även hittat jävförhållanden som är direkt upprörande och att myndigheten inte själva ser några intressekonfliker visar att det aldrig varit frågan om att utföra en kvalitativ och riktig utredning.

Kan Anders Tegnell ha gjort samma sorts obefinliga jävutredning som han brukar göra kan man undra. Ja dom flesta vet ju om vad som kommit ut om vaccinet gardasil som ges gratis till flickor, och hur illa Tegnell skötte det.

”Att tre av sex experter som stod bakom beslutet hade kopplingar till vaccinindustrin ifrågasattes aldrig, skriver Svenska Dagbladet. – Visst, vi var medvetna om dessa bindningar”, sa Anders Tegnell till Svenska Dagbladet.

Enligt Svenska Dagbladet är insynen kring HPV-beslutet mycket liten. Det finns inga protokoll från sammanträden och ingen samlad dokumentation om handläggningen. Anders Tegnell säger till Svenska Dagbladet att han inte minns om jävsproblematiken diskuterades med chefsjuristen eller generaldirektören. Något som ska göras vid intressekonflikter.

Nu gör Mats Reimer i sin blogg på Dagens Medicin utfall mot en Läkare i Sverige som behandlat patienter i enlighet med ILADS rekommendationer, vi kallar denna mycket duktige läkare för Dr X.

Dr X, är väldigt påläst och insatt i senaste forskningen gällande borrelia och dess coinfections, han håller sig uppdaterad om de senaste rönen genom att resa runt i världen och besöka de forskare som är mest framstående i detta ämne.

Att en läkare som Dr X attackeras hårt av en barnläkare som Mats Reimer som inte har något kunnande om fästinginfektioner är direkt löjeväckande. Reimer vill inte erkänna persisterande kronisk borrelia, persisterade betyder kvarvarande och kronisk betyder långvarig och räknas som det när man gått med infektionen i över 6 månader utan att få adekvat behandling. Det finns otaliga vetenskapliga studier som visar på persisterande borrelia.

Jag är själv ett lysande exempel där Dr X lyckats när vården misslyckats i 8 år. Från att knappt kunna ta mig fram med kryckor, sluddrande tal, svåra andninguppehåll, dåliga levervärden, inflammationer i tarmar, svår neuropatisk smärta, signalfel, osv så är jag nu tillbaks på banan och behöver inte läggas in för vård varje månad.

Jag kan gå normalt igen, andningsuppehållen har minskat från 43/tim till 2/tim, har bra levervärden, inga inflammationer i tarmar, sluddrar inte i talet osv och behöver inte längre inta otaliga starka mediciner från Svenska vården.

När ett tiotal allvarliga diagnoser visat sig vara felaktiga efter mer omfattande provtagningar utomlands, och behandling enligt ILADS rekommendationer har gjort mig frisk så förstår ju alla att myndigheter och vård i Sverige har en del att lära sig. Som min familjeläkare sa: “du är ett levande bevis på att längre behandling är absolut nödvändigt ibland och kan göra underverk vid kronisk borrelia.”

Jag kommer fortsätta kämpa för att borreliasjuka ska få bättre och tidigare diagnostisering och när det behövs, längre behandling vid kronisk borrelia och coinfections. Jag ger mig in i politiken och hoppas kunna få upp ögonen på folk och driva igenom förändringar på sikt. Vi kan inte ha personer på ledande positioner inom vård och myndigheter som är knutna till suspekta organisationer där girighet går före människors hälsa.

Text och foto: Benny Sellberg, Borreliabloggen, Borreliaupproret på FB

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

28 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Anita
Anita
Gäst
28 april 2016 kl 19:15

Har MATS REIMER någon annan diagnos på de symtom och lidandet. Behandling? Han verkar inte vara läkare. Har man kollat?

Emma
Gäst
Reply to  Anita
29 april 2016 kl 09:43

Hej Anita! Mats Reimer är så vitt jag vet barnläkare och skriver mycket om andra ämnen. Andra kan säga mer om det han faktiskt säger och tycker än jag, men jag skulle tro att han ogillar oklarhet och brist på vetenskaplighet seriositet. Hans syn på Lyme & kroniska infektioner, GU syndrome eller vad man nu ska kalla dessa jobbiga tillstånd som kan utlösas av infektioner som borrelia, twar, bartonella, anaplasma, babesia, mfl mfl, diverse virus, framstår som märklig i ljuset av forskning och serösa ansträngningar att hjälpa utomlands och i Sverige. Han borde kanske vända sitt intresse mot den kunskap som finns inom området i den kinesiska läke-traditionen, så som man tvingats göra i USA för att lära sig mer om örtbehandling och få mer helhetssyn på dessa komplexa tillsånd. Ilskan mot Kennet Sandström (“dr X”) framstår som en aning bisarr för oss som känner honom. Mer försiktig och mån om att hålla sig till läkar-etik och att ha på fötterna utifrån vetenskapligt tänk får man liksom leta efter. Men det är inte många som orkar verka i den här nischen som läkare inom skolmedicinen. Kanske måste man som Sandström ha varit sjuk själv, även om många andra går in och specialiserar sig utan egen erfarenhet av sjukdomarna, enbart av empati och nyfikenhet på verkligheten. Det kanske mest spännande idag är kanske hur man börjar öppna så smått för den ganske uppenbara kopplingen mellan kroniska infektioner och diagnosen ME. Forskning tar sin tid och för oss som inte är forskare kan det framstå som småsint att tjafsa om behandlingar som uppenbart ger resultat. Men det är så det funkar. Låt oss ha tålamod. Och mod att acceptera att de som klagar på symptom som sjukvården ännu inte vet vad de ska göra med har något viktigt att säga. Både om sina egna behov och om sjukvårdens brist på kunskap inom ett antal områden. En del pekar på ekonomiska aspekterna av motståndet mot att erkänna att dessa sjukdomstillstånd “finns”. Både hos Reimer personligen och på andra viktiga håll. Någon annan än jag kan säkert säga något om det.

Bertil NätvÄrkselev
Bertil NätvÄrkselev
Gäst
1 maj 2014 kl 14:22

Bo S, tack för producerade resultat 29 Apr, 2014 at 00:22 !

Lagar skrivs inte för att ”medborgarna skall följa vissa regelverk”- ordet/begreppet ”medborgarna”, är enligt min i livet utvecklade mentala kunskap, fel kvalitet och säkerhet i nutid och rum, om EN drabbad myndig enskild medborgare i EN svensk domstol, som behörigt rättssubjekt, i nutid och rum vill, kan och vågar driva EN rättsprocess i harmoni med EU-rättens företräde framför svensk grundlag, svenska lagar och förordningar, eller Jante och Luthers tjänstemanna-ansvar.

Om du mentalt i nutid och mentala rum TROR, att dina enskilda humana resurser inte vill, kan eller vågar förstår när, var och varför EU-rätt SKYDDAR myndig enskild medborgare, som rättssubjekt och INTE ord eller begrepp som i nutid och rum redovisar “medborgarna” som laglöst kollektiv u.p.a. och risk, behöver din mentala fyrarummare FÖRÄNDRAS 180 grader och i nutid och rum, arbeta och förbruka eFergi, på att besvara frågorna nedan:

A-Vill du i nutid och mentala rum lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och varför?
B-Kan du i nutid och mentala rum lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och varför?
C-Vågar du i nutid och mentala rum lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och varför?

Producerat resultat ovan är kvalitetssäkrat av rättssubjektet nedan:
Lärö den 1 maj 2014
Namnteckning, av rättssubjekt som producerat resultat ovan, utan STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
29 april 2014 kl 00:22

Bäste Bertil NätvÄrkselev!

Lagar skrivs för att medborgarna skall följa vissa regelverk, för att inte godtycke skall få styra!

Är det rimligt att lögn i domstol orsakar att svårt skadade förlorar mot Försäkringskassan eller försäkringsbolaget, vilka under åratal tagit mot deras avgifter och försäkringspremier!

Detta sker i svenska domstolar, utan att någon tycks reagera – varefter en skadedrabbad förlorar processen!

Enligt lagen är det straffbart att i domstol ljuga och ägna sig åt JÄV, d v s sitta ”på två stolar samtidigt”! Varefter man inte längre är trovärdig/opartisk – utan kan dömas till fängelse!

Sakkunniga fungerar, som välbetalda tjänstemän åt försäkringsbolag/Försäkringskassan! De skall inte ljuga eller undanhålla fakta av betydelse i pågående rättsprocess – vilket sker återkommande utan att samhället tycks bry sig!

Tjänstemanna-ansvaret innebar skyldighet att till punkt och pricka följa lagen (d v s vilket stycke, paragraf och punkt som gäller!)

Tidningar och TV-medier påvisar att många ärenden ej skötts korrekt!

Innan tjänstemanna-ansvaret togs bort kunde felande tjänstemän avsättas när allvarliga felaktigheter begåtts!

Sedan det försvann ökade antalet falsarier i många verksamheter!

Finns rättvisa i samhället, när svaga och sjuka ej får utlovad vård eller ersättning!

Vad händer när medborgarna inser att myndigheter/domstolar ej följer egna regelverk? – ”Varför bry mig – om inte samhällets toppar, myndigheter (dit domstolarna räknas) gör det?”

Vill Du att korruption ökar och ansvarstagande försvinner?

Skulle Du, som skadad och försäkringstagare, acceptera att själv hanteras enligt ovan? – D v s förlora sedan tjänstemän hos Försäkringskassan och försäkringsbolag ljugit under ed i domstol?

Tror Du verkligen att EUdomstolen skulle förhindra att tjänstemanna-ansvaret återinförs i Sverige?

Bertil NätvÄrkselev
Bertil NätvÄrkselev
Gäst
27 april 2014 kl 13:29

Bo S, tack för ”konstifikt” inlägg 22 Apr, 2014 at 21:34 och att du vill ”se i vilken lag, paragraf och stycke detta finns beslutat i EUdomstolens avgöranden.”

EU-domstolens ”avgöranden” kan bara EN medborgare förstå, som under förbrukad tid i livet utvecklat enskild ägd KUNSKAP, att i nutid och mentala rum, i tanke, beslut och handling, FÖRSTÅ när, var och VARFÖR ord och begrepp i EU-rätt styr EU-domstolens monopol på tolkning av EU-rätt och offentligt redovisad kvalitet och säkerhet i nutid och rum i för enskild unionsmedborgare öppen transparent och kostnadsfri rättspraxis.

EU-domstolen med säte i Luxemburg, är enligt varje enskild NätvÄrkselev, EN juridisk person och rättssubjekt, som INTE lägger sig i när, var och hur, EN svensk tjänsteman här eller där, lokalt på den inre marknaden, i tid och rum, arbetar och förbrukar eFergi (funktionell energi), i STRID med EU-domstolens tolkning av EU-rätt i rättspraxis och offentligt och transparent redovisade kvalitet och säkerhet i nutid och rum, för det är enligt EU-domstol och EU-kommissionen, EN arbetsuppgift för varje berörd enskild arbetsgivare, styrelse och ägare, till EN myndighet, företag eller förening, som är EN juridisk person.

Två eller flera laglösa kollektiv av enskilda medborgare, saknar enligt EU-domstolens tolkning av kvalitet och säkerhet i nutid och rum i EU-rätt, enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, enligt Regeringens egen SOU 1997:194.

Det är svårt (tar lång tid) att FÖRÄNDRA mentalt utvecklad kunskap, att i nutid och mentala rum, i tanke, beslut och handling LYDA när, var och hur, till att i nutid och mentala rum, i tanke, beslut och handling FÖRSTÅ när, var och VARFÖR.

Skillnaden är 180 grader och ofta EN livslång mental process av förnekelse och förvirring.

Bo, om du i tal eller skrift producerar ord/begrepp som: ”myndigheter, ärenden, drabbade, hur, myndigheter, åkommor, medmänniskor” och ”Europadomstol” (säte i Strasbourg), LURAR du inte bara dig själv, utan även den som läser dina budskap utan rätt kunskap.

Producerat resultat ovan kvalitetssäkras av rättssubjektet nedan:
Lärö den 27 april 2014
Namnteckning, av rättssubjekt som producerat resultat ovan, utan STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

Benny Sellberg
Gäst
23 april 2014 kl 00:12

Håller helt med om att vi behöver införa tjänstmanna ansvar, det ska straffas att medvetet fatta beslut som skadar människor och hindrar att bästa vård ges.
Detta med lite längre antibiotika behandling vid långvarig borrelia förstår jag inte oviljan mot. Borreliainfektion kan sätta sig överallt i kroppen och för att kunna eradikera bakterier i leder, hjärna, organ osv så behövs det ofta längre behandling. Det är inte kontroversiellt att ge 3-6 månader med abx vid acne som är en lätt hudinfektion som Inte handikappar eller leder till dödsfall som borrelia.
Att ifrågasätta lite längre behandling som gör oss friska har dom lätt för samtidigt som många borreliasjuka äter otaliga starka mediciner år ut och år in för felaktiga diagnoser utan att dom bryr sig.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
22 april 2014 kl 21:34

Att ett återinförande av tjänstemanna-ansvaret skulle kunna omtolkas till ett Fördragsbrott, förefaller var ytterst konstifikt. Därför skulle jag vilja se i vilken lag, paragraf och stycke detta finns beslutat i EUdomstolens avgöranden.

Vore därför tacksam att Bertil NätvÄrkselev skulle kunna definiera detta påstående i en ny kommentar, varefter jag skall be mina kontakter i EU-kommissionen att på ren svenska bekräfta detta påstående, som framförts.

Som saker och ting fungerar hos olika myndigheter blir alldeles för många ärenden helt felaktigt handlagda med oanade konsekvenser för drabbade. Dit hör t ex debatten om Borreliahanteringen i Sverige, i förhållande till hur man lyckas bota åkomman i t ex Tyskland.

Detta som bara ett typiskt exempel på hur sjukvård och myndigheter hanterar många andra åkommor enligt vad dagligen förtvivlade medmänniskor framför – kan rimligtvis inte vara vad EUkommission eller Europadomstol har för avsikt att förhindra. Till vilken nytta skulle vi då ha av att tillhöra EU, med sin domstol och EUkommission???

Morgan Strålman
Morgan Strålman
Gäst
22 april 2014 kl 20:35

Läs gärna denna artikel http://morganstralman.se/borelia.htm
Jag har i flera år testat och behandlat såväl människor som djur för borelia naturmedicinskt. Kan bara konstatera att sjuk-vård och veterinärmedicinen är ganska usla på att hitta det och de behandlingar som görs är direkt undermåliga. Jag förstår att folk åker utomlands för att få hjälp med sina problem. Det är ganska patetiskt att socialstyrelse m fl bröstar sig och påstår att dom minsann visst är duktiga på detta. Det bevisar bara att okunnigheten är helt genomgående i hela vård systemet.

Hansi
Hansi
Gäst
22 april 2014 kl 18:50

Feldiagnosticering drar in enorma summor till läkemedelsindustrin eftersom man får smärtstillande, psykofarmaka och annat istället för riktig vård.

Bertil NätvÄrkselev
Bertil NätvÄrkselev
Gäst
22 april 2014 kl 13:51

Bo Sonnsjö skrev: 22 Apr, 2014 at 03:29

”Det Sverige behöver i idag – år 2014 – är i första hand att tjänstemanna-ansvaret återinförs, samt att jävsfrågor sköts i enlighet med stiftade lagar!”

Om folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt återinför det svenska tjänstemanna-ansvaret, är det EN säkerhetsbrist, som är FÖRDRAGSBROTT, enligt EU-domstolens monopol på tolkning av kvalitet och säkerhet i nutid och rum av EU-rätt och som EU-domstolen redovisat i rättspraxis.

Det varje smart enskild svensk vårdtagare/patient, sedan (94.01.01) behövt utveckla är rätt mental kunskap att i nutid och mentala rum, i tanke, beslut och handling FÖRSTÅ när, var och varför, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild svensk vårdtagare/patient, som vill, kan och vågar klaga till EU-kommissionen på säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild och som EN svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som juridisk person rättssubjekt) har producerat och kvalitetssäkrat i nutid och rum, samt bifogat bevis på krav på skattefritt skadestånd av det allmänna (den svenska Regeringen som juridisk person och rättssubjekt), lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden, för vård, skola och omsorg i EES och EU.

Producerat resultat ovan kvalitetssäkras av rättssubjektet nedan:
Lärö den 22 april 2014
Namnteckning, på rättssubjekt som producerat resultat ovan, utan STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, i producerat och kvalitetssäkrat resultat i debattinlägg ovan.

Kenneth Johansson
Kenneth Johansson
Gäst
22 april 2014 kl 12:42

Jag brukar få fästingbett ganska ofta. Något som är bra mot det är Helosan. Det är ett bakteridödande medel. Smörj Helosan på angripna stället. Det brukar gå tillbaka relativt fort. Håll på och smörj tills det tydligt är väg att försvinna.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
22 april 2014 kl 03:29

Det Sverige behöver i idag – år 2014 – är i första hand att tjänstemanna-ansvaret återinförs, samt att jävsfrågor sköts i enlighet med stiftade lagar!

Låt inte självsvåldiga myndigheter få styra enligt egna tolkningar av lagar och regelverk!!!

Våra medicinska problem kommer att lösas av sig själv, om dessa frågor sätts på agendan!

Europarådet har meddelat att den skall börja granska om korruption råder i den svenska domarkåren! Återkommande vägrar den att konsultera EU-domstolen – trots att den har skyldighet att göra det!

Fastän drabbade kräver detta i samband med juridiska processer mot t ex försäkringsbolag och Försäkringskassan, brukar det hända ytterst sällan!

Även den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter är ett alternativ!

Dessa saker skall vi, som allmänhet ta upp NU, när det snart skall bli supervalåret 2014!!!

Det är NU dessa frågor skall upp på agendan!!!!

Detta är den enda rätta tidpunkten att ställa krav på våra politiska partier – oavsett vilket parti man än tänker sig rösta på!

Det räcker inte att bara få in sina debattinlägg på NewsVoice, som gör så otroligt mycket för att få igång en nödvändig samhällsdebatt!

Ställer Du inte Dina krav NU vid Dina möten med politikerna – så händer ingenting alls!!!!

Ronny
Ronny
Gäst
Reply to  Bo Sonnsjö
22 april 2014 kl 10:11

Tänk om sveriges alla alternativa terapeuter, nyhetsförmedlare, rättskämpar, samhällskritiker, idealister m.fl. kunde samla sig bakom en kravlista och framföra den som ett öppet brev i gammelmedia med en hemsidesadress på slutet för de som vill läsa mer.

Ronny
Ronny
Gäst
21 april 2014 kl 18:58

Maktmänniskor bryr sig bara om sig själva. Det enda sättet att få dom att börja bry sig om att hitta bättre undersökningar och bot för borrelia är nog att smitta dom med borrelia. Eller så ser vi till att få in minst ett nytt parti i riksdagen som har som målsättning att införa någon form av direkt demokrati. En annan tänkbar väg är att vi går samman och startar en stiftelse med målsättningen att snabbt ta fram lösningar på medicinska problem. Jag tror det kan gå mycket fort för en lång rad av problem om vi lyckas knyta samman rätt personer.

Janne
21 april 2014 kl 18:42

Det är precis så här det går till inom skolmedicinen idag här i Sverige, där finns ingen hjälp att få, bara stjälp…
Industrin har tagit överhand totalt och patienterna och svenska folket får betala dyrt med sin hälsa och skattepengar för att göda industrin ytterligare.
Det finns dock goda möjligheter att få hjälp med Borrelia inom alternativmedicinen här i Sverige, så det är dit som folk får vända sig om de vill bli genuint friska.

Myrsloken
Myrsloken
Gäst
21 april 2014 kl 17:12

Lite omvända perspektiv här på borrelia. Det brukar inte vara alternativförespråkare som efterlyser starkare antibiotika. Utan alternativa behandlingar. Innebär det att ni dömer ut kollodialt silver som på andra ställen uppges komma åt borrelian, och t ex behandlingar baserade på Royal Rife och Hulda Clark?

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
21 april 2014 kl 17:00

Det gör ont att läsa om hur det går till i Sverige nuförtiden.
Det tycks ha gått snett på så många håll i samhället – med myndigheter som har en ‘hellre stjälpa än hjälpa’ -attityd.
Jag får antingen sluta läsa ..eller skaffa mig ett gummiband att hålla upp hakan med!!

Hur illa ska det bli innan folk reagerar..?
Att ‘personligt ansvar’ inte längre existerar vet vi ju – men har empati, sunt förnuft och ärlighet också försvunnit?
I ett land med så liten folkmängd, borde det inte vara svårt att få en ändring till stånd. Det går inte längre att tänka att ‘det får andra ta tag i’!!

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
21 april 2014 kl 09:47

I Kafkas ”Processen” beskrivs hur maktens medhjälpare krossar sina offer, utan att de får minsta chans till rättvis hantering i ”Den Hemliga Domstolen”.

Benny Sellbergs beskrivning av Borreliadrabbades hantering – hur SMIs Anders Tegnell var medveten om att tre av hans ”experter” hade starka bindningar till vaccinationsindustrin; inga protokoll fördes vid dess sammanträden; ingen samlad dokumentation fanns i ärendet – vilket visar på ett beteende, starkt påminnande om Försäkringskassans (FK) hantering av svårt nackskadade!

När protokoll saknas har drabbade ingen chans, när ”Makten”, gömd bakom stängd dörr, sedan “ej minns” vad som avhandlats!

Likartad hantering av trafikoffer sker vid ”Den Hemliga Domstol”, som Trafikskadenämnden (TSN) är!

Dit får varken den skadade eller dennes advokat komma för att påtala fel och brister i insamlade journaler och intyg!

TSN är försäkringsbranschens “egen lekstuga”. När ärenden avgörs där – får ej den skadades försäkringsbolag deltaga i beslutsfattandet! TSNs domare tillsammans med två andra bolags representanter fastställer då ärendet!

Branschen finansierar TSN, fastställer de invaliditetstabeller våra vanliga domstolar tycks tro bygger på ”objektiva medicinska fakta”!

Tabellerna revideras då och då av branschens direktörer, varvid invaliditets% successivt reduceras, liksom bolagens ersättning till drabbade!

TSNs konstruktion är enligt expertis på EUrättsfrågor en kartellbildning EUdomstolen motarbetar – men får ändå fortsatt gälla i Sverige!

Vem trodde att det såg/ser ut så här för Borreliasjuka och svårt nackskadade? Vilka andra drabbas lika?

Vågar eller vill ens regeringen rensa i detta ”etiska träsk” där myndigheter och ”Hemliga Domstolar” tycks få styra – med Kafkas ”Processen” som förebild!

Emma Feigenberg
Gäst
20 april 2014 kl 23:06

Mycket positivt att detta viktiga ämne kommer upp. Och förhoppningsvis hakar media äntligen på. Här behövs en radikal ögon-öppnare. Och politiska beslut. Och åtgärder. Snabbt. Bra att Benny Sellberg fäster vår uppmärksamhet på barnläkaren Mats Reimers absurda anklagelser och märkliga aversion mot den läkare som här kallas Dr X. Och mot alla hans patienter, och mot alla dem som önskar och önskat sig en doktor som han. Ett problem försvinner inte för att man tittar åt ett annat håll och försöker få andra att göra det också. T ex genom att håna och förlöjliga de drabbade och ifrågasätta deras trovärdighet. Jag måste säga att jag är chockerad av Reimers´ tilltag och att han får hållas. Jag hoppas att situationen med sk kronisk borrelia och andra infektioner som t ex anaplasma, twar, babeisia och bartonella inte måste bli ännu mer dramatisk innan berörda myndigheter börjar satsa resurser på forskning, kvalificerad provtagning och god vård. Ingen tycker om att ta stora mängder antibiotika och andra starka mediciner, och det är inget man gör lättvindigt. Det här är allvarliga infektionssjukdomar och följder av dessa. Ingen tycker om att behöva experimentera sig fram utan hjälp av kvalificerad läkarhjälp när man är svårt sjuk och ofta har kognitiva svårigheter pga sin sjukdom som gör det extra svårt att ta in och ta ställning till tillgänglig information. Och det är vad de sjuka idag tvingas göra pga att de inte får tillgång till sjukvård. De är hänvisade till den i och för sig intressanta komplementär-medicinen och till modiga läkare som i det tysta vågar agera mer efter sitt eget kunnande och samvete än efter regler som baseras på en falsk bild av verkligheten. Det som behövs är förstås samarbete mellan alla goda krafter och alla som har kunskap om dessa sjukdomar. Allas vår hälsa är viktigare än prestige och rädsla för att gå utanför ramarna. Vi behöver bra forskning och stora resurser. Snabbt. Och det är väl där skon klämmer antar jag. Det kommer att kosta. Alla vi som är sjuka nu och alla ni som kommer att bli det i framtiden förtjänar samma goda vård och samma respektfulla och professionella bemötande som t ex dagens HIV-smittade får. Så har det inte alltid varit. Låt oss se till att bryta trenden så att detta inte går till historien som en skandal i nivå med hur samhälle och vårdapparat behandlade de AIDS-sjuka i första skedet av sjukdomens… Read more »

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
20 april 2014 kl 22:38

Uppdrag Granskning fick all tänkbar information om vilka fel, som fanns i det program om Nackskador som sändes för några år sedan.

Därför fick Nackskadeförbundet löftet – ”att i en ny upplaga skulle allt det, som inte stämde korrigeras”!

Sedan dess har det varit tyst! Förbundet undrar om SVT “lagt locket på” eller om ”felaktigheterna” som skulle korrigeras inte var önskade – då försäkringsbolagen (Branschen) tycks ha monopol på åsikterna om nackskador (kallade “whiplash”).

Dess åsikter tycks ha “köpts” av sjukvården – kanske för att professorer och docenter med stort inflytande förnekar att dessa skador kan ge upphov till de besvär, vilka normalt uppstår efter trafik- eller fallolyckor.

Samma doktorer återfinns ofta som “sakkunniga” åt olika bolag, när svårt nackskadade begär att få ut de ersättningar betalda försäkringar utlovar – men även som rådgivare åt myndigheter och regering!

Vilket säkert lett till att t ex socialminister Göran Hägglund inte tar till sig budskapet från förbundet – att svårt skadade inte får vården de behöver, här i Sverige!

Att drabbade efter utredning och operation inom EU blir botade struntar Försäkringskassan (FK) i, utan ger avslag trots vad EUdomstolens domar bestämt i dessa ärenden.

FKs försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) får sin utbildning på kurser Branschen anordnar.

Efter genomgången utbildning får FMR Socialstyrelsens välsignelse att fritt tolka skadades besvär – utan att träffa dem! Tolka journaler skulle räcka, trots alla brister och fel!

Att budskapet till FKs handläggare blir s g s identiskt med vad Branschens FMR framför – skall ingen förvåna sig över.

Att domarna brukar följa Branschens och FKs uppfattningar beror på att de saknar nödvändig medicinsk kunskap för att förstå det bedrägeri som pågår i domstolarna!

Karin
Karin
Gäst
20 april 2014 kl 19:58

Mats Reimar borde träffa de människor som jag har mött i Tyskland. Jag fick söka mig utomlands för att få vård för min son. Han har borrelia. Nu börjar livet återvända för min son. Vi har varit runt i den svenska sjukvården över ett år och haft kontakt med ett femtontal läkare. Att kränka dessa borrelialäkare och håna dem för deras arbete är ngt som Mats Reimar genast borde upphöra med. Läkare som är specialister inom området och som ser till att de som är sjuka blir friska. Mats Reimar borde istället lära sig mer av läkarna utomlands.

Benny Sellberg
Gäst
20 april 2014 kl 18:12

Att Dagens Medicin som är Sverige största Medicinska tidsskrift låter Läkare som Mats Reimer hålla på är fruktansvärt. I svar när man ifrågasätter varför så säger dom att Reimer får många träffar och därför får han vara kvar.
Att DM inte har en större målsättning än många läsare är bedrövligt, att driva vård och forskning framåt och ge korrekt information ut verkar tyvärr helt ointressant.

Benny
Benny
Gäst
20 april 2014 kl 17:54

Tack alla 🙂 Ja tänk om mer media vågade gräva lite i denna sörja, när man skrapar på ytan så ser det riktigt illa ut.
Uppdrag Granskning eller Kalla Fakta borde gräva lite,,, 😉

Anita Harris
Gäst
20 april 2014 kl 13:35

Ovanstående artikel och kommentarer borde komma ut i dagstidningarna då inte alla hittar hit för att läsa dem. Det är skrämmande hur djupt den svenska sjukvården har sjunkit. Att ingen är säker på att få rätt diagnos vid ett läkarbesök. Korruption och mutor som tydligen existerar överallt där läkemedelsindustrin är beroende av “good will”.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
20 april 2014 kl 08:45

Ett nytt missbruk av sjukvårdens Code Black har testats i Canada för att med rädsla stuka folket.
http://jhaines6.wordpress.com/
Koden ser ut som så:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hospital_emergency_codes#Bomb_threat

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
20 april 2014 kl 01:55

Bra artikel! Tycker precis som du Benny beträffande vård och myndigheter. Ja, det behövs nytt blod i politiken och, som Bo Sonnsjö säger, återinförande av tjänstemanna-ansvaret. Att tjänstemanna-ansvaret överhuvudtaget togs bort är helt ofattbart – nä´minsann, det är verkligen dags för ny- ‘ordning och reda’!

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
20 april 2014 kl 01:24

Med anledning av hur rubriken blivit formulerad: … svensk sjukvård sätter fel diagnoser medan patienter blir botade utomlands … , så är det precis vad som gäller för dem som drabbats av nackskador, d v s det som brukar gå under beteckning “whiplash”.

Enligt WHO-rapport gällande s k Ryggmärgsskada: så drabbas troligen även ett mycket stort antal medborgare i Sverige. Allt framgår av ett Pressmeddelande 2 December 2013 från GENEVA. I det framgår att det är högst väsentligt att sjukvården måste använda senast utvecklade utrednings- och behandlingsmetoder med det snaraste. Ofta är orsaken en trafik- eller fallolycka. I Sverige följer man Whiplashkommissionens åsikt att det räcker med att ta en slätröntgen halsrygg (professor Björn Rydevik) – en åsikt som punkteras gång efter gång – sedan svårt skadade tvingats åka till utlandet (EU/EES-området) för att med senaste metoder få sina skador fastställda och därefter opererade!

Att försäkringsmedicinska rådgivare (åt både Försäkringskassan och försäkringsbransch) s k “sakkunnigläkare” felinformerar sina arbetsgivare bidrar till att ett mycket stort antal nackskadade riskerar bli permanenta invalider – tycks inte intressera Socialdepartement eller finansminister – trots att konsekvensen blir betydande kostnader för samhället. Den enda part som tycks tjäna på nuvarande hantering ser ut, blir naturligen försäkringsindustrin, vilken slipper betala ut utlovade ersättningar i betalda trafikförsäkringar, samt “sakkunniga” specialister vilka tjänar snabba inkomster genom att framföra manipulerade samband mellan inträffade skador och uppkomna besvär. Att sådan verksamhet får fortgå år efter år är en skam för svenskt rättsväsen.

Frågan är om någon ledande politiker vågar ändra på nuvarande felaktiga lagstiftning?

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
20 april 2014 kl 00:39

Det finns bara en åtgärd för att sedan kunna ställa allt till rätta igen, när det gäller våra myndigheter!
Återinför igen tjänstemanna-ansvaret, samt tillämpa gällande JÄVS-regler! Ingenting annat kan hjälpa i rådande situation. “Makten” har tappat kontakten med verkligheten.

Om jag förstått saken rätt, finns de lagar som behövs! Det är bara att börja tillämpa dem! Men kanske gäller inte tjänstemanna-ansvaret för dem som skall se till att rådande lagar skall följas???