Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Borrelia – svensk sjukvård sätter fel diagnoser medan patienter blir botade utomlands

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 april 2014
- NewsVoice redaktion

Vi har nu senaste året sett hur barnläkare Mats Reimer kraftig inriktat sig på att smutskasta borreliasjuka, läkare som är specialiserade på fästinginfektioner och forskare som driver utvecklingen framåt. Han försöker på alla sätt förminska och få andra att framstå som oseriösa, man förstår ju att Reimer inte bryr sig om borreliasjuka på något vis utan allt bottnar i andra intressen, kanske intressen som VoF och läkemedelsindustrin tjänar på.

Text och foto: Benny Sellberg, Borreliabloggen, Borreliaupproret på FB

Benny SellbergVi som fått diagnosen kronisk borrelia via flertalet prover i utlandet har innan snurrat i Svenska vården i många år och sakta blivit sämre. Många har ju fått diagnoser som MS, Fibromyalgi, RA, depression, ångest, Crohns osv, som ju i flesta fall behöver medicineras hela livet. Många har fått kort antibiotika behandling i Sverige men inte blivit helt bra och sen blivit mycket sämre en tid efter behandlingen.

De som behandlas via specialistklinikerna i utlandet blir oftast helt friska efter 3-6 månaders antibiotikabehandling, ja hela 94% blir bättre eller helt bra.

Det är kombinationer av antibiotika och parasitmedel beroende på vilka coinfections man har, samt kompletteras med naturmedel och kostråd.

Mats Reimer, Aftonbladet, Kronisk BorreliaVi har i borreliabloggen kunnat visa hur Anders Tegnell lämnat ut hela SMI:s utredning innan den släpptes offentligt, och då till en reporter som är nära knuten till VoF, samt att utredningen i vanlig ordning stinker av jäv och var styrd för att komma till resultatet att inga ändringar görs.

Det började redan 5-6 månader innan utredningen skulle vara färdig, med att utredarna hos SMI gick ut i media och visade sina förutfattade åsikter och fördömde all provtagning som görs utomlands.

Nya testmetoder hade aldrig chansen att komma patienter tillgodo trots att det finns vetenskapligt stöd för dessa. Vi har även hittat jävförhållanden som är direkt upprörande och att myndigheten inte själva ser några intressekonfliker visar att det aldrig varit frågan om att utföra en kvalitativ och riktig utredning.

Kan Anders Tegnell ha gjort samma sorts obefinliga jävutredning som han brukar göra kan man undra. Ja dom flesta vet ju om vad som kommit ut om vaccinet gardasil som ges gratis till flickor, och hur illa Tegnell skötte det.

”Att tre av sex experter som stod bakom beslutet hade kopplingar till vaccinindustrin ifrågasattes aldrig, skriver Svenska Dagbladet. – Visst, vi var medvetna om dessa bindningar”, sa Anders Tegnell till Svenska Dagbladet.

Enligt Svenska Dagbladet är insynen kring HPV-beslutet mycket liten. Det finns inga protokoll från sammanträden och ingen samlad dokumentation om handläggningen. Anders Tegnell säger till Svenska Dagbladet att han inte minns om jävsproblematiken diskuterades med chefsjuristen eller generaldirektören. Något som ska göras vid intressekonflikter.

Nu gör Mats Reimer i sin blogg på Dagens Medicin utfall mot en Läkare i Sverige som behandlat patienter i enlighet med ILADS rekommendationer, vi kallar denna mycket duktige läkare för Dr X.

Dr X, är väldigt påläst och insatt i senaste forskningen gällande borrelia och dess coinfections, han håller sig uppdaterad om de senaste rönen genom att resa runt i världen och besöka de forskare som är mest framstående i detta ämne.

Att en läkare som Dr X attackeras hårt av en barnläkare som Mats Reimer som inte har något kunnande om fästinginfektioner är direkt löjeväckande. Reimer vill inte erkänna persisterande kronisk borrelia, persisterade betyder kvarvarande och kronisk betyder långvarig och räknas som det när man gått med infektionen i över 6 månader utan att få adekvat behandling. Det finns otaliga vetenskapliga studier som visar på persisterande borrelia.

Jag är själv ett lysande exempel där Dr X lyckats när vården misslyckats i 8 år. Från att knappt kunna ta mig fram med kryckor, sluddrande tal, svåra andninguppehåll, dåliga levervärden, inflammationer i tarmar, svår neuropatisk smärta, signalfel, osv så är jag nu tillbaks på banan och behöver inte läggas in för vård varje månad.

Jag kan gå normalt igen, andningsuppehållen har minskat från 43/tim till 2/tim, har bra levervärden, inga inflammationer i tarmar, sluddrar inte i talet osv och behöver inte längre inta otaliga starka mediciner från Svenska vården.

När ett tiotal allvarliga diagnoser visat sig vara felaktiga efter mer omfattande provtagningar utomlands, och behandling enligt ILADS rekommendationer har gjort mig frisk så förstår ju alla att myndigheter och vård i Sverige har en del att lära sig. Som min familjeläkare sa: “du är ett levande bevis på att längre behandling är absolut nödvändigt ibland och kan göra underverk vid kronisk borrelia.”

Jag kommer fortsätta kämpa för att borreliasjuka ska få bättre och tidigare diagnostisering och när det behövs, längre behandling vid kronisk borrelia och coinfections. Jag ger mig in i politiken och hoppas kunna få upp ögonen på folk och driva igenom förändringar på sikt. Vi kan inte ha personer på ledande positioner inom vård och myndigheter som är knutna till suspekta organisationer där girighet går före människors hälsa.

Text och foto: Benny Sellberg, Borreliabloggen, Borreliaupproret på FB


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq