Bekämpningsmedel för GMO-mat skadar allvarligt hälsa och ekosystem

35

Kerstin Unger-SalenDEBATT. Varför dör stora mängder pollineringsbin? Vilken relation har det till GMO odlingar och deras ökade användning av giftiga bekämpningsmedel? Alarmerande rapporter visar att antalet pollinerings bin i världen håller på att reduceras kraftigt. En nyckelfaktor är neonikotinoid.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Denna massdöd kallas for Colony Collapse Disorder, CCD, och har skett förut men inte i lika stor omfattning.

Biodlingar och deras honungsproduktion bidrar till stora inkomster i flertalet länder, inklusive Sverige. Enbart i USA har biodlingarnas population minskat med 30 % sedan 1990.

Utan dessa fantastiska medarbetare som ju bina är, kan inte jordens växtlighet eller produktivitet frodas. Minst 30 % av de grödor som produceras i jordbruket världen över är beroende av korspollinering och i vilda naturen är beroendet 90 %.

Situationen betraktas som så pass allvarlig att EU- kommissionen lagt fram ett förslag till medlemsstaterna att bli mer restriktiva i sin användning av de pesticider som tillhör neonikotinoid-familjen (clothianidin, imidacloprid och thiametoxam).

Som läsaren säkert kan ana, satte de stora kemikaliebolagen, sin vana trogen, igång en massiv kampanj för att förhindra att ett sådant förslag genomfördes. EU:s expertkommitté som behandlade EU-kommissionens förslag att under två år starkt begränsa användandet av tre neonikotinoider, slutade med att inget beslut fattades eftersom varken ja- eller nejsidan nådde kvalificerad majoritet. EU:s egen myndighet för livsmedelssäkerhet ansåg att neonikotinoider hotar de europeiska bina.

Vad beror binas massdöd på?

Människan är boven i dramat, för genom våra aktiviteter medverkar vi till deras massdöd. Utan tvekan är den katastrofala ökningen av bekämpningsmedel som används i det industrialiserade jordbruket, en starkt bidragande faktor till att bina försvinner.

I och med att produktionen av genmodifierade grödor blir allt vanligare över hela världen, även i Europa, ökar också förgiftningen.

Aldrig förr har så mycket bekämpningsmedel använts. GMO odlingar har förvärrat situationen anmärkningsvärt, eftersom de använder mer och starkare pesticider/herbicider än vanligt jordbruk gör.

De bekämpningsmedel som används alltmer sedan 1990-talet, och som nästan helt tagit över marknaden, är systemiska medel som innehåller nikotinyl (också känt som neonikotinoider, vilket intressant nog, är ett nervgift). Det är också dessa substanser som har återfunnits hos de bin man undersökt.

I en studie fann man hos vissa bikolonier, nivåer av bekämpningsmedel som direkt kan klassas som giftiga. Därför har man börjat undersöka närmare hur dessa neonikotinoider inverkar på den dramatiska massdöden av pollinerings bin. Harvard University har gjort en forskningsstudie som bekräftar länken mellan pesticider och Colony Collapse Disorder.

Andra studier visar direkta hälsorisker, speciellt för drottningbin. Man börjar också tro att dessa medel kan störa binas navigeringsförmåga när de ska hitta hem till sina kolonier. Eftersom neonikoinoider är ett nervgift, kan man ju förstå att de arma bina blir disorienterade.

Varför är GMO-plantor extra farliga för bina?

Mellan 1997 0ch 2003 har Monsanto (som äger den större marknaden av GMO-frön, samt är tillverkare av pesticider och herbicider såsom Roundup) introducerat 3 olika patenterade GMO-majskorn. Dessa frön omges av ett hölje som innehåller 5 gånger så höga nivåer av neonikotionoider. De tas sedan upp i plantan allteftersom den växer. Giftet finns i hela plantan för att ge skydd mot insekter, vilket är den effekt man vill åstadkomma. Ett utomordentligt begränsat seende kännetecknar de som tagit fram dessa frön, eftersom naturligtvis andra insekter och även djur och människor drabbas av att äta av dessa giftiga plantor.

Sådana GMO-frön är sålda även till Europa och dessa majsodlingar är vanliga i många EU-länder. Däremot har enskilda EU- länder såsom Italien, Frankrike, Slovenien, Schweiz och Ukraina förbjudit dessa planteringar. Vad gör Sverige? Mig veterligen är GMO-planteringar ännu inte vanliga i Sverige, men för varje år kommer nya planteringsförsök till stånd och hittills finns inga direkta förbud mot sådana typer av frön.

År 2007 används i USA (som nästan uteslutande odlar GMO-majs) tre olika systemiska bekämpningsmedel innan skörd. Bara för att läsaren ska förstå hur allvarlig situationen är, vill jag informera att under det senaste decenniet har användningen av giftiga kemikalier ökat, minst tio gånger så mycket.

GMO-odlingar ökar mängden gifter i miljön och i befolkningen

Vi måste ha klart för oss att allt eftersom fler GMO-produkter introduceras på marknaden, blir miljön mer och mer förgiftad, och därmed även vi själva. Inte undra på att många degenerativa sjukdomar, såsom exempelvis cancer, ökar.

Ett av de senaste exemplen är en ny GMO-produkt som skapats för att kunna stå emot allt starkare gifter. Det är ett genetiskt modifierat gräs. I juli 2011, övertygade Scotts Company och Monsanto, the U.S. Department of Agriculture (USDA), att ge dessa företag frisedel att marknadsföra Roundup-Ready Kentucky Bluegrass, utan att de ska behöva testa ev. hälsorisker hos produkten.

Ett sådant gräs skall sedan med all sannolikhet introduceras i offentliga parker, golfbanor och även för att odlas, varför inte, som gräsbete åt djur?

Man kan fråga sig hur hälsovådligt blir inte det för barn som frekventerar parker, när de leker på ett gräs som är dränkt i gifter?

Därutöver planerar USDA att godkänna ytterligare nya varianter av genetiskt modifierade soja- och majsfrön. De har tagits fram med syfte att kunna tolerera extra höga doser av 2, 4-D.

Vad är 2,4-D?

2,4-D användes för första gången I USA på 40-talet. Vad är det för fel på 2,4-D? Agent Orange sprejades över befolkningen i Vietnamkriget. Agent Orange är ett bekämpningsmedel som innehöll till hälften 2,4-D (Dichlorophenoxyacetic syra) och den andra hälften 2,4,5-T. I generationer efter kriget har Vietnams befolkning lidit av ökad cancerincidens.

Vem producerade Agent Orange?

Under 60-talet framställde före detta Monsanto företaget Agent Orange till militären i USA för att användas i krig. Monsanto är ett ledande företag vad gäller GMO försäljning av frön, och tillhörande pesticider och herbicider.

2,4-D har ansetts den mindre giftiga komponenten av Agent Orange, men den är rankad nummer 7, som källa av dioxiner i USA. Dioxiner är utan tvekan högst giftiga biprodukter av 2,4-D och kan ackumuleras i kroppens system, över tid.

En studie som utfördes 2008 fann att kvinnor som levde nära Dows Chemicals-fabriken i Michigan hade en signifikant högre incidens av bröstcancer. Dioxin, som är en biprodukt of 2,4,5-T, gjorde att Agent Orange så småningom förbjöds.

Nu vill man på ett listigt sätt återinföra än mer användning av denna typ av komposition genom, så kallade: “Agent Orange, genetiskt modifierat majs och soja.

Man har räknat ut att sådana GMO soja/ majs produkter skulle öka användningen av 2,4-D med ett värde av 100 miljoner pund. Inte bara det, utan än värre, öka mängden giftigt bekämpningsmedel med 2,4-D, i mat, luft och vatten.

Bekämpningsmedel vars komposition innehåller 2, 4-D finns i och för sig redan på marknaden och används i flertalet länder, men de kommer som sagt, att användas i mycket högre utsträckning när dessa GMO produkter blir tillåtna.

I Australien har man tagit så allvarligt på rapporter om risken med 2,4-D att man förbjudit den.

gmo-agent-orange-resistant-corn-soy

Sverige använder herbiciden 2,4-D i jordbruket

I “Rapport 2013 till Naturvårdsverket”, utförd av Lunds Universitet, vars titel heter: “Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010”, framgår klart och tydligt att medelålders kvinnor som konsumerar mycket frukt och grönt, den livsmedelsgrupp som bidrar mest till exponeringen för bekämpningsmedel (om de inte är ekologiska), har förhållandevis höga doser bekämpningsmedelsrester i kroppen.

Det betyder att man vet att gifter i naturen också tar sig in i människans och djurens fysiska kroppar. DDT är ett bra exempel och därför förbjöds det, även om det tog lång tid och många blev sjuka. När ska lära myndigheterna lära sig att det är bättre att förekomma än efterkomma?

Vart är vi på väg och hur är det möjligt att politiker och myndigheter som är tillsatta och betalda för att beskydda befolkningen, kan tillåta att man producerar matplantor med en mängd gifter i sig?

Om man inte förstår att skydda den vuxna befolkningen, borde man väl åtminstone tänka på barnen och vår framtid?

GMO-odlingar är verkligen ett slag mot all logik om hur människan ska kunna överleva. De är också en miljökatastrof.

Vi vill ha ätbar mat på tallriken. Hur konstigt är det?
Av den anledningen bör vi nog tänka om radikalt hur vi förhåller oss till jorden och vad vi vill ska planteras och hur det ska ske. Annars blir vi bara sjukare och får ännu mer cancer.

Framtidens jordbruk måste bli hållbart genom att kraftigt reducera de ohälsosamma nivåer av kemikalier som numera förgiftar jordens alla innevånare, inklusive oss människor.

Ta bort GMO ur våra liv och låt oss hitta vettiga och långvariga lösningar som stödjer hälsa och utveckling på ett rimligt sätt.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

35 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
överinseende
överinseende
Gäst
31 maj 2014 kl 11:24

Hej Kerstin

Jo din artikel handlar ju om det du skriver, pollineringsbin och GMO. Vad jag ville ha fram var att då man skriver om varför bina försvinner och inte har med om orsaken till det, elektromagnetisk strålning, så är det synd… 😉

Tog länkar från:
https://newsvoice.se/2014/02/01/morgan-stralman-den-stora-viltdoden-2013/
Där finns fler än dessa i i kommentarerna:

Mobiler kan ligga bakom massdöd på bin

http://old.theclimatescam.se/2011/05/17/manskligheten-stalls-infor-ratta/#comment-220057

————–

Are Electromagnetic Waves the Culprit
A Warning From Deformed Plants

Se bilder:
http://www.japanfocus.org/-Kato-Yasuko/1568

————-

DECT and bee decline

http://www.emfacts.com/weblog/?p=665

——————————-

Bin:

”Will Some Device Save The Bees from Bee-Colony Collapse Disorder?

http://www.laleva.org/eng/2007/04/protecting_bees_from_mobile_phone_radiation.html

———-

Honey Bee Crisis extends from US to Britain and Netherlands

http://www.emfacts.com/weblog/?p=664

Red
Red
Gäst
31 maj 2014 kl 11:24

Ämnet är: Bekämpningsmedel för GMO-mat skadar allvarligt hälsa och ekosystem

Ämnet är inte att man kan leva utan att äta mat. Alla diskussioner om att en människa kan överleva utan mat får tas på Ivan Björns blogg.

Ytterligare kommenterar som avviker från ämnet GMO-mat, ekosystem och hälsa tas omedelbart bort.

Redaktören

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
31 maj 2014 kl 07:17

@Ivan Björn Björn
Vad menar du med att vi inte behöver FYSISK mat för att överleva ?

ruben
ruben
Gäst
30 maj 2014 kl 23:10

Kerstin Unger Salen! Jag tror också det är ett hårt tryck mot myndigheter och att det borde få mer stöd från allmänheten. Nu har tyvärr utvecklingen gått en väg som försvårar. Utvecklingen har gått mot att myndigheter skall “försvara sig” mot allmänheten för att allmänheten är alltför ovetenskaplig och har alltför ovetenskaplig tro. Det är ett paradigm, som fortfarande lever i detta alltmer totalitära. I de flesta massmedier har man alltid en “neutral” expert att utfråga för att man måste vara main stream. Men som sagt, det är långt ifrån för sent. Jag antar du genomskådat detta också. Jag skulle föreslå vad du säger, ringer, hör av sig, frågar och berättar.

Jocke
Jocke
Gäst
30 maj 2014 kl 11:46

Vi får helt enkelt hoppas på att alla dessa människor som forskar kring alternativ energi kommer få fram en bra och relativt billig lösning. Skulle inte bli allt för förvånad om ekologisk odling flyttar helt och hållet inomhus.
Slutna system med egna bin, bär och ljuskällor.

ruben
ruben
Gäst
30 maj 2014 kl 11:42

Såg en dokumentär i går på SVT, som nog bekräftar följderna av det dödliga metoderna.
http://www.svtplay.se/video/2062985/bieffekten
Tillgänglig till 28 Juni
I USA måste de frakta miljontals bin 1000 tals mil runt om i USA för att de skall pollinera deras grödor. De bin som funnits naturligt, börjar dö ut på olika platser och man är tvungna frakta nya bin till olika områden. Det har blivit snart en jätteindustri att t.ex. snabbproducera humlor som exporteras runt i världen. Att inga myndigheter reagerar är en gåta.

Ivan Björn
30 maj 2014 kl 09:49

Tack Kerstin.

Rädslan styr människor och världen. Jag tänker mig hypotetisk att inget växer, allt är död. Det enda som växer är GMO. Jag såg en sådan kommentar i filmen om chemtrails “Varför sprayar de på oss” där en man förlorade hela skogen. Monsanto erbjöd honom sina plantor som skulle växa garanterat. Han tackade nej förstås. Min mamma känner flera bönder. Jag frågade henne om de inte har problem p.g.a. det stressiga vädret. En bonde sa till henne att han köper frön från Monsanto, inget annat växer nämligen! Bönder är också trängda med sina lån och överlevnadsbehov. De måste få avkastning och det som växer bäst det sår de givetvis.

Men återigen till rädsla. Föreställ er att det inte finns annat än GMO på grund av all manipulation med naturen! Väljer vi hellre en tom tallrik och ingen mat eller väljer vi hellre GMO?

Det är bara fåtal människor som vet att man inte behöver ha mat i fysisk form för att leva. Det är därför vi är hjärntvättade av media om hur viktig maten är, balanserad kost, rätt kost o.s.v. Just dessa kunskaper om hur viktig det är att äta fysisk mat skapar rädsla den dagen som det skulle bli underskott på maten… och då har Monsanto vunnit….

Ivan Björn
29 maj 2014 kl 19:02

@ Kerstin Unger Salen. Tyvärr har du inte förstått alls vad jag har skrivit. Jag är inte för GMO jag är emot GMO. Titta på följande video: http://youtu.be/mEfJO0-cTis i synnerhet i 49 minuten där en kvinna som har ekologisk odling pratar. Då kanske du kommer att förstå vad jag menade med mitt förra inlägg.Chemtrails är inga föroreningar. Det är en illvillig spridning av chemikalier i luften med syfte att förstöra och kontrollera allt liv!

Jocke
Jocke
Gäst
29 maj 2014 kl 16:08

Det var faktiskt lite debatt mellan partierna om frihandelsavtalet.
Var nån från M som försvara sekretessen med att alla måste spela efter samma regler, som i fotboll mena han. 😀
Undra då om vi snart får NDAA i Sverige om vi nu alla ska spela med samma regler.

Jo Rohde
Gäst
29 maj 2014 kl 12:56

Hej Kerstin – ja GMO och frihandel borde uppmärksammas betydligt mera. Tyvärr måste noteras att de två damer vi har i EU som pratar så mycket om ren mat BÅDA är för GMO. Hade väntat mig bättre av Marit P och A-M.Corazza-Bildt men kanske lobbyism påverkan i Bryssel är för stark ?

ruben
ruben
Gäst
29 maj 2014 kl 10:25

Att man samordnar galna åtgärder så den ena galenskapen skapar framgång för andra galenskaper är för jäv-likt.
En site av flera, som tog upp frågan vad partierna tycker.
http://f4.nu/vad-tycker-partierna-gmo-fragan/

Jag kan tänka mej rösta enbart på någon av dem som motsätter sig GMO överhuvudtaget. Det kan vara bland de viktigaste frågorna på lång sikt att förbjuda skiten.
Däremot vet jag ingen undersökning nu vad partierna tycker om chemtrails, många harklar sig bara när de får frågan.

Ivan Björn
29 maj 2014 kl 09:52

Det ironiska är att GMO är nödvändig om vi ska överhuvudtaget ha något på tallriken! De som odlar ekologisk klagar över minskade skördar p.g.a. chemtrails och vädermanipulation. GMO växter är just framtagna att klara av denna chemtrailsförgiftade och stressiga miljö. ALLT passar ihop som hand i handsken och det slutgiltiga målet är att kontrollera ALLT liv.

överinseende
överinseende
Gäst
28 maj 2014 kl 21:22

Typiskt… text om bin och varför de försvinner, men inte ett ord om utbyggnaden av mobilmasterna, alltså elektromagnetisk strålning. Däremot många grammatiska fel, kanske knaprat för många gmo-popcorn 😉

Julius
Julius
Gäst
28 maj 2014 kl 18:24

Här kommer ännu mer fakta om hur våra politiker representerar de stora multinationella företag istället för deras egna väljare.

http://www.stopthecrop.org/

Julius
Julius
Gäst
28 maj 2014 kl 18:14

Jocke,här kommer en link där man kan läsa om GMO i Ryssland
http://en.itar-tass.com/russia/731689

Jocke
Jocke
Gäst
28 maj 2014 kl 16:54

@ Thomas
Var mitt sätt att säga hur uppenbart idiotiskt allt med GMO och debatten kring detta är. Känns faktiskt som att all forskning om bla gmo är överflödig. Vet att sånna åsikter är tabu i dessa tider, men vart fasen tog sunt förnuft vägen? Vi har ställt in oss allt för mycket till betalda debunkers sätt att tänka och resonera.

@ Julius
Menar bara att man bör va lite försiktig med att berömma eliten.
Många skulle nog säga att USA gjorde rätt i med att avrätta Sadam och fria Irak.
Vet vi med all säkerhet att Ryssland inte sysslar med gmo eller har några planer på att få ut några egna gmo produkter på marknaden?
Och jag har inte följt msm och deras anti trummor på många många år. Så detta tänk är inte anti ryss, bara anti elit 🙂

Visst jättebra att det kommit ett litet gmo hinder, men mer vet vi inte.
Angående Sverige så skulle jag inte vara ett dugg överraskad ifall vi redan har en massa gmo i den mat vi äter.
Kan va så att en låg procent gmo i en produkt anses vara gmo fritt.
Finns det ens gmo fritt majs eller sojabönor?

Julius
Julius
Gäst
28 maj 2014 kl 15:38

Det kvittar Jocke om Putin gjorde det för att skydda sitt folk eller inte,det är resultatet som är viktigast att ryska folket behöver inte äta GMO proppad mat.Våra politiker med jordbruks ministern Erlandsson har godkänt att GMO kan tas in i Sverige på prov.Det är som med vargen och 3 små grisar.Släp in min tå….. sedan kommer godkännas i hela Sverige.Som jag sagt,dessa politiker representerar inte oss de representerar stora internationella företag och USA makteliten.Det detta är bara ett exempel av flera där man kan se klart och tydligt vilka de representerar både här hemma och i EU.

Thomas
Gäst
28 maj 2014 kl 15:22

@camilla

Tack. Jag är också född på sjuttiotalet men förstår ändå inte ironi så för mig är det inte på något sätt klart. För mig är ironi inget annat än ett oärligt sätt att kommunicera även om jag intelektuellt sett kan förstå att många människor använder ironi för att vara roliga och inte alls menar att vara oärliga.

Men tack för förtydligandet, som sagt.

Jocke
Jocke
Gäst
28 maj 2014 kl 14:16

Tror knappast att Putin förbjudit GMO för att skydda folket, har nog mer med patent och royalties att göra (kontroll). Man klättrar inte upp till toppen med empati och ärligt spel. Gäller alla länder inte bra USA. Organiserad brottslighet, ibland är det krig och ibland samarbete.

Julius
Julius
Gäst
28 maj 2014 kl 11:49

I alla fall ryssarna hade lite vet i huvudet eftersom nu har de förbjudit all sort av GMO i Ryssland och straffet blir fängelse om någon skrupellös företagare vågar ta in den i Ryssland.Det är en anledning till att USA vill provocera fram krig mot Ryssland genom Ukraina och för att Putin vill skydda den ryska folket mot denna USA baserad ondska och terrorism.

Jo Rohde
Gäst
28 maj 2014 kl 11:38

Och vår regering har inget emot frihandelsavtal med USA som inkluderar detta elände ?
GMO bör exkluderas från avtalet, folk bör ta detta mera på allvar, se t.ex. Stefan Jarls film från 2010 ” Underkastelsen” som belyser kemikaliesamhället och läs National Geographic Oct 2006 – The Pollution Within – om gifterna vi bär inom oss. Det har pågått länge och blir bara värre

camilla
Gäst
28 maj 2014 kl 10:43

Thomas för mig som är född på 70-talet (dvs den ironiska generationen) så var Jockes skämt rätt kul. Klart det är ironi. Monsanto, Dupont mm, dessa penningkåta och maktgalna företag måste stoppas innan det är försent.

Julius
Julius
Gäst
28 maj 2014 kl 08:53

Utmärkt artikel Kerstin.Du frågar hur kan politikerna trots de många forskningsresultat om GMOs hälsofarliga resultat godkänna dessa i Sverige och många andra europeiska länder.Samma fråga gäller den dax aktuella rysslandsfobi när de fattar beslut om sanktion efter sanktion mot Ryssland trots att de håller på att driva hela Europa i ekonomiskt katastrof.Det finns bara ett svar på den.Alla dessa politiker är lakejer till USA makteliten,annars skulle de inte ta beslut som slår mot sina ägna länder och dess invånare.Dessa politiker representerar inte oss länge,de representerar USA makteliten.Det är därför lyckades i de flesta länder s.k. extremhöger öka så drastiskt eftersom många har börjat vakna och vill inte längre styras av dessa skrupellösa politiker istället väljer stödja de partier som vill sitt folk eget bästa och vill inte styras av en ännu mer centralt styrd Europas Förenta Nationer där alla nationella beslut kommer tas i Bruxell av en liten USA maktelit styrd byråkrater..Jag hittar ingen annan förklaring på dessa idiotiska invånarfientliga beslut.

Thomas
Gäst
28 maj 2014 kl 07:51

Var du ironisk eller ej? För mig är det inte uppenbart så vänligen förtydliga.

Jocke
Jocke
Gäst
28 maj 2014 kl 07:35

Förstår inte all den misstro till ett företag som gett oss PCB, DDT, Dioxin, Agent Orange och säkerligen en rad andra katastrofer. Vid det här laget måste Monsatan ha lärt sig av alla misstag dom begått. Kan inte tänka mig att GMO-mat skulle kunna vara farligt för djur och natur.