NASA-tjänsteman medger att de tillämpar “cloud seeding” – Transportstyrelsen vill ej kommentera

-

ANALYS. Transportstyrelsen hänvisade i tidigare artikel till NASA för att avfärda cloud seeding som kondensstrimmor, men NASA medger att de använder tekniken. Barium och aluminiumoxid, som uppmätts i nedfall från cloud seeding, släpps ut av NASA för att bilda moln i den övre atmosfären. Ett syfte är förbättrad militär radarkommunikation. Transportstyrelsen ser ingen anledning att kommentera detta.

Text: NewsVoice | Foto: NASA, Report: Barium cloud striations revisited

Det var NASA:s utbildningsprogram “The Contrail Education Project” som Transportstyrelsen hänvisade till som argument för att cloud seeding inte finns [artikel]. Transportstyrelsen konstaterar för övrigt att cloud seeding är teorier som handlar om allt från”biologisk krigföring till ockulta syften” [artikel].

I utbildningen “The Contrail Education Project”  informerar NASA att det krävs kylig luft i kombination med hög luftfuktighet för att kondensstrimmor ska bildas och vara långvariga. År 2000 gav NASA och andra amerikanska myndigheter även ut ett faktablad som tillbakavisade cloud seeding, enligt Wikipedia.

Därmed borde vi även kunna observera en kraftig nedkylning av vårt atmosfär jämfört med tidigare, eftersom vårt luftrum nu nästan dagligen är heltäckt av vad myndigheterna påstår är ”vanliga kondensstrimmor” som efterhand breder ut sig och färgar himlen gråvit. Så är emellertid inte fallet utan det är snarare så att luften blivit varmare.

Det finns inga undersökningar som styrker samband mellan ökad förekomst av cloud seeding och låg temperatur och hög luftfuktighet.

Snarare tyder omfattande observationer på att cloud seeding uppträder även när temperatur- och luftfuktighetsförhållanden inte kan orsaka långvarig kondensstrimmebildning. En tidigare artikel i NewsVoice har också konstaterat att SMHI gissar att cloud seeding är vanliga kondensstrimmor och saknar nödvändiga uppgifter för att avgöra om omfattande och långvariga kondensstrimmor överhuvudtaget är möjliga.

Ännu mer motsägelsefullt och mindre trovärdigt blir Transportstyrelsens hänvisning till NASA:s utbildningsprojekt om kondensstrimmor då man lyssnar till ett inspelat telefonsamtal med en NASA-tjänsteman vilket offentliggjordes sommaren 2013. NASA-tjänstemannen Douglas E. Rowland berättar under samtalet att NASA använder cloud seeding.

NASA:s aerosolexperiment för civila och militära ändamål

NASA har också ett projekt kallat “Charged Aerosol Release Experiment” (CARE), i vilket man släpper ut bland annat aluminiumoxid, en av de vanligaste uppmätta komponenterna i cloud seeding.

Syftet är att bilda moln i den övre atmosfären. CARE-projektet är ett samarbetsprojekt med amerikanska flottans forskningslaboratorium och amerikanska försvarsdepartementets rymdforskningsprogram.

Professor Wayne Scales är en av de tongivande forskarna i CARE-projektet. I en presentation kallad ”Active Perturbation of the Near Space Environment” beskrev han år 2007 att man förändrar miljön i övre atmosfären genom att bland annat släppa ut barium, aluminiumoxid och andra kemikalier i atmosfären.

Syftet är att bland annat främja nya kommunikationssystem och störa fiendens kommunikationssystem:

  • “Allows for possible denial of adversary communication/ navigation systems (military)”
  • “Allows for possible new communication system techniques (military)”

Förändring av atmosfären erbjuder mycket stora militära och kommersiella möjligheter, enligt Scales.

Han beskrev också att önskad förändring av atmosfären åstadkoms genom att atmosfären även utsätts för mycket kraftig bestrålning av radiofrekvent strålning från HAARP, Aribo och Eiscat i Tromsö. Eiscat har även anläggning i Kiruna som samverkar med Tromsö-anläggningen.

På Eiscats webbplats finns en omfattande referenslista till olika artiklar som beskriver den uppvärmning av atmosfären som åstadkoms från Eiscat i Tromsö genom att sända upp mycket starka mikrovågssignaler i atmosfären.

Forskaren Paul Bernard vid amerikanska flottans forskningslaboratorium bekräftade också han år 2005 (se fotnot 4) att CARE-projektet är kopplat till studier av hur laddade partiklar i moln kan åstadkomma ”förbättrad backscattering”, som är viktigt för radarkommunikationer:

The radar scatter from artificial dusty plasma in space will be studied using at chemical release during the Charged Aerosol Release Experiment (CARE) in August or September 2009…110 kg of aluminum oxide particulates will be injected…
The dust will become charged in the ionosphere to form negatively charged dust particles. The streaming dust will provide a source for turbulence due to charge separation electric fields and to two-stream instabilities. Ground radars operating at HF, VHF and UHF frequencies will probe the release region looking for enhanced backscatter.

I en artikel i The New Scientist år 2009 berättar Paul Bernard att partiklarna i atmosfären kommer att sjunka och sprida ut sig och att laserpulser kommer att användas för att mäta partikeltätheten i molnet. Syftet är att se vilken effekt kemikaliemolnet har på radarsignalerna:

Our primary science goal is to understand [how] radar [scatters] from a dusty plasma,” says CARE’s principal investigator, Paul Bernhardt of the Naval Research Laboratory in Washington, DC. “We want to understand what kind of information you get back when you send out radar pulses.

NASAS och den amerikanska militärens CARE-projekt kan också bereda vägen för att använda den övre atmosfären för ett stort experimentlaboratorium för studier av effekter av utsläpp av kemikalier och partiklar.

The CARE experiment could also pave the way for future launches that would use the uppermost part of Earth’s atmosphere as a large physics laboratory for studying charged dust, Bernhardt says.

Therese Sjöberg från Transportstyrelsen framhåller att det är förbjudet enligt luftfartslagen och luftfartsförordningen (8 kap. §3) att släppa ut något om det kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa. Om någon misstänker att ett miljöfarligt utsläpp gjorts får man anmäla det till polisen åklagare utreder sedan om brott begåtts.

Gällande NASA:s medgivande att man använder cloud seeding säger Therese Sjöberg att myndighetrn inte ser någon anledning att göra några uttalanden.

Text: NewsVoice

Mer om CARE-projektet

  1. Bernhardt, Paul; Scales, Wayne; Sternovsky, Zoltan; Kelley, Michael; Hysell, David; Holzworth, Robert (37th COSPAR Scientific Assembly. Held 13–20 July 2008, in Montréal, Canada., p.261). “The Charged Aerosol Release Experiment (CARE) Program” [alt URL]. Astrophysics Data System. Retrieved 2009-09-16.
  2. “NASA’s Charged Aerosol Release Experiment (CARE), Plans To ‘Make Clouds’ Tonight . . .”. weaselzippers.net. September 15, 2009. Retrieved 2009-09-16.
  3. Moskowitz, Clara (updated 2:37 p.m. ET Sept. 16, 2009). “NASA rocket aims to create artificial clouds”. Msnbc. Retrieved 2009-09-16.
  4. Bernhart, Paul (May 19, 2009). “Update on CARE” [PDF borttagen]. Search the missing document via Google: http://wpdp.colorado.edu/Files/Presentations/BERNHARDT.pdf
  5. “Night Time Artificial Cloud Study Using NASA Sounding Rocket”. NASA. Retrieved 2009-09-16.

Relaterat

NewsVoice
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.

37 KOMMENTARER

37 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
pelle
pelle
Gäst
8 juni 2015 kl 21:08

”UFOs gömmer sig bakom elektromagnetiska fält”. Då är det ju lätt att tänka sig att militären vill hitta på någon metod som gör att de kan se dem.

Ja, om vi talar om USAs dito. Men de riktiga, de utifrån, har inga som helst problem med jordisk teknik. Om nu någon trodde det…

Kalle 01
Kalle 01
Gäst
18 april 2015 kl 01:49

Svar till Ulf:

Ett flygplan som förbränner 2000 kg bränsle per timme vid en flyghastighet av 800 km/h förbrukar 2,5 gram bränsle per meter flygsträcka (enkel matematik). Man kan räkna med en omvandlingsfaktor för vattenånga på 1,37 (förbränning av 1 g flygbränsle ger 1.37 g H2O). Din B737 släpper då ut 3,4 gram vattenånga per meter flygsträcka. Den mängd vattenånga som kommer ut ur flygplanens jetmotorer är alltså mycket liten och räcker inte alls för att ge upphov till stora strimmor som syns tydligt från marken.

Avgaser från flygplanens jetmotorer innehåller också en mycket stor mängd mikroskopiska partiklar som under vissa omständigheter kan fungera som kondensationskärnor för vattenångan i den omgivande atmosfären, varvid s.k. ”Persistent Contrails” kan bildas. Dessa contrails innehåller mångfallt mycket mer vattenånga än den lilla mängd som jetmotorerna släpper ut och kan därför ses på långt håll. Problemet är bara att det numera bildas strimmor efter flyplan under alla möjliga omständigheter, alltså även under omständigheter då förutsättningar för persistent contrails saknas. Det är helt enkelt nånting som inte stämmer.

PS: Det skulle vara kul att få följa med dig i cockpit och se med egna ögon det du beskriver (red. kan säkert plocka fram min mejladress).

Birgitta
Birgitta
Gäst
17 april 2015 kl 22:39

Rolf Löfgren: Din beskrivning av ett “smalt – himmelsöppet spår” som ett plan följde helt och hållet för att täppa igen snittet stämmer helt överens med egna iakttagelser som gjordes över min hemstad dagen efter Obamas besök av Sverige.

Sofia
Sofia
Gäst
17 april 2015 kl 20:53

MSM kommer nog skylla på Putin 🙂

Rolf Löfgren
Rolf Löfgren
Gäst
17 april 2015 kl 18:22

Onsdag 1/4 såg jag två plan kl. 12.00 som gick betydligt snabbare än vanliga trafikflyg, i nordlig riktning, och som lämnade tjocka stråk efter sig. Jag kollade på datorn på Flightradar24 omedelbart, men det fanns inga plan i närheten där vi bor, i Nord-Uppland. Planen måste ha flugit utan transponder påslagen. Det var rätt mycket vitt töcken i luften den dagen.

Senare samma dag såg jag ett plan, med samma tjocka stråk efter, som flög i NO riktning. Det underliga var att framför planet ca 5 km långt var ett smalt spår som var mörkare än himlen i övrigt, som om det var den blå himlen jag såg i detta spår. Jag fick uppfattningen att planet sände ut någon signal som gjorde att det vita töcknet försvann. Detta spår följde planet helt och hållet. Omedelbart bakom planet var det vita töcknet lika som himlen i övrigt. Mycket underligt.

Biggles
Biggles
Gäst
17 april 2015 kl 09:30

Dom “gud” inte gav hjärnor gav han vinklar, streck och stjärnor.

Martin
Martin
Gäst
15 april 2015 kl 07:43

Så DU personligen tillverkar dem, Ulf?! Så bra, då kan du svara på vad, hur, när, hur ofta, på vems order och varför. Om du däremot vill göra dig lustig på andras bekostnad (men faller på eget grepp…) så kan du söka dig någon annanstans.

ulf m
ulf m
Gäst
14 april 2015 kl 22:32

Här var det snurrigt värre.

Jag är en av dem som tillverkar dessa kondensstrimmor nära nog var arbetsdag.

Inget onormalt och inga sk chems.

Viveca Lammers
Reply to  ulf m
15 april 2015 kl 21:30

Han menade nog att han tillverkar contrails varje dag, dvs han är väl pilot?
Men bara för att man är pilot så betyder ju inte det att man vet vad världens alla andra piloter och flygplan sysslar med.

Viveca Lammers
Gäst
2 juli 2014 kl 13:42

Jag tänker att man inte kan blanda extra ämnen i flygbränslet, som måste vara extremt noga utvecklat, inte annat än den godkända tillsatsen.
Dessutom kan piloten inte sätta på och stänga av denna bränsletillförsel. Så det skulle inte fungera till att rita korta streck med jetbränslet.

Piloten kan sätta på och stänga av en efterbrännare, men jag kan inte hitta någon info om att Boeing 737-800 (som släppt tjocka streck här) skulle ha en sådan.

Nu har jag hittat på en teori, som skulle kunna fungera (teoretiskt i alla fall) och det är att man skulle kunna koppla en extra sprayburk (modell större) till planets utblåsningsluft, alltså efter motorn.
Då skulle man inte behöva ha några extra kranar på utsidan av planet!

En sådan sprayburk skulle ju kunna innehålla vad som helst eftersom innehållet inte ska vara med i någon förbränning.
Den skulle kunna dirigeras av signaler från HAARP och den skulle då också kunna fyllas på av Snecmas egen personal när planet är inne för service i Snecmas egna lokaler.

Det betyder att det är ingen idé att fråga vare sig politiker, meteorologer eller ens planets egen pilot. Om han inte sitter i en fåtölj och vänslas med någon flygvärdinna så sitter han väl i cockpit och kan inte se om det plötsligt släpps på någon extra rök där bak.

Det skulle inte ens vara någon idé att haffa honom direkt på flygplatsen och visa nytagna foton av hans plan. Han skulle inte tro på det.

De enda man kan fråga är då Snecmas egna mekaniker. Då får man väl åka till Bryssel och prata franska med dem (om sådant som man inte ens förstår på svenska). Det kunde vara ett uppdrag för någon slipad Wallraffare.

Thomas
Thomas
Gäst
2 juli 2014 kl 03:05

Tack! 🙂
Jag skrev inga “förbjudna ord” men hade bifogat 3 länkar till klipp på youtube om just holografiska bilder på himmlen, där jesus visas.
Samt besvarat/utvecklat Vivekas svar på några av mina punkter.
Hoppas kommentaren/svaret dyker upp.

Mvh
Thomas

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
2 juli 2014 kl 02:46

@ Thomas — ‘Moderering’ har hänt mej också ..dock har kommentaren dykt upp så småningom. Antar det beror på visst ordval som ibland behöver kollas upp…

Läser dina tankeväckande kommentarer med intresse förresten ..och även Vivekas.

Thomas
Thomas
Gäst
2 juli 2014 kl 02:36

Varför raderades mitt svar till Viveca Lammers???

Det stod väntar på moderation, men nu är det borta???

Varför behövde det modereras när inget annat inlägg behövt göra det???

roffe
roffe
Gäst
1 juli 2014 kl 09:16

jag klistrade in en länk här tidigare -här är namnet på det dokumentet finns i pdf format .

Weather as a Force Multiplier:
Owning the Weather in 2025

A Research Paper
Presented To
Air Force 2025
by
Col Tamzy J. House
Lt Col James B. Near, Jr.
LTC William B. Shields (USA)
Maj Ronald J. Celentano
Maj David M. Husband
Maj Ann E. Mercer
Maj James E. Pugh
August 1996

Viveca Lammers
Gäst
30 juni 2014 kl 13:21

Apropå Tomas lista. Nr. 2 Jag läste att indiska forskare har kommit på att “UFOs gömmer sig bakom elektromagnetiska fält”. Då är det ju lätt att tänka sig att militären vill hitta på någon metod som gör att de kan se dem. 5 Om vi har fått olika metaller i oss så borde man kunna använda detta till att via ex. mobilerna sända olika typer av signaler, som då vid behov kan starta olika effekter i hjärnan. Ex. ett moln av Hg över ett land. När man sedan slår på en sändning med Hgs frekvens så blir alla sjuka. Osv. Olika effekter av olika metaller och deras frekvenser. Det skulle inte förvåna mig om de forskar på att kunna sända “inre röster” till folk. (Folk brukar ju lyda sina inre röster!), men det kan man identifiera (lyd ingen röst som låter som en riktig röst) – värre om de sänder känslor direkt och det borde vara lättare. Det är nästan omöjligt att märka att det kommer “utifrån” eftersom det känns inifrån. (Bortsett från de frekvenser som gör att alla klappar ihop direkt) 4 Ja, man kan ju undra varför det tycks komma aluminium från chemtrails samtidigt som Monsanto har uppfunnit gröda som är resistent mot aluminium. 7 De som har tagit över vår planet. Det är egentligen inte vår planet – det är djurens planet. Vi har kommit hit från andra planeter, men “vi” är inte “vi”. Vi kommer från olika planeter och är helt olika. Somliga anpassar sig på ett gott sätt, typ indianer och andra naturfolk. Somliga tycks komma från högre, goda civilisationer, medan andra tycks vara helt inställda på att erövra, vinna, krossa, utnyttja och förstöra. Självklart att “den Vite Mannen” (typ “Illuminaterna”, Världsbanken osv)) till varje pris vill att vi ska tycka att “alla är likadana”. Om inte alla är “lika” så ligger han ju själv illa till. En shaman sade att människans planet egentligen är en planet, som hon lyckades att spränga i bitar, dvs det, som nu kallas asteroidbältet. 13 Det verkar ju intressant: Jag ser fram mot att få se hur Jesus uppenbarar sig på himlen och säger med dånande stämma att vi ska äta GMO för att det är Guds Bröd! Haha! Eller så kommer det ett “Godhetens UFO” eller vad man ska kalla det, med vita änglar, som “deliver a message to humanity”! 14 Somliga säger att den redan har ändrats… Read more »

Kim Jong Il
Kim Jong Il
Gäst
30 juni 2014 kl 12:26

Sant, fel av mig. Men om det inte utförs någon kontroll av flygplanens utsläpp, hur kan du då veta att det faktiskt sker utsläpp från dessa flygplan? Om det saknas mätningar på vad de påstådda utsläppen innehåller, hur kan det då vara så bergsäkert att något släpps ut?

Kim Jong Il
Kim Jong Il
Gäst
30 juni 2014 kl 09:02

I en tidigare artikel hävdar ni att det inte finns några lagar som reglerar utsläpp från flygplan:

https://newsvoice.se/2014/06/21/sverige-saknar-kontroll-av-utslapp-fran-flyg-fritt-fram-att-slappa-ut-kemikalier-fran-flygplan/comment-page-1/#comment-33985

I den här artikeln låter ni meddela att samma intervjuperson har sagt att det finns sådana regler, men ni har inte ändrat i den föregående artikeln eller utfärdat någon rättelse. Hur hänger det ihop, har jag missat nåt?

Mona Nilsson
Reply to  Kim Jong Il
30 juni 2014 kl 11:49

Fel Kim Jong II. Det står inte i den tidigare artikeln att det inte finns lagar som reglerar utsläpp . Det står att det saknas kontroll av vad flygplanen de fakto släpper ut

Red
Red
Gäst
29 juni 2014 kl 18:49

2014-06-25: Commercial Applications of Electromagnetic Climate Change Confirms Military Agenda

Aquiess, Inc. uses powerful electromagnetic (EM) transmissions (radio waves) to “benevolently” steer huge reservoirs of atmospheric waters to force gentle rain in arid regions.
But this same technology in the hands of a globalist military authority can be applied as a weapon for creating floods, droughts and more.
The current global network of stations with ionospheric heaters and EM weather modification capability, in addition to the dozens of NEXRAD stations, is now revealed as no less than a coordinated operation of climate modification as originally organized under NASA in 1966.

Mayne Sundewall Hopkins
Reply to  Red
30 juni 2014 kl 00:46

Metoden kan säkert också komma till pass när man t.ex. vill sälja av lager av vete eller andra grödor, medicin, byggnadsmaterial, etc. etc. – efter ras, översvämningar och andra katastrofer. Möjligheterna är många!!

Thomas
Thomas
Gäst
Reply to  Red
30 juni 2014 kl 02:09

Varför Chemtrails, nanometallepartiklar i atmosfären?

1. Bättre fungerande surf/mobiltäckning/WIFI 4G

2. Radar för millitära syften, då även mot UFO

3. Vädermanipulation i syfte att kontrollera väder för att utöva utpressning/krig

4. Förgifta människor/natur så big pharma kan pumpa ut sin ”läkekonst” och GMO

5. Få oss människor att få i oss metaller för att vi själva ska fungera som antenner

6. Mindcontrol

7. De som har tagit över vår planet är inte skapta som vi, dvs terraforming utifrån deras ursprungsplanets atmosfärs egenskaper

8. Påverka magnetfältet runt jorden, ev laga det då de ev redan har förstört det i sina experiment

9. Höja och styra temperaturen i vissa områden för att hävda klimatskatter samt att smälta nordpolen för att få lätt tillgång till olja/gas/mineraler som det finns gott om där

10. Nanoteknik som byggs ihop innuti oss för att de sedan ska kontrollera/styra oss, RFID chip inkluderas så småningom då det är kontantlöst

11. För att göra jorden ”osynlig” för besökare utifrån genom kamouflage/stelth

12. Vår själ lever i oändlighet och kopplar upp på planetens frekvens och det universiella minnet som lagras i form av energi som är en del av vår själs evolution, detta ska förhindras genom att skärma av oss från energin i universum så vi inte får reda på sanningen som ”ligger i luften” i form av energi avtryck

13. För projekt bluebeam, holografiska bilder som visas för oss i fältet av metall som fungerar som en stor screen, false flag alien attack

14. Ändra planetens frekvens som ligger på 7,83
http://sv.wikipedia.org/wiki/Schumannresonansen

15. Orsaka åskväder för att kontrollera och ta till vara på den enorma energi som blixtar utgör, detta för att driva högenergikrävande atomklyvningsexperiment och annat inom rymdteknik

Varför inte allt det här, varför nöja sig med ett exempel när det finns så många ”fördelar” som de ser det?

De frågar vilka ”DE” är??
DE är VI, för det är VI människor som låter det hända och tillåter det att fortgå, allt för att VI ska kunna ha facebook/spotify i mobilen! Så DE är VI!!
Alla är medskyldiga till detta, men visst, DE är också regeringar som innehåller de elakaste av de elakaste kapitalistiska politiker/regeringsmän/millitärer/underättelsetjänster!

Jag lindade in min mobil i folie…fungerade, noll mottagning, så foliehatt fungerar att skydda hjärnan med, sy in i mössan? Typ som öronproppar, håller bruset ute! 😉

Peace!

Thomas
Thomas
Gäst
28 juni 2014 kl 22:24

Undvik att gå ute när det regnar, använd paraply!
Täck era grönsaker och land när det regnar!
Jag älskar regn och brukar gå ut i det men nu är min hårbotten förstörd, typ psoriasis och sår som aldrig läker, jag gick till vårdcentralen och sjuksköterskan (som var fet och gick på kryckor) frågade om jag var missbrukare!!??
Jag frågade om hon gillar mat och gick därifrån!

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
28 juni 2014 kl 01:25

Och inte nog med chemtrails – snart kommer vi att ha ‘främmande’ militära baser här också. Det blir full rulle både i luften, på vattnet och på marken!
Så tryggt och gott det ska bli ..n o t..!!

ruben
ruben
Gäst
28 juni 2014 kl 00:19

Handlar kanske om förbättrad radaravläsning, så det verkar helt logiskt tycker jag. En optimal radaravläsning pga. chemtrails är förmodligen högsta prioritet i flesta fall. När USA:s president var här, föregicks det av många chemtrails misstänkta plan, som jag kommer ihåg. Men det är ju inte lagligt att förorena och nu har NASA tjänsteman medgett, så varför tiger transportstyrelsen?

Kerstin
Kerstin
Gäst
27 juni 2014 kl 23:13

Jamen då är det väl bara att polisanmäla då så får dom utreda.Samlar man ett större antal underskrifter för anmälan så måster det ju vara svårt att sopa under mattan, eller?

hellertz
27 juni 2014 kl 23:11

Om jag förstår artikeln som bland annat Tomas refererar till “High-Bypass Turbofans DO NOT Produce Contrails? So What Are Those Lines in the Sky?” så har chemtrails på senare år förändrats till dels att släppas ut högre upp i atmosfären för att inte synas lika bra och dels har man utvecklat en teknik så de syns som kortare strimmor från marken, allt för att vi som observerar ska bli osäkra och kanske tro mer på desinformatörerna.

Viveca Lammers
Gäst
27 juni 2014 kl 22:32

Kollade på Tomas länk.
Håller med om att den gamla typen av strimmor är ovanliga. Här finns mycket flyg och de flesta plan på hög höjd har inga spår alls eller väldigt korta.

Men detta stämmer inte helt:
This causes the public to believe that normal passenger jets are producing trails further enhancing the lie that trails are normal.

Vanliga passagerarplan (Boeing 737.800) kan här lämna spår, som stannar ganska länge, kanske några timmar.
Men det är ju inte den typen av tjocka korvar, som man ser på bilder från USA.

Men, jag tycker att det också uppstår en massa underligt formade tvärrandiga dimslöjor, som liksom anrikas eller förtätas utan att först ha varit flygspår. De ligger ofta blandade med de naturliga molnen, som kan vara bulliga och tjocka.
Typiskt för dessa konstigheter är att de så ofta är tvärrandiga. När jag skulle ta en bild av dessa ränder fick jag på bilden en massa blanka fibrer, som glänste som små regnbågar. De syntes inte förrän jag förstorade upp bilden väldigt mycket.

Viveca Lammers
Gäst
27 juni 2014 kl 22:09

Det är nog inte så lätt att hyra ett jetplan för att använda det till att flyga omkring och leta efter chemtrails. Vad skulle det kosta?
Och ett kem.spår skulle man passera på 1/10 sekund.

Det är troligen förbjudet att flyga i exakt samma spår som ett annat plan. Och på förhand kan man ju inte ens veta vilket plan som man ska förfölja.
Jag antar att man inte bara kan irra runt hur som helst med ett hyrt jetplan (och hyrd pilot).
Man måste nog uppge en bestämd rutt och hålla sig till den.

Kanske bättre att sända upp en fjärrstyrd liten sak, men en sådan med lab.utrustning är nog väldig dyr!

Men i stället för att prata om konspirationer så kanske man skulle fokusera på att kräva att flygplanen också ska ha kontroll av sina avgaser så som bilar måste ha.

Tomas
Tomas
Gäst
27 juni 2014 kl 22:00

Riktiga kondensstrimmor är extremt ovanligt enligt Global Skywatch: http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6859&an=317#Post6859

Vilket bekräftats av flera piloter.

hellertzP
Reply to  Tomas
27 juni 2014 kl 23:06

Den artikel du rekommenderar Tomas är en MYCKET intressant och informativ artikel som jag varmt rekommenderar också. Den klargör många oklarheter. I synnerhet i slutet där artikelförfattaren tar upp ett antal av desinformatörernas påståenden och lägger fram fakta.

Viveca Lammers
Gäst
27 juni 2014 kl 21:36

Spår, som breder ut sig och ligger kvar i timmar kan här göras av vanliga passagerarplan, Boeing 737.800, men ibland är strecken bara korta och en pilot kan inte stänga av bränslet eller slå på mera på det sättet. Det sköts automatiskt av datorer och han kan inte påverka det.
Bränslet innehåller tillsatsen Stadis 450 med “dinonylnaphtalenesulphonic acid, barium salt” men jag vet inte varför det alltid står så, med kommatecken emellan. Det kan lika väl vara ren dinnsa i bränslet eftersom det är svavlet som är det viktiga. Det verkar ju mera troligt.
Men dinnsas bariumsalt borde vara perfekt för militären. Det bromsar strålning och är ett vitt pigment. Men det borde vara extra tankar och kranar för detta.

Chemtrails i Sverige kan vara något annat, som ex. aluminiumoxid från extramotorn (efterbrännaren), som piloten kan slå på och av när han vill, när han tycker det behövs litet extra kraft.
Wikipedia: ” Konstruktionen används främst i militära sammanhang och de enda civila plan som utrustats med efterbrännkammare är överljudsplanen Tupolev Tu-144 och Concorde.”

Men jag tror att även Boeing 737-800 kan ha en efterbrännare och det skulle ju då förklara de korta, vita strecken. Norge byter ut sina plan mot sådana.
Detta spår, som inte är så kort, är ungefär en timme gammalt, från en norsk Boeing 737-8JP (Sthlm – Bergen) Det förvandlades långsamt till ett tunt, brett kvällsmoln.

https://plus.google.com/photos/116867606271218140273/albums/5922465903505719041/6029690224444705714?authkey=CM3KrvDlktqV2QE&pid=6029690224444705714&oid=116867606271218140273

Det är möjligt att man måste vara med i Google+ för att länken ska fungera (Jag vet inte).

Kim Jong Il
Kim Jong Il
Gäst
Reply to  Viveca Lammers
30 juni 2014 kl 08:55

Det finns inga efterbrännkammare på något passagerarplan i trafik idag. Tu-144 och Concorde är de enda som det har funnits på, i övrigt är det bara militära flygplan som har det. Efterbrännkammaren handlar inte om att förbränna eller förgasa något, det handlar om att ge snabb acceleration i t ex luftstrid. Efterbrännkammare gör av med mycket bränsle på kort tid (vilket ju namnet antyder) genom att bränsle sprutas in direkt i utflödet från motorn och antänds, varvid planet får sig en ordentlig skjuts. Det är emellertid bara användbart för flygplan ämnade att flyga i överljudsfart, vilket inget trafikflygplan i bruk idag gör.

Stadis 450 är en tillsats i flygbränsle som är ämnat att motverka statisk elektricitet. Och vi ska vara glada att det används, för statisk elektricitet kan byggas upp så att det avger gnistor och antänder bränsleångorna. Inget jag vill vara med om 🙂

Hmpf
Hmpf
Gäst
Reply to  Viveca Lammers
18 februari 2015 kl 15:44

Inga trafikflygplan har efterbrännkammare. Punkt.

Red
Red
Gäst
27 juni 2014 kl 18:41

Flera har haft samma tanke Danne. Vad jag vet kan det vara möjigt att med ett privat hyrt jetplan flyga efter eller igenom ett misstänkt chemtrails-plans trails och ta luftprover. Det skulle kunna avgöra sakfrågan. Hittas inget barium etc så är det inget chemtrails plan. Gör 10 undersöningar/flygprovsturer och inget hittas så verkar det för uppfattningen att allt bara är vattenånga.

Eftersom ingen myndighet inkl försvarsmakten göra detta måste det ske på ett privat initiativ.

jan adolfsson
jan adolfsson
Gäst
Reply to  Red
30 juni 2014 kl 00:58

eftersom det är fullt med chemtrails i atmosfären, å carbinen får sin luft utifrån, så kanske kan man ta prov där till att börja med, billigt å bra

Ivan Björn
27 juni 2014 kl 17:13

Vad beträffar radar (HAARP) påverkan av artificiella moln, har jag tagit några bilder av vilka detta borde klart framgå: http://ivansbj.blogspot.se/2014/06/radar-manipulation-av-artificiella-moln.html

Man kan bara tacka News Voice för envist arbete i denna fråga. Frågan som återstår är hur många människor får till slut betala detta med sitt liv!

I morse kl 5:30 när jag åkte till jobbet har det varit dimma som liknade smog i industri länder alldeles vid marken. Detta har jag observerad många gånger! Likaså när molnen drar fram blir det mycket kallt och kall regn på sommaren i störtskurar. Igår på eftermiddag när jag åkte hem har det på en sträcka av 5 km varit vid 12 plusgrader snö på gräsmatta och på vägen. När jag åkte förbi 2 timmar senare så har samma snö fortfarande varit kvar! I vintras har det snöat och när jag värmde upp denna snö, smälte den inte och dessutom luktade den plast!

I chemtrails finns det även intelligent plast som kan skapa hos vissa människor Morgellons och man har även hittat röda blodkroppar. Båda dessa komponenter klarar av temperaturer på 1400 grader och är mycket tåliga, enligt artiklar jag läste om detta. Se även länken från Tv 8 i Spanien som jag översatte till svenska: http://ivansbj.blogspot.se/2014/01/debatt-om-chemtrails-pa-tv8-i-spanien.html

Slutligen finns det människor som tycker att det borde komma fram på något sätt p.g.a. distribution och omfattning. Men tänk efter vilka förberedelser det behövdes för att störta tvillingar 9/11! Ingen har sagt något och inget har läkt ut och den officiella versionen får inte rubbas.

De människor som samverkar i införandet av NWO tror på sin sak och de tror verkligen att de gör något gott. Tänk på det!

Danne
Gäst
27 juni 2014 kl 16:50

Är det möjligt och tillåtet att flyga i ett annat plans “trail” och samla prover? Någon som vet?

NewsVoice
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV