ETC refuserade denna replik till Vetenskap & Folkbildning som angrep alternativmedicinen

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 juli 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Denna replik nedan [rulla längst ner] till VoF refuserades med följande motivering från ETC:s redaktör Martin Halldin, som skrev:

Martin-Halldin-ETCFredag 4 jul 2014 kl. 12:05 till Börje Peratt

En stor del av texten är ett angrepp på VoF som organisation, vilket knappast är relevant för den här diskussionen. Inte heller står det i deras debattartikel att all alternativmedicin måste förbjudas, däremot att den ska vara “evidensbaserad och ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.” Om ni kan återkomma med en version där fokus ligger på att diskutera sakfrågan, det vill säga om branschen gör tillräckligt för att stävja oseriösa aktörer själv, samt om det krävs en förändrad lagstiftning, så kan vi publicera den.”

Foto: ETC [foto på Halldin pixelerat för att skydda upphovsrätten]

NewsVoice kommenterar

ETC-alternativmedicinTendensen är tydlig sedan många år. I princip alla debattartiklar som sänts in till svenska medelstora och större medier som kritiserar VoF refuseras. Istället för att vända tillbaka strålkastaren mot VoF vill Martin Halldin att den part som VoF angriper ska ställas till svars.

På det viset tar ETC ställning i en debatt som borde vara fri. VoF angriper alternativmedicinen och har gjort det i åratal via svenska medier. De har ofta fritt fram, men replikerna till VoF ska minsann redaktörerna i en rad tidningar peta i. Vad är det som tex säger att en replik inte får kritisera VoF som alltid tar rollen som angripare?

Börje Peratt som signerat repliken skriver bla i sitt mail-svar till Martin Halldin:

Fredag den 4 juli 2014 12.27 till Martin Halldin

Var har vi skrivit om förbud? Däremot har vi betonat att VoF förhindrat sådan forskning som möjliggör evidens eller avfärdande. Detta är angeläget att folk får reda på det.

Jag har nu ändrat något i inledningen och anser artikeln ytterst relevant. Det vi säger är att det krävs ingen förstärkning av lagstiftning, den är tillräcklig som den är. Om du som redaktör hävdar motsatsen så har du tagit ställning kring juridiska frågor som du möjligen inte har kunskap om. Det blir då ett ideologiskt ställningstagande där ETC valt att frångå den publicistiska etik som bör spegla Debatt.

Martin Halldins sista korrespondens med Peratt lyder bla:

Fredag 4 jul 2014 kl. 12:53 till Börje Peratt

Jag betackar mig för försök att läxa upp mig om vad som är god debattsetik, och för insinuationer om ideologiska ställningstaganden och bristande juridisk kunskap. Om du inte kan skriva en text om det diskussionen handlar om så har vi heller ingen anledning att publicera. Det är inte svårare än så.

Med andra ord kräver Martin Halldin att replikens text ändras så att den inte kritiserar VoF. Annars får den inte utrymme i ETC. Tidningen som skulle göra upp med etablissemanget och ställa det till svars har därmed tappat sin trovärdighet. Det är enklare för ETC att fegt ställa sig på angriparens sida.

Se Newsvoice video och artikel om hur ETC vill förändra svenska medielandskapet och ställa sig på folkets sida.

Kommentar: Torbjörn Sassersson


 

Repliken

Stoppa det oseriösa Vetenskap och Folkbildning

Föreningen “Vetenskap och Folkbildning” (VoF) ondgjorde sig på ETC:s Debattsida den 2 juli över alternativmedicinens utbredning i Sverige med artikeln: “Stoppa den oseriösa alternativmedicinen”. Man påstod att de alternativa medicinska metoderna enbart hade skadeverkningar. Låt oss titta på vem som är avsändare av dessa budskap.

Det finns hos “Vetenskap och Folkbildning” en tydlig tendens att kalla allt utanför skolmedicin för kvacksalveri. Det är ett ställningstagande som gång på gång visat sig ohållbart. Man nämner Ayurveda som är en etablerad och evidensbaserad metod praktiserad i Indien och Asien jämsides med västerländsk skolmedicin. Vof går till angrepp mot Homeopati som också är evidensbaserad men kunde ha blivit än mer vetenskapligt undersökt om inte Vof medverkat till att förhindra det. VoF stöder sig på tendentiösa “vetenskapsmän” som plockat bort mer än 95% av studier som bl a styrker evidensbaserad effekt av homeopati.

Företrädare för de alternativa behandlingsformerna har tvingats kämpa för godkännande. Under tidigt 80-talet godkände sålunda Medicinalstyrelsen kiropraktiker och naprapater med långvarig utbildning liksom akupunktur mot smärta.

VoF går hårt ut med att kräva lagskärpning mot kvacksalveri. Den lagstiftning som rör bedrägeri och kvacksalveri räcker gott för att bemästra enskilda skojare. Att från detta kräva kriminalisering av en hel grupp gränsar till rättshaveri.

Javisst förekommer liksom i alla yrken felsteg men utövning som rör patienter och klienter är reglerad i lagar och även särregler som lex Maria. Under hösten 2011 avslöjades hur läkare och sjuksköterskor bedragit amerikanska Medicare och försäkringssystemet på miljontals dollar. Skulle vi mot sådan bakgrund förbjuda all vårdpersonal?

Ett av nutidens största bedrägerier är propagandan för vaccinering mot svininfluensa. Med hjälp av vilseledda myndigheter och korruptionsavslöjade WHO experter pådyvlades världen miljardkostnader för ett oprövat vaccin som visade sig orsaka svåra neurologiska skador. Vilka konsekvenser drog Vetenskap och Folkbildning av att de stöttat denna kostsamma och hälsovådliga massvaccinering ? Ingen alls! Istället har VoF stått för förföljelsekampanjer mot vaccinmotståndare och straffat de som slagit larm.

VoF säger sig kräva vetenskapliga bevis för alternativ medicin. Men även det är ett bedrägligt påstående eftersom man aktivt motarbetar satsningar på forskning kring alternativ medicin. När en stor donation gjorde det möjligt att vetenskapligt undersöka integrativ (alternativ) medicin obstruerade Vetenskap och folkbildning denna satsning.

VoFs tidigare ordförande Jesper Jerkert var mycket kritisk till att Karolinska Institutet tog emot Osher-donationen för att bland annat undersöka homeopati. Jerkert föreslog forskningsledaren ”att undvika att framstå som omdiskuterad och ifrågasatt person” och forskningen kom istället att fokuseras på placeboeffektens natur istället för alternativmedicinens effektivitet.

När en ansedd institution äntligen fick resurser att på ett vetenskapligt sätt granska alternativmedicinen bidrog VoF alltså till att rasera det.

“Behöver vi verkligen föreningar vars medlemmar tar på sig uppgiften att patrullera vetenskapen och vara kunskapspoliser?” frågar sig Per-Anders Forstorp (kommunikationsforskare vid KTH) i sin kritiska granskning av VoF. Naturligtvis har VoF rätt till sina åsikter och att kritiskt uttala sig om andras. Men de former det sker på är förkastliga.

En av VoFs mer uppseendeväckande aktiviteter är att nominera såväl enskilda författare och forskare som obekväma journalister och sammanslutningar till ett förnedringspris, “Årets Förvillare” som har delats ut sedan 1987. När VoF fortfarande hade ett visst anseende och genomslagkraft blev de skamprisnominerade extremt utsatta och flera har fått liv och karriärer spolierade. Än idag finns dessa mobbingoffer offentligt uthängda på VoFs hemsida. Det hemska med detta har varit att till och med press och media påverkats i sin rapportering och försvårat för de utsatta. Under senare år har medierna insett vad VoF står för och ignorerat detta skampris.

Det måste betonas om och om igen att Sverige är mindre utvecklat än många andra länder beträffande medicin och tillgänglighet till integrativ vård. Patienten måste få bibehålla makten över sin egen hälsa och kunna välja alternativ. Föreningen Vetenskap och Folkbildning försöker begränsa tillgången till sådan varierad vård. Det om något är oansvarigt och direkt skadligt för ett civiliserat samhälle vars medicinska utövning bör stå på en solid grund av fri (icke enbart läkemedelsindustridominerad) forskning, holistisk vetenskap och beprövad erfarenhet.

Signerat

Börje Peratt, fil mag, Ordförande Humanism och Kunskap

Robert Hahn, leg läkare

Torbjörn Sassersson, fil kand, naturvetenskap


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att ETC sprider en industrifrontgrupps propaganda tycker inte Mats Halldin är “sakfrågan”.
  Hur kan det komma sig? Tycker ETC att industrifrontgrupper alltid skall få föra fram sin
  propaganda, utan att någon skall få påpeka vilka som ligger bakom?

 • Att ETC sprider en industrifrontgrupps propaganda tycker inte Mats Halldin är “sakfrågan”.
  Hur kan det komma sig? Tycker ETC att industrifrontgrupper alltid skall få föra fram sin
  propaganda, utan att någon skall få påpeka vilka som ligger bakom?

 • Ett problem med Vof är att de överdriver alternativmedicinens betydelse, och också de problem som är förknippade med alternativmedicin. ETC ger sig ut för att vara “vänster”, om det vore sant så borde de väl kunna göra en faktagranskning, och konstatera att VoF
  är en del av den så kallade “skeptikerrörelsen”, och deras politik på hälsovårdsområdet
  utformas av en “industrifrontgrupp”ACSH, och sedan fås trollkarlen James Randis privata
  organsiation, där det går att bli “medlem”, men medlemarna har INGET inflyttande över rörelsen poitik ,utan den utformas av Randi och hans gäng, och de drar in pengar på att sprida ACSHs propaganda via “skeptikerrörelsen” Några länkar om ACSH:

  http://www.motherjones.com/politics/2013/10/american-council-science-

  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Council_on_Scienc

  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/06/03/acsh-fr

  http://nypost.com/2012/12/23/big-pay-low-payoff-at-nyc-nonprofit/

  I Sverige är vof förmodligen mest kända för sin kamp mot LCHF. De har t ex SNFs VD,
  Sussan Bryngelsson (Se: http://snf.ideon.se/medlemsforetag/ )
  som kontaktperson för “kostråd och matmyter”. SNF är de stora livsmedelsföretagens
  lobbyorganisation. Läkemedelsbolagen har för vana att motarbeta allt som kan minska
  läkemedelsförsäljningen.
  Så ett av skälen VoF attackerar alternativmedicinen är att de vill dra bort uppmärksamheten från Läkemedelsindustrins många brott.

 • Ett problem med Vof är att de överdriver alternativmedicinens betydelse, och också de problem som är förknippade med alternativmedicin. ETC ger sig ut för att vara “vänster”, om det vore sant så borde de väl kunna göra en faktagranskning, och konstatera att VoF
  är en del av den så kallade “skeptikerrörelsen”, och deras politik på hälsovårdsområdet
  utformas av en “industrifrontgrupp”ACSH, och sedan fås trollkarlen James Randis privata
  organsiation, där det går att bli “medlem”, men medlemarna har INGET inflyttande över rörelsen poitik ,utan den utformas av Randi och hans gäng, och de drar in pengar på att sprida ACSHs propaganda via “skeptikerrörelsen” Några länkar om ACSH:

  http://www.motherjones.com/politics/2013/10/american-council-science-

  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Council_on_Scienc

  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/06/03/acsh-fr

  http://nypost.com/2012/12/23/big-pay-low-payoff-at-nyc-nonprofit/

  I Sverige är vof förmodligen mest kända för sin kamp mot LCHF. De har t ex SNFs VD,
  Sussan Bryngelsson (Se: http://snf.ideon.se/medlemsforetag/ )
  som kontaktperson för “kostråd och matmyter”. SNF är de stora livsmedelsföretagens
  lobbyorganisation. Läkemedelsbolagen har för vana att motarbeta allt som kan minska
  läkemedelsförsäljningen.
  Så ett av skälen VoF attackerar alternativmedicinen är att de vill dra bort uppmärksamheten från Läkemedelsindustrins många brott.

 • Det du skriver är, som alltid, mitt i prick Börje.

  Rädslan för alternativa terapier och medicin yttrar sig på ett skrämmande sätt i Sverige – odemokratiskt i hög grad. Dock, tack vara internet (och eldsjälar!!), fungerar inte munkavelmetoden längre.

  Lägger till, som det stod i en annan NewsVoice artikel helt nyligen, att “Nu får det banne mig vara nog!”

  ‘..You can fool all the people some of the time and some of the people all the time – but you cannot fool all the people all the time..”..!!

  • Tack Mayne, Vi är flera som bidragit till artikeln även om jag lade grunden och strukturen. Robert Hahn står för den medicinska kompetensen och Torbjörn Sasserssons bidrag har också påverkat. Många i HK har tagit del och haft synpunkter.

 • Det du skriver är, som alltid, mitt i prick Börje.

  Rädslan för alternativa terapier och medicin yttrar sig på ett skrämmande sätt i Sverige – odemokratiskt i hög grad. Dock, tack vara internet (och eldsjälar!!), fungerar inte munkavelmetoden längre.

  Lägger till, som det stod i en annan NewsVoice artikel helt nyligen, att “Nu får det banne mig vara nog!”

  ‘..You can fool all the people some of the time and some of the people all the time – but you cannot fool all the people all the time..”..!!

  • Tack Mayne, Vi är flera som bidragit till artikeln även om jag lade grunden och strukturen. Robert Hahn står för den medicinska kompetensen och Torbjörn Sasserssons bidrag har också påverkat. Många i HK har tagit del och haft synpunkter.

 • Börje, artikeln publicerades 16 mars 2012 i ETC Örebro och var en kritisk artikel riktad mot mental träning i allmänhet och Skandinaviska ledarhögskolan (som har utbildningar i mental träning) i synnerhet. Jag har dessvärre ingen länk till artikeln på internet, det är mycket möjligt att den inte finns upplagd. Jag tror inte den publicerades i ETC riks, utan bara i ETC Örebro.

  Pia Hellertz har skrivit en kritisk respons på artikeln, och länken till hennes respons på artikeln finns här: http://www.piahellertz.com/Kvallstidningsjournalistik_i_ETC-reviderad_version.pdf

  • Stort tack Raphael för länken till Pias artikel, hon sitter i styrelsen för HK och är fil dr. Jag har bett om att också få del av ETC artikeln från 2012 eftersom den inte tycks sökbar på ETC.
   Eftersom jag har stort förtroende för Pia kompetens kan jag ändå förstå vartåt det lutar. En god journalistik grundar sig på fakta. Pia kritiserar artikeln på en rad punkter i detta fall. Hon kallar det slarvig journalistik och har sannolikt fog för det. Har bett henne leta och maila mig artikeln.

 • VoF angriper behandlingsformer utanför skolmedicinen, och det har ETC inga problem med. Men ETC har problem med när de som angrips försvarar sig och kritiserar angriparen. Jag anser att viktigt för sakfrågan är huruvida VoF:s kritik är saklig och berättigad. Svaret som skickades in till ETC och som här publiceras, är ett svar som ifrågasätter VoF:s kritik, underlag och motivation till sin kritik. Jag anser att svaret definitivt tillhör sakfrågan och därmed borde ETC ha publicerat det. Att ETC har tagit ideologisk ställning emot behandlingsformer och terapier utanför skolmedicinen, det är nu ingen nyhet – för ETC har visat sitt ställningstagande tidigare, bl a publicerade de för några år sedan en djupt kritisk artikel om mental träning som gick ut på att det var sekterism. Genom att ETC inte ger utrymme för svar till VoF, så blir det ingen seriös diskussion och debatt, därför att en seriös diskussion förutsätter att olika sidor tillåts komma fram. ETC har här visat att de bara vill ha en monolog om ämnet, inte en dialog mellan flera parter.

  • Tack Raphael för upplysningen om ETC och hur man rapporterat om mental träning. Dock hittar jag inte artikeln via google.
   Det vore bra om du kan ange referens och länk.

   Om nu ETC står bakom en sådan artikel med det upplägg som du beskriver har man diskvalificerat sig åt alla håll, vetenskapligt, journalistiskt och ideologiskt. Då tycks man vara ett organ för VoF och del av den pseudoskepticism som präglar sekten. Bra om detta klargörs. /B

 • Zecharia, healing är naturligtvis ytterst kontroversiellt i Vof/antihumanisternas värld. Det ingår förmodligen i deras måltavla för artikeln på ETC. Intressant att du deltagit i sådan forskning. Ämnet har varit på tal i HK men egentligen alldeles för lite. Jag citerar oxytocinexperten Kerstin Uvnäs Moberg i boken Succébo (s 139) men har missat hennes studier om healing som du nämner. Har dock skrivit en del om healing i boken Tolv Sinnen som jag nu daterar upp och översätter. Ska lägga ut något om healing på projektbloggen “Om Medvetandets Uppkomst” http://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/ Kanske får in det till veckan som kommer. Det centrala i din kommentar är att det förekommit sådan forskning. Problemet är nog inte att man förnekar fenomenets potential utan att det blir ett otäckt scenario för läkemedelsindustrin som tror att de förlorar pengar på om healing kan hjälpa människor. Dock är det flera sjukhus i världen som idag tar hjälp av healers. Vad som behövs är fler evidensbaserade studier. Och att dessa offentliggörs. Då blir nästa problem att stora delar av press/radio/TV fortfarande går i antihumanisternas fotspår inte minst public service. ETC som skulle utmana makten har också uppenbarligen bytt fot.

 • Börje, artikeln publicerades 16 mars 2012 i ETC Örebro och var en kritisk artikel riktad mot mental träning i allmänhet och Skandinaviska ledarhögskolan (som har utbildningar i mental träning) i synnerhet. Jag har dessvärre ingen länk till artikeln på internet, det är mycket möjligt att den inte finns upplagd. Jag tror inte den publicerades i ETC riks, utan bara i ETC Örebro.

  Pia Hellertz har skrivit en kritisk respons på artikeln, och länken till hennes respons på artikeln finns här: http://www.piahellertz.com/Kvallstidningsjournalistik_i_ETC-reviderad_version.pdf

  • Stort tack Raphael för länken till Pias artikel, hon sitter i styrelsen för HK och är fil dr. Jag har bett om att också få del av ETC artikeln från 2012 eftersom den inte tycks sökbar på ETC.
   Eftersom jag har stort förtroende för Pia kompetens kan jag ändå förstå vartåt det lutar. En god journalistik grundar sig på fakta. Pia kritiserar artikeln på en rad punkter i detta fall. Hon kallar det slarvig journalistik och har sannolikt fog för det. Har bett henne leta och maila mig artikeln.

 • VoF angriper behandlingsformer utanför skolmedicinen, och det har ETC inga problem med. Men ETC har problem med när de som angrips försvarar sig och kritiserar angriparen. Jag anser att viktigt för sakfrågan är huruvida VoF:s kritik är saklig och berättigad. Svaret som skickades in till ETC och som här publiceras, är ett svar som ifrågasätter VoF:s kritik, underlag och motivation till sin kritik. Jag anser att svaret definitivt tillhör sakfrågan och därmed borde ETC ha publicerat det. Att ETC har tagit ideologisk ställning emot behandlingsformer och terapier utanför skolmedicinen, det är nu ingen nyhet – för ETC har visat sitt ställningstagande tidigare, bl a publicerade de för några år sedan en djupt kritisk artikel om mental träning som gick ut på att det var sekterism. Genom att ETC inte ger utrymme för svar till VoF, så blir det ingen seriös diskussion och debatt, därför att en seriös diskussion förutsätter att olika sidor tillåts komma fram. ETC har här visat att de bara vill ha en monolog om ämnet, inte en dialog mellan flera parter.

  • Tack Raphael för upplysningen om ETC och hur man rapporterat om mental träning. Dock hittar jag inte artikeln via google.
   Det vore bra om du kan ange referens och länk.

   Om nu ETC står bakom en sådan artikel med det upplägg som du beskriver har man diskvalificerat sig åt alla håll, vetenskapligt, journalistiskt och ideologiskt. Då tycks man vara ett organ för VoF och del av den pseudoskepticism som präglar sekten. Bra om detta klargörs. /B

 • Zecharia, healing är naturligtvis ytterst kontroversiellt i Vof/antihumanisternas värld. Det ingår förmodligen i deras måltavla för artikeln på ETC. Intressant att du deltagit i sådan forskning. Ämnet har varit på tal i HK men egentligen alldeles för lite. Jag citerar oxytocinexperten Kerstin Uvnäs Moberg i boken Succébo (s 139) men har missat hennes studier om healing som du nämner. Har dock skrivit en del om healing i boken Tolv Sinnen som jag nu daterar upp och översätter. Ska lägga ut något om healing på projektbloggen “Om Medvetandets Uppkomst” http://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/ Kanske får in det till veckan som kommer. Det centrala i din kommentar är att det förekommit sådan forskning. Problemet är nog inte att man förnekar fenomenets potential utan att det blir ett otäckt scenario för läkemedelsindustrin som tror att de förlorar pengar på om healing kan hjälpa människor. Dock är det flera sjukhus i världen som idag tar hjälp av healers. Vad som behövs är fler evidensbaserade studier. Och att dessa offentliggörs. Då blir nästa problem att stora delar av press/radio/TV fortfarande går i antihumanisternas fotspår inte minst public service. ETC som skulle utmana makten har också uppenbarligen bytt fot.

 • Börje: Avundsjuka och jante präglar och söndrar tyvärr ännu i allt för stor utsträckning det som av anithumanister kallas den alternativa världen. Dina enande projekt i form av Humanism och kunskap samt demokraterna har tyvärr motarbetats av krafter som inte klarar att samarbeta och kompromissa i demokratisk välmening, utan kräver att ensamma despotiskt få peka ut riktningen för medmänniskorna (inte helt olikt de så kallade skeptikernas agenda). Den klara sikten grumlas snabbt… Jag hoppas trots detta att du finner kraften att fortsätta dina granskningar av de mörka krafter som verkar i vardagen. Medborgarinitiativ som dina behövs i högsta grad!

  • Ja Chris, kan inte annat än hålla med dig i analysen. Jag är av den uppfattningen att despoterna är en minst lika destruktiv kraft som VoF och lika farlig om de skulle få mer makt än de redan har. Torbjörn tycker vi ska hålla oss till artikelns innehåll. Ja den kritiserar tveksamma maktyttringar och det är ju just det du tar upp. Mörka krafter i vardagen.

 • undrar hur alla dessa nissar skulle se ut om de fick klart för sig att Karolinska Institutet, avd alternativmedicin, dels finns, dels våren 1996 undersökte såväl när- som distanshealing via tester på labbmöss och nådde fram till 95% vetenskaplig signifikans? Utfört under ledning av prof Uvnäs-Moberg och några doktorander. Jag var en av dem som healade så jag vet.
  VoF (de skällande hundarna) kan gärna säga att jag ljuger men det faller ju bara tillbaka på dem själva.

  • Tack Chris. Risken med din positiva kommentar är att Mats “Klar sikt” Sederholm och Tomas Second Opinion får för sig att det är jag som skrivit din kommentar. Så attackerar de Torbjörn och kräver att din kommentar ska tas bort. Torbjörn blir osäker och vet inte på vilket ben han ska stå. På detta vis lyckas Mats Sederholm “Klappa sig för bröstet” och Tomas second opinion “jag har rätt och har jag fel så har jag rätt ändå” söndra avsevärt skadligare än någonsin skeptikerna. Hur som uppskattar jag liksom alla människor erkännande. 🙂

 • Börje: Avundsjuka och jante präglar och söndrar tyvärr ännu i allt för stor utsträckning det som av anithumanister kallas den alternativa världen. Dina enande projekt i form av Humanism och kunskap samt demokraterna har tyvärr motarbetats av krafter som inte klarar att samarbeta och kompromissa i demokratisk välmening, utan kräver att ensamma despotiskt få peka ut riktningen för medmänniskorna (inte helt olikt de så kallade skeptikernas agenda). Den klara sikten grumlas snabbt… Jag hoppas trots detta att du finner kraften att fortsätta dina granskningar av de mörka krafter som verkar i vardagen. Medborgarinitiativ som dina behövs i högsta grad!

  • Ja Chris, kan inte annat än hålla med dig i analysen. Jag är av den uppfattningen att despoterna är en minst lika destruktiv kraft som VoF och lika farlig om de skulle få mer makt än de redan har. Torbjörn tycker vi ska hålla oss till artikelns innehåll. Ja den kritiserar tveksamma maktyttringar och det är ju just det du tar upp. Mörka krafter i vardagen.

 • undrar hur alla dessa nissar skulle se ut om de fick klart för sig att Karolinska Institutet, avd alternativmedicin, dels finns, dels våren 1996 undersökte såväl när- som distanshealing via tester på labbmöss och nådde fram till 95% vetenskaplig signifikans? Utfört under ledning av prof Uvnäs-Moberg och några doktorander. Jag var en av dem som healade så jag vet.
  VoF (de skällande hundarna) kan gärna säga att jag ljuger men det faller ju bara tillbaka på dem själva.

 • Jag skrev också ett längre brev till ETC om att jag ser fram emot en artikel som belyser den avigsida som VoF blundar för – att “den riktiga vården” på något vis moraliskt och metodologiskt skulle stå över alla andra former av vård. Får se om det blir nån reaktion.

  En version av mitt inlägg kan läsas på bloggen 5 S i leken på Alternativjournalen.se

  Vad som retar mig mest är den totala avsaknaden av logik när det gäller den här frågan. Till syvende och sidst är det väl så att vi som gärna ser alternativ helt enkelt har fokus på att resultatet ska bli så mycket hälsa som möjligt, medan andra spelare på planen vill se andra resultat som överspeglar det målet.

  Efter att ha snabbkollat Helsingborgs dagblad, där upphovet till VoF-uppropet står att finna i en flerdagas artikelföljetong om de stygga alternativbehandlarna som lurar sjuka människor och tar ohemult betalt, sluter jag mig till att de två personer det skrivs om nog inte har så mycket på fötterna och nog var mer intresserade av vinning än medmänsklighet. Det slår ju långa slagskuggor på seriösa i branschen.

  Sen kan jag ju tycka att ETC är slarviga och slöa som bara tar in en sån här uppenbar pamflett som har ett syfte som faktiskt inte är i enlighet med det vi förespeglas att ETC står för. Frågan är om ETC har utsatts för ett fientligt övertagande och hädanefter får räknas till elitens handgångne män, eller om en fortsättning kan visa att de har lite stake och råg i ryggen.

  I svaret till Peratt står t ex: “Om ni kan återkomma med en version där fokus ligger på att diskutera sakfrågan, det vill säga om branschen gör tillräckligt för att stävja oseriösa aktörer själv, samt om det krävs en förändrad lagstiftning, så kan vi publicera den.”

  Nä, Martin Halldin, sakfrågan är inte om “branschen” gör tillräckligt för att stävja oseriösa aktörer själv. Sakfrågan är att folk tvingas bort från en vårdapparat som inte lever upp till kundernas förväntningar och önskemål. Jag upprepar det jag skrev i bloggen nyss: “Det är inte alternativvården som är problemet – PROBLEMET ÄR ATT DET INTE FINNS ALTERNATIV I VÅRDEN!!!”

  • Det kan vara värt att nämna i sammanhanget att för behandlingar och terapier utanför skolmedicinen så finns det yrkesförbund. Dess yrkesförbund har etiska regler och krav på sina medlemmar. Branschen har alltså tagit sitt ansvar redan för att stävja det fåtal oseriösa som finns.

   Jag tror att vi bör komma ihåg att den utgångspunkt som VoF har, det är att de som skiljer sig från skolmedicinen är *automatiskt* oseriösa per definition eftersom om alternativens vetenskaplighet och beprövade erfarenhet hade varit godkänt av skolmedicinska företrädare så hade alternativen inte längre varit alternativa utan hade varit en del av den offentliga vårdapparaten. Det som är utanför skolmedicinen blir därför utifrån VoF automatiskt till oseriöst, och i detta spelar det ingen roll hur vetenskapligt bekräftat funktionen hos de alternativa formerna än är.

   Enligt min mening är det tydligt att VoF vill förbjuda alternativa behandlingsformer och terapier utanför skolmedicinen, det är deras långsiktiga vision, därför att de har synsättet att allt utanför skolmedicinen är bluff och båg.

   • Raphael, Bra med upplysning om förbund som tar ansvar för branschutveckling och för att hålla rent och lyfta kvaliten hos dess medlemmar. Med tanke på din slutsats om att VoF vill förbjuda alternativ så vill man även förbjuda diagnoser som är etablerade inom skolmedicin. VoF har överlevt sig själva. Hade man ett gott uppsåt så gick det förlorat mycket tidigt. Ambitionen idag borde vara uppvisa dem i all sin glanslösa skrupelbefriade ruttenhet och förpassa dem till den sophög där de hör hemma.

  • Tur att det finns alltfler som börjar se vad VoF gör och ställer till med. En kraft resulterar alltid i en motkraft, så i slutänden kanske vi måste tacka VoF därför att de får oss att flytta fram positionerna och vässa argumenten.

   Oavsett vad skälet till läget i den sjuka vården är, så anser jag fortfarande att det stora problemet med kvacksalvare är att folk inte kan få de tjänster och produkter de vill genom den statligt finansierade hälso- och sjukvården. Den räcker många gånger inte ända fram och då är det lätt att hoppa på första bästa tåg bara för att man är desperat. Så länge den servila övertron på allopatin består kommer inte mycket att hända, men om vi kan lyfta fram hur illa det är i DEN branschen och visa siffror så borde det väl åtminstone gå att kommunicera med den tysta majoriteten, mitt emellan skeptiker och aktiva alternativare, som varken är insatta eller har något större intresse därför att de själva inte råkat illa ut (än).

   • Stella, jovisst kan usla förhållanden och inkvisitatorer som Vof leda till förändringar men det beror mer på att människor tar egna initiativ och söker det gynnsamma det som jag kallar succébo http://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/2012/05/25/uccebo-froet-till-framgang/
    Min mycket goda vän Anne-Marie Johansson tvingades till en svår operation efter cancer. Hon ansåg eftervården och rehabiliteringen vara katastrofal och blev så handikappad att hon inte längre fysiskt klarade vardagen. Hon sökte då olika former och hamnade på en Ayurvedaklinik i Indien. Då skedde en radikal och positiv förbättring. Idag har hon utvecklat och byggt upp en klinik i Kerala/Indien. Auyrveda bygger på en mångtusenårig empiri som EU och VoF bekämpar i Europa men som är en viktig del av etablerad sjuk och hälsovård i Indien. I läkarutbildningen ingår Ayurveda parallellt med skolmedicin. VoF betraktar det som kvacksalveri och har därmed återigen grävt sin grav djupare av förakt och okunskap. Jag har gjort en intervju med Anne-Marie för HK. “Grattis Anne-Marie, 80 år och feminist” http://humanismkunskap.org/2014/05/25/grattis-anne-marie-80-ar-och-feminist/

  • Tack Chris. Risken med din positiva kommentar är att Mats “Klar sikt” Sederholm och Tomas Second Opinion får för sig att det är jag som skrivit din kommentar. Så attackerar de Torbjörn och kräver att din kommentar ska tas bort. Torbjörn blir osäker och vet inte på vilket ben han ska stå. På detta vis lyckas Mats Sederholm “Klappa sig för bröstet” och Tomas second opinion “jag har rätt och har jag fel så har jag rätt ändå” söndra avsevärt skadligare än någonsin skeptikerna. Hur som uppskattar jag liksom alla människor erkännande. 🙂

 • Jag skrev också ett längre brev till ETC om att jag ser fram emot en artikel som belyser den avigsida som VoF blundar för – att “den riktiga vården” på något vis moraliskt och metodologiskt skulle stå över alla andra former av vård. Får se om det blir nån reaktion.

  En version av mitt inlägg kan läsas på bloggen 5 S i leken på Alternativjournalen.se

  Vad som retar mig mest är den totala avsaknaden av logik när det gäller den här frågan. Till syvende och sidst är det väl så att vi som gärna ser alternativ helt enkelt har fokus på att resultatet ska bli så mycket hälsa som möjligt, medan andra spelare på planen vill se andra resultat som överspeglar det målet.

  Efter att ha snabbkollat Helsingborgs dagblad, där upphovet till VoF-uppropet står att finna i en flerdagas artikelföljetong om de stygga alternativbehandlarna som lurar sjuka människor och tar ohemult betalt, sluter jag mig till att de två personer det skrivs om nog inte har så mycket på fötterna och nog var mer intresserade av vinning än medmänsklighet. Det slår ju långa slagskuggor på seriösa i branschen.

  Sen kan jag ju tycka att ETC är slarviga och slöa som bara tar in en sån här uppenbar pamflett som har ett syfte som faktiskt inte är i enlighet med det vi förespeglas att ETC står för. Frågan är om ETC har utsatts för ett fientligt övertagande och hädanefter får räknas till elitens handgångne män, eller om en fortsättning kan visa att de har lite stake och råg i ryggen.

  I svaret till Peratt står t ex: “Om ni kan återkomma med en version där fokus ligger på att diskutera sakfrågan, det vill säga om branschen gör tillräckligt för att stävja oseriösa aktörer själv, samt om det krävs en förändrad lagstiftning, så kan vi publicera den.”

  Nä, Martin Halldin, sakfrågan är inte om “branschen” gör tillräckligt för att stävja oseriösa aktörer själv. Sakfrågan är att folk tvingas bort från en vårdapparat som inte lever upp till kundernas förväntningar och önskemål. Jag upprepar det jag skrev i bloggen nyss: “Det är inte alternativvården som är problemet – PROBLEMET ÄR ATT DET INTE FINNS ALTERNATIV I VÅRDEN!!!”

  • Det kan vara värt att nämna i sammanhanget att för behandlingar och terapier utanför skolmedicinen så finns det yrkesförbund. Dess yrkesförbund har etiska regler och krav på sina medlemmar. Branschen har alltså tagit sitt ansvar redan för att stävja det fåtal oseriösa som finns.

   Jag tror att vi bör komma ihåg att den utgångspunkt som VoF har, det är att de som skiljer sig från skolmedicinen är *automatiskt* oseriösa per definition eftersom om alternativens vetenskaplighet och beprövade erfarenhet hade varit godkänt av skolmedicinska företrädare så hade alternativen inte längre varit alternativa utan hade varit en del av den offentliga vårdapparaten. Det som är utanför skolmedicinen blir därför utifrån VoF automatiskt till oseriöst, och i detta spelar det ingen roll hur vetenskapligt bekräftat funktionen hos de alternativa formerna än är.

   Enligt min mening är det tydligt att VoF vill förbjuda alternativa behandlingsformer och terapier utanför skolmedicinen, det är deras långsiktiga vision, därför att de har synsättet att allt utanför skolmedicinen är bluff och båg.

   • Raphael, Bra med upplysning om förbund som tar ansvar för branschutveckling och för att hålla rent och lyfta kvaliten hos dess medlemmar. Med tanke på din slutsats om att VoF vill förbjuda alternativ så vill man även förbjuda diagnoser som är etablerade inom skolmedicin. VoF har överlevt sig själva. Hade man ett gott uppsåt så gick det förlorat mycket tidigt. Ambitionen idag borde vara uppvisa dem i all sin glanslösa skrupelbefriade ruttenhet och förpassa dem till den sophög där de hör hemma.

  • Tur att det finns alltfler som börjar se vad VoF gör och ställer till med. En kraft resulterar alltid i en motkraft, så i slutänden kanske vi måste tacka VoF därför att de får oss att flytta fram positionerna och vässa argumenten.

   Oavsett vad skälet till läget i den sjuka vården är, så anser jag fortfarande att det stora problemet med kvacksalvare är att folk inte kan få de tjänster och produkter de vill genom den statligt finansierade hälso- och sjukvården. Den räcker många gånger inte ända fram och då är det lätt att hoppa på första bästa tåg bara för att man är desperat. Så länge den servila övertron på allopatin består kommer inte mycket att hända, men om vi kan lyfta fram hur illa det är i DEN branschen och visa siffror så borde det väl åtminstone gå att kommunicera med den tysta majoriteten, mitt emellan skeptiker och aktiva alternativare, som varken är insatta eller har något större intresse därför att de själva inte råkat illa ut (än).

   • Stella, jovisst kan usla förhållanden och inkvisitatorer som Vof leda till förändringar men det beror mer på att människor tar egna initiativ och söker det gynnsamma det som jag kallar succébo http://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/2012/05/25/uccebo-froet-till-framgang/
    Min mycket goda vän Anne-Marie Johansson tvingades till en svår operation efter cancer. Hon ansåg eftervården och rehabiliteringen vara katastrofal och blev så handikappad att hon inte längre fysiskt klarade vardagen. Hon sökte då olika former och hamnade på en Ayurvedaklinik i Indien. Då skedde en radikal och positiv förbättring. Idag har hon utvecklat och byggt upp en klinik i Kerala/Indien. Auyrveda bygger på en mångtusenårig empiri som EU och VoF bekämpar i Europa men som är en viktig del av etablerad sjuk och hälsovård i Indien. I läkarutbildningen ingår Ayurveda parallellt med skolmedicin. VoF betraktar det som kvacksalveri och har därmed återigen grävt sin grav djupare av förakt och okunskap. Jag har gjort en intervju med Anne-Marie för HK. “Grattis Anne-Marie, 80 år och feminist” http://humanismkunskap.org/2014/05/25/grattis-anne-marie-80-ar-och-feminist/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *