ETC refuserade denna replik till Vetenskap & Folkbildning som angrep alternativmedicinen

publicerad 4 juli 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Denna replik nedan [rulla längst ner] till VoF refuserades med följande motivering från ETC:s redaktör Martin Halldin, som skrev:

Martin-Halldin-ETCFredag 4 jul 2014 kl. 12:05 till Börje Peratt

En stor del av texten är ett angrepp på VoF som organisation, vilket knappast är relevant för den här diskussionen. Inte heller står det i deras debattartikel att all alternativmedicin måste förbjudas, däremot att den ska vara “evidensbaserad och ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.” Om ni kan återkomma med en version där fokus ligger på att diskutera sakfrågan, det vill säga om branschen gör tillräckligt för att stävja oseriösa aktörer själv, samt om det krävs en förändrad lagstiftning, så kan vi publicera den.”

Foto: ETC [foto på Halldin pixelerat för att skydda upphovsrätten]

NewsVoice kommenterar

ETC-alternativmedicinTendensen är tydlig sedan många år. I princip alla debattartiklar som sänts in till svenska medelstora och större medier som kritiserar VoF refuseras. Istället för att vända tillbaka strålkastaren mot VoF vill Martin Halldin att den part som VoF angriper ska ställas till svars.

På det viset tar ETC ställning i en debatt som borde vara fri. VoF angriper alternativmedicinen och har gjort det i åratal via svenska medier. De har ofta fritt fram, men replikerna till VoF ska minsann redaktörerna i en rad tidningar peta i. Vad är det som tex säger att en replik inte får kritisera VoF som alltid tar rollen som angripare?

Börje Peratt som signerat repliken skriver bla i sitt mail-svar till Martin Halldin:

Fredag den 4 juli 2014 12.27 till Martin Halldin

Var har vi skrivit om förbud? Däremot har vi betonat att VoF förhindrat sådan forskning som möjliggör evidens eller avfärdande. Detta är angeläget att folk får reda på det.

Jag har nu ändrat något i inledningen och anser artikeln ytterst relevant. Det vi säger är att det krävs ingen förstärkning av lagstiftning, den är tillräcklig som den är. Om du som redaktör hävdar motsatsen så har du tagit ställning kring juridiska frågor som du möjligen inte har kunskap om. Det blir då ett ideologiskt ställningstagande där ETC valt att frångå den publicistiska etik som bör spegla Debatt.

Martin Halldins sista korrespondens med Peratt lyder bla:

Fredag 4 jul 2014 kl. 12:53 till Börje Peratt

Jag betackar mig för försök att läxa upp mig om vad som är god debattsetik, och för insinuationer om ideologiska ställningstaganden och bristande juridisk kunskap. Om du inte kan skriva en text om det diskussionen handlar om så har vi heller ingen anledning att publicera. Det är inte svårare än så.

Med andra ord kräver Martin Halldin att replikens text ändras så att den inte kritiserar VoF. Annars får den inte utrymme i ETC. Tidningen som skulle göra upp med etablissemanget och ställa det till svars har därmed tappat sin trovärdighet. Det är enklare för ETC att fegt ställa sig på angriparens sida.

Se Newsvoice video och artikel om hur ETC vill förändra svenska medielandskapet och ställa sig på folkets sida.

Kommentar: Torbjörn Sassersson


 

Repliken

Stoppa det oseriösa Vetenskap och Folkbildning

Föreningen “Vetenskap och Folkbildning” (VoF) ondgjorde sig på ETC:s Debattsida den 2 juli över alternativmedicinens utbredning i Sverige med artikeln: “Stoppa den oseriösa alternativmedicinen”. Man påstod att de alternativa medicinska metoderna enbart hade skadeverkningar. Låt oss titta på vem som är avsändare av dessa budskap.

Det finns hos “Vetenskap och Folkbildning” en tydlig tendens att kalla allt utanför skolmedicin för kvacksalveri. Det är ett ställningstagande som gång på gång visat sig ohållbart. Man nämner Ayurveda som är en etablerad och evidensbaserad metod praktiserad i Indien och Asien jämsides med västerländsk skolmedicin. Vof går till angrepp mot Homeopati som också är evidensbaserad men kunde ha blivit än mer vetenskapligt undersökt om inte Vof medverkat till att förhindra det. VoF stöder sig på tendentiösa “vetenskapsmän” som plockat bort mer än 95% av studier som bl a styrker evidensbaserad effekt av homeopati.

Företrädare för de alternativa behandlingsformerna har tvingats kämpa för godkännande. Under tidigt 80-talet godkände sålunda Medicinalstyrelsen kiropraktiker och naprapater med långvarig utbildning liksom akupunktur mot smärta.

VoF går hårt ut med att kräva lagskärpning mot kvacksalveri. Den lagstiftning som rör bedrägeri och kvacksalveri räcker gott för att bemästra enskilda skojare. Att från detta kräva kriminalisering av en hel grupp gränsar till rättshaveri.

Javisst förekommer liksom i alla yrken felsteg men utövning som rör patienter och klienter är reglerad i lagar och även särregler som lex Maria. Under hösten 2011 avslöjades hur läkare och sjuksköterskor bedragit amerikanska Medicare och försäkringssystemet på miljontals dollar. Skulle vi mot sådan bakgrund förbjuda all vårdpersonal?

Ett av nutidens största bedrägerier är propagandan för vaccinering mot svininfluensa. Med hjälp av vilseledda myndigheter och korruptionsavslöjade WHO experter pådyvlades världen miljardkostnader för ett oprövat vaccin som visade sig orsaka svåra neurologiska skador. Vilka konsekvenser drog Vetenskap och Folkbildning av att de stöttat denna kostsamma och hälsovådliga massvaccinering ? Ingen alls! Istället har VoF stått för förföljelsekampanjer mot vaccinmotståndare och straffat de som slagit larm.

VoF säger sig kräva vetenskapliga bevis för alternativ medicin. Men även det är ett bedrägligt påstående eftersom man aktivt motarbetar satsningar på forskning kring alternativ medicin. När en stor donation gjorde det möjligt att vetenskapligt undersöka integrativ (alternativ) medicin obstruerade Vetenskap och folkbildning denna satsning.

VoFs tidigare ordförande Jesper Jerkert var mycket kritisk till att Karolinska Institutet tog emot Osher-donationen för att bland annat undersöka homeopati. Jerkert föreslog forskningsledaren ”att undvika att framstå som omdiskuterad och ifrågasatt person” och forskningen kom istället att fokuseras på placeboeffektens natur istället för alternativmedicinens effektivitet.

När en ansedd institution äntligen fick resurser att på ett vetenskapligt sätt granska alternativmedicinen bidrog VoF alltså till att rasera det.

“Behöver vi verkligen föreningar vars medlemmar tar på sig uppgiften att patrullera vetenskapen och vara kunskapspoliser?” frågar sig Per-Anders Forstorp (kommunikationsforskare vid KTH) i sin kritiska granskning av VoF. Naturligtvis har VoF rätt till sina åsikter och att kritiskt uttala sig om andras. Men de former det sker på är förkastliga.

En av VoFs mer uppseendeväckande aktiviteter är att nominera såväl enskilda författare och forskare som obekväma journalister och sammanslutningar till ett förnedringspris, “Årets Förvillare” som har delats ut sedan 1987. När VoF fortfarande hade ett visst anseende och genomslagkraft blev de skamprisnominerade extremt utsatta och flera har fått liv och karriärer spolierade. Än idag finns dessa mobbingoffer offentligt uthängda på VoFs hemsida. Det hemska med detta har varit att till och med press och media påverkats i sin rapportering och försvårat för de utsatta. Under senare år har medierna insett vad VoF står för och ignorerat detta skampris.

Det måste betonas om och om igen att Sverige är mindre utvecklat än många andra länder beträffande medicin och tillgänglighet till integrativ vård. Patienten måste få bibehålla makten över sin egen hälsa och kunna välja alternativ. Föreningen Vetenskap och Folkbildning försöker begränsa tillgången till sådan varierad vård. Det om något är oansvarigt och direkt skadligt för ett civiliserat samhälle vars medicinska utövning bör stå på en solid grund av fri (icke enbart läkemedelsindustridominerad) forskning, holistisk vetenskap och beprövad erfarenhet.

Signerat

Börje Peratt, fil mag, Ordförande Humanism och Kunskap

Robert Hahn, leg läkare

Torbjörn Sassersson, fil kand, naturvetenskap