Faktoider – Peter Olaussons blogg inte att lita på

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 juli 2014
- NewsVoice redaktion
Peter Olausson Faktoider
Peter Olausson ligger bakom Faktoider
Peter Olausson ligger bakom Faktoider

REPLIK. VoF-aktivisten Peter Olausson bakom bloggen Faktoider, pekade nyligen ut NewsVoice i sin artikel “NewsVoice – allt tokigt på ett ställe”. Olausson anser att tidningen vilseleder läsarna, men håller Olaussons anmärkningar för en närmare granskning? 

Bildkollage: Wikimedia Commons och faksimil av hemsida

Peter Olaussons artikel på Faktoider om NewsVoice är tendentiös dvs skev och färgad av sitt syfte. Olausson listar upp allt han kan komma på med avsikten att skada NewsVoice. Undertecknad väljer därför att kommentera några av Peter Olaussons angreppspunkter.

Peter Olausson skriver: “Dess världsbild går ut på att allt som är spännande är sant, särskilt om det talar emot vetenskap och etablissemang.”

Olaussons bild är inte sann. Redaktören på NewsVoice har en fil kand inom naturvetenskap och är införstådd med det vetenskapliga tillvägagångssättet, vilket fungerar som drivkraft för att genom undersökande journalistik tex publicera artiklar om forskningsfusket inom läkemedelsindustrin. P1 Kalibers undersökning om den styrda forskningen på Sveriges universitet är en av flera inspirationskällor.

Peter Olausson verkar själv sakna naturvetenskaplig utbildning. Han uppges på Wikipedia vara författare, datalingvist och webbansvarig. Hans böcker handlar mest om “faktoider” dvs faktaliknande information blandat med det som han anser är korrekt.

Olaussons förmåga att förstå naturvetenskapliga perspektiv visar sig i hans påstående: “IPCC – den globala uppvärmningen tror man inte på.”

NewsVoice publicerar kritik mot de påstådda bevisen för en antropogen orsak till växthuseffekten. Att temperaturen kan stiga inom ramen för en värmekurva som fluktuerat de senaste 450,000 åren är inget revolutionerande. NewsVoice förnekar inte tillfälliga uppvärmningar i korta perspektiv.

Peter Olausson påpekar att NewsVoice kritiserat Skatteverket med orden: “Skatteverket – lite otippat, man kan bara gissa vad de gjort för att dra på sig kritik.”

Här verkar Olausson antyda att NewsVoice och ägarbolaget Sasser Media Lab AB haft Skatteverket på sig. Det har aldrig skett. Om Olausson hade läst artiklarna om Skatteverket noga hade han förstått att kritiken handlar om mobbning och orättvisa riktad mot en enskild och utsatt person. Fallet utreddes av NewsVoice mer än av någon annan svensk tidning.

Olausson tycker inte heller om vissa av NewsVoice källor tex RT.com, en av de få mediakanaler som idag bedriver undersökande journalistik och dessutom vågar kritisera USA. RT.com hyllar inte direkt Putin, men är sparsam med den kritiken precis som CNN inte kritiserar en sittande amerikansk president. En annan NewsVoice-källa är Natural News, en ledande sajt som informerar om naturliga vägar till hälsa. Epoch Times är en tidning som drivs av exilkineser som arbetar för mänskliga rättigheter.

Faktoider väjer dock att inte nämna alla källor inom etablissemanget som NewsVoice emellanåt hämtar nyheter från tex DN, SvD, BBC, The Guardian, New York Times, alla nyhetskanaler som emellanåt producerar riktigt bra journalistik när ämnena inte ska framställas politiskt korrekt pga de redaktionella policys som ägarna beslutat om.

NewsVoice kommenterar Faktoider och Olaussons påståenden

Ytterligare klagomål som Olausson tar upp i Faktoider handlar om att lista vissa NewsVoice-artiklar som han menar ska “bevisa” att NewsVoice sprider villfarelser. Låt oss gå igenom alla dessa.

NewsVoice-artikeln: HIV kan botas med god näring och god hygien

Artikeln handlar om nobelpristagaren Luc Montagnier. Denna forskare som fick nobelpriset för upptäckten av retroviruset HIV säger i en videointervju att ett starkt immunförsvar, bra näring, antioxidanter och god hygien kan ta hand om HIV. Det uttalandet är av stort allmänintresse anser vi på NewsVoice.

Artikeln: Jorden kan träffas av ett gigantiskt plasmamoln från solen

NASA meddelade i juli 2014 i artikeln “Near Miss: The Solar Superstorm of July 2012” att om partiklarna från solutbrottet som skedde den 23 juli 2012 hade träffat jorden skulle den elektroniska infrastrukturen slås ut och det skulle tillfälligt ha slungat tillbaka civilisationen i utvecklingen.

Artikeln: Vatten och salt – två enkla naturliga sätt att förebygga och bota sjukdom

Olausson på Faktoider anser att även denna artikel är ett exempel på förvillelse. Artikeln skriven av naturterapeuten Janne Forsström menar att vanligt saltvatten kan både lindra och bota sjukdomar. Med tanke på att den etablerade uppfattningen är att salt är skadligt är det kontroversiellt med rön som säger motsatsen, men Forsström kan ge exempel på beprövad erfarenhet.

Artikeln: Bikarbonatet och cancer – Referat av seminariet om Simoncini

Peter Olausson gillar tydligen inte de nya revolutionerande rönen vilka kan ligga till grund för ett nytt cancerparadigm. När den svenska skolläkaren Erik Enby annonserade liknande fynd som Simoncini reagerade etablissemanget med aggressivitet istället för att studera fynden. Historien är fylld med liknande händelseförlopp vid nya upptäckter. Både Enby och Somincini har nöjda cancerpatienter på sin sida som strider för att de nya sättet att se på cancer får rätt uppmärksamhet.

Artikeln: David Finer: ”Mistelbeslut välkommet för cancerpatienter” (The Integrative Care Science Center)

Olausson är uppenbarligen inte nöjd med att Läkemedelsverket valt att godkänna ett injicerbart mistelpreparat mot cancer.

Artikel om biocentrism och kvantfysik

Professor Robert Lanza hävdar att hans biocentrism-teori visar oss att döden är en illusion som skapas av medvetandet. Han menar att livet i sig skapar universum och inte tvärtom. Om Robert Lanza har rätt existerar inte tid och rum enligt den linjära gängse förklaringsmodellen.

Peter Olausson agerar precis som skeptiker från VoF alltid agerar. De ogillar nya vetenskapliga rön som inte är i linje med den materialistiska och naturvetenskapliga vetenskapen så som den tolkas av dem själva. Det är denna egenhet som kännetecknar “voffarnas” dubbelfiltrering. Första ska allt nytt tolkas utifrån naturvetenskapen och sedan ska det tolkas utifrån VoFs speciella sätt att tolka naturvetenskapen.

Artikeln: High-dose vitamin C injections shown to annihilate cancer

Olausson gillade inte heller den nya rönen som publicerades av “the peer-reviewed” Science Translational Medicine baserat på forskning vid University of Kansas. Läs mer i Nature-artikeln om samma studie: “Vitamin C injections ease ovarian-cancer treatments”.

Artikeln: Turtle Wax bilschampo med nanopartiklar gjorde mig sjuk

NewsVoice-artikeln redogör för en observation. Undertecknad blev sjuk av ett nanopartrikeldamm som definitivt kändes i luftrören. Finns inga vetenskapliga bevis för det ännu, men syftet med artikeln är att redovisa observationen. Den är av allmänt intresse. Kanske nanopartikeldamm blir framtidens asbest-skandal.

Artikeln: Sea cucumber extract kills 95% of breast cancer cells 

I Peter Olaussons värld blir rubriken ovan tillplattad till orden: “Bota cancer med sjögurka”. I själva verket hänvisar originalartikeln till ett flertal studier om “sjögurka mot cancer” som publicerats på ClinicalTrials.gov och Pub Med, världens största medicinska databas.

Artikeln: Är Isis nästa false flag för att förlänga krigsindustrins intäkter?

I det här fallet ändrar inte Faktoider den ursprungliga rubriken. Här menar Olausson att “false flag” är ekvivalent med USA enligt NewsVoice, men det finns inte en enda artikel på NewsVoice som gör den ekvationen att alla “false flags” är skapade av USA. Strategin är känd från människans historia sedan länge. Se dokumentären “Terrorstorm” eller artikeln om “Operation Northwood”.

Artikeln: Anders Sultan: kolloidalt silver kan bota cancer och svampsjukdomar

Peter Olausson överförenklar igen och nu med orden: “Kolloidalt silver (mikroskopiskt finfördelat i vatten) är ett mirakelmedel som, insisteras i upplysta kretsar, är bra mot allt.”

Beprövad erfarenhet visar dock att kolloidalt silver är ofarligt att medicinera med och att det hjälper mot en rad virus, bakterier och svampar. Om cancer beror på svamp fungerar antisvampmedel, men skolmedicinen vägrar generellt betrakta cancer som en infektion eftersom det strider mot etablerad uppfattning, som kan var fel.

Artikeln: Folk som tror på konspirationsteorier är förnuftigare än andra

Artikeln som egentligen är rubricerad: “Studie visar att ”konspirationsteoretiker” är förnuftigare än ”skeptiker” måste sticka i varje VoF-skeptikers ögon. Forskningen utförd av Michael J Wood och Karen M. Douglas vid University of Kent, Storbritannien visar att traditionella skeptiker ofta är mer aggressiva än de som är öppna för andra möjligheter. Olaussons artikel om NewsVoice bekräftar den socio-psykologiska studiens resultat.

Artikeln: Molecular Biologist Proves THC from Cannabis Kills Cancer Completely

Olausson sammanfattar i Faktoid-artikeln med orden “Bota cancer med cannabis”, vilket stämmer. På Pub Med finns publicerat över 200 studier på temat cannabis som anticancermedel. Man kan tala om en revolution inom cancervården och den 27 juli 2014 publicerade New York Times (NYT) redaktionsartikeln ”Repeal Prohibition, Again”, som vill att USA helt ska legalisera cannabis. Tidningen skriver att idag lever 35% av USA:s befolkning under lagar som tillåter medicinsk cannabis. Nu vill NYT att alla ska ha den medicinska friheten. Olausson verkar dock inte följa med i denna intressanta utveckling.

Hur kan man förstå tvivelsjukan?

Undertecknad skrev 2010 artikeln: “Psykologisk profilering: Vem är den typiske pseudoskeptikern?” som försöker profilera den typiska skeptikern med ett överdrivet kontrollbehov och felsökarbeteende.

Oavsett vilken som är den exakta psykiatriska diagnosen tycks tvivelsjuka handla om oförmågan att anpassa sig till förändringar i synen på verkligheten, i vilken personlighet och jagupplevelse ska bibehålla en sund karaktär.

Denna oförmåga resulterar i en överlevnadsstrategi. Den uttrycker sig i form av en osund skepticism mot allt som hotar det befintliga personliga paradigmet och genom ett starkt behov av att kontrollera omgivningen.

För att nå detta mål måste andra människors världsåskådning, som inte överensstämmer med den tvivelsjukes, “korrigeras” så att andras världsåskådningar blir samma som den tvivlande. Skepticism blir på så vis en flykt som skänker tröst.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Peter Olaussons har förmodligen läst “lite” om retorik och halmgubbar och liknande trams och tror sig då vara en person som “kan och vet” saker. Möjligen att han gör det, men inte om det han skriver. Han är inget annat än en fjolla som går andras ärenden, så det finns egentligen ingen anledning att kommentera varken honom eller någon annan fjollig VoF aktivist. Att plocka ner och isär sådana här gubbar är i grunden inte så svårt. Bränslet för dessa fjollor är bl.a. att vara ANTI mot i princip allt som är bra. VoF är bara en fjollig subkultur av mestadels män som inte har klippt av navelsträngen!

 • Tack för mycket bra och klargörande artikel. Jag har som så många andra fått vidgade vyer tack vare det stora urvalet av intressanta och tankeväckande artiklar publicerade på NewsVoice. Ja, NewsVoice behövs!
  Keep up the good work Torbjörn!

 • Ja men då så… Då vet vi vilken kanal man ska ägna sin begränsade tid åt. Eftersom stollarna säger att allt här är tokigt, så är det troligare att det är tvärtom.

  Det är egentligen en fantastisk passion, riktigt religiös, som pseudoskeptikerna besitter. Tänk om de kunde använda den till något positivt. Synd för oss alla att de använder den för att försöka stävja all form av frihet och egen tankeförmåga. De använder mycken tid och kraft åt att kontrollera och stida mot saker de inte tror på. Jag skrev en gång på en av mina sidor om “fri energi”. Trots att det är en liten marginell svenskspråkig sida som (medvetet) är svåråtkomlig för att bara de få som verkligen är intresserade ska orka stanna kvar, fick jag ett mejl från en amerikan som undrade vad jag menade. Tonen i frågan visade vad det handlade om. Jag skrev tillbaka att: “firstly, I don’t try to second guess the future – new innovations arrive all the time. Secondly, what I refer to in this piece is to have energy that is free and controlled locally and not metered out by big corporations. Does that make sense?” Och det gjorde det tydligen för sedan dess har det varit lugnt.

  Det känns i alla fall lite enklare och mindre stressigt att tänka på dem som psykiskt obalanserade, inte onda. För det är väl någon sorts narcissistisk variant de uttrycker, eller? “Allt jag har fått lära mig är rätt” är ju en väldigt inskränkt världssyn och frågan är om de mår så väldigt bra de här individerna. Är det inte på gränsen till psykotiskt också?

 • Bravo Torbjörn! Vad är VoF egentligen? Nån statlig inrättning,eller…? Vi kanske ska tipsa Slöseriombudsmannen om vad de sysslar med.
  Jag gillar NewsVoice och har lärt mig mycket nytt under min tid som prenumerant på nyhetsbrevet. Det går åt mycket tid att läsa allt men det är det värt. NewsVoice behövs i allra högrsta grad!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *