Jens Jerndal om Enhet och behovet av nytänkande i svensk politik

publicerad 8 juli 2014
- av Torbjörn Sassersson red.
Jens Jerndal - Foto: Partiet Enhet, pressbild

Jens Jerndal är politiker i partiet Enhet. Jerndal intervjuades den 24 juni 2014 av Torbjörn Sassersson redaktör på NewsVoice.se. Ämnen som diskuterades var bla behovet av ett systemskifte och helhetssyn inom svensk politik. 

Några hållpunkter
Inledning: Jens Jerndals internationella och akademiska bakgrund. Diplomati för UD.
04:05: Astrologi som empirisk kunskap och ideunderlag.
06:03: Paradigmskiftet
10:55: Maktstrukturer
11:53: Jens Jerndals bok "Paradigm Pulse". Se info om paradigmskifte på Enhet.se.
12:54: Jens Jerndal professor i holistiska medicinens filosofi.
13:41: Medvetandeutveckling
13:55: Jerndals försök att i början på 90-talet införa alternativmedicin via svenska regeringen.
16:07: Jens Jerndal om Osher Centrum [NewsVoice artiklar].
18:20: Partiet Enhet [Enhet.se]
19:05: Jerndal i Argentina
19:57: Människor lyckligast i Sydamerika eller Norden?
21:13: Brutto National Lycka [BNL] och partiet Enhet.
23:14: Paus 2 min.
25:02: Välfärden och Enhet.
26:39: Svensk sjukvård (korttidsdöda nämns).
27:36: Enhet och partiets program och det nya paradigmet.
37:47: Sammanfattning vad Enhet tror på och vill förändra i Sverige.
39:30: Slut och eftertext.

Relaterat

Jens Jerndal om helhetsparadigmet och hälsovården - Landstingets initiativ lovar gott

Facebook