Siv Wernborg: Att hitta nya vägar för världen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 juli 2014
- NewsVoice redaktion

Siv WernborgDEBATT. All diktatur är förfärlig, både kapitalistisk högerdiktatur och kommunistisk vänsterdiktatur. För att det inte skall bli alltför mycket slagsida i debatten efterlyses kapitalismens systemfel och högerns mörka förflutna med lik i garderoben och dess brott mot mänskligheten.

 • Var t ex kommunisterna som slogs mot Franco-regimen antidemokrater?
 • Var t ex kommunisterna som slogs mot apartheid i Sydafrika antidemokrater?
 • Var t ex kommunisterna som kämpade i motståndsrörelsen under andra världskriget antidemokrater?

När man som folket i Chile i fria val försökte genomföra verklig folkmakt under president Salvador Allende, placerades 1973 med blod och våld en general och diktator på tronen, Augusto Pinochet. Vad gjorde för övrigt Fulgencio Batista, president och militär på Kuba? Kämpade dessa båda män för frihet och demokrati? Är det inte i stället så att antikommunismen har varit grogrund för de fascistiska rörelserna och fortfarande är det?

Vad tycker för övrigt högern i dag om de gamla lovtalen till USA:s bomber mot Vietnam på 1960-talet, bomber som brände ihjäl över två miljoner människor?

Synen på demokrati – tilltron till demokratin som ett verktyg för förändring – i vilken riktning? Vilken sida, kommunism eller kapitalism, är mest respektive minst demokratisk? Många tror att kapitalism automatiskt skapar demokrati. Men är verkligen kapitalism den högsta formen av demokrati? Kapitalismens innersta drivkraft är i grunden antidemokratisk. Den vill ju endast tjäna kapitalet och girigheten. Men rätt kontrollerad kan kapitalism vara till god hjälp till välstånd och demokrati.

Vem har för övrigt upphovsrätt/äganderätt till demokratibegreppet? Som jag förstått det, är inte demokrati en gång för alla given. Demokrati är en strävan, som man hela tiden måste kämpa och slåss för. Om vi inte känner vår historia, får vi svårt att planera för vår framtid och om vi förstör våra rötter kan vi inte växa.

Sveriges styrka med dess blandekonomi har varit den politiska viljan att ingen skall stå utanför samhället. Det är annorlunda i USA, där människor fortfarande står utanför och är arbetslösa, har dålig sjukvård, usla bostäder och dålig utbildning. Frihet och välstånd för vilka? I Sverige har utvecklingen de senaste åren dock gått mot allt större privata vinster och en krympande gemensam/offentlig sektor.

Vart är vi i dag på väg i västvärlden? Den gammaldags kapitalismen har ersatts av storföretagen som har det ekonomiska inflytandet på politiska beslut och regeringspolitiken. Visst är det typiskt för de privilegierade att de skapar sina egna ekonomiska, politiska och sociala doktriner som passar dem bäst. Det är något snedvridet med att de som har de bästa arbetena också har mest betalt och dessutom anses ha mest rätt till avkoppling och ledighet. Ingen av dem vill tro att deras välbefinnande står i konflikt med det allmännas bästa.

Det rådande systemet i hela världen går ut på att förtrycka “den lille mannen”. Makthavare i såväl väst som öst är sig lika.

Egentligen tror jag inte att det spelar någon roll om det är höger eller vänster så länge det mänskliga draget är att skapa hierarkier (läs maktstrukturer!). Det är en ständigt pågående process och det gäller att vara på sin vakt, ty “gräddfiler” skapas på nytt hela tiden överallt. Makten måste ta sitt ansvar och sköta sina undersåtar så att folket inte får lida nöd utan har en rimlig försörjning.

Vad det handlar om är rättvisa, andra kallar det för avundsjuka…

Som jag ser det har bägge systemen kollapsat/brutit samman. Det gäller att hitta nya vägar, att lägga om kursen innan det är för sent. Att hitta nya vägar där miljön får komma med. Naturen har redan börjat sätta gränser för girigheten!

Kan vi bygga ett mänskligt och uthålligt samhälle med en samhällsmodell där näringslivet bygger på vinstmaximering och utslagning – ett allas ”krig” mot alla, i stället för att tillgodose och mätta mänskliga behov?

Medicin, mat och husrum är något som kapitalet ofta förvägrar folk i den s k tredje världen. U-hjälp och insamlingar kan förstås döva dåliga samveten. Men skall människor behöva tigga sig till mat, hälsa, kläder och skolgång? Vart har för övrigt FN:s stolta deklaration om mänskliga rättigheter tagit vägen? Har en rättvisare fördelning av jordens resurser bara blivit en pappersprodukt? Ock vad med alla folks självklara rätt till demokratiska fri- och rättigheter?

Det goda samhället, en utopi? Nödvändigt att vi blir utopiska, diskutera hur vi vill att samhället ska utvecklas på alla plan, inte fastna i konventioner. Att sträva mot perspektivet av mänsklig och hållbar utveckling på planeten jorden. Rättsstaten måste vara så stark att den förhindrar såväl miljö- som människoförstöring.

Den främsta uppgiften i dag borde vara att skapa en global demokrati. Som redan Albert Einstein sa: “Det krävs ett helt nytt sätt att tänka, för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Text: Siv Wernborg, Fil mag och världsmedborgareSå här kan du stötta Newsvoice

Tags: Siv Wernborg
Stöd NewsVoice 2024
 • Du skall dömas efter dina gärningar sa en herre för en tid sedan. Vad gäller gärningar så är i politiken “höger resp. vänster” två ovetenskapliga epitet. Tänker man i en vertikal skala med besläktade emotioner så är höger/vänster varandras syskon. Båda har våld som inslag i handlingar. Skillnaden är att “högern” är mer öppen i sin aggressivitet.
  Demokrati ligger på en skyhög nivå i förhållande till dessa två.
  När de gamle säger: ät inte av kunskapens frukt”, tyder det på att vår “civilisation” har funnits tidigare men kraschat. Hur mycket elände har inte uppfinningen pengar utan etik skapat? Om nu kabalistas får som de vill med Ukraina, så kanske vi får starta om igen om några tusen år. En långsam återställning för planeten dessemellan.
  Höger eller vänster om planeten blir obeboelig?

 • Kina beskrivs av västbankirer som att det befinner sig ett par år från en krasch liknande den som drabbade särskilt väst 2008. Belåningen är enorm säger man. Men vem lånas det från?
  När det statliga banksystemet skar ner utlåningen för att inte överhetta ekonomin följde inte andra aktörer med. Det sk skuggbanksystemet. Vem ligger bakom det?
  De lokala partifunktionärerna i Kina anklagas ju med rätta för korruption. De utnyttjar möjligheten att tjäna pengar på lokal exploatering av mark för ambitiösa byggprojekt. Men som sagt vem är det egentligen som lånar ut? Utan att veta något säkert vågar jag spekulera i att det är de gamla vanliga skurkarna Wall street och London som tänker provocera fram kommunistpartiets fall genom ekonomiskt sabotage i form av oansvarig utlåning. Finansmän från ökända skurkbanker i väst verkar säkra på vad som skall hända i Kina. De förutspår förändringar politiskt och ekonomiskt i den riktningen som de brukar förespråka. Hoppas de har fel. Kommunistpartiet centralt verkar agera med samhällsansvar. Det behövs alternativa system att jämföra med för oss som enfaldigt vallas in i den angloamerikanska fållan.

 • Ja en inspirerande artikel, tackar!
  De som kämpat direkt i krig, är sällan för eller mot demokrati. De försökte som de flesta i de “nedersta leden” slåss för något de trodde på. Men vad de trodde på var mest propaganda från de som inte behövde delta i kriget utan hade en mängd andra agendor att försvara. De som borde gjort upp själva utan att dra med sig en hel befolkning. Ungefär så ser jag krig. Sedan finns det en ytterligare dimension jag erkänner, att man försvarar sitt hem och de sina, mot en översittare, men det är inte ofta fallet i krig.
  Statsskick globalt är mindre hållbart än vad som försiggår i en familj eller nära släktrelation. De yttre förutsättningarna som skapas av ett globalt statsskick kan påverka en familj eller släktrelation mer än man anar tror jag. Låter man familjer, nära släktrelationer osv. vara i fred utan statsskickets inblandning i största mån, så borgar det för fredlig positiv utveckling. Det finns i dag ingen bättre lösning på statsskick än medborgarlön tror jag. Dagens kapitalism utvecklas mot människor. De som har de ekonomiska resurserna har byggt upp dem med hjälp av de människor som nu blir/är arbetslösa eller blivit sjuka pga det jobb de utförde tidigare.
  I de fattiga länderna styr ofta en elit med stora privilegier av ägande, som bromsar de fattigas önskan att äga en jordbit t.ex. Fattigaste länderna har också ofta en översittarelit, som inte verkar bry sig mycket om annat än sina privilegier.
  Så visst finns ett gemensamt “folkligt” intresse av en omvandling och nytänkande.

 • Siv Wernborg säger det suveränt bra!
  Vill passa på att hänvisa till Wei Ling Chua en journalist baserad i Australien som ägnar sig åt att försöka öka förståelsen för det moderna Kina. Han har skrivit en bok med en jämförelse mellan västvärldens sk demokrati och det kinesiska systemet som efter vad jag förstår är oerhört mycket mer raffinerat än vad folk tror när de har en gammal schablonbild av kommunistdiktaturer. USA England och tex Australien( som ofta bara jamsar med USA) sprider en enormt lögnaktig beskrivning av alla aspekter på KInas inre och yttre förhållanden. Det handlar om rena förfalskningar med bilder av brutalitet från helt andra länder som tex BBC påstår är från KIna. I och med detta ständigt pågående sabotage från angloamerikanerna har folk en så negativ förutfattad bild att de inte tror att de har något att lära av Kinas exempel.
  Wei Ling har tex övertygande motbevisat påståendena om den sk massakern på himmelska fridens torg och västjournalister har senare erkänt att det var bluff men att de aldrig invände mot propagandan 1989..
  Så de som inte är blockerade av förutfattade meningar uppmanar jag att intressera er mer för Kinas ideer. Kina vill lära sig och ta av det som verkar bra från andra kulturer men de låter inte väst bestämma hur deras urval ser ut.
  Democracy: What the West can learn from China
  Klicka på boken i nedanstående amazon-länk för att läsa en del av innehållet
  http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00G2RJV2I?*Version*=1&*entries*=0

  Här är hans anspråkslösa webbsida med flera avslöjade exempel på BBCs lögner
  http://outcastjournalist.com/index.htm

 • Kanske inte Siv insett primära saker.
  Franco räddade oss från att hamna i den sovjetiska säcken. Många frivilliga som åkte dit insåg snart att de inte slogs för det de trodde från början, utan försökte desertera och åka hem.
  Sverige skulle också tas över. Utan Franco och Hitler hade vi talat ryska idag.

  • Hitler hade ju ett avtal med Stalin, så att dessa hade en gemensam nämnare är nog utan tvekan. Molotov-Ribbentropp-pakten var ju i praktiken ett frikort för båda länderna att garantera sig mot intervention från det andra landet, oavsett händelse. Att ryssarna besegrade den tyska krigsmakten är ett faktum. Uppdelningen mellan öst och väst, järnridån, var mer än sannolikt en produkt av att krafterna bakom de båda blocken behövde en extern fiende av flera olika skäl. Ryssarna stannade vid finska gränsen och halvvägs genom Europa för att det fanns både taktiska och strategiska skäl till detta.

  • Med risk för att hamna i en lite off-topic geopolitisk diskussion. Det är banksystemens sekellånga agendor som i grund och botten styr politik på alla nivåer. Ett tydligt äldre idag delvis utdaterat spår är landsnummerindelningen gjord av telekomindustrin. Ett annat mera modernt är hur noder över internet fördelats för att ha koll på trafiken. Det tredje spåret blir hur positioneringssystem konkurrerar med varandra och vilka informationssatelliter som har den största trafiken.

 • Klart vi kan skapa de “goda samhället”. Börja med att fundera på att det yttre alltid är en spegling av det inre. Vill vi ha ett bättre samhälle får vi träna oss i empati och goda värderingar. Precis som vilken muskel som helst. Det går lättare, är snabbare och roligare om vi gör det kollektivt. http://Www.valuesandnorms.com

  • Christer, att ”vi” kan skapa är lögn, för ”vi” kan som laglöst kollektiv i nutid och mentala rum, bara LYDA, men det är empatiskt om ”det yttre alltid är en spegling av det inre”.

   Om min under förbrukad tid i livet utvecklade mentala kunskap i nutid och mentala rum, är enskild ägd egendom, som du inte kan köpa, eller överföra till din mentala ”muskel”, även om du utvecklat ”empati och goda värderingar” i din mentala ”muskel” älskar du att LYDA den mentala egendom, som den svenska akademiska sekten lärt, tränat och betygsatt, som din enskilt utvecklade och ägda mentala kunskap, att i nutid och mentala rum, i enskild ägd tanke, beslut och handling, undermedvetet eller medvetet i full frihet i skrift här i text producera det laglösa pronomenet ”vi”, som gör det ”snabbare och roligare” att utan personligt ansvar och risk, att som laglöst kollektiv lura EN empatisk medmänniska, som älskar ordet eller begreppen empati och goda värderingar i nutid och rum.

   Värdesäkrade ord och begrepp i nutid och rum
   Lärö den 5 juli 2014
   Namn på producent av resultat ovan med eller utan STRIKT ansvar och risk.
   Namnteckning av företrädare för producent med STRIKT ansvar och risk.
   Namnförtydligande och personnummer på företrädare för näringsvÄrksamhet ovan.

 • Anders, alldeles oavsett att du har helt rätt, människan i stort och maktens folk i synnerhet, vill inte veta av något ansvar. Att de sedan efter att ha loggat ut, får betrakta sin inlägg ur ett helt annat perspektiv, tja, det kan ju göra lite ont. Men grejen är den att för att den här tillvaron skall fungera som sållningsmekanism, som lärande av universums fundamenta, då måste denna omedvetenhet finnas. För om de visste om att de skulle bli domare över sina egna liv, då skulle de inte välja av hjärtat, utan av beräkning. För att slippa göra om, att slippa förnedras etc. Och då blir allt fel.
  Så var gärna rak i dina kommentarer, anlägg inte en förment förutsättningslös attityd när du VET. Det tjänar ingen på. Allra minst du själv.

 • Naturrätten, Natural Law, är ett sätt att gå tillbaka till värderingen att göra mot andra som man själv vill bli behandlad. I ett kritiskt läge är detta den gyllene regeln att följa.

  http://freedom.lege.net/doc/Natural_Law__Mannaratten__den_inneboende_Ratten__Yggdrasil__rev_L.pdf

  Bakom den, till det yttre, enkla lagen om att behandla andra så som du själv vill bli behandlad finns principer för de karmiska verkningarna. Det vore ju märkligt om det finns lagar för väder, gravitation, elektroner, planeter och annat. Men att det enda som inte skulle vara bundet av lagar, skulle vara mänskligt beteende, vore arrogant att ens antyda.

  Med den inställningen vore alla människor oberörbara av sina aktioner, och i realiteten gudar i sin egen gestalt, utan konsekvenser oavsett handlingar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *