Siv Wernborg: Att hitta nya vägar för världen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 juli 2014
- NewsVoice redaktion

Siv WernborgDEBATT. All diktatur är förfärlig, både kapitalistisk högerdiktatur och kommunistisk vänsterdiktatur. För att det inte skall bli alltför mycket slagsida i debatten efterlyses kapitalismens systemfel och högerns mörka förflutna med lik i garderoben och dess brott mot mänskligheten.

  • Var t ex kommunisterna som slogs mot Franco-regimen antidemokrater?
  • Var t ex kommunisterna som slogs mot apartheid i Sydafrika antidemokrater?
  • Var t ex kommunisterna som kämpade i motståndsrörelsen under andra världskriget antidemokrater?

När man som folket i Chile i fria val försökte genomföra verklig folkmakt under president Salvador Allende, placerades 1973 med blod och våld en general och diktator på tronen, Augusto Pinochet. Vad gjorde för övrigt Fulgencio Batista, president och militär på Kuba? Kämpade dessa båda män för frihet och demokrati? Är det inte i stället så att antikommunismen har varit grogrund för de fascistiska rörelserna och fortfarande är det?

Vad tycker för övrigt högern i dag om de gamla lovtalen till USA:s bomber mot Vietnam på 1960-talet, bomber som brände ihjäl över två miljoner människor?

Synen på demokrati – tilltron till demokratin som ett verktyg för förändring – i vilken riktning? Vilken sida, kommunism eller kapitalism, är mest respektive minst demokratisk? Många tror att kapitalism automatiskt skapar demokrati. Men är verkligen kapitalism den högsta formen av demokrati? Kapitalismens innersta drivkraft är i grunden antidemokratisk. Den vill ju endast tjäna kapitalet och girigheten. Men rätt kontrollerad kan kapitalism vara till god hjälp till välstånd och demokrati.

Vem har för övrigt upphovsrätt/äganderätt till demokratibegreppet? Som jag förstått det, är inte demokrati en gång för alla given. Demokrati är en strävan, som man hela tiden måste kämpa och slåss för. Om vi inte känner vår historia, får vi svårt att planera för vår framtid och om vi förstör våra rötter kan vi inte växa.

Sveriges styrka med dess blandekonomi har varit den politiska viljan att ingen skall stå utanför samhället. Det är annorlunda i USA, där människor fortfarande står utanför och är arbetslösa, har dålig sjukvård, usla bostäder och dålig utbildning. Frihet och välstånd för vilka? I Sverige har utvecklingen de senaste åren dock gått mot allt större privata vinster och en krympande gemensam/offentlig sektor.

Vart är vi i dag på väg i västvärlden? Den gammaldags kapitalismen har ersatts av storföretagen som har det ekonomiska inflytandet på politiska beslut och regeringspolitiken. Visst är det typiskt för de privilegierade att de skapar sina egna ekonomiska, politiska och sociala doktriner som passar dem bäst. Det är något snedvridet med att de som har de bästa arbetena också har mest betalt och dessutom anses ha mest rätt till avkoppling och ledighet. Ingen av dem vill tro att deras välbefinnande står i konflikt med det allmännas bästa.

Det rådande systemet i hela världen går ut på att förtrycka “den lille mannen”. Makthavare i såväl väst som öst är sig lika.

Egentligen tror jag inte att det spelar någon roll om det är höger eller vänster så länge det mänskliga draget är att skapa hierarkier (läs maktstrukturer!). Det är en ständigt pågående process och det gäller att vara på sin vakt, ty “gräddfiler” skapas på nytt hela tiden överallt. Makten måste ta sitt ansvar och sköta sina undersåtar så att folket inte får lida nöd utan har en rimlig försörjning.

Vad det handlar om är rättvisa, andra kallar det för avundsjuka…

Som jag ser det har bägge systemen kollapsat/brutit samman. Det gäller att hitta nya vägar, att lägga om kursen innan det är för sent. Att hitta nya vägar där miljön får komma med. Naturen har redan börjat sätta gränser för girigheten!

Kan vi bygga ett mänskligt och uthålligt samhälle med en samhällsmodell där näringslivet bygger på vinstmaximering och utslagning – ett allas ”krig” mot alla, i stället för att tillgodose och mätta mänskliga behov?

Medicin, mat och husrum är något som kapitalet ofta förvägrar folk i den s k tredje världen. U-hjälp och insamlingar kan förstås döva dåliga samveten. Men skall människor behöva tigga sig till mat, hälsa, kläder och skolgång? Vart har för övrigt FN:s stolta deklaration om mänskliga rättigheter tagit vägen? Har en rättvisare fördelning av jordens resurser bara blivit en pappersprodukt? Ock vad med alla folks självklara rätt till demokratiska fri- och rättigheter?

Det goda samhället, en utopi? Nödvändigt att vi blir utopiska, diskutera hur vi vill att samhället ska utvecklas på alla plan, inte fastna i konventioner. Att sträva mot perspektivet av mänsklig och hållbar utveckling på planeten jorden. Rättsstaten måste vara så stark att den förhindrar såväl miljö- som människoförstöring.

Den främsta uppgiften i dag borde vara att skapa en global demokrati. Som redan Albert Einstein sa: “Det krävs ett helt nytt sätt att tänka, för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Text: Siv Wernborg, Fil mag och världsmedborgare


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Siv Wernborg