Siv Wernborg


Siv Wernborg: Att hitta nya vägar för världen

VÄRLDENDEBATT. All diktatur är förfärlig, både kapitalistisk högerdiktatur och kommunistisk vänsterdiktatur. För att det inte skall bli alltför mycket slagsida i debatten efterlyses kapitalismens systemfel