Skolmedicin – Alternativmedicin: Striden mellan vårdfilosofier som bör samarbeta

publicerad 15 juli 2014
- av Börje Peratt

HippokratesDEBATT. Det pågår idag en märklig strid i västvärlden mellan två hälsovårdsfilosofier. Den ena kallas skolmedicin och den andra alternativ eller integrativ medicin. Det senare begreppet integrativ står för att alternativ ska kunna integreras med ”etablerad” skolmedicin. Dessa två har kunskaper som borde gå hand i hand för att kunna erbjuda vårdsökande alternativ.

I Indien är det redan ett faktum. Där utbildas läkare i båda och det blir de en integrativ medicin. En av de äldsta traditionerna ayurveda har en mångtusenårig tradition med starkt empiriskt stöd för en mycket utvecklad och komplex kunskap. ”I Inden tar det 5, 5 år att utbilda sig till ayurvedisk läkare. Utbildningen som är under statlig kontroll består av arton olika ämnen såsom anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi, modern klinisk medicin & klinisk kirurgi, pediatrik”.

Det finns dock starka kommersiella krafter inom främst läkemedelsindustrin som påverkat politiker, myndigheter och medier i akt och mening att utrota hotet från sk alternativt håll. Till sin hjälp har man ledare och fotsoldater från det som de själva döpt sig till: nyateister och antihumanister.

Läkaredens ursprung

I Grekland fanns en läkare under antiken som hette Hippokrates. Hans etik och värderingar har varit ett ideal och en inspiration för skolmedicinens läkarutbildningar i 1000 år. (Hippokratisk medicin, Vetapedia) Det råder inget tvivel om att hans förslag till attityd och metod på många sätt är inspirerat av ayurveda. Inte konstigt då att plötsligt Hippokrates ed som andas respekt för individen och de insatser man gör, fått en mer undanskymd roll de senaste 50 åren under framväxten av en mer brutal läkekonst.

Läkaruppropet

Nästan 10 000 läkare har skrivit på ett läkarupprop som handlar om att läkare vill ha tid för sina patienter. Det handlar inte om alternativ medicin utan om respekten för sitt arbete, sin uppgift och för de vårdsökande. Således en läkaretik och att följa en läkarkod.

Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag. Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat…

Hippokrates läkarkod

Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt. (ur Hippokrates ed)

Motkrafter

Eftersom  motståndarna besudlar personer och företeelser som inte gynnar deras uppfattning till stöd för brutal vård (nu senast ETC) är vi några som utvecklar encyklopedin Vetapedia där vi dels för in nya artiklar dels korrigerar Wikipedias pseudovetenskapliga innehåll. Det blir alltmer angeläget med en alternativ och fri encyklopedi till den nu politiskt/ideologiskt besmittade propagandan i Wikipedia.Wikipedias grundare kritiserar sin skapelse. (DN 2008-07-04)

Larry Sanger började föreläsa, jobba som lärare och till sist startade han en konkurrent till Wikipedia, som heter Citizendium. Målet är att Citizendium ska bli världens mest trovärdiga uppslagsverk.

Citizendium är öppet precis som Wikipedia, men vi har nära 300 experter och forskare som granskar artiklar och ändringar och man måste uppge vem man är innan man skriver.

Larry Sangers jobb var att hitta på ett system för att få i gång uppslagsverket Nupedia. Det var han som fick idén att låta vem som helst skriva på sajten och dela med sig av information. Tanken var att informationen på Wikipedia skulle ses över av experter och sedan föras över till Nupedia. Men intresset för Nupedia var svalt och sajten lades ned. Samtidigt växte intresset för Wikipedia starkt.

Är Wikipedia att lita på? (Folke Schimanski, Computer Sweden 2008-06-13)
Kritiken mot världens största uppslagsverk för dess bristande trovärdighet och inslag av amatörism har ökat märkbart. Den kommer från både journalister och forskare – även sådana som sysslar med informationsteknologi.

I januari orsakade den brittiska medieforskaren Tara Brabazon uppståndelse när hon helt enkelt förbjöd sina studenter att använda Wiki­pedia. Den franska nyhetsbyrån AFP har förbjudit sina medarbetare samma sak. Den svenska tidningen Journalisten kritiserade nyligen Wikipedia för att ge ”moraliskt och juridiskt graverande uppgifter om kända journalister” och Björn Häger, utbildare i journalistik, kallar Wikipedia ”ett stort klotterplank”.

Ytterligare ett alternativ är således Vetapedia. Se en text från Vetapedia om den läkaretiska kodens ursprung.

Text: Börje Peratt | Bild: Hippokrates, Wikimedia Commons


Referenser

Ayurveda (Vetapedia)
Hippokrates ed (Vetapedia)
Dr Max Gerson på engelska Wikipedia
Gerson Institute
Youtube: ”The Beautiful Truth” Trailer (Dr. Max Gerson Alternative Cancer Therapy
The Killing of a Cure. The Murder of Max Gerson