Lars Bern: Medicinskt etablissemang på villovägar

publicerad 25 augusti 2014
- av Lars Bern

Lars Bern“Upptäckten att gräddan av våra medicinska experter saknade elementär kunskap om hur vår kropp reagerar på det vi äter, blev en chock för mig. Den fråga jag ställde mig var, vad vet de överhuvudtaget om hur människans metabolism fungerar? Det inträffade väckte misstanken hos mig att sjukvården på livsviktiga områden vilar på en tveksam kunskapsgrund. Jag började gå djupare in i den medicinska litteraturen, nu med en betydligt mer kritisk blick. Jag började ifrågasätta påståenden från det medicinska etablissemanget och jag började undersöka på vilka grunder dagens sjukvård vilar.”

Läs mer på Lars Berns blogg