Nya poster på Vetapedia.se: James Randi, vetenskaplig metod, historierevisionism

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 augusti 2014
- NewsVoice redaktion
Vetapedia.se

Vetapedia.seJames Randi (1928-) i Toronto, Ontario, är en amerikansk trollkarl, debunker som tillhör nyateismens rörelse. Sedan 70-talet har Randi jagat personer inom transpersonell forskning och personer som anser sig ha medial begåvning. Randi var medlem i pseudoskeptikerorganisationen CSICOP, men tvingade lämnade den då hans förföljelser av Uri Geller blev destruktivt även för CSICOP.

Vetenskaplig metod är en term för aktiviteter som rör utforskande av verkligheten för att bringa kunskap. Det förekommer idag två huvudsakliga riktlinjer inom vetenskaplig metod: vetenskaplig metod respektive kvantitativ ansats.

Historierevisionism är normalt sett att kritiskt granska historiska verk och olika uppfattningar om historiska händelser, artefakter och dokumentationer. Detta bör ha hög vetenskaplig ambition och metod.

Vetapedia ska vara en fräsch referenspunkt för alla som vill ha ett alternativt perspektiv på faktaposterna på Wikipedia som förvanskats av politiska, ekonomiska, ideologiska intressenter. För att säkra posternas kvalitet på Vetapedia får endast sakkunniga individer att bjudas in för att administrera uppslagsverket.


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Vetapedia
  • Att vetapedia tycker sig behöva påpeka om just historierevisionism att den bör ha hög vetenskaplig ambition och metod är intressant. Skälet att seriösa historiker och lekmän blivit revisionister är ju nämligen att historikeretablissemanget sedan länge ägnar sig åt den grövsta historieförfalskning. Det beror inte på att etablissemang som det brittiska har dolt en massa dokument(nyligen framkom att bl a brittiska foreign office har gömt undan kilometer av hyllängder fulla med dokument från över hundra år tillbaka som normalt skulle ha avhemligats för väldigt länge sen.) ty det finns tillräckligt med material och tillräckligt med logiska slutsatser att dra ändå. Nej historieförfalskningen hänger samman med att både England och Usa till skydd för sina sk intressen systematiskt förfalskar historieskrivningen i hög grad påminnande om George Orwells 1984. Och eftersom seriösa historiker i samband med att de började kritisera detta drabbades av utfrysning och förstörda karriärer inses att eliterna belönar endast propagandistiska historiker. Vetapedias påpekande borde därför riktas till etablissemanget i lika hög grad.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *