Nya poster på Vetapedia.se: James Randi, vetenskaplig metod, historierevisionism

publicerad 25 augusti 2014
- av NewsVoice
Vetapedia.se

Vetapedia.seJames Randi (1928-) i Toronto, Ontario, är en amerikansk trollkarl, debunker som tillhör nyateismens rörelse. Sedan 70-talet har Randi jagat personer inom transpersonell forskning och personer som anser sig ha medial begåvning. Randi var medlem i pseudoskeptikerorganisationen CSICOP, men tvingade lämnade den då hans förföljelser av Uri Geller blev destruktivt även för CSICOP.

Vetenskaplig metod är en term för aktiviteter som rör utforskande av verkligheten för att bringa kunskap. Det förekommer idag två huvudsakliga riktlinjer inom vetenskaplig metod: vetenskaplig metod respektive kvantitativ ansats.

Historierevisionism är normalt sett att kritiskt granska historiska verk och olika uppfattningar om historiska händelser, artefakter och dokumentationer. Detta bör ha hög vetenskaplig ambition och metod.

Vetapedia ska vara en fräsch referenspunkt för alla som vill ha ett alternativt perspektiv på faktaposterna på Wikipedia som förvanskats av politiska, ekonomiska, ideologiska intressenter. För att säkra posternas kvalitet på Vetapedia får endast sakkunniga individer att bjudas in för att administrera uppslagsverket.