Vetapedia


Vetapedia.se

Ny post på Vetapedia.se: Public service

MEDIAPublic service syftar normalt på radio och TV i allmänhetens tjänst. Public service-medier skapar ett programutbud genom att företag har avtal med staten rörande kanalernas innehåll. Programverksamheten