Ny post på Vetapedia.se: Public service

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 26 december 2014
- NewsVoice redaktion
Vetapedia.se

Vetapedia.sePublic service syftar normalt på radio och TV i allmänhetens tjänst. Public service-medier skapar ett programutbud genom att företag har avtal med staten rörande kanalernas innehåll.

Programverksamheten inom public service ska skapa innehåll som är neutralt och opartiskt till sin natur. Tittarna och lyssnarna ska inte styras till ett särskilt konsensus, till särskilda förutbestämda åsikter. TV- och radioprogrammen ska alltså inte handla om programmering av befolkningen. Innehållet ska stå till allmänhetens tjänst.

I Sverige omfattas public service-bolagen Svensk Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR).

Kritik mot public service i Sverige

Public service-kanalernas redaktioner i Sverige anser sig ofta ha ett tolkningsföreträde i sin bedömning av vad som ska anses vara tex: kontroversiellt,  normalt, rimligt, vetenskapligt eller balanserat. I Sverige finns en tydlig tendens att staten och myndigheter försöker styra vad som är neutralt, sant och korrekt, men medvetenheten om hur svensk public service ofta syftar till att ”folkbilda” medborgarna ökar i samhället.

Granskningsnämnden för Radio och TV har kritiserats för att alltför lättvindligt ha tillåtit public service-kanalerna begå övergrepp mot utpekade parter.

Läs mer på Vetapedia.se

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *