Nya poster på Vetapedia.se: Asklepios, Kolloidalt silver, Healing, Integrativ medicin, Osher Centrum

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 mars 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Vetapedia.se

Vetapedia.seSe dessa nya poster som postats på Vetapedia.se senaste tiden.

Filmaren och debattören Börje Peratt har hjälpt till med flera av dessa.

Posterna är: Asklepios, Kolloidalt silver, Healing, Integrativ medicin, Osher Centrum


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Den energi Ivan pratar om är samma som Tesla pratade om. Tänk i termer av vibrerande energi. Vi är själar som består av energi. Det förklarar också till varför vi dras till vissa människor och inte till andra. Man dras till själar som vibrerar på samma nivå som en själv. Ju högre man vibrerar desto renare är energin. Själar med höga vibrationer är oftast spirituella , högt intuitiva och empater , me andra ord lightworkers .

 • Hej Ivan,
  Jag har svårt att förstå det du försöker beskriva i största allmänhet. Jag vill dock gärna ha ett svar på två saker:
  1) Vilken energiform är det vi talar om här? Följande energiformer är kända och vedertagna men är det någon av dessa du syftar på?:
  * Elastisk energi
  * Elektrisk energi
  * Statisk energi
  * Kemisk energi
  * Kärnenergi
  * Lägesenergi
  * Magnetisk energi
  * Mekanisk energi
  * Potentiell energi
  * Rörelseenergi
  * Strålningsenergi
  * Termisk energi
  * Elektromagnetisk strålning

  2) Vad menar du med påståendet att “energin är den skapande kraften”? Energi och kraft är två olika saker. Om man multiplicerar exempelvis kraft [Newton (N)] med en sträcka [meter (m)] får man ett mått på utfört arbete, eller energin, vilket kan mätas i exempelvis SI-enheten Joule [Nm]. påståendet

 • Allt som existerar är energi.

  Energin är den skapande kraften. Allt från våra tankar till handlingar är energi. När vi tänker tankar så beroende på deras charakter så grupperas de med liknande tankar i Universum och kommer tillbaka till oss med en kraft som skapar vår verklighet. Så länge vi inte lever Medvetet har vi många omedvetna tankar och dessa styr vårt liv, till synes mot vår egen vilja.

  I boken samtal med Gud finns följande att läsa: ”Det ni fruktar mest är det ni plågas mest av. Fruktan drar det till Er som en magnet. Lagarna är mycket enkla:

  1.Tanken är skapande.

  2.Fruktan drar till sig energi av liknande slag.

  3.Kärleken är allt som finns.

  Varje mänsklig handling har sin upprinnelse i kärlek eller rädsla.

  Rädsla är den kraft som drar samman, stänger, drar in, springer, gömmer, stoppar undan, skadar.

  Kärlek är den kraft som skapar växande, öppnar, sänder ut stannar, avslöjar, delar med sig, helar.

  Varje mänsklig tanke, ord eller handling grundar sig i den ena eller den andra av dessa båda känslor. Du har inga andra val, för det finns inget annat att välja mellan. Men du har fri vilja att välja mellan dessa båda.”

  Healing är energi som fyller på kroppens möjlighet att läka. Att samtidigt förlåta till allt och alla underlättar läkningsprocessen….

  Läs mera på länken: http://ivansbj.blogspot.se/2013/10/om-healing-allt-som-existerar-ar-energi.html

  För övrigt tack för en utmärkt artikel om healing på Vetapedia

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *