75 % av väljarna stöder Enhets politik – Ett nytt kapitel i svensk politik?

publicerad 1 september 2014
- Gästskribent
Almedalen, 2014, Enhets deltagare

OPINION. Enhet har uppdragit Solvero AB att undersöka hur partiets politik står sig inför valet 2014. Undersökningen visar att 75% av de svenska väljarna stöder den politik som presenteras i Enhets valmanifest. På en direkt fråga om de skulle kunna tänka sig att rösta på Enhet i valet 14 september 2014 svarade 20% att de skulle kunna tänka sig att göra det.

Genom en politik med en ny välfärdsmodell som bygger på Existenslinjen och med ett långsiktigt medvetet arbete i sociala medier samt genom mänskliga möten över hela landet erbjuder Enhet ett alternativ för svenska folket att välja en ny inriktning och vision för Sverige 14 september.?

Undersökningen är genomförd med 1045 respondenter mellan 18 & 80 år över hela riket och resultat av undersökningen är bifogad i sin helhet. De två huvudfrågorna i undersökningen beskrivs nedan.

Ett parti som anser att alla människor har lika rätt till bastrygghet oavsett vad som händer i livet; som strävar efter att införa, en ny välfärdsmodell som innefattar basinkomst där alla får ta del av samhällets ekonomiska utveckling.

Ett parti som vill ge alla människor möjlighet till ett liv fyllt av mening och där alla människors existens har lika värde; vars strävan är ett samhälle där varje individs unika förmågor uppskattas och mångfalden tas tillvara, ett samhälle där barn, ungdomar och vuxna når sin fulla potential som människor, med kreativitet och glädje.

Ett parti som utgår från att vår planet har ändliga resurser och att samhällets utveckling behöver anpassas därefter; som menar att en omställning till en livsstil som gynnar klimat, hälsa, djur och miljö är möjlig och strävar efter ett samhälle där beslut är hållbara i flera generationer framåt.

Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett sådant parti?”

Så här svarade respondenterna:

 • Ja, absolut 26,3%
 • Ja, troligtvis 49,4%
 • Nej troligtvis inte 18,9%
 • Nej absolut inte 5,4%

Där andelen kvinnor som är positiva är större än andelen män och större andel yngre än äldre kan tänka sig att rösta på ett sådant parti.

Partiet Enhet går till val med huvudbudskapet ”Existenslinjen – livet är mer än arbete!” Existenslinjen är beskriven i förra frågan och betyder mer konkret:

 • Basinkomst till alla istället för det lapptäcke av bidrag vi har ida
 • Skatt på naturresurser och land istället för skatt på arbete
 • Arbetstidsförkortning till 30 timmar
 • Decentraliserad makt, ett större lokalt självbestämmande
 • Direktdemokrati
 • Fler valmöjligheter när det gäller vård, både utförare och vårdformer och oavsett om det gäller skol-, komplementär- eller alternativmedicin.
 • Respekt för den personliga integriteten, ingen övervakning eller avlyssning av människor som inte är misstänkta för brott
 • En inifrånstyrd skola – där lust, lek, nyfikenhet, utforskande och glädje är den ledande energin i våra barns utveckling.

Är Enhet ett parti som du skulle kunna tänka dig att rösta på i riksdagsvalet i år?

Respondenternas svar:

 • Ja absolut 11,0%
 • Ja, om Enhet verkar komma över fyra procentspärren 9,4%
 • Kanske 37,9%
 • Nej troligtvis inte 28,2%
 • Nej absolut inte 13,5%

Även här var det ett starkare stöd hos yngre och hos kvinnor.

Undersökningsresultatet (Excel)

Text: Språkrör för Enhet, Martin Larsson


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Enhet
Stöd NewsVoice 2024
 • Detta med alla människors lika värde tuggas om åter. Är en massmördare som dräpt tusen lika värd som en sjuksköterska som räddar livet på tusen personer? Och skall massmördaren belönas med livslön? Sitt värde förtjänar man.

 • Det låter som om din premiss är att människor med högre inkomst är mer värda. Utan det synsättet, vad spelar det för roll hur mycket inkomst någon har?

 • Samma fråga som jag ställt tidigare:
  Hur är basinkomsten annorlunda mot den myriad av bidrag som man menar att byta ut?

  Det enda man gör är ju att byta namnet på bidragen.

  Den andra frågan som inte besvarats är hur basinkomsten skall finansieras.
  Med skatt eller med kredit?

 • Basinkomst för många – höginkomst för eliten.

  Varför vill Enhet avvika från enhetslinjen så dramatiskt?
  Är inte alla lika mycket värda? Varför skall några få vara värda mera?
  Tidigare har Enhet inte velat svara på denna frågeställning.
  Kan jag få be om ett politiskt svammel som svar?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *