En efter en lämnar det VoF-ansatta Miljöpartiet – Många går till partiet Enhet

publicerad 13 september 2014
- Torbjörn Sassersson red.
VoF-fart. Montage: NewsVoice. Original och licens: Shutterstock

DEBATT. Allt fler anser att miljöpartiet håller på att tappa sin själ och sin ursprungliga profilfråga: miljön. I förra veckan skrev NewsVoice om hur ledningen för Miljöpartiet sparkade en lokalpolitiker i Vingåker som engagerat sig i flera frågor som anses obekväma. Nu annonserar flera tongivande tidigare och nuvarande miljöpartister som tex Birger Schlaug och Ingegerd Berggren att de inte kommer att rösta på MP i valet 2014.

Text och intervju: NewsVoice | Foto på Ingegerd Berggren | Uppd. kl 08:50 den 15 sep 2014

Birger Schlaug känt språkrör för Miljöpartiet hör till de som sedan en tid riktat kritik mot Miljöpartiets förlorade själ. Han har för ett halvår sedan gått ut med att han anser att Vänsterpartiet är ett bättre alternativ än Miljöpartiet:

“För oss som tröttnat tycks Vänsterpartiet i dag vara det enda trovärdiga alternativet. Tragiskt? Javisst, men vad fan gör man inte för att komma ifrån det vulgärkapitalistiska experiment som övriga partier gjort till sitt”, skrev han på Aftonbladets debattsida:“Därför är V bättre än MP”.

En person i den växande skaran av traditionella miljöpartister som nu lämnar MP frivilligt och som öppet säger att hon överväger att rösta på Enhet i helgens val är Ingegerd Berggren, gruppledare för miljöpartiet i Vaxholm. Ingegerd Berggren har röstat på Miljöpartiet i flera decennier och har varit aktiv politiker och medlem sedan 2009, men hon känner sig inte längre hemma i partiet. Förändringen har märkts tydligt de senaste två åren, enligt Ingegerd.

NewsVoice: Vilken är din främsta kritik mot Miljöpartiet i dag?

“Alla partier driver miljöfrågor och MP har förlorat sina ideal för att istället sträva efter makt. Det är svårt inom MP att få gehör för en vidare syn på miljöfrågor tex risker med elektromagnetisk strålning. MP visar istället på motstånd i denna typ av frågor. Dessutom får företrädare för mindre kommuner inte igenom sina frågor, vilket är ett demokratiproblem. Remissvar från lokalavdelningar tas ibland inte ens med i sammanställningarna”, säger Berggren på telefon till NewsVoice.

Incidenten med Jon Karlfeldt på MP-kongressen 2012

Jon KarlfeldtIngegerd Bergren berättar att hon på Miljöpartiets konferens 2012 hade fått upp en motion baserad på Europarådets rekommendationer gällande strålning från tex mobiltelefoner. Hennes motion var en bland ett 100-tal motioner som presenterades på bildskärmar under partikongressen.

Då dyker Jon Karlfeldt från MP:s partiledning upp och han hade med sig en grupp av likatyckande partimedlemmar. De angrep med en aggressiv argumentation och härskarteknik Berggren och hennes motion i den stora hallen, öppet inför alla.

“Hans syfte var att skrämma bort andra partimedlemmar från att stödja motionen” säger Ingegerd Berggren.

Övriga motioner fick inte alls samma uppmärksamhet av Jon Karlfeldts entourage, som fullt ut adapterat skeptikerföreningen VoF:s argumentation. En riksdagsman från MP uppger till NewsVoice att VoF infiltrerat MP sedan många år. Det är allmänt känt.

Joakim-Larsson-MP

Joakim Larsson MP tog in kvasiexpert på mobilstrålning

Ett exempel på en VoF-sympatiserande politiker på en betydelsefull position är Joakim Larsson, ordförande för miljöpartiet i Västra Götalande, ordförande för miljöpartiets valberedning och bla 2:a vice ordförande i Regionfullmäktige.

För drygt ett år sedan arrangerade Västra Götaland ett seminarium om strålningsrisker med trådlös teknik efter ett förslag från en lokalpolitiker. Miljöpartiet bjöd in den undersökande journalisten Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen, men Joakim Larsson yrkade att Miljöpartiet även skulle lyssna på Peter Olausson från Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Mona Nilsson säger till News Voice att det blev en bedrövlig tillställning på Miljöpartiet i Västra Götaland eftersom Peter Olausson från VoF inte kunde sakfrågan, men ändå framställdes som en expert.

“Det var tydligt att Joakim Larsson var partiskt inställd från början till förmån för Olausson och VoF”, säger Mona Nilsson.

Jon Karlfeldt – telekomkonsulten

Jon Karlfeldt hade vid incidenten 2012 en anställning (2011-2013) som Senior Consultant på IT-firman NetLight Consulting AB som 2012 omsatte över 300 miljoner kr. NetLight har fler kunder från telekomindustrin. Åren 2008-2011 var Jon Karlfeldt även konsult på McKinsey där han arbetade i projekt för och i samarbete med telekomindustrin. Uppgifterna kommer från Karlfeldts Linkedin-sida, Ratsit, företagens hemsidor och Wikipedia.

NewsVoice: Är det många du känner inom MP som du vet vill lämna MP?

“Ja, många andra. Jag känner flera av dem. Jag är mycket besviken på MP. Det har kommit upp partier som har en bredare syn på bla miljöfrågor såsom partiet Enhet och Partiet Det Fria”, säger Ingegerd Berggren, som kan tänka sig att rösta på partiet Enhet på söndag.

Text och intervju: NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Den ameriknska skeptikerrörelsen är en vetenskaplig styggelse och beter sig snudd på kriminellt genom att konsekvent stämma kritiker för förtal, för att sedan förlora målen. Jag hade en gång kontakt med en fackpamp om en kemikalie. Han kände en världsledande forskare i Lund som garanterade ofarligheten. Trist nog tycks alla imponeras så av att “känna” en forskare att de med automatik blir världsledande och allvetande och jag har aldrig lyckats bli klok på hur vetenskapligt okunniga personer väljer sina experter att tro på.

  • Han har givetvis rätt till sin valhemlighet som alla andra. Att han anser att V är bättre än Mp i betydelsen att V är antikapitalister och han är kritisk mot den riktning som Mp har tagit, det betyder inte – som jag tolkar det – att han automatiskt ställer sig på samma sida som V i alla frågor. I samma artikel skriver han ju ändå att han har hjärtat hos Mp. Så frågan står obesvarad vad vår vän Schlaug har röstat på, och har han inte svarat så får vi helt enkelt respektera att han vill vara tyst om just det.

 • Anders – Jag ser pengar som ett utbyte av energi mellan människor, ett utbyte av tjänster och gentjänster. Jag tycker inte att pengar är ondska, utan bara siffror på en papperslapp som innebär en organisering av vårt utbyte av tjänster och gentjänster med varandra. Vi kan räkna i poäng, vi kan räkna i tid, eller vi kan räkna nötter. Eller så kan vi räkna pengar. Det är ju bara olika metoder för i grunden samma sak och det kan vara praktiskt att ha en struktur på vårt hanterande av tjänster och gentjänster, så att man också kan ge bort sina tjänster till andra.

  Jag vill inte ha skatt på arbete eller företagande därför att då får man betala för att arbeta och det ser jag inte som rimligt. Men när vi tar av naturen så hindrar vi samtidigt andra från att ta av naturen. Dvs den som bor på en viss plats hindrar andra från att bo på samma ställe. Den som gräver upp jorden och tar av mineraltillgångar, den tar av allas vårt gemensamma värde. Den som tar av skogen hindrar andra från att också ta av skogen.

  I min tankevärld kan ingen enskild äga naturen, utan naturen äger vi tillsammans. Därför är det för mig rimligt att vi då kompenserar varandra när vi nyttjar och därmed tar av naturen från varandra, och den kompensationen är då basinkomst. Och den som betalar mest till basinkomsten, det är den som nyttjar naturen mest. Naturen mår bäst av att vi hushåller med naturens resurser och lever så ekologiskt och resurssnålt som möjligt, och när vi då gör att det levernet också blir det som är billigast så är det min övertygelse att det kommer att innebära att det är en livsstil som allt fler människor kommer att välja, därför att människor väljer efter plånboken.

  Tillsammans med detta tar vi bort räntesamhället, vi lägger ner möjligheten att spekulera och skapa fiktiva värden med pengar.

  För mig innebär detta ett resultat som naturen tjänar på, för det är alldeles för dyrt och kostsamt att överutnyttja naturen och förstöra den för vi gör det ekonomiskt olönsamt.

   • Martin, jag skrev inte vad pengar var i dag för andra människor och eftersom jag inte yttrade mig hur det är för andra människor så anser jag att det inte heller finns för något som jag måste “inse” i den frågan. Jag inledde mitt inlägg med “Jag ser pengar som”, detta indikerar alltså min syn – inte andras syn. Jag har inte pratat om hur det är i samhället idag. Jag pratar om en förändring av den ekonomiska politiken och därmed framtiden. Så från mitt perspektiv gör det ingen skillnad om vi använder papperslappar med siffror på, nötter, skriver upp tidsvärden i en tabell, räknar poäng eller vad vi nu använder för medel för att organisera tjänster och gentjänster och i detta även organisera att spara tjänster och kunna ge bort en tjänst till någon annan. Mitt inlägg avslutade jag även med att ta bort räntesamhället, dvs ta bort möjligheten att skapa pengar av pengar och därmed låta pengar vara “neutrala” i betydelsen inte ha något annat värde än som ett mått på en tjänst eller gentjänst som används för att hålla ordning på människors utbyte mellan varandra av detta.

    • Jag repeterar det du undviker att undersöka och svara på. precis som en helt vanlig politiker med skygglappar….

     Här kommer det:
     Men inte ens nötter (ej heller riktiga pengar tillägger jag) klarar av det som framtidens generationer står inför:
     Big Heads Small Brains: https://www.youtube.com/watch?v=5yhnETtF64I

     …och det har inte Enhet förstått än. För att förstå det behöver man vakna. – Kuckeliku!

    • Martin Gustavsson, jag ber att få påminna dig än en gång om att jag inte har diskuterat vad som är idag utan jag delade min privata vision. Din kommentar om att pengar idag inte är som nötter, anser jag inte har något att göra med det jag skrev och därför talar vi förbi varandra. Jag talar om en fördelning av människors tjänster och gentjänster för varandra, och man kan göra det med nötter, siffror på en papperslapp (= pengar) eller samla i tabeller och räkna tid. Den exakta metoden för hur människor organiserar utbytet av tjänster och gentjänster med varandra och i detta även kan ge bort sparade gentjänster till någon annan som behöver dem, det är egentligen sekundärt.

     Men poängen att använda pengar är för att skapa en övergångslösning från det nuvarande samhället till det kommande samhället där vi också lär oss att vara sparsam med miljön och leva ekologiskt och resurssnålt. Att ta in naturen i detta och naturresursdelning där vi kompenserar varandra för övernyttjande av naturen, det innebär att vi pedagogiskt får in att naturen är värdefull och att naturens värde växer ju mindre vi nyttjar naturen.

     Det handlar om att bygga ett nytt paradigm, att få in värderingar och attityder i samhället på ett snabbt och effektivt sätt som uppmuntrar människor att förändra sin livsstil där vi bryr oss om naturen och där vi börjar förstå att allt vi gör också har en påverkan på naturen. Fram till i slutet av 70-talet var det normativt att slå barn i uppfostringssyfte, sedan gjorde vi en lagstiftning där vi förbjöd detta och genom detta förändrades också normen, idag är det få som ens skulle komma på tanken att slå sina barn.

  • Raphael – pengar handlar mycket riktigt i grund och botten om att överföra energi, insatser, från en part till en annan. Detta skapar grunden för konkurrens, och motverkar samarbete. Hela poängen med ett kapitalistiskt, monetärt system är ju att kunna ta ut mer än man stoppar in, energimässigt sett. Därför är priser satta med en vinstmarginal, ränta eller annan hävstång för att nyttomaximera.

   Just denna funktion är inbyggd i systemet och fungerar som en söndrande funktion, där egot drivs att optimera egennyttan. Varför skulle man annars utföra handel?

   Då vore det lättare att bara bränna upp det man snickrat ihop eller gräva ner det man odlat.

   Synsättet handlar idag inte om att ge utan att ackumulera, och tyvärr om ackumulering av skuldsedlar som i grunden saknar annat värde än att många för stunden finner det rimligt att tro på ett bestående värde. Trots massivt pengatryckande i hela världen.

 • Herr Schlaug,

  jag lurar lite på varför miljöpartiet infiltrerats av VoF och andra, verkar vara ett tema som alla partier får stå ut med, jag tittar på Partiet de Fria samt Hälsopartiet, skulle inte många av deras punkter vara MP- frågor egentligen, säger inte alla men många.eller vissa. men i MP är det tyst, lite vindmöllor här och lite utsläppsrätter där så är de nöjda. De sitter i sin lilla värld vid köttgrytorna. Vad som händer i den riktiga världen aktar de sig för att se liksom de andra etablerade partierna.

  Är tacksam för att vi har demokrati och kan rösta (än så länge) Med EU blir det nog ceremoniellt så småningom liksom kungahuset om vi inte tar oss ur detta moras.

  Som jag kommer ihåg att du sa på TV för en massa år sedan: “Med EU kommer de sämsta ur både vänster och höger” Så sant Birger.

 • Här har du en till f.d. MP-politiker som de facto löser det Birger gnäller på.

  Jag och Birger är eniga i mycket, dock inte allt.

  Försökte en gång i tiden inleda samtal med Enhet, men tyvärr är inte partiet Enhet för begreppet “enhet” och då går det inte att skapa en bred valsamverkan och då är Enhet tyvärr passé pga. 4%-spärren.

  • Det är kanske där problemet ligger.

   Folk är inte eniga, och konsensus skapar endast likriktning och mer av samma sak.

   Av den anledningen är individualism överlägsen kollektivismen, då den släpper fram alla ideer. Och alla ideer behöver inte införas på bred front överallt samtidigt för att vara bra.

   Bra ideer överlever och sprider sig, andra faller bort.

   Det tråkiga med konsensus är att de som är kreativa nog att skapa nytt inte tillåts utvecklas, då majoriteten i stort saknar förmåga att se vad visionären och uppfinnaren ser.
   Rollen som nytänkare är inte lätt, och med kollektiva samhällsmodeller blir den i stort sett omöjlig.

   • Enhet måste ske på rätt sätt med hjärta och hjärna. Båda är viktiga. Har man båda delar leder det rätt.

    Konsensus på rätt sätt, med deliberativ diskurs, förnuft och känsla. Med individer som tänker på framtidens generationer kan vi skapa en politik som är genomtänkt och bra.

    Individualism i balans med kollektivism är rätt väg att gå. För att bra ideer ska överleva och sprida sig i större grupper behövs båda delar.

    Det trevliga med konsensus är att visionären och uppfinnaren som är kreativ nog att skapa ex. ett nytt parti kan behålla partiets linje och förändra linjen där det kommer nya bevis.

    Nu spekulerar jag. Jag tror att majoriteten nog har relativt god förmåga att se sanningen om de är ute efter den. Politiker däremot har sannolikt sämre förmåga av flera orsaker, bl.a. gruppsykologiska orsaker och prestige.

    Jag tror faktiskt det finns fler människor som styrs av vetenskaplighet och medvetenhet än vad det finns politiker som gör det. Vad baserar jag det på? En känsla. Och det är en positiv känsla. Det enda som krävs är att folket vaknar upp och tar makten på ett deliberativt vetenskapligt sätt och slutar följa dogmer blint.

    Rollen som nytänkare är inte lätt, men den kan bli lättare ju fler som vakar upp och lär sig att tänka rätt och söka information på rätt sätt.

  • Hej Birger. Vi var två som skrev denna artikel och den del som du klagar på skrevs av en kollega till mig. Vi rättar självklart den delen med en kommentar inom klamrar av typen [xxx] ovan. / redaktören

   • Även fast Birger skrev “För oss som tröttnat tycks Vänsterpartiet i dag vara det enda trovärdiga alternativet.” så innebär ju inte det att han kommer att rösta på det, står inget om vad han kommer att rösta på i den artikel som länkades till. Den artikeln avslutar han med “Vi behöver göra en ärofylld reträtt för att ta människor, planeten och livet på allvar. Det får vara nog nu. För detta krävs uppenbarligen ett växande Vänsterparti. Det är bara att erkänna. Trots att det gör mycket ont i den som har sitt hjärta i ett annat parti.”.

    Det som jag tolkar här, det är att Birger är positiv till ett växande Vänsterparti men att han har sitt hjärta i ett annat parti, och det jag ser i hans text är att han är kritisk till Miljöpartiet och lyfter fram Vänsterpartiet som ett positivt exempel inom frågor där han hade önskat att Miljöpartiet hade gjort en tydligare antikapitalistisk ställning, men ingenstans i hans artikel står att han kommer att rösta på Vänsterpartiet så det är en insinuation utan täckning. Här står jag helt på Birgers sida och jag förstår hans irritation.

    Jag ser Birger som en mogen politiker, en man med nyanser som ser att världen inte är svart eller vit, att det går att se positiva saker och åsikter i andra partier än det där man har sitt hjärta. Jag tycker det är mognad och det hedrar honom.

 • Max, jag tycker det är jättetråkigt när destruktiva, obekräftade rykten börjar spridas om en person som varit modig och kämpat för det hon tror på. Hon har blivit sparkad på nog mycket nu tycker jag. Att förstärka de rykten på det sätt du nu gör tycker jag är omänskligt.

  Dina inledande frågor om Miljöpartiets svek tycker jag dock är mycket viktiga och intressanta att undersöka närmare. För mig har det räckt med att Mp svek en del av de frågor som blev viktiga för mig, exempelvis medborgarlön och EU.

 • Det här är superintressant. MPs svek mot sina ursprungliga ideal verkar bara bli värre och värre. Exempelvis: trots att MP och regeringen Reinfeldt har haft ett organiserat samarbete sedan 2010 valde MP att inte sätta press på regeringen när det var omröstning i EU-rådet om att tillåta Monsantos GMO-grödor. Sverige röstade för, vilket tydligen MP inte brydde sig om.

  Sasser, det vore jättebra att hitta fler områden där MP sviker. Vad tycker MP egentligen om (och driver de dessa frågor hårt)?: GMO, vaccinationer, aspartam, glutamat, mobilstrålning, TTIP, vitamintillskott, homeopati, alternativmedicin, reiki och healing, EUs bisarra livsmedelshygienregler, gårdslakterier, alternativa cancerbehandlingar, näringsmedicin, läkemedel och Big Pharma, osv. osv.

  PS. När det gäller den sparkade miljöpartisten i Vingåker har jag sett uppgifter om att hon också trodde på bisarra konspirationsteorier som att den globala makteliten är förklädda utomjordingar från Planet X (den oupptäckta tionde planetet i solsystemet), samt att denna maktelit har makten att skapa jordbävningar för att straffa, samt att denna maktelit har en hemlig plan att utplåna stora delar av jordens befolkning för att dessa utomjordingar ska kunna erövra jorden. Om det stämmer har jag viss förståelse för att hon fick sparken.

 • Om Hälsopartiet – som det framgår så tänker de reformera det ekonomiska systemet dvs, det kommer att ha det kvar i en annan form. Ett ekonomiskt system – för den som inte har studerat det – bygger på att godtyckliga värden åsätts varor och tjänster av den med mest ekonomisk och militär makt. Detta vill Hälsopartiet fortsätta med.
  Glömde man använda insidan på hatthyllan?

 • Raphael Mabo, jag föreslår att med din inställning så skickar du mig 10.000 varje månad eftersom jag bara har 8.900 kvar av min pension efter skatt. Det skall vi leva 2 st på. Då visar du att du menar allvar av din gästfrihet. Kan du inte det – tja, då är det bara tomt prat. Att slösa med andras skattepengar – typiskt politikerna i den nuvarande regimen.
  Så öppna både ditt hjärta och din plånbok för mig.

  • Eftersom jag är låginkomsttagare och har intäkter som ligger under 10 000 kr netto så har jag inga 10 000 kr att ge dig, du har faktiskt mer pengar än jag har. Jag är för en basinkomst på 10 000 kr netto som är kravlös och ges till alla, det tjänar du på, jag på och flyktingar på för självfallet ska även flyktingar få basinkomst.

   Basinkomsten finansierar vi dels genom att det ersätter dagens bidragssystem och då sparar vi i administration och kostnader för myndigheter, vi sparar även in på kontroller då basinkomsten ges kravlöst så vi får mer pengar genom detta att dela ut.

   Den andra biten finansierar vi genom naturresursdelning, detta innebär att istället för dagens skattesystem med skatt på arbete och förmögenheter så har vi ett system där människor betalar efter hur mycket de nyttjar naturen och vi alla nyttjar naturen. Gruvor och industrier som producerar nytt av råvaror, de betalar mest. Företag som ägnar sig åt återvinning och tjänster betalar mindre. Den som lever ekologiskt, självhushållande och i kollektiv med andra är den som får mest pengar kvar i plånboken. Vi släpper alltså den tillväxtbaserade ekonomin och skapar ett ekonomiskt system som gynnar ett ekologiskt och resurssnålt leverne som är bra för miljön och kommande generationer.

   Sedan ska vi självfallet också lägga ner svensk vapenindustri och det svenska försvaret, jag är pacifist och tror på icke-vålds principen.

   • Varför alla dessa skatter?

    Att betala hit eller dit gör varken till eller från för naturen.
    Ämnet ekonomi är läran om hushållning med resurser.
    Varför blanda in den fiktiva mätaren pengar?

  • Jag vill även lägga till att flyktingmottagandet bär sina egna kostnader, det innebär att de flyktingar som tjänar pengar, bygger företag, skaffar anställda och på många sätt bidrar till mer pengar till samhället, de gör det i så hög grad att de betalar för de flyktingar som är arbetssökande. De innebär därmed ingen negativ belastning på välfärden eller ekonomin, och därför menar jag att det är fel att hänvisa till kostnaderna som skäl för att stänga gränser. De problem som Sverige har inom välfärd och omsorg, de problemen beror inte på flyktingarna och har inte med dem att göra, det är problem som även skulle finnas med stängda gränser. Vi kan göra mycket bättre i Sverige genom en översyn av attityder och rutiner, dagens vård och omsorg har för mycket av industriellt tänkande och det drabbar människorna på ett negativt sätt eftersom människor inte är några produkter i en fabrik.

 • Jag anser att Hälsopartiet far med osanning när de insinuerar att flyktingmottagandet i Sverige kommer göra statskassan bankrutt inom några få år (finns i deras partiprogram, den djupare versionen). Forskning visar att Sverige tjänar på invandring, så den bild av att flyktingar och invandrare enbart innebär kostnader som Hälsopartiet sprider, det anser jag är en skrämselretorik utan verklighetsförankning.

  http://www.metro.se/nyheter/migrationsforskare-positiv-till-rekordhog-invandring-i-fjol/EVHnbs!7XAlnBF0g1yw/

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/invandring-ekonomisk-vinst-for-sverige_8264672.svd

  Sedan tycker jag att det är människorna själva som ska få avgöra var de ska bo, och inte är något som samhället eller staten ska lägga sig i. Jag är för öppna gränser, fri rörlighet och att alla människor ses som resurser istället för att människor bara ska ses som kostnader. Och där vi hjälper människor som har det svårt, oavsett om de är svenska medborgare eller inte.

  Därför är varken Hälsopartiet, Partiet De Fria eller Sverigedemokraterna alternativ för mig. Jag tror på mångfald, mångkultur och ett samhälle som hjälper människor som väljer att komma hit och att vi öppnar våra dörrar, våra hjärtan och gör vårt bästa för varandra oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, livsåskådning, könsidentitet eller sexuell läggning. Jag tror på ett medmänskligt Sverige där vi får vara som vi är därför att jag tror på att alla människor är värdefulla.

  • Saxat ur första länken.

   “Man nämner inte med ett ord att Lisa Pelling är aktiv socialdemokrat och anställd som “forskningschef” på den vänstervridna tankesmedjan Arena Idée. Det hela är således en partsinlaga och långt ifrån vad vi normala kallar forskning. Dåligt Metro, otroligt dåligt. ”

   Saxat ur andra länken.

   “Dessa slutsatser omfattar inte indirekta kostnader för sådant som utbildning, hälsa och arbetsmarknadsåtgärder samt indirekta skatter på inkomstsidan. Tar man hänsyn till dessa är bilden av invandringen något mindre gynnsam men effekten är generellt liten, skriver OECD.”

  • Raphael, nu har jag läst på det fördjupade programmet för Hälsopartiet bättre och jag håller helt med dig. Inget parti är perfekt. Nu är frågan om Hälsopartiet är öppet för att diskutera förbättringar av programmet. Jag tycker absolut inte att man ska börja en programpunkt inom ett HÄLSOparti med att tala om PENGAR, om att inte ha råd m.m.. Man måste börja med omsorg och nästakärlek. Hur löser vi flyktingfrågan på det mest kärleksfulla, kloka och omsorgsfulla sättet? På kort sikt och på lång sikt? Man åsikt idag är att Sverige är halvtomt, här finns utrymme. MEN politiker och myndigheter på alla nivåer behöver seriöst planera hur man ska hjälpa lidande och flyende människor. OCH man behöver VILJA hjälpa. Jag behöver lära mig mer om området.

   • Jag anser att alla länder borde öppna sina gränser och jag anser att det är människors rätt att själva välja vart de vill fly. Läser vi Hälsopartiet så ser vi fler påståenden som jag finner problematiskt: De vill kriminalisera tiggeriet för de anser det är organiserat. Polisen har officiellt gång på gång uttalat sig om att det finns ingen evidens för att tiggeriet i är organiserat. Hälsopartiet kör samma retorik som Sverigedemokraterna. Att förbjuda fattigdom innebär bara ett skuldbeläggande och vi löser inte människors problem genom det. Dessutom vill Hälsopartiet återinföra värnplikten. Jag tror på pacifism och icke-våld.

    • Tror du på självförsvar?

     Att du har rätt att skydda dig, dina närmaste och din omgivning mot någon som utövar våld eller hot?

  • Bra synpunkter, Raphael! Tyvärr har det blivit en slags hatpropaganda mot våra invandrare, både i Sverige och Norge. Det märks tydligt på facebook. Bättre att klanka på myndigheterna som sköter invandringen, för de som kommer hit vill gärna jobba och tjäna lite pengar, men får tyvärr inte. De ska vänjas vid bidrag i stället. Så vi missar all den entreprenörsanda de för med sig, vilket vi verkligen behöver i Sverige. Och varför ska en utbildad läkare behöva sitta och köra ett tunnelbanetåg för att överleva?

 • Jag håller med om att Hälsopartiet tycks vara det bästa alternativet av de alternativa partierna. – Förnuftigt program för hälsa, miljö, ekonomi och utrikespolitik bl a.

 • Mycket intressant artikel. Jag lämnade Miljöpartiet för flera år sedan eftersom jag också var besviken på att de övergivit viktiga frågor, exempelvis medborgarlön, som var en viktig fråga för mig. Sen har jag också blivit alltmer kritisk till Mp.s enögda klimatsyn. De driver hårdnackat växthusteorin trots att alltfler forskare framfört kritik mot IPCC, FNs klimatpanels teorier om det allt varmare klimatet på grund av CO2-spridningen. När dessutom Mp kastade ut en lokal politiker för hennes engagemang i ett annat allvarligt miljöproblem, chemtrails, så var måttet rågat. Jag tänkte också rösta på Enhet, tills jag för bara tre dagar sedan fick höra talas om HÄLSOPARTIET, som har chemtrails och ekonomin högt på sin agenda. http://halsopartiet.se/. Så då får det bli det i morgon.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *