Forskning visar att internettroll ofta lider av allvarliga personlighetsstörningar

publicerad 23 september 2014
- Torbjörn Sassersson red.
trollnättidningarna

En ny studie “Trolls just want to have fun” från Kanada visar att personer som kommenterar på internet med avsikten att skada och håna människor har allvarliga psykiska störningar. Många som haft med internettroll att göra har länge misstänkt det, men nu finns bevisen.

Personlighetstypen hos så kallade internettroll (cyber-trolls) visar på en överrepresentation inom vad som kallas “the Dark Tetrad of personalities” bestående av personlighetsstörningarna: machiavellianism, narcissism, sadism och psykopati, där alla fyra är tekniska termer som används inom psykologin.

Graf: Studie på internettroll visar på psykopatism

Studien som publicerades i tidsskriften “Personality and Individual Differences” (Vol 67, Sep 2014) baseras på intervjuer av över 1200 personer som fick svara på frågor om vilka drivkrafter de har för att kommentera på webben. I sammanfattningen (SciendeDirect) skriver forskarna att sadism är den mest framträdande personlighetsstörningen hos internettroll.

“Of all personality measures, sadism showed the most robust associations with trolling and, importantly, the relationship was specific to trolling behavior. Enjoyment of other online activities, such as chatting and debating, was unrelated to sadism. Thus cyber-trolling appears to be an Internet manifestation of everyday sadism.”

Forskarna betonar att personer som agerar som sk internettroll verkligen njuter av att skada andra personer. Både internettroll och sadister upplever positiv upphetsning av att få andra att lida och internet är trollens lekplats.

“Both trolls and sadists feel sadistic glee at the distress of others. Sadists just want to have fun … and the Internet is their playground!”

Jennifer Golbeck som är datorforskare och professor vid University of Maryland, skriver i sin artikel: “Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists” följande med anledning av det målande stapeldiagrammet överst i artikeln:

“Look at how low the scores are for everyone except the internet trolls! Their scores for all four terrible personality traits soar on the chart. The relationship between this Dark Tetrad and trolling is so significant, that the authors write the following in their paper:”

“… the associations between sadism and GAIT (Global Assessment of Internet Trolling) scores were so strong that it might be said that online trolls are prototypical everyday sadists.”

Kränkt av internettroll

Myndigheter och TV mot internettroll

Fenomenet är så pass vanligt förekommande att TV3 startade TV-serien Trolljägarna och Datainspektionen la ut sajten Kränkt.se. Många tidningar med nätbilagor har tydliga regler för kommentarer, men ändå måste kommentarsfälten modereras manuellt för att komma till rätta med internettroll. I de flesta fall handlar internettrollfenomenet om ensamma individer som agerar ut sin personlighet.

Avancerade myndighetstroll

JTRIG-Snowden2I den mer allvarliga formen av “trolling” samlas flera internettroll till mobbar som söker upp och angriper enskilda individer. TV-mediet Terry Evans som av Vetenskap och Folkbildning (VoF) och föreningen Humanisterna, anses vara kontroversiell, angreps av en sådan mobb på cirka 15 personer som ansatte hans Facebook-sida med målet att störa, kontrollera och smutskasta. Evans inkallade då extern hjälp för att komma till rätta med en attack riktad mot Evans person, en individ med en fullt tillåten världsåskådning. Föreningen VoF drivs som en bisyssla av anställda på bla myndigheten KTH.

Men ibland är internettroll något helt annat än personer med personlighetsstörningar. I ett av Edvard Snowdens avslöjanden från 2014 beskrivs hur JTRIG på den brittiska myndigheten “Government Communications Headquarters” (GCHQ) ligger bakom “internet-agent-troll”, som då agerar med syftet att förstöra ryktet för enstaka individer. Snowden-läckan om nätstyrkan JTRIG uppmärksammades dock inte alls av svenska medier trots att informationen är av stort allmänt intresse och frågan är varför svenska stormedier inte rapporterar om just den läckan.

I NewsVoice-artikeln: “Snowden-läckan om JTRIG som massmedia vägrar skriva om” citeras Glenn Greenwald, den journalist som Snowden valt att samarbeta med. Greenwald skriver i sin artikel “How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations” bland annat följande:

Glenn Greenwald“… it is not difficult to see how dangerous it is to have secret government agencies being able to target any individuals they want – who have never been charged with, let alone convicted of, any crimes – with these sorts of online, deception-based tactics of reputation destruction and disruption.” – Glenn Greenwald

Fenomenet “internettrolling” har alltså flera skepnader och olika motiv. Ibland är den en ensam sadistisk enstöring, ibland en grupp av kvasisadister som samlas kring en ideologisk inriktning i en förening för att sätta dit en individ med “fel världsåskådning”. Ibland kan det till och med vara en agent – med eller utan personlighetsstörning – från en myndighet som genom smutskastning förstör ryktet för en individ som anses störa samhällsordningen.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Uppd. kl 09:33 den 24 sep 2014

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Forbes.com writer and biotech shill (INTERNETTROLL) exposed as violent instigator who physically attacked wife and traumatized daughter – court documents

  “Jon Entine has professional ties to Monsanto, the Bill and Melinda Gates Foundation, Proctor & Gamble and other similar corporations. [1] He is a research fellow at the American Enterprise Institute, a research fellow at George Mason University, and was a paid lecturer at Miami University in Oxford, Ohio. Entine is a key “attack operative” for the biotech industry well known for authoring wildly defamatory character assassination articles to target GMO skeptics and scientists who disagree with the biotech industry’s contrived safety claims.”

  “With the help of Forbes.com and the American Enterprise Institute — both key players in attacking and smearing GMO skeptics and scientists — Entine has been instrumental in viciously smearing the reputations of numerous scientists, activists, independent journalists and environmentalists, usually through the use of wildly fraudulent smear tactics and the wholesale fabrication of false “facts” which he weaves into deranged articles.”

  Learn more: http://www.naturalnews.com/047665_Jon_Entine_domestic_violence_Forbes.html

 • Daniel jag är jättetacksam för referenser om den vetenskap du refererar till? Det hela låter så psykokrypto, som en psykiatriker i högsta beredskap, så därför gärna referenser om du har.

  • Psykiatrins ryggsäck är att den blivit för viktad åt åsikter hos fackmän och för lite viktad på vetenskapligt grundarbete dvs gedigen datainsamling och klassificering a la von Linné. För att lappa igen sitt digra lapptäcke behöver man nu istället jobba baklänges för att upptäcka evidens att stärka sina teorier vetenskapligt. (Notera termen “evidens” och inte “bevis” då det inte är exakt vetenskap med människor och beteenden inblandat) De senaste åren har gjorts vetenskapliga upptäckter om mätbara kemiska tillstånd eller elektrisk aktivitet i hjärnan. Man har kopplat dessa upptäckter till patienter som hör till vissa kategorier av psykiatrin. På en del håll har man väldigt bra förutsägbarhet, t.ex. vid psykopati. Där finns vetenskap som har systematik och substans. Därav att jag skulle vilja ha sådana screening tester för allmänheten så man kunde begränsa psykopaternas skada i smått och stort.

   Hela grejen med att i efterhand jaga evidens är samma princip som när DNA föll i knät på evolutions-teoretikerna som i alla år sett evolutionsteorin som all-förklarande teori trots att man ännu inte hittat vetenskapligt stöd för många punkter (missing link? starkaste INDIVIDEN överlever? hur blir en art en annan art? hur skapades någonting ur ingenting? osv osv). Det är inte svårt att hitta information på engelska om man är intresserad, har inga referenser att klippa in.

 • Nja, just när det gäller psykopati och liknande störningar hör de, så vitt jag förstått, till den grupp beteenden som faktiskt KAN påvisas med vetenskapliga mätningar.

  En person som i mycket högre grad använder lägre nivåer av hjärnan, den sk reptilhjärnan, istället för neo cortex där empatin sitter, kan helt enkelt inte bete sig som “vi andra”. Skanningar av var hjärnaktiviteten pågår, beroende på vilken sorts stimuli som personen utsätts för, visar tydligen väldigt klart hur hög EQ en person har.

  En “normal” människa som får se bilder på djurungar i gulliga situationer men plötsligt får se en hemsk bild där någon plågas, lyser upp som en julgran i skannern. En psykopat bara tittar på bilderna utan att beröras, även om vederbörande kanske har lärt sig att djurbilder är gulliga och annat inte. Den känslomässiga och okontrollerbara reaktionen uteblir ändå.

  • Det är helt sant det du skriver. Finns bra, delvis vetenskaplig etablering till en viss medicinsk nivå. Jätteintressant ur diskussionssyfte.

   Psykopati anses f.n. obotligt rent medicinskt. Svårbotligt kanske är sanningen men iaf. Vill vädra denna åsikt, som kanske är extrem i mångas ögon men hursomhelst tycker jag folk borde genomgå ett generellt screening test för att upptäcka psykopati, för att få möjlighet att kunna diskvalificera denna psykopatiska minoritet att tillträda vissa typer av förtroendeyrken. Det kan vara högre chefspositioner, politikeruppdrag, byråkratiska arbeten men också arbeten med människor. Vore en dröm om det kunde vara standard vid ex. jobbsök innan man tillträder positionen.

   Psykopati är jämställt med färgblindhet som obotlig brist f.n. men bara det ena genomförs tester för i större omfattning… Lika lite som det är lämpligt att ha en färgblind pilot är det lämpligt att ha en psykopatisk människa i vissa yrken. Om man är väl insatt i psykopaters influens i grupp och vilka beteenden som lättast förs vidare (i grupp) inser man hur stora vinster det skulle bli för oss övriga om dessa människor upptäcktes redan i urvalsprocessen. Svårt att förändra vår verklighet till det bättre om man låtit/låter psykopater förgifta agendan med sina beteenden.

 • Varje mänsklig handling karaktäriseras i grunden av två postulat(självklara sanningar).
  Först postulatet “intresse för något” och sedan postulatet att göra eller inte göra något.
  Snoka upp dessa två postulat och “hårddisken” blir formaterad på stubben. Bang – tomt i skallen.

 • Och vad är korrektionen för denna “sjukdom”, som inte är annat än ett förstärkt normaltillstånd? Psykiatrin har haft 100 år på sig att visa sin “läkande” kraft och vad blev av det? Nada!
  Var är produkten “friska människor”? (Tomas Q.. t.ex.)Döm efter deras handlingar.
  För att kalla någon mentalt rubbad bör det finnas en definition på vad en orubbad är.
  Hela katalogen med psykiska “sjukdomar” är en katalog av överenskommelser helt befriad från vetenskaplig forskning.

  • Jag vill egentligen inte gå i försvar för psykiatrin för den är till stora delar pseudovetenskap men tycker din kritik blir väl enahanda. Dämpa kraven lite va. Vetenskap behöver inte vara att man hittar fysikalisk orsak. Vetenskap behöver inte vara att man kan testa något i kontrollerad miljö. Det kan vara så enkelt som upprepad systematik där man kan förutsäga saker med statistisk signifikans. Inte speciellt sexigt men vetenskap likväl.

   I mina ögon har psykiatrin verkligen gjort bort sig när dom försöker se mer vetenskapliga ut och famlande försöker förklara medicinskt vad som händer. “Mer aktivitet i det området i hjärnan” osv. men orsak/verkan, hönan/ägget då? Vi vet ju inte ens hur celler i kroppen fungerar ihop och skapar medvetande…om man skall vara ärlig har man knappt etablerat någonting i mina ögon. Ännu mer skrattretande är deras behandlingar och teorierna kring hur de anses fungera. Det känns som att disciplinen har sin grund i psykologi/sociologi/kultur/barbari där haha…

   Men delvis till psykiatrins försvar. Har man läst patientbeskrivningarna som ligger till grund för autism t.ex. så är de extremt intressanta. Det är ett knippe rätt iögonfallande och lätt igenkännbara beteenden som i övrigt är sällsynta bland övriga och som identifieras med relativ lätthet. När jag kommit i kontakt med folk med diagnos i autistspektrat så slås man av hur lika deras udda drag är. Dom har exakt samma mönster. Som taget ur de gamla patientbeskrivningarna för 40år sedan. Inte kultur/åsikt ur den aspekten. Jag känner inte igen något av dessa speciella drag hos övrig bekantskapskrets alls. Sedan är det en annan sak hur bra man formulerar beteenden, systematiserar sitt arbete för att lägga vetenskaplig grund. Där har psykiatrin till stora delar misslyckats. Men i kärnan finns något värt att studera IMHO.

   • Vad är normalt? Vad är sjukt? Svara på det utan att använda vetenskapliga metoder, floslkler mm. Varför skall människor över huvud taget syssla med sådant. Jo är det inte för att ha kontroll, eller?

    • Jag är inte speciellt intresserad av den vinkeln du beskriver med normalt/sjukt. Jag håller med dig om att dagens psykiatri är snett ute på många sätt med dagens psykiatris pretentiösa och, i delar, åsiktsbaserade framställan..

     Borde gå att bedriva psykiatrisk verksamhet på ett neutralare (vetenskapligare) sätt. Självklart skall en baslinje (norm) etableras att jämföra ifrån men den kan du få statistiskt av mänskliga observationer nedbrutna i data. Behöver inte lägga värdering i dåligt/bra, sjukt/normalt med baslinjen, bara kartlägga. Detta sätt finns delvis redan hos psykologin. Man borde alltså även kartlägga/klassificera majoriteten. Om man skall vara transparent måste man det. Sen om man använder det eller inte spelar mindre roll vetenskapligt. Det faller sig naturligt att enskilda människor/samhälle hellre vill behandla oönskvärda beteenden än önskvärda så diagnoser som faller kring en baslinje blir då mer av akademiskt intresse.

    • Jag har flera vänner som har ADHD som tyckt det varit speciellt användbart att få förklarat för sig varför dom är på speciellt vis och varför dom stöter på problem i sin fas av livet. Denna diskussion är visserligen godtycklig men väldigt användbar/nyttig i applicerbar verklighet. En aha-upplevelse för dom det gäller och kan hjälpa mycket i delar av livet där det ställs nya krav på samma person. Behöver inte vara att man är sjuk utan egenskaper man har/saknar och behöver vara medveten om. Många har jätteproblem och får inte ihop sig själva och omvärlden utan extern hjälp. Här kan nog psykiatrin spela en behandlande roll. Blir dock fel att se det som enda lösning som ibland ifrån kommun/landstingshåll.

  • För att poängtera där jag anser Psykiatrin vara vetenskaplig – Psykiatrin kan numer t.ex förutsäga beteenden med statistisk signifikans baserat på hjärnaktivitet. Det är statistisk vetenskap som dessutom är observerbar. Låt vara att det är grov vetenskap som ger vag insikt i problemet om man skall vara riktigt ärlig. Det faktumet att man historiskt rättfärdigat barbariska ovetenskapliga behandlingar på synnerligen bristfälliga beslutsunderlag är en helt annan fråga och diskvalificerar inte poängen ovan.

   I min mening finns det en hel del poänger i upptäckten/klassificeringen av autism ur de ursprungliga patientbeskrivningarna inom Psykiatrin. Hur väl man sen lyckades systematisera och etablera dess vetenskapliga grund låter jag andra tycka men både teori och erfarenhet säger mig att det finns intressant data där dvs lätt identifierbara attribut/beteenden som skiljer sig från majoriteten och spontant förenar dem som grupp oavsett tid/kultur. (Jag pratar inte om vaga/temporära termer här som t.ex. “överaktivitet” som jag inte heller gillar utan specifika unika beteenden i vanliga situationer som verkligen sticker ut). Finns otroligt specifika grejer för autister som är intressanta. Antingen delar av viss autistisk diagnos eller att inneha flera delar ur autismspektrat där specifika avvikande beteenden är typiska och kan förutsägas. Tänker inte skriva uppsats här så vet ni inte vad jag åsyftar kan jag inte hjälpa i detta forumet. Orkar inte längre än så här. 🙂 hehe

   Min poäng: Allt är inte svart eller vitt. Lär av allt.

 • Kan inte låta bli att kommentera detta. Fula tricks även på News Voice som i andra artiklar här beskriver att det är pseudovetenskap när man exempelvis säger att någon är psykiskt sjuk. Psykisk sjukdom finns inte, går inte att digagnostisera eller med allehanda flummetoder ställer diagnoser med hjälp av frågeformulär eller utan. Detta är en kontrapruduktiv artikel och skeptiker får bara vatten på sin kvarn. Jag är väl ett internettroll jag med för jag är skeptisk. Nej jag betackar mig för detta och håller mig som vanligt ifrån denna sida. Kunde bara inte låta bli när Marina länkade till detta.

 • Vilka bevis finns det att dem skulle ha det? Tänker mest på att psykiska störningar/sjukdomar är per definition pseudovetenskap.

   • Det är inte jag som satt kriterierna för vad som är vetenskap och pseudovetenskap,
    och psykiatrin tillhör det sistnämnda.

    • Jag är inte så positivt inställd till att dela in i kategorier, eller två läger. Hellre diskutera det som fungerar och utveckla detta utan att blanda in etiketter. Detta försvårar bara hanteringen. Se bara hur bra det går om man kallar människor för muslimer och kristna samt några andra gruppnamn. Grundtanken i de flesta människors fall, inte alla men flertalet, är en humanistisk grundsyn och det är den typen av grundsyn man borde leta efter i alla olika lägen.

    • Ibland måster man dela in i grupper för att komma fram till konsensus om något. Och psykiatrin kan man inte säga att den fungerar, dem kan inte säga vart en enda uppstår ifrån, dem kan inte bota en enda, dem kan inte med ett medicinskt test påvisa störningarna, allt handlar om kemiska obalanser enligt dem. Börja att läsa vilka kriterier som ligger till grund för vetenskap samt pseudovetenskap istället för att argumentera om något enbart för du tycker så. Ofta så spelar det inte så stor roll vad vi, antingen som lekmän, fil. dir, MD etc anser själva.

    • Det är just konsensus som satt oss i dagens situation, i samhället, utbildningen och mycket annat.

     Och som jag sade i första kommentaren:
     Vi lägger bort etiketterna vetenskap eller hokus pokus eller vad man nu kallar saker man inte tycker passar.

     Att börja undersöka definitionerna för vad du anser att vetenskap och pseudovetenskap är har väldigt liten relevans.
     Undersök istället varje sak man vill ta reda på för sig, och uteslut det som inte fungerar och undersök de andra lite mer noggrant.

     Jag argumenterar inte för det ena facket eller det andra. Min inställning är att prova allt och hålla kvar i det som fungerar.

     Som slutkläm kan man väl undra varför du anser att det inte spelar någon roll hur andra än experterna uppfattar att saker fungerar.
     Skall man bara sätta sig i passagerarsätet och låta andra bestämma över vad som är rätt och vad som är fel?

 • Mycket intressant och helt i synk med vad jag just läst om andra grupper som medvetet går in för att störa i diskussionstrådar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *