Så här missbrukas vetenskap och genetik för social kontroll och vinst

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 september 2014
- Torbjörn Sassersson
vetenskap DNA genetik

vetenskap DNA genetik

I Dr Mercolas artikel: “Genetics Research – A Largely Failed Science Now Used for Social Control?” kastas ljus på hur industrin missbrukar vetenskapen för att maximera sina vinster. Industrin försöker med en ökande intensitet få allmänheten att tro att sjukdomarna sitter i generna medan annan forskning visar att miljö, diet och livsstil styr genernas egenskaper och uttryck.

Text och sammanfattning: Torbjörn Sassersson

Dr MercolaDr Mercola hänvisar till övertygande forskning på tvillingar som växt upp under olika förhållanden och epigenetik som visar att miljön avgör vilka genetiska egenskaper som uttrycks. Inom industrin övertrumfas istället fakta av ekonomiska incitament. Man vill här bygga bilden av att vi alla är “offer” för medfödda genfel för då kan läkemedelsindustrin inta rollen som “korrigerare” av genfelen.

NewsVoice har tidigare varnat för denna industri som nu arbetar intensivt på att utveckla “genmedicin” och “genvaccin”. Centrum för denna industri i Sverige och kanske hela Europa kan bli “Nya Karolinska” i Solna, Stockholm.

Så här vilseleds allmänheten genom omtolkning av forskningsresultat

Dr Mercola nämner hur Jonathan Latham, PhD på Independent Science News i sin artikel: “Science and Social Control: Political Paralysis and the Genetics Agenda” visar hur pseudovetenskapliga forskare kan vilseleda allmänheten genom att felaktigt sammanfatta resultatet av forskning i rubrik, “abstract” och pressmeddelande.

ArcanumSkolan 2024

I en studie publicerad i Science Magazine framkom att förmågan för studenter att lyckas i sin studier till 98% beror på miljö och omständigheter snarare än på grund av generna.

“This implies that most of student success is a consequence of potentially alterable social or environmental factors. This is an important and perhaps surprising observation, of high interest to parents, teachers, and policymakers alike; but it did not make the headlines.”

Istället för att redovisa studiens faktiska resultat, vilka borde ge upphov till ett arbete för att komma till rätta med studenternas arbetsmiljö, styrde forskarna in uppmärksamheten på de 2% som visar att generna kan ha betydelse och att mer forskning bör göras på dem för att leda i bevis att våra mänskliga svagheter egentligen beror på genfel. Mercola kallar missbruket av begreppet “modern vetenskap” för en “Full-Blown Enlightenment Malfunction”.

Independent Science News påpekar att tidningens avslöjande artikel återpublicerats efter att servern utsatts för en hackerattack: “Originally posted July 31st and lost after a DDOS (electronic) attack)”. Artikeln är i övrigt mycket läsvärd då den visar hur industrin ligger bakom den genetiska forskningen.

Jonathan Latham“Recognition that this reasoning aligns the interests of both corporations and governments has coincided with the extraordinary funding opportunities for scientists willing to apply DNA analysis and genomic approaches to vast areas of mental and physical health.

Precise figures are not available, but over the last fifteen years close to half the budget of the NIH has gone to genetic analysis of human populations. That is likely in excess of $100 billion dollars in the US alone.” – Jonathan Latham

Dr Mercola fortsätter med att återanknyta till sin tidigare artikel “Expert” Detractors on California Prop 37 are Shills for Big Biotech, som ligger i samma linje som Jonathan Latham varningar att hälsovetenskapen sitter fast i våldet av starka politiska och ekonomiska krafter som använder “third party experts” för att bla via media påverka allmänheten.

En av dr Mercolas slutsatser är att om allmänheten köper idén att genfel är den egentliga orsaken till sjukdomar, ohälsa och till och med förmågan att klara av en utbildning, behöver tex inte gifter elimineras och skolans roll kan ha en underordnad roll.

Pengasummorna som investeras i denna genforskning är astronomiska och för att nå de ekonomiska målen arbetar över 50 frontgrupper med att marknadsföra industrins budskap genom social kontroll. Mercola pekar särskilt ut Monsanto och tobaksindustrin som de mest tongivande och framgångsrika spelarna på marknaden.

Uteslut gifterna och stressfaktorerna som påverkar gener och hälsa

gifter-och-stressfaktorer

Trots den mörka bild som målas upp av dr Mercola och Jonathan Latham försöker båda att inge hopp. Latham som ligger bakom “The Bioscience Resource Project” skriver att allmänhetens förståelse för vad som är sant i förlängningen bör leda till att vi överger skräpmat, att bekämpningsmedel elimineras från mat och dricksvatten, att toxiner tas bort från miljön samt att ekonomiska och sociala orättvisor upphör.

Dr Mercola vill dock inte vänta. Han uppmanar var och en att ta kontroll över sitt liv genom att utbilda sig själv och att epigenetiskt uttrycka de goda egenskaperna i generna med hjälp av hälsosam kost, emotionell energi och motion. Även epigenetikforskaren Bruce Lipton är inne på samma uppmuntrande linje.

Text och sammanfattning: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq