epigenetik

Ulla Gabay: Sjukvården ligger på intensiven

VÅRDINDUSTRINDen allmänna vården är allvarligt sjuk. Men det är inte bara tuffa budgetar, överförskrivning av läkemedel, resistenta bakterier, nya virus och personalresurser som är problemet.