Uppmaning till läkarkåren: Lyssna på patienten, öppna för alternativ och uppdatera er!

publicerad 7 juni 2016
- Ulla Gabay
Läkare - Temabild från Crestock.com

Ulla Gabay2000-talets genombrott för epigenetiken har ändrat synen på sjukdomars uppkomst. Lärt oss att gener påverkas av yttre omständigheter som stress, kost och miljögifter. Vilket bäddar för alternativa insatser i stället för livslång medicinering. Här har den svenska sjukvården inte hängt med. Varför alltfler patienter på gott och ont vänder sig till Dr. Google.

Text: Ulla Gabay, UllaGabay.com Läs mer av Ulla Gabay

Redan 2013 vid World Economic Forum i Davos lyftes frågan om fetmarelaterad undernäring och skenande sjukvårdskostnader genom ökande välfärdssjukdomar (1). Samtidigt varnade ledande hälsoexperter på plats för en övertro på att vetenskapen skulle kunna rädda oss.

Enligt WHO har livslängden sedan år 2000 ökat med 5 år (2). Samtidigt varnar organisationen för ”globesity” (3), en global fetmaepidemi i välfärden som brukar leda till kroniska sjukdomar. Där var tredje barn inom EU mellan 6 – 9 år redan beräknas vara drabbat.

Barnen utgör nu 30 procent av alla IBD-fall (kronisk inflammationssjukdom i tarmen) och 3-åringar lider av fettlever, NAFLD (Non-alcoholic fatty liver disease). Allt enligt en ny rapport från 22 000 forskare och barnläkare till Europaparlamentet (4). Där man kallar det hela en ”pandemifråga” och sätter fokus på barnens matsmältningsproblem.

Ovanstående är tillstånd som alltfler läkare och forskare internationellt länkar till undernäring, samt tarminflammationer och hormonrubbningar, på grund av den västerländska industrikosten (5). Forskare vid Harvard har slagit fast att systemiska inflammationer är ett centralt inslag vid fetma och det metabola syndromet, ”metaflammation” (6).

Barn som får “ålderssjukdomar”

Det rapporteras om barn och ungdomar som får ”åldersdiabetes” av typ 2. FAO har konstaterat fetma vid ”nutrition transition”; när människor flyttar till industriländer, eller importerar deras livsmedel och matkultur, plockar de snabbt upp välfärdssjukdomarna (7). Det går inte att komma runt industrikostens betydelse i sammanhanget.

Många kroniska sjukdomar är autoimmuna. De uppgår nu till ett 80-tal och 300 millioner människor anses redan vara drabbade (8). Eftersom autoimmuna sjukdomar drivs av det adaptiva (specifika/inlärda) immunförsvaret, går de att påverka.

”Tysta” inflammationer i tarmen går att förebygga genom en kostomläggning. Så att inte antikropparna blir så uppretade att de till slut angriper den egna kroppens organ och vävnad. Men detta får patienten inte mycket gehör för inom den svenska sjukvården.

Svenska läkare måste ta hänsyn till kostens inverkan på hälsa och sjukdom

läkare doktorDen svenska läkarkåren måste börja ta kostens betydelse på allvar i samband med autoimmunitet och de kroniska sjukdomarna. Och skapa utrymme inom vården för både förebyggande och lindrande insatser i form av en individanpassad kostomläggning.

Annars står alltfler patienter där på sikt med livslång medicinering med biverkningar, försämrad livskvalitet och i värsta fall en för tidig död. Utöver allt personligt lidande, kommer det även att belasta både vård och samhällsekonomi på ett fullkomligt ohållbart sätt.

All sjukdom börjar i magen. Konklusionen kommer från medicinens urfader Hippokrates. Ny forskning runt inflammerade tarmar och mikroflorans betydelse bekräftar tesen. Läkare i USA och på andra håll har öppnat upp för den nya forskningen runt en läckande tarm, Leaky Gut Syndrome, och dess betydelse för uppkomsten av autoimmuna sjukdomstillstånd (9).

I Sverige hänförs begreppet sorgligt nog fortsatt till alternativvården. Det är otroligt många patienter som lider av IBS/IBD och andra tarmsjukdomar/syndrom. Gaser, förstoppning, diarré och annat som i botten tyder på matsmältningsproblem av en eller annan art. De tvingas nu söka hjälp utanför vården mot sina besvär.

Det är givetvis bra att fler patienter tar eget ansvar med kostomläggningar. Men det finns en fara här med näringsbrister och annat, genom att alternativvården ofta drivs av före detta patienter utifrån egna erfarenheter. Eller av så kallade hälsocoacher och hälsogurus som tagit till sig någon ny trendig diet. Matsmältning och näringsomsättning är en otroligt komplicerad process som inte alla känner till i grunden.

Vi har en bra specialistvård i Sverige vid akuta tillstånd. Men den måste kompletteras med att allmänläkare och vårdcentraler hänger med i utvecklingen. Annars kommer alltfler vända sig till Dr Google. Med allt vad det innebär på en totalt oreglerad marknad. Detta skulle kunna motverkas om läkarna slutade att ”fortutbilda” sig via läkemedelsbolagen. Och i stället uppdaterade sig på den evidensbaserade forskning som, på grund av sin ”olönsamhet”, inte får tillgång till de erkända, vetenskapliga publikationerna. Samt informera sig om den beprövade erfarenhet som finns internationellt bland kliniker och kollegor som valt att gå över till Funktionell Medicin. En metod där man efter grundläggande tester formar en individanpassad behandling av läkemedel och kostråd. Med målet att slippa tung medicinering.

Vi patienter nöjer oss inte längre med en luddig ”syndrometikett” och/eller en medicinering som inte går till roten av problemet; en slarvig brandsläckning av symtom som lämnar kvar en pyrande, kronisk sjukdom.

Lyssna på patienten, öppna för alternativ och uppdatera dig

Swisha-UllaGabayJag har i egenskap av patient några förslag till Dig som läkare, vid behov av ett besök:

 1. Lyssna på mig. Jag sitter på ovärderliga kunskaper om hur koppen reagerar, inte minst min egen.
 2. Se mig som en del av vårdteamet. Ta vara på mina personliga erfarenheter. I stället för att möta mig med en överlägsen attityd och läkemedel som bäddar för tilläggsläkemedel mot biverkningar och pyrande sjukdomar.
 3. Uppdatera Dig kontinuerligt. Det är precis vad jag som patient gör. Viftar Du bort de studier och nya forskningsrön jag på egen hand hittat, satt mig in i och kollat evidensen på, tappar jag bara förtroendet för Dig som en aktiv och kunnig läkare i tiden.
 4. Känn Dig inte hotad av mig och min info. Det är min kropp och hälsa det handlar om. Jag är inte ute för att utmana. Vill bara väcka tanken om en alternativ väg som är hälsosammare för mig och i längden mindre belastande för Dig och Ditt vårdteam.
 5. Avvisa inte teorin om ”läckande tarm”. Fnys inte åt den nya forskningen och dess betydelse för autoimmuna sjukdomar. Om jag som patient kunnat lära mig läsa studier av den mest varierande karaktär, borde Du vara påläst om de studier som idag finns om Leaky Gut Syndrome: 40 träffar från 2000-talet på PubMed (10).

Text: Ulla Gabay, UllaGabay.com Läs mer av Ulla Gabay | Ulla är journalist, författare och föreläsare runt kostens påverkan på hälsan

Källor

 1. Davos 2013, fetmarelaterad undernäring (s 91-93)
 2. Livslängden/WHO 
 3. Globesity/WHO
 4. Rapport till Europaparlamentet
 5. Undernäring i välfärden pga kosten
 6. Systemiska inflammationer vid fetma och metaboliska syndromet
 7. Nutrition transition/FAO
 8. 300 miljoner drabbade av autoimmunitet
 9. Läckande tarm och autoimmunitet, se även på denna länk
 10. Leaky Gut Syndrome/PubMed

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag fick blodcancer (Leukemi) för 4 år sedan.
  Efter cellgifter fick jag en sådan otrolig TÖRST. Ingen juice jag provade släckte denna törst tills jag fann ett “halmstrå” nämligen Kiviks Tomatjuice. Drack 2 Liter per dag.
  Dyrt i längden = 40 kr/dag.
  Hälsokosten tipsade mig om ALTAXIN !
  En kapsel om dagen sänkte juicebehovet med 90 % !!!
  Jag säger inte att detta är bra för alla, MER att det visar på kostens betydelse.
  Vi borde ha en kunskapsbank som samlar in och sammanställer patienters erfarenheter.
  TYVÄRR är INGEN AV 5 ÖVERLÄKARE på min hematolog avdelning intresserade av kosten och bakterier i feces !!!
  DERAS ENDA MEDICIN ÄR ANTIBIOTIKA SAMT KORTISON ….
  SORGLIGT.
  HAMPOLJA (CBD OCH DEN ANDRA SORTEN ÄR EN DJUNGEL OCH GESCHÄFT).
  KAN vara en lösning OM du hittar rätt.
  Samma med KS (Kollodialt Silver).
  Hur hitta rätt när somliga tar 30.000 kr för en “komplett kur” ??? Suck.

 • Tack för bra artikel – ett bra ‘brev’ med förslag till våra läkare.

  För övrigt räcker det förstås inte att ‘gräsrötterna’ kräver en mer omfattande läkarutbildning. Läkarna själva behöver resa sig och kräva en bredare utbildning när det gäller både kost, näringslära och komplementär/alternativ medicin. Som det är nu har de ju inte en susning om vad som skulle kunna finnas till buds – utom det fåtal läkare med personligt intresse av hälsa. De flesta sitter fast i systemet, dvs den nuvarande ‘korvstoppningen’, som inte uppmuntrar till självständigt tänkande.

  Min mångåriga ‘leaky gut’ läkte ut tack vara bl a homeopati, örter och (liberal) LCHF-kost.

 • Original-Alternativ. För ordningens skull torde det stå fullständigt klart att naturmedel-örter-naturterapier är det verkliga ORGINAL-medicinen för skapande av HÄLSA. Historiskt är detta en otvetydig sanning sedan 4000 år tillbaka. Den moderna kemin och dessa syntetiskt framställda medel är billiga ALTERNATIVA kopior av i naturen förekommande molekylära strukturer från främst växtriket. Man har där nogsamt sett till att INTE ta med de livsviktiga och verkligt LÄKANDE delarna, utan metodiskt enbart lagt i symtomdämpande-blockerande-förgiftande ingredienser. Systemet är helt baserat på lindring-symtomdämpande behandling som syftar till att få köpare av de ickeläkande medlena så länge som möjligt. Man framhäver detta som vetenskapligt och helt accepterat sätt att behandla “sjukdomar” på. Men varför är då ALLA sjukhusparkeringar ALLTID fulla och köerna långa. Ja svaret är enkelt, det fungerar inte alls att som metod att skapa hälsa på!! Myndigheterna bestämmer då och då att förbjuda eller läkemedelsklassa naturmedel, naturligtvis på uppdrag av kemindustrin. Många gånger av rena konkurens skäl, men alltför ofta för att kunna göra kopior där resultatet blir att ett fungerande LÄKANDE naturmedel blir en kemisk-syntetisk kopia med samma namn som är symtomdämpande på sin höjd. På detta sätt försvinner systematiskt naturmedel mm som bevisligen är bra, ofarliga, läkande och rena från biverkningar från befolkningens apotek som främjar deras hälsa. Med statens goda minne och industrins girighet i främsta rummet. Korruptionen är så total att vi även finansierar sjukmedel med skatten, men den som vill hålla sig FRISK är ekonomiskt helt ointressant. Ett sunt samhälle premierar avsaknaden av sjukdom och de som agerar själva för att hålla sig friska. Ett sjukt samhälle finansierar sjukdom och sjukdomsframkallande mat, sjukmedel, trådlösa system, kemiska tillsatser. Uppenbarligen är alltför mycket folk fortfarande blinda, okunniga och korkade då systemet fortfarande tillåts pågå. Det Svenska systemet har för länge sedan slutat att vara för folket , vi är bara en resurs som utnyttjas maximalt ur alla synvinklar för mesta möjliga ekonomiska vinning. När tar det slut…..??

 • Hej, Detta är jätteviktigt, men det mest Viktiga är att vända sig till Läkemedelsverket och Läkemedelsföretagen, det är dom som styr. Allt handlar om PENGAR.

  • Ingrid, du har rätt i vilka som styr. Men det fråntar inte läkarna ett ansvar att själva tänka och hålla sig uppdaterade. Att skaffa sig en kunskap om kostens påverkan på hälsan och tala med patienten om det är inte emot lag eller läkared. Det som behövs är ett preventivt tänkande även inom sjukvården – det tar inte många minuter vid ett patientbesök om läkaren/personalen är insatt i ämnet. Dessutom har regering och kommunpolitiker som hanterar våra skattepengar ett grundläggande ansvar i frågan.

 • Absolut Josef! Men vi ska vara tacksamma för många av de läkemedel som finns, i de fall de verkligen behövs och kan ge en bättre livskvalitet. Varje människa måste dock få vara med i processen om sin behandling.Vad jag är ute efter är all onödig medicinering med biverkningar som skulle kunna tas bort eller minskas med hjälp av mat vid många kroniska och autoimmuna tillstånd. Och inte minst förebyggande åtgärder. Sedan behöver regering och myndigheter vakna upp inför vansinnet med den industriella kosten, men det blir ett annat inlägg…

 • Tack för er uppmuntran!
  @Ania, glädjande att höra att du till slut på egen hand hittat kostlösningar för din mage.
  @Casaangel1, visst finns det många läkare och andra som skrivit bra böcker och som framträder på nätet. Och även många näringsspecialister som är bra. Men att hitta dem är som att leta efter en nål i en höstack om du inte själv kan en del. Det är bara att gratulera dig som hittade en som hjälpte dig med din cancer.
  Tyvärr söker de flesta efter en quickfix, vilket inte fungerar, så där måste vi själva ta ett större ansvar. Du har helt rätt i att kunskapen om kostens påverkan på hälsa och sjukdomar borde ingå i läkarutbildningen, något jag påpekat många gånger, bl a i min bok Hälsofällan. Men det hindrar inte att läkarna i alla fall borde hålla sig uppdaterade på vad som driver på de globala autoimmuna och kroniska sjukdomarna. Det finns massor av forskning som de borde läsa. Men tyvärr “uppdateras” många av dem bara av Läkemedelsbolagen och deras representanter.
  Ha det gott! Ulla

 • Hej Ulla, tack för dina värdefulla ord om vikten av att läkare behöver börja lyssna och ta till sig vad deras patienter vill.Man ska inte underskatta att många idag som får cancer läser på en hel del inte bara hos Dr Google utan via förnämliga böcker som skrivits av forskare och före detta läkare som själva drabbats. Tyvärr, som du säkert vet har läkare ingen utbildning i näringslära så det är ingen ide att avkräva dem en kunskap de inte har.Däremot kunde man ju kräva att sådan utbildning ska ingå i deras utbildning och att att sk dietister som finns på sjukhus också blir uppdaterad precis som Cancerfonden och Livsmedelsverket.ja i stort sett hela etablissemanget skulle behöva gå på kurs baserad på den nyaste forskningen om epigenetik, onconutrition och oncogenetics.
  Jag har haft cancer och lärde mig av en näringsspecialist (som själv haft en dödlig cancer vid 28 års ålder) hur jag skulle kunna läka bort min tumör utan att använda giftiga behandlingar. Det var förnämliga råd och jag blev frisk. Det inspirerade mig att precis som du, fördjupa mig i hur kost och levnadsstil kan förebygga kroniska sjukdomar, i mitt fall speciellt cancer. Som du vet skriver jag om detta och efter 6 års studier och efterforskning, erfarenhet samt genom att delta i seminarier har jag kunnat bilda mig en bra uppfattning om vad som faktiskt står i dessa forskningsrapporter och vad det är som framkallar cancer.
  Självklart ska vi hålla oss till fakta och evidensbaserad forskning men inte bara den som läkemedelsbolagen levererar och som vi numera vet genom Cochrane Institute och Boken “Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet”, inte alltid är så evidensbaserade.
  Jättebra artikel ! MVH Kerstin

 • Det du beskriver har stora konsekvenser för samhället.
  Från olika artiklar inte minst på NewsVoice är vi informerade om att den etablerade läkemedelsvården gör människor sjuka! Dagens läkemedelsvård förorsakar symptom som sedan lindras med andra läkemedel. Helhetsbilden av människan som ett väsen bestående av anden, själen och kroppen finns inte i den vanliga etablerade vården. Att påstå att det är det andliga/psykiska tillståndet hos en människa som förorsakar sjukdomar ses som rena kvacksalveri. Även människor har blivit ganska lata. Istället för att jobba med sig själv och sitt inre inställning till livet så är det lättare att äta piller av olika slag.

  Jag läste en ekonomisk prognos för framtiden för Nordanstig kommun: http://www.nordanstig.se/download/18.2e094a014c0a29bb8bd9a/1426598766562/Nordanstig+Ekonomisk+långtidsprognos+master+just+mars+2015.pdf

  Läser man den så upptäcker man att det inte finns mycket av nytänkandet i den. Analysen blickar bakåt och historiska data använder man för att sia om framtiden. Lösningar är det samma. Höjda skatter, anställa ny personal för att tillmötesgå behovet av vård och omsorg. Ingenstans i rapporten hittar jag ett alternativ lösning för att föregå kostsam vård och omsorg.

  Alternativet skulle vara att utbilda Nordanstig invånare i en annan syn på livet. Betona vikten av eget skapande och hur det gestaltar sig i livet. Betona vikten av egna tankar och sinnestillstånd som påverkar kroppen. Betona eget ansvar för sitt tillstånd och att det är bara ändrad attityd till livet på det inre planet som kan ändra ens egen situation!

  Det är klart att vi ska hjälpa de drabbade, men tänket måste ändras. Vem vågar påstå att t.ex. åldrande innebär hjälplöshet, sjukdom och ork löshet?

 • Detta är en så viktig Artikel. Väl uttryckt i allt. Efter ett helt liv med magproblem har jag först nu, efter pensioneringen, haft den tid som krävts att lära mera om kost. Hade haft ett bättre fungerande liv både privat och arbetsmässigt om jag haft möjlighet att få ta del av den kunskap som finns i alternativ vård. Fick min diagnos sent, ca 50 års ålder. Det var en enorm vinst men magen är känslig och det finns mer att göra för att allt i kroppen ska fungera ultimat. Bl.a immunförsvaret .

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *