Massövervakningen likformar och mentalt rörelsehindrar oss – Glenn Greenwald förklarar

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 oktober 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Glen Greenwald 10 okt 2014 TED

Glenn Greenwald som är en av de undersökande journalister som fått Edward Snowdens förtroende att vara kanal för läckorna om NSA:s övervakningsmetoder resonerar mycket vältaligt och övertygande om varför individens privatliv måste skyddas från ständig övervakning. Greenwald punkterar argumentet: att om man inte har något att dölja, bör man tåla övervakning.

Källa: TED-presentation, oktober 2014

Greenwald nämner framför allt ett särskilt övertygande argument.

Många psykologiska och sociala experiment visar att när en person vet eller misstänker att denne är övervakad, inspelad eller på något sätt blir dokumenterad förändras omedelbart den personens sätt att bete sig och tala i en riktning som är anpassad med vad den personen tror eller har lärt sig är socialt accepterad.

Jeremy Bentham by Henry William Pickersgill, detailGlenn Greenwald redovisar ett socialt experiment avsett för fängelseinterner som genomfördes av filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) mest känd som utilitarismens och rättspositivismens upphovsman. Bentham uppfann Panopticon som var en princip för hur inrättningar där personer övervakas kan utformas. Tanken var att den administrativa ledningen i tex ett fängelse via ett centralt övervakningstorn när som helst, dygnet runt, skulle kunna se in i alla fängelseinternernas celler, men ingen enskild intern skulle någonsin veta när någon tittade på just denne. Tanken tas upp i filmen “Escape Plan” från 2013 (se bild).

Vad som gjorde Jeremy Bentham så upphetsad inför sin uppfinning var att den fängslade personen var tvungen att anta att denne var ständigt bevakad vilket innebar det ultimata verktyget för påtvingad följsamhet och lydnad, berättar Glenn Greenwald.

Massövervakningen skapar ett mentalt fängelse

Michel Foucault - Photo Exeter Centre for Advanced International Studies Research PrioritiesDen franska sociologen och filosofen Paul-Michel Foucault (1926-1984), som räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare, menade att Jeremy Benthams idé borde användas av alla statliga institutioner för att kontrollera medborgarns beteende. Foucault menade att det “mind set” som Bentham upptäckt borde utgöra nyckeln för social kontroll i det moderna samhället, som därmed inte behöver ett yttre tyranniskt eller diktatoriskt ledarskap eftersom en ständigt närvarande övervakning skapar ett fängelse i våra egna sinnen.

Greenwald ger även exempel på text från George Orwells roman 1984 som redovisar uppfattningen om principen kring den ständiga övervakningen som i offrets sinne blir till ett effektivt mentalt rörelsehinder.

Glen Greenwald 10 okt 2014 TED

What all of these seamingly disparate works recognize, the conclusion that they all reach, is that a society in which people can be monitored at all times is a society that breeds conformity, and obedience, and submission, which is what every tyrant, the most overt to the most subtle, craves…/ Glenn Greenwald

Översättning:
Vad alla dessa tillsynes olikartade verk upptäckt, den slutsats som alla når, är att ett samhälle i vilket alla medborgare ständigt övervakas genererar konformitet, och lydnad, och underkastelse, vilket är vad varje tyrann, från den mest öppna till den mest raffinerade, åtrår…

Lyssna på hela presentationen i videon ovan, mycket mer intressant framförs av Greenwald.

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson

Panopticon
Panopticon
Foto: Friman, Wikimedia Commons | Presidio Modelo, a prison on Isla de la Juventud (Cuba) built to house prisoners during the height of communist rule.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Omvänt kan sägas att när en undertryckande faktor(person) står att finna i en förtryckt persons sinne och dess inverkan reduceras, så stiger den utsatta personens IQ avsevärt.
    Rädsla och lägre emotioner hämmar intelligens och kreativitet. Tryck ner folk och samhället blir efterblivet på nolltid.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *