Peter Gøtzsche fick pris för boken “Dödlig medicin och organiserad brottslighet”

publicerad 23 oktober 2014
- av Torbjörn Sassersson red.
Peter C. Gøtzsche

BMA-Deadly-medicine-Peter Gøtzsche

DEBATT. Peter Gøtzsches bok "Deadly Medicines and Organised Crime" har fått ett förstapris av "British Medical Association". Gøtzsche var en av grundarna till Cochrane-institutet som fått ett världsrykte för sina viktiga insatser inom medicin. Kommer Sverige att uppmärksamma boken nu?

Text: Torbjörn Sassersson

Svenska myndigheter och mainstream medier har genom åren ofta hänvisat till studieresultat från Cochrane-institutet där Gøtzsche varit chef sedan flera år, men sedan boken kom ut är det märkligt tyst i Sverige. Anledningen är att boken avslöjar de svenska myndigheternas misslyckanden. Cochranes slogan lyder: "Trusted evidence. Informed decisions. Better health". Det rimmar tydligen inte alls bra med den svenska sjukvården som i mycket hög grad förlitat sig på läkemedelsindustrins ofta helt ovetenskapliga preparat.

En av domarna på "British Medical Association" sa följande om Peter Gøtzsches bok:

"Jag var särskilt intresserad av sammankopplingen [the entanglement] mellan läkare och läkemedelsindustrin. Användandet av ett rakt språk som bedrägeri, korruption och kriminalitet hjälper till att visa vad vi skulle kalla det här beteendet inom vilken annat område som helst i livet. Den även omfokuserar vårt medvetande [our minds] på vilken konsekvens detta beteende har på patienter och medicinering, som är den tredje största orsaken till dödsfall." - Mad in America

Dansken Peter Gøtzsche som applåderades under ett konvent från 2013 för sin bok sa helt frankt och utan ett spår av rädsla bland annat:

"...läkemedelsindustrin affärsmodell är organiserad brottslighet, men de stjäl mycket mer pengar och dödar fler människor än maffian någonsin gör, så vi måste göra något, vi behöver avmedicinera samhället..."

"Vad jag har sett inom psykiatrin är värre än vad jag har sett någon annanstans, det är helt enkelt oroligt i vilken utsträckning läkemedelsindustrin har fuskat med sina prövningar och hur den till och med har hållit tillbaka även dödliga biverkningar, självmord från allmänhetens kännedom..."

"Jag undersökte de tio största läkemedelsbolagen i världen och fann att deras affärsmodell uppfyller kriterierna för organiserad brottslighet enligt amerikansk lag och organiserad brottslighet kan vara mycket allvarligt. Det kan innebära bedrägeri, mutor av typen kickbacks, andra typer av korruption, och det inkluderar att de upprepar samma typ av brott även om de accepterar att upphöra med det och även när de lovar det amerikanska justitiedepartementet att aldrig upprepa [brotten], ändå gör de om det igen och igen eftersom brottsligheten lönar sig."

En kanadensisk läkare uttryckte sin tacksamhet för Gøtzsches arbete med orden:

"...så Peter är en människa i världen som faktiskt tittar på data bortom förutfattade meningar [biases], bortom förvillelserna [fallacy] i industrin ... han har även styrkan att säga vad som behöver sägas..."

Men de svenska hälsomyndigheterna och medierna vänder bort blicken

Vid en sökning på Peter Gøtzsche på svenska internet det senaste året (2013-08-28 tom 2013-10-22) avslöjas att inte ett enda mainstream-medie i Sverige ens har omnämnt Peter Gøtzsches bok och den oerhörda betydelse bokens avslöjanden har för uppfattningen om industrins kemtekniska perspektiv på hälsa och medicin, läkemedelsbolagens ej upphörande kriminella verksamhet över hela världen och de svenska myndigheternas fullständiga misslyckande att skydda den svenska befolkningen från lidande och död genom felmedicinering, övermedicinering och medicinering med direkt skadliga preparat.

  • Var är den svenska debatten i TV-sofforna?
  • Var är löpsedlarna i den svenska kvällspressen?
  • Var gör de svenska journalisterna inom gammelmedia?
  • Vad gör de svenska undersökande journalisterna?

Ingenting händer. Det är bara tyst. Sverige tiger.

Det blir i och med Peter Gøtzsches bok mer tydligt än någonsin att Sverige är en liten ankdamm utan perspektiv, utan visioner och helt utan tänder att gripa tag och lösa de allvarliga och groteska problem som läkemedelsindustrin åsamkar hela samhället, över hela fältet från barnvaccinationer, cancervård och vardagsvård på vårdcentraler till övermedicinering av de äldre.  

Läs mer i artikeln: Läkemedelsbolagen saknar motiv för att ta sig ur kriminaliteten – Svensk sjukvård tjänar på passivitet

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Video med Peter Gøtzsche inspelad den 12 september 2013