Bo Sonnsjö: Försäkringsbranschen och Försäkringskassan i kartell krossar sina offer

publicerad 5 november 2014
- av NewsVoice
Fredrik Karén (foto: Bengt Oberger, Wikimedia Commons) och Bo Sonnsjö

Fredrik Karén (foto: Bengt Oberger, Wikimedia Commons) och Bo SonnsjöBo Sonnsjö skickade följande mail onsdagen den 5 november 2014 till Fredric Karén, chefsredaktör på SvD. Mailet publiceras som ett öppet brev med tillstånd av Sonnsjö.

“Korruption i Sverige – ett ämne för journalister och deras uppgift att stödja demokratin”

Foto på Fredric Karén: Bengt Oberger, Wikimedia Commons. Foto på Bo Sonnsjö, eget verk.

Hej bäste Fredric!

Med anledning av Dina synpunkter i ett antal ledare i SvD skickar jag nedanstående text till Dig! Detta försök till en sammanfattning av hur min bild av Sverige har förändrats under de senaste åren!

Egentligen borde denna sammanställning hamna på SvDs Debattsida, men jag skickar ändå det till Dig – som jag tycker skriver så många kloka synpunkter i Dina ledare.

På NewsVoice har doktorn Enby rakt upp och ner redogjort för hur han blivit hanterad i Sverige – ett föredöme för andra länder “trots allt”!

I sin sammanfattning redogör han klart och koncist för hur det faktiskt ser ut i Sverige nu idag – när makten aldrig tycks vilja eller våga medge att fel begås (eller har begåtts under alltför lång tid…) av den – på så många olika sätt.

Exemplen är påtagligt många. Den som studerar tidningsrubriker, ser på TVprogram eller vågar kontrollera vad som står i lagar och paragrafer kan s g s dagligen konstatera – hur illa det faktiskt ser ut bakom de ”vackra kulisser”, vilka skymmer verkligheten för medborgarna!

Att korruption och okunskap faktiskt tillåts få styra, samt att de, vilka vågar avslöjar det hela blir tystade eller uthängda på olika sätt – utan någon större chans att få försvara sig – som läkaren Enby.

Makten och dess myndigheter brukar sällan erkänna begångna fel – förrän långt efter att de inträffat – helst decennier efter att sanningen avslöjats.

Det kan gälla barnhemsbarn. Det kanske kommer att gälla dem vilka idag drabbats av komplikationer efter vaccinationer, eller andra felaktigheter – när aktuella makthavare inte längre behöver bli konfronterade/schavotterade – eftersom det just hände ”så länge sedan”!

Då kan ett litet fåtal överlevande väljas ut, få ett beklagande av en ledande politiker, samt erhålla en liten symbolisk summa pengar – varefter samhället tycker sig ha gjort allt som står i deras makt att göra … -”Nu skall väl för fan, samhället ha gjort allt, som går att göra…” eller kanske ändå inte?

Att stora mäktiga företag då och då upprepat blir påkomna med ”fingret i syltburken” och drabbas av miljardskadestånd – som av och till på senaste tiden omtalats i våra medier – förhindrar inte att de senare åter blir påkomna med nedkletade fingrar i liknande syltburkar – men ändå tillåts få fortsätta – som om inget har hänt…

Nyss gällde det läkemedelsindustrin, i morgon någon annan mångmiljardverksamhet, som kanske har med matfusk eller annat att göra?

Finns några myndigheters tjänstemän involverade i dessa sammanhang?

Hur kan detta få förekomma gång på gång? Bryr man sig inte från de delar av samhället där makten lever eller snarare vill leva i ”godan ro”?

Skall sanningen få försvinna i det allmänna mediebruset ? Krystade förklaringar ges…

Den som råkade se programmet PLUS de två senaste torsdagarna – kunde konstatera hur den mycket mäktiga försäkringsbranschen och myndigheten Försäkringskassan tillsammans ”krossar” offren efter trafikolyckor… Råder då inte kartellbildning – som EU skulle bekämpa?

Det sker med hjälp av medicinskt okunniga domare, vilka i stort tycks acceptera vad de med de finaste läkartitlar framför – istället för att följa vad EU-domstolens domar fastställt. Att dessa i den rollen inte följer Hippokrates bud, utan är ytterst välbetalda tjänstemän – vilka inte får träffa dem, vars skador och besvär skall sambandsprövas – det har lagen fastställt!

Vem skrev lagtexterna? Hade lagstiftarna nog kunskap om juridik eller medicinsk kunskap?

Domar vilka även EU-landet Sverige skriftligen lovat följa… Något svenskt domstolsväsende därför har skyldighet att leva upp till, men inte alltid tycks göra…

Eller är det, som den bild av en ledande Wallenbergare skapar, när denne genom att hota med ord, vilka borde sätta skräck i alla dem vilka eventuellt skulle ha vågat konfrontera dem med den verkliga ekonomiska makten… ”Du skall veta att vi äger alla domstolar…” eller någon liknande fras…

Är det därför ”Tystnad så påtagligt råder i Sverige” – det minst korrumperade landet i världen?

P.S. Du kan gott läsa även på www.nackskadeforbundet.se, för att där kunna läsa vidare om hur svårt nackskadade blir hanterade av Försäkringskassan, svensk försäkringsbransch, samt vilka brister som finns i svensk sjukvård, samt i rådande rättsväsende.

– Kanske inte en helt angenäm bild att ta till sig Östra Ämtervik som ligger i närheten av Selma Lagerlöfs Mårbacka.

Bo Sonnsjö, MD PhD, vice ordförande i Nackskadeförbundet som kommunicerar bl a med SANCO, EU-kommissionen, om rådande förhållanden i Sverige.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ett mycket stort problem som i stort ingen medborgare känner igen är att Allt numera är bolag – och myndigheter existerar endast i folktron. Även lagsystemet är motsatt det vi tror. Det som råder är en internationell handelslag, sjölag, maritim law som styrs via UCC – Uniform Commersel Code. Denna lag omfattar Endast juridiska personer, bolag, org mm och som sagt då även oss personer..denna lag omfattar ej mänskliga rättigheter då dessa ligger på den civila människan och inte den juridiska.
  Här lite info : http://www.scribd.com/doc/130775581/Konungariket-Sverige-ett-foretag

 • På baksidan av min bok BÖDLARNA står två citat. De kommer från två av världen mest aktade medborgare. Albert Einstein och Dr Martin Luther King.

  Världen är alldeles för farlig att leva i.
  Inte på grund av de människor som gör det onda,
  Men på grund av de människor som står bredvid
  och låter dem göra det.
  (Albert Einstein)

  Det värsta är inte onda människors ondska,
  utan goda människors likgiltighet.
  (Dr Martin Luther King.)

  När man läser dr Enbys artikel och även den av dr Bo Sonnsjö, blir jag och många med mig förbannade, upprörda och ibland även upproriska. Detta är som jag ser det den enda väg vi kan gå om vi vill leva i ett samhälle som är till för alla och inte bara till för dem med grisknorr och tjock plånbok.

  EN SVENSK TIGER var en propagandakampanj som kom till under andra världskriget och det skulle inte förvåna mig om förlagan var undertecknad av Joseph Goebbels.
  Hur var det nu? Nazi-tyska trupper transporterades genom Sverige från Norge till Finland, men EN SVENSK TIGER.

  Svenska regeringen skickar efter kriget tillbaka 167 baltiska soldater 2370 tyska soldater som flytt till Sverige undan den Röda armen. Stalin vill ha dem utlämnade till död och förintelse i Sovjetiska Arbetsläger. De svenska kommunisterna ville även att 30.000 civila flyktingar skulle utlämnas till Stalin.
  Jag väntar fortfarande på den ursäkt som de svenska kommunisterna borde kommit med, men icke, EN SVENSK TIGER. Kanske något för Jonas Sjöstedt att ta tag i.

  I sina citat talar Albert Einstein och Dr Martin Luther King om en speciell typ av människor, och där ingår den grupp svenskar som fortfarande tycker att EN SVENSK TIGER.

  Dag efter dag får vi som har ögon att se med och öron att höra med, vittnesmål om hur människor misshandlas av våra korrumperade domstolar, myndigheter och tjänstemän. Människor som bara vill väl, misskrediteras som i fallet med dr Erik Enby, men EN SVENSK TIGER.

  Våran tjänstemannakorruption, är nu så stor att man från tjänstemännens håll köper en propaganda/ reklan-kampanj i tv för enorma belopp. Budskapet är att: vi är inte alls så hemska som ni tror.

  Vi har de ledare vi förtjänar skrev Elisabet Höglund i Aftonbladet 2010-09-21 och visst är det så. Säger vi inte ifrån så blir vi EN SVENSK TIGER och skulle bara mötas med förakt av sådana som Albert Einstein och Dr Martin Luther King.

  • Jag tror att det du beskriver här har i första hand med religionen att göra. Religion är byggd på samma sätt som samhället, med en hierarkisk ordning där den dömande gud är högst upp och sedan har hen hierarkiska lakejer som kontrollerar den gråa massan. På samma sätt är samhället uppbyggt!

   På detta sätt har man våldtagit både den andliga och den materiella aspekten hos en människa.

   Tillbaka i tiden = husförhör! rädsla för myndighetspersoner! betygsättande av medborgare o.s.v.

   Detta gör att folk inte säger vad de tycker. De gör hemma så som de vill och i offentliga sammanhang är de tysta.

   För att förtrycka och befästa denna psykologi så har någon kommit på den där Jante – lagen.

   Detta är djupt rotad och missbrukas av makteliten på alla nivåer.

   Till detta kommer de fördummande TV programmen, skola och andra program som befäster sitt grepp om människans kropp och själ

   Resultat av detta är rädda människor och sådana kan inte ha åsikter som bidrar till ett humanare samhälle. Välmenande lösningar blir alltid en återvändsgränd.

 • För inte så länge sen bad Obama om ursäkt Guatemala för att Amerikaner har spridit syfilis där utan folks vetskap. När jag läser din artikel med följande citat: “Makten och dess myndigheter brukar sällan erkänna begångna fel – förrän långt efter att de inträffat – helst decennier efter att sanningen avslöjats.”

  Så slår det mig att dessa ursäkter som kommer långt efter är en psykologisk trick. Människor som lever just då känner sig mer goda, mer upplysta och accepterar dessa ursäkter som något gott. Nästan gemene man kommer till insikt att “Vi är klokare och humanare idag” Jag tänker på tvångssteriliseringar t.ex. Eller på att man gav översötade saker till en grupp mentala patienter för att se vad det gör med deras tandhälsa. De fick inte någon tandvård heller.

  Genom att vi ber om ursäkt idag och känner oss så goda och kloka, så döljer makten för oss de vidrigheter som pågår på befolkningen precis NU! Men detta vill vi inte se. Vi tror att våra politiker, myndigheter och andra personer i maktposition vill oss väl och värnar om oss.

  Inget kan vara mera fel.

  Denna psykologiska trick är även internationellt erkänt och använd som ett redskap för att förblinda och vilseleda människor. Jag tänker som ett exempel på påven Johannes Paulus den andre. Ursäkter till indianer, muslimer, forskare, inkvisitionens offer kom tätt på varandra. Idag när massgravar vid kristna institutioner blottläggs, när sanningen om hemska brott avslöjas av ITCCS t.ex. vill ingen veta, man vänder bort blicken och de som har avslöjat lever under ständigt hot.

 • Hej Bo, det var behjertansværd att du skrev till tidningen, det blir spænnande vad det blir av det.
  Men tyværr ser verkigheten ut så. Jeg har kæmpat i minst 10 år før att få rættvisa før skadade patienter, varit sakkunnig i rætten, dær jag lærde mig, att i rætten råder ingen rætt. Sverige ær så genomkorumperad och det har pågått sedan minst 30-40 år.

  Numera har “etablissemange”t blivit så sækert på sin seger att de kan, som Wallenberg, uttrycka sig med hot av detta slaget. Medborgarna i Sverige lever i en falsk drøm, men vaknar smertsamt nær de sjælv drabbas, annars har de køpt all propaganda. Du kommer bara åt førsækringsbolagen nær du har tillrækliga bevis før deras korrupption, då søker de førlikning annars ær du sollt. På Førsækringskassa finns det bara lydiga tjenstemen, har någon førståelse for sin klient åker den ut.
  Jag hoppas att du får gehør i EU, men æven om EU domstolen skulle dømmer Sverige, så har Sverige ingen executive alls ( helst oberoende) som skulle tvinga myndigheten att verkstælla beslutet. Sverige har levt i en myndighetsdiktatur sedan många decenier, dærfør att befolkningen har tillåtet detta.

  • Varför skall man ge upp när faktiska bevis finns för rådande korruption? Sådana bevis finns och är nu utspridda på så många händer att i slutändan kommer “den lede fi” tvingas ge upp.

   Dagligen tillkommer nya bevis för rådande korruption … – samtidigt som nya metoder för utredning och behandling blivit accepterade och använda runtom i världen. – även här hemma i Sverige. Det vill säga att drabbades skador blir tydliggjorda av varandra oberoende specialister – även här i Sverige!

   Visserligen är svenskarna rätt fega, ända tills den stunden är inne … när t ex lögnaktiga docenter och professorer börjat dras inför rätta – för att de manipulerat medicinska fakta, d v s ljugit under sanningsförsäkran i samband med domstolsprocesser.

   När den första ledande professorn/docenten dragits inför domstol och blivit fälld kommer nog många hoppa av jobbet som försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) … Att riskera att bli av med sin legitimation och/eller bli av med jobbet, kommer säkert att leda till att många FMR slutligen hoppar av den idag så lönsamma verksamheten …

   Visserligen vet man i EU-kommissionen om, att många inom EU/EES-området inte blir rätt utredda och behandlade, men förr eller senare tvingas även EU-kommissionen att följa vad EU-domstolen fastställt.

   Ett betydande antal EU/EESmedlemsländer har redan dragits inför EU-domstolen och tvingats följa dess domar. Så förr eller senare kommer säkert även Sverige att hamna där och bli fullständigt avklätt.

   Europarådet har börjat granska den svenska domarkåren avseende korruption, så förr eller senare kommer det nog att sätta betydande avtryck även i detta “det bästa av länder”…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *