Bo Sonnsjö: Försäkringsbranschen och Försäkringskassan i kartell krossar sina offer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 november 2014
- NewsVoice redaktion
Fredrik Karén (foto: Bengt Oberger, Wikimedia Commons) och Bo Sonnsjö

Fredrik Karén (foto: Bengt Oberger, Wikimedia Commons) och Bo SonnsjöBo Sonnsjö skickade följande mail onsdagen den 5 november 2014 till Fredric Karén, chefsredaktör på SvD. Mailet publiceras som ett öppet brev med tillstånd av Sonnsjö.

”Korruption i Sverige – ett ämne för journalister och deras uppgift att stödja demokratin”

Foto på Fredric Karén: Bengt Oberger, Wikimedia Commons. Foto på Bo Sonnsjö, eget verk.

Hej bäste Fredric!

Med anledning av Dina synpunkter i ett antal ledare i SvD skickar jag nedanstående text till Dig! Detta försök till en sammanfattning av hur min bild av Sverige har förändrats under de senaste åren!

Egentligen borde denna sammanställning hamna på SvDs Debattsida, men jag skickar ändå det till Dig – som jag tycker skriver så många kloka synpunkter i Dina ledare.

På NewsVoice har doktorn Enby rakt upp och ner redogjort för hur han blivit hanterad i Sverige – ett föredöme för andra länder ”trots allt”!

I sin sammanfattning redogör han klart och koncist för hur det faktiskt ser ut i Sverige nu idag – när makten aldrig tycks vilja eller våga medge att fel begås (eller har begåtts under alltför lång tid…) av den – på så många olika sätt.

Exemplen är påtagligt många. Den som studerar tidningsrubriker, ser på TVprogram eller vågar kontrollera vad som står i lagar och paragrafer kan s g s dagligen konstatera – hur illa det faktiskt ser ut bakom de ”vackra kulisser”, vilka skymmer verkligheten för medborgarna!

Att korruption och okunskap faktiskt tillåts få styra, samt att de, vilka vågar avslöjar det hela blir tystade eller uthängda på olika sätt – utan någon större chans att få försvara sig – som läkaren Enby.

Makten och dess myndigheter brukar sällan erkänna begångna fel – förrän långt efter att de inträffat – helst decennier efter att sanningen avslöjats.

Det kan gälla barnhemsbarn. Det kanske kommer att gälla dem vilka idag drabbats av komplikationer efter vaccinationer, eller andra felaktigheter – när aktuella makthavare inte längre behöver bli konfronterade/schavotterade – eftersom det just hände ”så länge sedan”!

Då kan ett litet fåtal överlevande väljas ut, få ett beklagande av en ledande politiker, samt erhålla en liten symbolisk summa pengar – varefter samhället tycker sig ha gjort allt som står i deras makt att göra … -”Nu skall väl för fan, samhället ha gjort allt, som går att göra…” eller kanske ändå inte?

Att stora mäktiga företag då och då upprepat blir påkomna med ”fingret i syltburken” och drabbas av miljardskadestånd – som av och till på senaste tiden omtalats i våra medier – förhindrar inte att de senare åter blir påkomna med nedkletade fingrar i liknande syltburkar – men ändå tillåts få fortsätta – som om inget har hänt…

Nyss gällde det läkemedelsindustrin, i morgon någon annan mångmiljardverksamhet, som kanske har med matfusk eller annat att göra?

Finns några myndigheters tjänstemän involverade i dessa sammanhang?

Hur kan detta få förekomma gång på gång? Bryr man sig inte från de delar av samhället där makten lever eller snarare vill leva i ”godan ro”?

Skall sanningen få försvinna i det allmänna mediebruset ? Krystade förklaringar ges…

Den som råkade se programmet PLUS de två senaste torsdagarna – kunde konstatera hur den mycket mäktiga försäkringsbranschen och myndigheten Försäkringskassan tillsammans ”krossar” offren efter trafikolyckor… Råder då inte kartellbildning – som EU skulle bekämpa?

Det sker med hjälp av medicinskt okunniga domare, vilka i stort tycks acceptera vad de med de finaste läkartitlar framför – istället för att följa vad EU-domstolens domar fastställt. Att dessa i den rollen inte följer Hippokrates bud, utan är ytterst välbetalda tjänstemän – vilka inte får träffa dem, vars skador och besvär skall sambandsprövas – det har lagen fastställt!

Vem skrev lagtexterna? Hade lagstiftarna nog kunskap om juridik eller medicinsk kunskap?

Domar vilka även EU-landet Sverige skriftligen lovat följa… Något svenskt domstolsväsende därför har skyldighet att leva upp till, men inte alltid tycks göra…

Eller är det, som den bild av en ledande Wallenbergare skapar, när denne genom att hota med ord, vilka borde sätta skräck i alla dem vilka eventuellt skulle ha vågat konfrontera dem med den verkliga ekonomiska makten… ”Du skall veta att vi äger alla domstolar…” eller någon liknande fras…

Är det därför ”Tystnad så påtagligt råder i Sverige” – det minst korrumperade landet i världen?

P.S. Du kan gott läsa även på www.nackskadeforbundet.se, för att där kunna läsa vidare om hur svårt nackskadade blir hanterade av Försäkringskassan, svensk försäkringsbransch, samt vilka brister som finns i svensk sjukvård, samt i rådande rättsväsende.

– Kanske inte en helt angenäm bild att ta till sig Östra Ämtervik som ligger i närheten av Selma Lagerlöfs Mårbacka.

Bo Sonnsjö, MD PhD, vice ordförande i Nackskadeförbundet som kommunicerar bl a med SANCO, EU-kommissionen, om rådande förhållanden i Sverige.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq