Hälsogranskaren Lars Bern: “Är Livsmedelsverkets kostråd lika farliga som att röka?”

publicerad 28 november 2014
- av Lars Bern

Lars Bern“Hälsogranskaren” Lars Bern skriver välinformerat om Livsmedelsverkets hälsoskadliga kostråd som myndigheten håller fast vid, förmodligen på grund av ren prestige, skriver Bern. Det är annars svårt att förstå hur myndigheten år efter år kan rekommendera den artificiella och kemtekniska industriprodukten margarin och uppmana svenska folket att äta stora mängder fibrer från spannmål som forskning visar skadar tarmen.

NewsVoice sammanfattar med några valda citat intressanta punkter som Lars Bern tar upp i sin artikel.

Termen “Hälsogranskaren” myntades av Metro, men Metros hälsogranskningar handlar ofta om att hitta “fel” på hälsoerfarenheter förvärvade genom beprövade erfarenheter som tex att kyla ökar risken för snuva eller att vitamin C och vitlök lindrar förkylning. Det beror på valet av “expert”. På NewsVoice har alla med genuin hälsokunskap och vetenskapsinsikt rätten att få bli kallad “hälsogranskare”. 

Lars Bern [Fetningar tillagda av NewsVoice]:

Grönsaker och spannmål består till stor del av cellulosa som vi inte kan förbränna i vår matsmältning, vilket gör att fullkorn där cellulosa är en stor del inte är till den nytta som det påstås. Dessutom innehåller spannmålsskalet gifter, som lektiner och fytiner, som är skadliga i större mängder. Personer som har inflammerade tarmar typ Ulcerös kolit och Chrons sjukdom blir oftast sjukare om de äter mycket fibrer.

“Trots fullständigt förkrossande nya forskningsrön om hur skadliga industrifetter som margarin är, fortsätter SLV att rekommendera dessa i kosten. Det är en skandal, eftersom det sannolikt är inflammationer i blodkärlen som dessa fetter orsakar som är en huvudorsak till åderförkalkning.”

Margarinkonsumtionen i Sverige började vända ner i början av åttiotalet och parallellt minskade även antalet hjärtinfarkter. Sedan sekelskiftet har smörkonsumtionen ökat samtidigt som minskningen av hjärtinfarkterna accelererat”. … “Med en ökad smörkonsumtion och minskad margarinkonsumtion förbättras av allt att döma hjärt-kärlhälsan”.

SLV fortsätter att varna för mättade fetter trots att senare tids forskning visat att dessa är nyttiga för vår hälsa och då speciellt vår hjärnhälsa.”

Livsmedelsverket blev utsedd till Årets Förvillare 2013 och myndigheten ligger idag på andra plats när folket 2014 både nominerar och röstar på årets största antivetenskapliga och förvillande samhällsgärning.

Läs mer: Är Livsmedelsverkets kostråd lika farliga som att röka?