Är rotfyllda tänder en hälsorisk?

publicerad 26 december 2014
- av NewsVoice
Tandhälsa - Foto: Osseous, Flikr.com, CC BY 2.0

RotbehandlingDEBATT. Är rotfyllda tänder en hälsorisk? Det enkla svaret är ja, om bakterier finns kvar inuti tanden efter rotfyllning. I rotens många små sidokanalerna kan bakterier gömma sig, föröka sig, bli mer aggressiva och så småningom komma ut i blodbanorna.

Text: Nils Norrsell, tandläkare och ordförande i Svenska Endodontiska Sällskapet | Bild: Sanei Tandvårdsteam

Westom Price upptäckte omkring år 1900 att det fanns ett samband mellan rotfyllning och ledsjukdom. Han menade att orsaken var en kvarstående infektion i den rotfyllda tanden. Han såg också ett samband med hjärtsjukdom, cancer mm. Den amerikanske rotfyllningsspecialisten Meinig studerade i slutet av 1900-talet Weston Price:s arbeten och kom till slutsatsen att Price hade rätt.

Vad kan man då göra för att minska eller eliminera risken för kvarstående infektion i rotfyllda tänder? Man måste inse att det i praktiken är omöjligt att hindra bakterier från att tränga in när tandpulpan har öppnats. Man måste också acceptera användningen av ett antiseptiskt verkande rotfyllningsmedel som blir neutralt efter några dagar för att undgå vävnadsretning.

Hur noggrant man än rensar en rotkanal kommer man inte åt sidokanalerna. För att slippa bakterier i dessa behöver man använda det enda tillåtna antiseptikum som har visats vara tillräckligt effektivt, nämligen formaldehyd. Det finns naturligt i nästan allt organiskt material och vi får i oss ca 10 mg varje dag via födan.

Ett smart sätt att få en rotfylld tand bakteriefri uppfanns av Sargenti i början av 1950-talet. Han blandade en polymer av formaldehyd i rotfyllningsmaterialet vars huvudbeståndsdelar var zinkoxid och nejlikolja. Ett par mg i en rotfyllning räcker för att få bakteriefrihet.

Den amerikanske toxikologen Brent har klargjort att om formaldehyd skulle komma ut i blodet så omvandlas det inom någon minut till koldioxid och vatten. Det finns således ingen anledning till oro för detta. Kvarvarande bakterier är däremot inte bara orsak till att rotfyllda tänder måste dras ut utan ökar också risken för flera allvarliga sjukdomar.

Text: Nils Norrsell