Tagg: Svenska Endodontiska Sällskapet

Tandhälsa - Foto: Osseous, Flikr.com, CC BY 2.0

Är rotfyllda tänder en hälsorisk?

11