Den moderna medicinens cancerbehandlingar lider av fundamentala svagheter

publicerad 17 december 2014
- Kerstin Unger-Salén

Port de Soller Mallorca - Kerstin Unger-Salén

DEBATT. Cancerbehandlingar på sjukhus, baserar sig på forskning om cancer. Problemet är att forskarna ännu inte kommit överens om vad som förorsakar cancer. De flesta undrar säkert precis som jag, kan man verkligen lita på den cancervård som erbjuds på sjukhus, när man inte ens enats om vad som framkallar sjukdomen? Så inleder Kerstin Unger Salén sin artikel. Hon botade sin egen cancer med alternativa metoder, vilket hon redogjort för här i NewsVoice.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Foto: Google Earth, Port de Soller på Mallorca där Unger-Salén bor och verkar

Vården bör basera sig på kunskap om vad som föranleder cancer, annars kan man knappast erbjuda en effektiv behandling som tar bort risken för återfall.

Det naturliga vore att behandlingarna är fokuserade på att både eliminera tumören och samtidigt undanröja de omständigheter som utvecklat cancertumören. Så är inte fallet.

Hittills är vården nästan uteslutande inriktad på att eliminera symtomen, nämligen tumören, men den är ju endast ett tecken på att vissa celler börjat växa okontrollerat. Huvudfrågan är; Vad har fått helt normala celler att övergå till att bli cancerceller? De har ju inte kommit ur tomma intet, det är normalt sett ingen invasion utifrån.

Den maligna tumören orsakar inte cancer, utan är en konsekvens av en rad omständigheter som måste rättas till. Precis som när lampan lyser rött på bilens kontrollpanel. Tumören är en varningssignal. Stänger vi av eller eliminerar lampan, kvarstår ju problemet.

Det är faktiskt helt otillfredsställande att skolmedicinens cancerbehandlingar så ensidigt ägnar sig åt att få bort tumören utan att ta sig an vad som gett upphov till cancerväxten. Det är en grov förenkling att tro att man kan lösa cancerpatientens problem på sikt genom att eliminera symtomen, nämligen tumören.

Konsekvensen blir att alltför många får återfall efter avslutad behandling, oavsett om det sker inom 5-års gränsen eller senare. Metastaser är mycket vanligare vid återfall och metastas-bildning är den största risken (ungefär 90 %) för dödsfall.

Varje år ökar dessutom antalet cancerfall, även när man tagit hänsyn till att vi lever längre. Cancerstatistiken visar klart och tydligt hur allt fler drabbas av cancer och att myndigheter och skolmedicinen misslyckats förhindra denna olyckliga utveckling som medför stort lidande för människor och deras familjer.

Misslyckandet beror på att förebyggande cancervård lyser med sin frånvaro. Det finns ingen framförhållning eller vilja (hittills) att föreslå en plan som tar fram olika åtgärder för hur man ska minska risken för cancerincidens.

Varför kan man fråga sig? En del av svaret ligger i vart pengarna till cancerforskning går, och vem som ger pengarna.

Cancerfonden säger att de är intresserade av förebyggande cancervård men hittills går deras pengar nästan uteslutande till hur man ska behandla cancer när den väl uppstått, inte hur man ska minska risken för att få cancer. Läkemedelsbolagens egna forskning är inriktad på dyrbara terapier när patienten väl fått cancer. Av naturliga skäl har de inget kommersiellt intresse av att minska intäkter genom att hjälpa människor att hålla sig friska.

Cancer är en sjukdom på cellnivå. Låt mig därför försöka förklara vissa viktiga cellfunktioner:

 • Först och främst bör vi ha klart för oss att kroppen är en enastående, levande organism där alla delar är beroende av varandra och anpassar sig till den milö som omger dem. Precis som i naturen.
 • Alla celler vet normalt sätt vad de ska göra och kommunicerar ständigt med varandra.
 • Varje mikroorganism är intelligent och har åtskilliga överlevnadsstrategier till sitt förfogande för att återställa obalanser.
 • Vad vi än gör med mediciner, cellgifter, operation och strålning, kan de enbart hjälpa reducera eller ta bort cancerväxten, men de kan aldrig tvinga kroppen att läka. Det gör den själv, om omständigheterna tillåter.

Vi bör alltså stödja och hjälpa kroppen för att den ska kunna läka sig själv på lång sikt.

Om vi vill få klarhet i hur vi kan bistå kroppen och minska risken för cancer eller, hjälpa kroppen till självhjälp, måste vi först och främst ställa frågan:

Vilken process medverkar till att en normal hälsosam cell övergår till att bli en cancercell?

Cancer uppstår inte av sig själv. Den kännetecknas av mutationer och förändrade genuttryck. En process som kallas för malign förändring, med andra ord, okontrollerad cellväxt.

När och varför börjar cancerväxt?

Sedan länge har forskningen vetat att de flesta cancerceller karaktäriseras av en annan metabolism än normala celler. Nobelpristagaren Otto Warburg, påpekade detta redan på 30-talet. Idag börjar cancerforskare bli allt mer eniga att cancer är en metabolisk sjukdom, men sedan länge betraktar officiella institutioner cancer enbart som okontrollerad cellväxt. Man vet att metabolismen förändras i cancerceller men det anses vara av sekundär betydelse.

Den senaste forskningen börjar emellertid erkänna att dessa metaboliska förändringar spelar en central roll i utvecklingen av en cancer.

Detta är oerhört viktigt att vi förstår, för då inser vi också varför en del av cancerbehandlingen måste vara fokuserad på att rätta till dieten hos cancerpatienten. Något man absolut inte tar hänsyn till på Sveriges sjukhus, snarare tvärtom. De råd man ger till cancerpatienten är att äta upp sig med sötsaker och bakelser. Något som strider helt och hållet mot allt man vet om vad som göder cancer, nämligen socker!

Att kosten spelar en avgörande roll för att upprätthålla hälsa, tvekar väl ingen forskare om, även bland de mest konventionella i läkarkåren. Men, sen blir det stopp.

Att en näringsrik specialinriktad diet skulle kunna hjälpa patienten att bli frisk, tycks bli en omöjlig ekvation. Det är som man inte kan dra några streck mellan prickarna.

Majoriteten av onkologer erkänner inte att en anti-cancer diet skulle kunna ha en positiv inverkan på cancerpatientens tillfrisknande. Kan det bero på att näringslära knappast ingår i läkarutbildningen?

Inom den alternativa och integrerade cancervården som bl.a. erbjuds på kliniker i Tyskland, Spanien samt andra delar av världen, har man sedan länge vetat en anti-cancer diet är ETT viktigt redskap för att läka cancer.

Låt mig försöka förklara:

 • Metabolism utförs av kraftverk (mitokondria) i varje cell. De omvandlar näring till energi, och för att de ska kunna fungera väl är de beroende av vad vi stoppar i oss, samt att cellerna är tillräckligt syresatta.
 • Mitokondria är livets motorer och är kritiska för många cellulära processer.
 • Man vet också att när dessa mitokondria får svårt att utföra sitt jobb, tvingas cellerna övergå till en annan metabolism som är mindre effektiv men, klarar sig utan syre. Istället behövs större mängder glukos (socker) för att producera energi åt kroppen.

Här börjar ofta problemen i och med att en sådan metabolism gör att vanliga aerobiska celler kan övergå till att bli anaerobiska celler, d v s cancerceller.

En försurad, infekterad, inflammerad, undernärd och förgiftad kropp är grogrunden för cancer

Många olika faktorer medverkar till cancer, såsom försurning av PH värdet, gifter, tungmetaller, fria radikaler, infektioner, virus, parasiter, candida svamp, kroniska inflammationer, nedsatt immunförsvar, dålig tarmflora, brist på syre, felaktiga genuttryck, lågt näringsintag etc.

Alla dessa omständigheter kan förbättras med avgiftning av kroppen, en näringstät kost med mycket färska (helst ekologiska) grönsaker och frukter, ingefära och vitlök, nötter och frön, samt kosttillägg i form av vitaminer (D och K2, B-vitamin komplex, C och E vitaminer, enzymer, gurkmeja, ubikinon, astaxanthin, magnesium (magnesiumklorid absorberas bäst) och zink, samt mineraler. Kosttillägg och naturmedel och framför allt kost som innehåller starka anti-oxidanter och är anti-inflammatoriska, är oumbärliga för att förebygga cancer.

Mat, speciellt socker (socker är ett gift) och vita kolhydrater försurar kroppen. Försurning leder till brist på syre samt att smittbärare och candida svamp tar över, vilket ytterligare ökar försurning. De dåliga bakterierna får övertaget och de goda bakterierna hamnar i underläge. Eftersom de goda bakterierna är en viktig del av immunförsvaret (som till stor befinner sig i tarmfloran), behöver vi vårda dem väl, och avstå från antibiotika så gott det går. En väl fungerande matsmältning och effektiv tarmfunktion är beroende av vad vi äter och dricker.

Allt hänger ihop, den fysiska, psykiska och även den emotionella och andliga dimensionen i våra liv.

Vill man förebygga och läka cancer, på riktigt, måste man ta hänsyn till alla dessa delar och inte enbart erbjuda operation, cellgifter och strålning.

Sådana behandlingar kan förvisso reducera tumören snabbt men det stressar kroppen enormt, bidrar till ett kraftigt nedsatt immunförsvar, försämrat näringsupptag och att kroppen utsätts för en mängd gifter som i sig kan vara cancerframkallande. Mer behövs för att få patienten frisk.

Jag föreslår:

 • att man tar fram en plan för hur man ska minska risken för cancer samt erbjuder cancerberörda ett seriöst anticancer protokoll som de själva kan följa om de så önskar,
 • att Cancerorganisationer, berörda myndigheter forskning och skolmedicinen bör ta sitt ansvar och våga engagera sig i radikala förslag för att förebygga cancer, även om de stöter sig med stora kommersiella intressen.
 • att Cancervården behöver vidga sina vyer och se helheten.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag undrar om du menar det är kört att bli frisk om cancern satt metastaser? (Eftersom du skriver att det orsakar 90% dödsfall)

 • Tack för din artikel. Jag började med TCM Akupunktur 1982. Min far fick Canser 1978, där jag fick lära om att bli vegetarian tillsammans med far. Fick äta mjölksyrade grönsaker och dricka rödbetsaft, äta 1 bittermandel, Cansern tål inte temperatur över 39,6 och en basisk miljö. Vi åt kalk, vetegrås spirade vi, och blev vegetarianer. Jag injeserade Leatile B17, Helexor från Jülke. Det viktigaste var att far såg framåt och att han fick möjlighet att skratta mkt. Åt probion, Bifidusbacterier. 25 gram c vitamin, + homeopatmedicin. Men även arbetade med sina truman. Så själen skulle bli fri. Det finns mkt att förstå om Canser, men det viktigaste är att se helhetn på människan. Vad människan har gått igenom. Att trösta och stärka. Lycka till.

 • 30 år gammal och stadie 4 lungcancer, vill bara säga till folk som har eller inte har cancer att maten spelar STOR roll.

  Undvik socker,konserveringsmedel,mejeriprodukter.
  Ät ekologisk sallad o drick mycket morotsjuice, aprikoskärnor (Vitamin B17).

  Ihop med standard medicin, Xalkori cellgift i tablettform så e min cancer borta:) Finns vad jag har läst cannabis olja som botat många människor.

  När man e dödssjuk så provar man allt, läkare kan sin medicin men dom verkar inte kunna så mycket om näring för kroppen och vad man bör äta!

  Mvh

  • Hej och tack för ditt inlägg som just bekräftar att man verkligen kan kombinera skolmedicin med andra komplementärmedicinska behandlingar. Många vill inte utesluta de behandlingar som ges på sjukhus, och även om jag fortfarande tror på möjligheten att vid diagnos och relativt tidig upptäckt av cancer, först börja med total omläggning av kost och även kosttilägg som just aprikoskärneextrakt(B17, laetrile) ,och D3 med K2 samt en kombination av magnesium kalcium och zink(reglerar PH värdet och bör helst vara av citrate form) och högpotenta anti oxidanter.
   Tyvärr registreras inte alla de som får återfall efter 5 år har gått. Men det är alltför många som får återfall och enligt statistiken har dödsfall pga cancer inte gått ner nämnvärt. Och helst vill vi ju leva många njutbara dagar med livskvalite´, efter avslutad behandling.
   Det finns ingen anledning varför myndigheter och sjukvård inte engagerar sig mer i vad som gör att vi får cancer och hjälper människor att förebygga denna svåra sjukdom genom att upprätta protokoll för de som överlevt första behandlingsomgången och nu vill försäkra sig om att de kan göra något själva som minskar risken för återfall.
   Någonstans måste vi ju fråga oss, vad är det som gör att allt fler får cancer, även i yngre åldrar? Det är tyvärr inte bara äldre människor som får cancer. När jag var ung mamma kände jag inte en enda jämnårig som hade cancer och idag ser jag en mängd 40- åringar som drabbats. Är det inte dags att göra en stor revidering av vad man gjort eller inte gjort för att minska risken för cancer incidens, och att man gör detta sett ur ett helhetsperspektiv?
   Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Jag håller med dig om att det finns många fördomar åt båda hållen. Det som gör att jag många gånger har svårt att tro på alternativmedicin är att jag fortfarande inte sett några studier inom alternativmedicin som har haft ett bra vetenskapligt upplägg eller vars resultat inte helt kan förklaras av placeboeffekten. Vad jag har sett har det istället handlat om anekdotiska fall eller enskilda personers lyckoberättelser, likt länken Janne delat här ovan om Dr. Gerhard Ryke Hamer (vilket i min värld är så dumt att man baxnar och vars bevis verkar handla om en anekdotisk föreläsning). Jag får snarast intrycket av att det ofta handlar om mirakelbehandlingar som dyker upp på nätet, blir virala och därefter magiskt blir sanningar. Senaste exemplet är kolloidalt silver, vilket förvisso har bakteriella egenskaper men som i större mängder är giftigt. Det är svårt för lekmän att vara kritiska och granska sånt som presenteras som sanningar på bloggar, forum etc och där har myndigheter en tung uppgift i att granska och informera. Jag vill inte att människor ska sluta tro, för jag är helt övertygad om att en behandling som man tror på själv är den som ger bäst resultat, men “sanningar” och mirakelmediciner utan vetenskaplig grund lockar gärna charlataner som profiterar på andras olycka (och det problemet finns inte inom den offentliga vården i Sverige).

  Gällande cancerbehandlingar så är strålning och cellgifter just gift, vars enda syfte är att döda celler. I många fall handlar det om palliativa behandlingar, dvs behandlingar av patienter som har en sjukdom som inte har för avsikt att bota utan att lindra och förlänga livet. Räknar man in dessa så får naturligtvis både strålning och cellgifter en usel effekt. Samtidigt ökar överlevnaden i många cancerformer just pga förbättrad behandling med kirurgi, strålning och cytostatika. Resultaten kan säkert förbättras och förhoppningsvis kommer vi om 30 år förfäras över vilka dåliga resultat vi har vid behandling av många cancertyper idag.

  Jag håller helt med dig om att relationen mellan läkemedelsindustrin och vården många gånger är osund, framför allt där det bedrivs forskning på nya behandlingar. Nya behandlingar är oftast galet dyra och utan bidrag/rabatter från industrin skulle forskningen inte kunna bedrivas. Detta ger ett komplicerat och många gånger säkert osunt beroende, men ska det brytas så behövs ett enormt ökat anslag till forskningen och vården. Utanför forskningsvärlden är medicinprofessionen beroende av läkemedelsbolagen på så sätt att de tillverkar läkemedlen, men alternativet vore att förstatliga läkemedelstillvelrningen/forskningen vilket (med tanke på att varje läkemedel som forskas fram och kommer ut på marknaden kostar i snitt en miljard kronor) inte känns rimligt och sannolikt skulle innebära betydligt färre nya läkemedel.

  Gällande socker så är det något som alla celler behöver. Inte i form av vitt socker, utan kolhydrater/sackarider. Dessa finns i princip allt vi äter (inte minst frukt). Även proteiner omvandlas till sackarider i kroppen, eftersom det är kroppens primära energikälla. Det är möjligt att en strikt kolhydratfattig (extrem LCHF-)diet skulle kunna göra skillnad. Tanken är intressant, men jag har inte sett några studier på det och skulle det göra någon skillnad så är min gissning att det bara skulle göra att cancern växer långsammare eftersom vi oavsett vad vi äter kommer ha sackarider i oss (annars överlever vi inte). Förbränning av kolhydrater skapar koldioxid, vilket löst i vatten bildar kolsyra som förvisso sänker pH:t men koldioxiden andas vi ut. Vi går inte omkring och är sjukligt sura i blodet bara för att vi äter socker.

  Ska man förebygga cancer med en diet tror jag mer på en varierad kost med mycket frukt och grönt och att man undviker stekt mat och rött kött. Du nämner massa vitaminer och kosttillskott i din text ovan och jag är helt övertygad om att äter man rätt så är tillskott helt onödigt (med vissa få undantag) och så vitt jag vet har man inte kunnat bevisa någon som helst nytta med tillskott av t.ex. C-vitamin hos de med normal kost (utan snarare sett att det är skadligt). Har du några bevis på annat så får du gärna dela detta.

  Jag förstår inte riktigt hur du menar när du säger att man borde intressera sig mer på hur man förebygger cancer. Det forskas väl väldigt mycket på detta och det finns väl även stor kunskap? Rökning, alkohol, varierad och nyttig kost, undvikande av strålning, motion m.m m.m är väl alla exempel på förebyggande åtgärder man kan göra och som myndigheter och vårdpersonal informerar om? Det mesta hamnar inom ramen för det sunda förnuftet och är väl i slutändan något som individen själv väljer?

  Skapa dig ett lyckligt liv och försök vara tacksam för det du har. Dö kommer vi alla göra, oavsett om det blir i cancer eller något annat. Alternativmedicin kommer säkert få en större roll inom vården framöver även i Sverige, både inom cancervård och annan, men det kommer kräva mer dokumentation och belagda resultat än vad åtminstone jag sett hittills.

  http://www.iflscience.com/health-and-medicine/don’t-believe-hype-–-10-persistent-cancer-myths-debunked

  Trevlig helg!
  Gustav

 • Hej Gustav, du är välinformerad men det är inte alla.Jag visste inte mycket alls om cancer när jag blev sjuk med cancer. Jag tror det behövs mycket information och att myndigheter och skolmedicinen borde intressera sig för hur man förebygger cancer, precis som man gör med exempelvis hjärtsjukdomar.
  Vad jag inte håller med dig om och där du inte tycks vara väl insatt är hur komplementärmedicinsk,”s-k. alternativ medicin också stödjer sina behandlingsterapier på forskningsresultat som är minst like väldokumenterade och evidensbelagda som en del av skolmedicinen.Den etablerade medicinen tror på viss forskning som allmänt accepterats och det sammanfaller ofta med forskning som stöds/ betalas av läkemedelsindustrin.
  Vad gäller cellgifter och strålning kan jag bara säga att jag ställer mig högst tveksam till den evidensbelagda forskning som kan visa att cellgifter eller strålning verkligen hjälper att få patienter friska. Om du tittar på forskning som gjorts som visar hur effektiv cellgifter och strålning är, skulle man inte egentligen kunna kalla cellgifter för läkemedel, så ineffektiv är de.
  Skolmedicinen behövs naturligtvis men den behöver gå igenom en transformering och göra sig av med sitt beroende av läkemedelsföretag.Den relationen är osund och det bekräftas av högt uppsatta inom läkemedelsvärlden som t.o.m. skrivit böcker om detta.
  Naturligtvis behöver skolmedicinen och komplementär/alternativ medicin varandra och borde ha mer utbyte av varandra, men är det några som ser ner på den andra så är det skolmedicinens representanter som alltid ifrågasätter de som företräder alternativ
  Till sist angående cancerceller och deras relation till glukos. Som du vet förändras metabolismen hos normala celler av olika skäl, framför allt pga syrebrist vilket framkallar en metabolism som är mer sockerberoende. En sådan metabolism används av cancerceller och enligt Otto Warburg är syrebristen boven i dramat. cancercellers metabolism behöver använda mycket mer glukos för deras förbränning är mycket mindre effektiv. Utan rik tillgång på socker/gliukos har de svårt att överleva.
  Därför talar man om att svälta ut cancern.
  I en Petscan kan man upptäcka ev. cancerceller genom att skicka in radioaktiva isotoper vilket är glukosämnen . Cancercellerna letar efter näring/glukos och när den finns i närheten syns detta på skärmen. Naturligtvis simmar inte cancercellerna omkring och letar efter socker. Sanningen förblir dock att högt glykemiskt index, och mycket socke/vita kolhydrater, inte är rekommendabelt om man vill undvika cancer. Socker försurar också kroppen vilket försämrar syresättningen som är så viktig för hälsosamma celler
  Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Jag tror inte att man ska se alternativmedicin och traditionell medicin som fiender, utan något som har kan komplettera varandra. Samtidigt tycker jag det är viktigt att komma på att det heter alternativmedicin av en anledning, nämligen att man saknar vetenskapliga belägg för sina påstående eller metoder. Dock ska man inte underskatta placeboeffekten, vilken ofta är effektivare än nästan alla mediciner…och där kan alternativmedicin spela en stor roll!

  Man kan naturligtvis tolka vetenskapliga studier hur man vill, men att påstå att “Mat, speciellt socker (socker är ett gift) och vita kolhydrater försurar kroppen. Försurning leder till brist på syre samt att smittbärare och candida svamp tar över, vilket ytterligare ökar försurning.” eller att “cancerceller dras till socker” är helt upp väggarna. Rent socker består av fruktos och glukos, vilka ingår i de allra flesta cellernas normala och helt dominerande metabolism för att kunna producera energi och fungera. Cancerceller dras inte till socker, utan använder mer socker (glukos) än normala celler för att deras metabolism är mindre effektiv än normalt fungerande cellers (detta är den sk Warburgeffekten).

  Jag tror absolut att en hälsosam diet kan vara oerhört viktig, men inte primärt kanske för att man ska undvika socker utan att man ska få i sig andra viktiga ämnen typ vitaminer, fibrer och antioxidanter som minskar risken att utveckla cancer. I min värld är det inte medicinens uppgift att se till att vi inte får i oss det som ger upphov till cancern, utan myndigheters och individers uppgift. Det är väl i ärlighetens namn ganska klart vad som ger upphov till cancer och mycket av det som skyddar också. T.ex. rökning, strålning och flertalet kemikalier ger via fria radikaler upphov till mutationer i DNA:t, vilket i sin tur ger cellerna förutsättningar för att dela sig ohämmat, skapa egna blodkärl, bli oberoende av tillväxthormoner etc. De flesta vet nog mycket av vad som gynnar utvecklingen av cancer (rökning, rött kött, boende i radonhus, alkohol, UV-strålning m.m) och vad som hämmar och det är väl upp till individen att välja rätt och ta ansvar.

  Nä, sluta se medicin och alternativmedicin som fiender utan låt de komplettera varandra. Jag tror den bästa cancerbehandlingen är en behandling som patienten själv tror på. Och cancer förebyggs bäst genom sunt förnuft och ett hälsosamt leverne.

 • Har själv cancer och att socker skulle göda cancer tror jag inte ett dugg på.
  Känner personligen till fall där riktiga hälso freak som bara äter hälsokost och har tränat i hela sitt liv ändå drabbas av cancer.

  Känner också en kvinna som har gjort alternativ behandling, metastaserna spred sig och nu är hon hos den traditionella vården och hon ångrar verkligen att hon inte gick dit direkt istället.

  Sen tror jag att en hälsosam livs stil är jätte bra och det gör att immunförsvaret blir starkare och att man klarar behandlingarna bättre, men att man ska kunna äta sig frisk från cancer är endast en skröna.

  • Det handlar inte om tro utan om beprövad erfarenhet och vetenskap.

   Det finns extremt många fall där patienter dör inom den cancervård som erbjuds av landstingen, men de statistikförs alltid som dödsfall pga cancer när det ofta är behandlingen som dödar. Se studien som publicerades i Nature som visar att kemo/cytostatika gör mer skada än nytta eftersom den skadar stamcellerna och ger ny cancer, nu genetiskt betingad cabcer.

   När Vårdförbundet går ut och kräver nolltolerans för vårdmisstag håller de upp siffran 3000 dödsfall per år så finns inte ens dödsfallen med pga kemo/strålbehanding eftersom de inte bokförs så.

   Kanske den egentliga siffran är 30,000.

   Det är här problemen finns och inte bland enstaka misslyckade och anekdotiska fall inom alternativvården.

  • Hej Petra, tyvärr ar du illa informerad eller inte informerad alls.Varje onkolog vet att cancerceller behöver extra mycket glukos /socker for att kunna leva. Det beror på att metabolismen hos de flesta cancercellerna ser annorlunda ut .
   Onkologer är helt medvetna om cancercellers beroende av socker. Anledningen är bl.a hur en Petscan (som ofta används för att undersöka om ev. cancerceller finns kvar efter behandling) består av att man vanligtvis injicerar ett radioaktivt spårämne (i detta fall glukos/socker). Cancerceller dras till socker och därför kan man med hjälp av denna slags röntgen se var de befinner sig i kroppen. Det radioaktiva ämnet far runt i kroppen och cancerceller spåras genom att de dras till sockret..
   Många förhållanden vad gäller cancer handlar inte om tro utan kunskap.
   Tyvärr går ingen säker nuförtiden vad gäller cancer, även de som är osedvanligt hälsosamma riskerar bli sjuka. Eftersom den värld vi lever blir allt mer förgiftad och den mat vi äter är av sämre kvalitet än tidigare, går ingen riskfri..Men, en sak är säker, lever du ett mera hälsosamt liv och lär dig hur du kan förebygga cancer, har du väsentligen bättre chanser att minska risken att utveckla en cancer.
   Har du redan fått cancer är det också en utomordentligt bra idé att lägga om till en mer hälsosam livsstil med en anticancer diet i centrum.
   Eftersom du inte “tror” på att maten betyder något för ett tillfrisknande från cancer, är det kanske inte så stor idé att tala om forskning som just hävdar att rätt slags kost både kan hjälpa att förebygga och läka cancer. Gå gärna in och googla på cancerkliniker i Tyskland såsom exempelvis Arcadiakliniken eller Paracelsus och så förstår du att de anser diet vara ett viktigt redskap av flera när det gäller att läka cancer.
   Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salén

    • Hej Anders, man har forskat en hel del på samband mellan diabetes och cancer, och utan tvekan tycks det finnas ett klart samband och diabetes kan öka risken för cancer Dödsrisken ökar dessutom avsevärt om patienten har både diabetes och cancer.
     Högt glykemiskt index, dvs mat som ger högt glykemiskt index är troligtvis orsak till både cancer och diabetes. Avstå således från kolhydrater ,speciellt vita kolhydrater och allt som innehåller mycket socker.
     Återigen, vad vi stoppar i oss resulterar i hur vi mår. För att bli av med en sjukdom hjälper det naturligtvis att ta bort de livsmedel som medverkar till att skapa sjukdomen. Det underlättar läkning och ingen kan underskatta kostens betydelse för att läka cancer, eller diabetes för den delen.
     I Japan där man röker mycket, men äter mycket sundare än i västvärlden, visar det sig att folket inte får lungcancer i lika hög utsträckning som man kunde förvänta sig. Detta finns statistik på och det anses bero på deras matvanor.
     Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Hej Janne, jag har personligen träffat Dr. Hamer och jag vet att han gjort banbrytande upptäckter, men , i mitt tycke är han för ensidig och trauma är ett av många orsaker till att vi får cancer.
  Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Bakom all cancer ligger det ett trauma som startar en tumörbildning i kroppen, denna tumörbildning fyller ett viktigt biologiskt syfte, nämligen att läka ut grundorsaken till obalansen. Alla som går igenom olika trauman får inte cancer, för att en tumörbildning ska starta i kroppen krävs att traumat har lett till en biologisk konflikt.
  Dr. Gerhard Ryke Hamer har genom sitt fantastiska forskningsarbete funnit kärnan för cancer. Här är en artikel om hans arbete:
  http://www.2000taletsvetenskap.nu/artmedlem/hamer.htm

 • Tack för denna mycket fina artikel.
  Ser man till hur det ser ut idag, med information om hur man bör äta och leva till allmänheten och speciellt till våra yngre så drar man snabbt slutsatsen att den är närmast obefintlig eller totalt ointressant framförd. Se till all snabbmat som sprider sig som en farsot i hela landet. Många av våra yngre lever på näringsfattig mat kombinerad med all denna läsk som finns att köpa överallt.
  Lägg därtill, stillasittande över datorer , mobiler och paddor, jag då förstår man att här
  finns en guldgruva för läkemedels och sjukhusindustrin

  • Hej EIWA, tack för dina vänliga ord. Jag håller med om att den moderna industri framställda maten vars matprodukter kommer från utarmade jordar fyllda med pesticider och herbicider hjälper verkligen inte. Det är också sant att vi sitter betydligt mer idag och vi rör inte på oss som förr .Vi har blivit bekväma och de flesta jobben tvingar människor att sitta framför en datorskärm i 8 timmar eller mer.
   Med vänliga hälsningar Kerstin.

 • Hej Maj Britt B, jag är säker på att stress kan var en utlösande faktor för att utveckla cancer. Oftast är det inte bara en orsak utan flera. Såsom den mat vi äter, trauma och stress, gifter i omgivning, många vaccinationer som leder till nedsatt immunförsvar.
  Tillbaka till stress. Enligt Center for Diease Control USA, är stress medansvarig för 90 % av alla sjukdomar. Stress är svårdefinierbar eftersom vi alla reagerar olika på stress.
  Stress ger allehanda somatiska besvär, vilket betyder att psykisk stress kan övergå till en fysisk sjukdom. Stress påverkar direkt cellerna i vår kropp.
  Under långvarig och allvarlig stress stänger ner cellerna varpå cellernas tillväxt, läkning och regenerering stannar upp.
  Cellerna får inte tillräckligt med syre och glukos för att skapa energi och immunförsvaret försvagas också. Allt detta är negativa omständigheter som kan bidra till att utlösa en cancerväxt.
  Stress påverkar matsmältning, hjärtfrekvens, högt blodtryck, kroppens metabolism, tarmarnas surhetsgrad. Det är viktigt att vi alla försöker få kontoll över våra liv och lär oss att sätta hälsosamma gränser samt inte tillåta mobbing i skolorna.Det borde vara 0 tolerans. Hoppas du kan finna ett inre lugn och göra avslut med dina negativa erfarenheter.
  Glöm inte att en diet baserad på färska grönsaker och frukt, organiskt kött och helst så lite socker och vita kolhydrater som möjligt. också hjälper mycket för att förebygga återfall.
  Med vänliga hälsningar Kerstin Salen

 • Hej Kerstin! När kommer din bok? Är väldigt nyfiken på den och har en vännina som är sjuk som skulle behöva läsa om alternativa vägar. Tack för svar och god jul!

 • Cancer är ingen okontrollerad celldelning som dem påstår, eller SMT som den kallas. Det har funnits flera förslag på vad det är, men bara en hypotes har bevisats.

  Cancer as an overhealing wound: an old hypothesis revisited

  The early hypothesis that tumors are wounds that duo not heal has been verrified in a large number of cellular and molecular studies

 • 25.000 personer avlider årligen medan de står under behandling (med främst cellgifter och strålning) för cancersjukdomar.
  När en patient som är under behandling avlider så anses det (utan att någon ifrågasätter det) att patienten har avlidit till följd av sin cancersjukdom.
  Men är det så?
  Behandling med cellgifter (kemoterapi) är en våldsam påfrestning på kroppen där i stort sett alla organ påverkas på något sätt. En patient som redan är försvagad av sin cancer är givetvis väldigt känslig och det är inte helt säkert och ställt utom allt rimligt tvivel att det alla gånger är cancersjukdomen som är dödsorsaken utan det kan i själva verket vara själva behandlingen (cellgifterna) som orsakar dödsfallet.
  Eftersom patienten led av cancer så antas och förutsätts det att det var cancern som var dödsorsaken vilket ju vid första tanken förefaller helt logiskt.
  Men frågan är alltså hur många som egentligen avlider som en följd av behandlingen och inte av själva sjukdomen,

 • Kan stress orsaka cancer?
  Jag var utsatt för mobbning under många år av en driven seriemobbande chef som såg till att driva lögner och förtal vilket slutade i totalutfrysning. Försökte få nytt arbete men hindrades då förövaren ägde referensspridningen varför det var omöjligt.Trots att jag slutligen sade upp mej och flyttade till en annan kommunen gav han inte upp.Ringde upp presumtiva arbetsgivare för att förhindra att jag fick anställning. Jag försökte starta eget men även det stoppade han.
  En närmaste chef upptäckte efter en tid hur han gick tillväga och hjälpte mej slutligen men referenser. Lyckades då få ett vikariat efter att ha flytta ytterligare 50 mil från hemorten.
  Försökte få hjälp av facket men blev inte trodd då förövaren var etablerad och ledningsgruppen höll honom bakom ryggen. Han hade undkommit med liknande beteende tidigare men var ändå den ende som var trovärdig.

  Efter fem flyttningar och tre byten av arbete var jag totalt utmattad Det sociala nätverket borta och ekonomin miserabel då jag tvingades ta lån när jag försökte starta eget. Sjukskrivningen i ca ett år och därefter A-kassa i ca 9 månader hade nästan ruinerat mej då jag var ensamstående..
  Rädslan över att seriemobbren skulle få veta var jag arbetade gjorde mej otrygg.

  Fick så en fast tjänst och en egen bostad 50 mil hemifrån. Slappnade av. Var glad och började tro på framtiden igen.
  Jag fick då Hodgkins lymfom. Två knutor på halsen. Blev genast väl omhändetagen och botades. Fick rehabilitering och vila ca 6 månader och därefter var jag frisk. Delar av mitt nätverk kom tillbaka varför det blev dubbel läkning.
  Jag har förstått att stress skadar immunförsvaret och att man därför får lymfom.

  Kan det vara så att den långvariga utmattningen efter mobbning och förföljelsen orsakade skadat immunförsvar som utvecklade Hodgkins Jag vet att det är så men finns någon forskning som stöder detta? Kan negativ stress utan läkning orsaka lymfom?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *