Studie: “Mindfulness healing” i grupp lika effektivt som KBT vid depression

publicerad 9 december 2014
- av NewsVoice

Mindfullness - Vetenskaphalsa.seDet råder brist på psykoterapeuter i Sverige medan behovet av psykoterapi mot depression och ångest i primärvården är stort. En ny studie från "Centrum för primärvårdsforskning" i Malmö visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med depression och ångest skriver Bertil Kjellberg på "Aktuellt om vetenskap & hälsa".

Studien, publicerad i "British Journal of Psychiatry", är den första randomiserade studien som har jämfört gruppbehandling med mindfulness och individuell kognitiv beteendeterapi av patienter som har depression och ångest i primärvården.

Läs mer på Aktuellt om vetenskap & hälsa

NewsVoice kommentar: Kanske mindfullness är ett alternativ till elchocksbehandling (ECT) mot djup depression. Mindfullness kommer från den buddhiststiska vipassana-traditionen. Läs mer om forskning på mindfullness på PubMed.

Aktuellt om vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukvård, Medicinsk service/Labmedicin, Skånevård Sund, Skånevård Kryh vid Region Skåne samt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet som informerar om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne.