Journalismens tio centrala element, nio yrkesetiska regler och problemet med “presstitution”

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 januari 2015
- Torbjörn Sassersson red.
John Dewey Foto:Eva Watson-Schütze

John Dewey Foto: Eva Watson-Schütze

JOURNALISTSKOLA. Enligt boken “The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect” finns 10 element som journalister bör hålla sig till för att upprätthålla journalistikens roll som demokratisk kraft och informationskälla, så att medborgarna kan förbli fria och autonoma. Denna roll har dagens svenska journalister till stor del valt att avsäga sig. De måste ofta istället prioritera “policys” och de blir därför “presstituerade”.

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson | Foto på John Dewey: Eva Watson-Schütze

Journalismens tio centrala element enligt The 10 Elements of Journalismförfattarna Bill Kovach, Tom Rosenstiel:

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
 2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
 3. Journalistens disciplinen består i att verifiera all information.
 4. Journalisten ska hålla sig fristående från de som ska bevakas.
 5. Journalisten ska agera självständig bevakare av makten.
 6. Journalisten ska erbjuda ett forum för öppen kritik och kompromiss (tex kommentarsfält i anslutning till artiklarna).
 7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
 8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
 9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.
 10. (I en senare upplaga av boken har författarna lagt till rättigheterna och skyldigheterna hos allmänheten så att det sammanlagt blir tio element. NewsVoice återkommer om det 10:e elementet.)

Journalistens yrkesetik

Sedan början av 1900-talet, när de första professionella journalisterna blev verksamma, förväntas journalisten följa en yrkesetik som kräver att denne:

 1. Använder egna källor, inklusive intervjuer med folk som är direkt involverade i det skeende som rapporteras, originaldokument och andra förstahandskällor.
 2. Krediterar information från andra redan publicerade källor.
 3. Använder flera oberoende källor, oftast minst två om ämnet är kontroversiellt
 4. Kontrollerar fakta som kommer fram under arbetet.
 5. Rapporterar om alla sidor av historien, kanske det finns fler än två sidor av historien.
 6. Rapporterar objektivt.
 7. Praktiserar källskydd, men vara försiktig med att avge sekretesslöften åt källor.
 8. Inte tar emot gåvor och gentjänster från de som är inblandade i rapporteringen.
 9. Avstår från att rapportera eller undersöka en individ som journalisten har en personlig relation till.

Journalistens roll i demokratin

Journalisten Tony Rogers skriver i artikeln “The First Amendment and Press Freedom” på Journalism.about.com om journalisternas viktiga roll i det amerikanska samhället. Journalisterna beskyddas av den amerikanska konstitutionen. 

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

Den viktigaste lagen för svenska journalister inom tryckta medier är tryckfrihetsförordningen (TF) med särskilt den första paragrafen som ger rätt till meddelarfrihet för tex offentligt anställda att anonymt och utan straffansvar lämna uppgifter för publicering. TF är en av Sveriges grundlagar som värnar om informationsfrihet i samhället.

Debatt

På 1920-talet, när den moderna journalistiken grundades, debatterade författaren Walter Lippmann och filosofen John Dewey om journalistens roll i ett demokratiskt samhälle. Deras skilda ståndpunkter är fortfarande aktuella i  diskussionen om journalistikens plats i samhället, enligt Wikipedia. Lippmanns filosofi passar bäst för samhällets ledande elit medan Deweys filosofi är en bättre beskrivning av hur journalisterna bör se sin roll i samhället, men kanske framför allt hur samhällets medborgare kan förvänta sig att journalister ska arbeta.

Lippmann (1889-1974) såg journalisten som en medlare och översättare mellan allmänheten och de som formar världen. Lippmann menade att allmänheten inte klarar av att ta till sig den växande mängden informationen i dagens samhälle och att de därför behövde hjälp med att sortera och filtrera nyheterna samt att allmänheten inte hade kapacitet att förstå komplexa politiska händelser. Notera att Lippmann var verksam innan vi fick internet som blev populärt i Sverige 1995 .

Dewey (1859-1952.) hade en mer upplyftande syn på allmänheten och menade att folk inte bara är kapabla att förstå det komplexa i samhället utan att det var i det öppna forumet med stöd av “samhällsjournalistik” som besluten kunde ske genom debatt. Enligt Dewey är experter och forskare välkomna i debatten, men konversation, debatt och dialog är hjärtat i vad en demokrati är.

Många av dagens journalister är “policyskribenter” eller till och med “presstitutes”

I dagens samhälle råder helt klart en variant på Lippmanns modell. Mediakanalerna och public service är sedan länge centrala verktyg för industrier, staten och myndigheter. Vetenskapen placeras ofta som en central ljuspelare vilken ska skina ett naturvetenskapligt “folkbildningsljus” för att stödja industrins marknadsintressen och statens och myndigheternas aktiva påverkan på populationen.

Svenska journalister inom mainstream media har i mycket hög grad blivit “policyskribenter” som alltid är politiskt korrekta, följer tidningsstyrelsens policy och är etablissemangsvänliga.

Ibland används även begreppet presstitution (från eng. presstitutes). Dessa journalister har helt lämnat syftet med journalistiken bakom sig. Allt fler tidningar anlitar primärt frilansande policyskribenter som får uppdrag om de håller sig inom ett ramverk som passar annonsörer och tidningarnas styrelser och ägare. Undersökande journalister betraktas förmodligen som problematiska eftersom de vill veta vad som är sant.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @Torbjörn
  Notera de urvattnade yrkesreglerna:
  https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/yrkesregler

  @Jan
  Om du vill uppmärksamma mig på en diskussion så gör det helst via VP:s blogg eller en diskussion kopplad till WordPress, för annars har jag ingen aning om att det pågår en dialog mellan oss!

  MSM är INTE traditionellt “vänster” socialpolitiskt, inte ens traditionellt “höger”. Titta på ägarförhållandena så förstår du varför! Agendan är global, aggressiv och imperialistisk, inte traditionellt fredligt demokrtisk svensk. Endast tvättäkta psykopater eller totala dumhuvuden kan arbeta för sådana företag, inte en äkta svensk.

  Uppenbarligen vill monopolkapitalet knäcka vår demokrati och manipulera vårt folk, våldta dem och helst utrota dem. Det finns ingen traditionell balans mellan nationella, konservativa, kapitalistiska och socialistiska värden längre. Allt går ut på lögn, konfliktskapande och kaos pådrivet av monopolkapitalet.

  Men visst har du rätt i att dessa psykopater, med hjärntvättade dumhuvuden i släptåg, är livrädda för alternativ medias framgångar, Men valet av en twittrande president påverkar inte monopolkapitalets makt genom den korrumperade kongressen eller MSM nämnvärt.

  Genom att ge sig på de medier som upprätthåller granskningen av makten i Sverige inkl. MSM, så tror jag att intelligenta människor skrotar monopolkapitalets sociala medier och sökmotorer, samt söker alternativ.

  Psykopaterna är livrädda, inte enbart för att de synliggörs. De vet vilka folkförrädare de är. De är också propagandaministerium för krigsförbrytelser. När korthuset faller så är det Josef Goebbels öde eller Nürnbergprocess som väntar, om ingen drabbad hinner före.

  Du kallar den här fascismen för “en tydlig vänsteragenda”. Fel. Det är ganska traditionell och tydlig fascism, med en skillnad. Den baserar sig inte på nationell chauvinism, men på monopolkapitalisternas odemokratiska vilja att härska över hela världen genom öppna terroristiska imperialistiska diktat från det militärindustriella komplexet.

  Sätter man detta på en höger-vänster-skala så blir det i min mening extremt höger, d.v.s. ett extremt ojämlikt samhälle.

 • Martin, det har nu gått mer än 2 år sedan denna debatt fördes och mycket har hänt sedan dess.

  MSM (oavsett vänster eller höger) har blivit livrädda för alternativ medias framgångar, dessa alternativa kanaler har ju gudbevars haft påverkan på Brexit och valet av Trump.

  Som ett resultat av denna oro inom etablissemanget (MSM + politikerkåren) så förs nu på allvar diskussioner hur man via politiska beslut skall kunna göra livet svårare för de alternativa kanalerna, Alice Bah Kunke sitter ju för närvarande tillsammans med MSM och planerar hur man skall kunna ändra en lång rad saker så att MSM får fördelar för att kunna upprätthålla den politiska styrda nyhetsförmedlingen.

  När Expressens Thomas Mattsson mfl får påhälsning av alternativ medias representanter på samma sätt som man själva “hälsar på” hos fria debattörer ser man skräcken i deras ögon för att själva bli utsatta för samma metoder som MSM använder sig av då de hälsar på oliktänkande typ Julia Cesar, mfl.

  Det har ju gått så långt att Facebook, mfl nu börjar införa självcensur för att stötta MSM, diktaturens kreatur vet inga gränser för vad de försöker ta till när de blir trängda.

  Dock kvarstår faktum att en bedövande majoritet av MSM och deras sk journalister har en tydlig vänsteragenda, om den är sanktionerad av ägarna eller ej tror jag i sammanhanget inte spelar så stor roll då dessa båda kategorier har samma mål, dvs att styra sina läsare genom uppfostran och åsiktsförtryck.

 • @Jan Norberg
  Borgare kan inte förväntas leverera sanningen om vänsterpartierna lika lite som de som är med i dessa “vänsterpartier” eller stöder dem. De är och förblir lögnare p.g.a. sin agenda, Norberg.

  Partier som bedriver traditionell högerpolitik, (d.v.s. sänkt välfärd, kapitalliberalism, frihandel, monopolkapitalistisk globalism, imperialism, stöttar terrorismen i syfte att destabilisera den nationella syriska demokratin tillsammans med USA, Israel och Saudiarabien), samt de i journalistkåren som röstar på detta, de kan, enligt min mening, INTE kallas “vänster”.

  Bombhögerpolitik är och förblir bombhögerpolitik även om bombhögerns ideal helt uppenbart infiltrerat traditionella vänsterpartier, vilka förr i tiden var för nationellt och lokalt odlad mat, internationell solidaritet genom bistånd och uttalanden istället för öppna gränser, trygghet via protektionism och ett fungerande totalförsvar, låg arbetslöshet, sänkt arbetstid, demokratisk styrförmåga via folket och välfärd till alla landets medborgare inkl. pensionärerna.

  Borgare som envetet vill ge skulden för traditionell högerpolitik på vänsterpartierna, ser i min mening inte hela bilden.

 • Där satte det Ulf pricken på i.Allt styrs av dessa banksters som tillåter inte några kritiska artiklar mot deras NWO det är därför har de köpt upp allt media som i USA där allt media ägs av 6 företag för att kunna styra folket med deras lögner och missledning tills hela världen ligger i skuld till de.Här kan ni titta på en mycket roligt Youtube klipp just om vilka som styr.

  https://www.youtube.com/watch?v=TM8L7bdwVaA

 • Glöm för allt i världen icke det som redan är känt, citat;

  “Udo Ulfkotte är att beteckna som medievärldens Snowden. Han är en prisad journalist och var tidigare redaktör på en av Tysklands största dagstidningar ”Frankfurter Allgemeine Zeitung” där han arbetat i 17 år. Han var rådgivare till den tidigare förbundskanslern Helmut Kohl.

  Nu avslöjar han att alla större mainstream-medier i väst är köpta och kontrollerade av industriella finansintressen, politik och underrättelsetjänster som tex CIA.”

  Källa till ovanstående citat https://newsvoice.se/2014/10/08/erkand-tysk-journalist-avslojar-hur-vastmedia-styrs-av-underrattelsetjanster-och-finansintressen/

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Det finns varken höger- eller vänsterpropaganda av någon dignitet – däremot finns det ängsligt skyggande för allt som är NYTT. Man måste hålla sig inom staketet dvs, dagens materiella paradigm, ibland med politiska förtecken.
  Exempel – jag försökte få publicerat en kritisk analys av samtliga partier och systemet strax före nyår, men ingen redaktion ville ha det, oavsett att frågan är viktigt och problemen stora.
  När jag sedan tar upp forskning dvs, undersökning av sånt som ligger utanför accepterad norm, då är det likaså tvärstopp.
  Det är här man ser vad som faktiskt pågår – en total indoktrinering. Ett strypande av alla nya tankar som skulle kunna leda samhället framåt.
  Jag har likaså försökt aktivera debattörerna på Newsvoice, med samma usla resultat. Ingen vågar tänka nytt eller ens ifrågasätta. Därtill är man alldeles får skolad i en snäv världsbild och styrd att inte våga sig ut utanför, för då är man inte socialt accepterad. Jante är en effektiv metod.
  Det enda som räknas är HANDLING.
  Men som en kolumnist skrev i SvD idag – det är för sent att göra nåt. Det är helt korrekt med avseende på innevarande fas, men vi skulle kunna börja sätta ramarna för nästa fas…? Någon som vågar?
  Jag har statsvetenskap, politiskt arbete liksom företagande, naturvetenskap och psykologi i botten. Plus en hel del annat… skriv till Red och anmäl er. han har min epost.

  • Newsvoice måste ta med regler mot interncensuren. Regeln om ansvarig utgivare måste avskaffas och bojkotteras. Varje journalist skall själv vara ansvarig för det den publicerar.

 • Det är bra att den här grundläggande frågan om våra journalisters grundregler kommer upp.

  Däremot så är det naivt och tro att en så fullständigt vänsterdominerad journalistkår, skolad och indoktrinerad vid en av den militanta vänsterns starkaste fästen dvs Journalisthögskolan, skulle vara styrda av ägarnas och styrelsens direktiv.

  Ca 70% av journalisterna röstar på S, V och Mp varför de ganska öppet driver sin vänster journalism enligt sina personliga politiska agendor. Tar vi de borgerliga tidningarna så har de ju anpassat sig till vänsterjournalismens agenda, därför finns mycket sällan ett allmänborgerligt uttryck förmedlat av deras socailistiskt övertygade journalister.

  Det är m a o journalisterna som styr medias åsiktsbildning och inte i första hand ägarna, de är inget som vänster journalisterna har brytt sig om på många år.

  Men nu går media dåligt och då i synnerhet tidningarna går kräftgång, vilket helt kan tillskrivas journalisternas envisa försök att uppfostra sina läsare i enlighet med sin vänsterdrivna agenda.

  När nu också dessa vänsterorienterade murvlar börjat bli rädda om sina jobb så minskar deras benägenhet ytterligare att leta och förmedla obekväma sanningar.

  Så det är mer än lovligt naivt och tro att journalister inom svensk media skulle stödja letandet efter alternativa sanningar än de vilka dessa kommunistinfluerade journalister hyllar.

  Journalisternas uppgift är att försöka göra oss alla till goda kommunister och i journalisternas drömsamhälle så skall individen alltid underordna sig samhället och dess auktoriteter. Så vad är journalister att bry sig om?? Sluta prenumerera på deras tidningar, läs inte deras nättidningsversioner. Detronisera dem genom att bedriva person kampanjer mot enskilda journalister vilka då inte kan motstå frestelsen att gå i dispyt med tex Newsvoice.

  Jag tycker kampanjen mot Anna Bäsén var en bra början, fortsätt så men öka trycket ytterligare.

  Jan Norberg

  • Jan, höger-vänster skalan är och har alltid varit ett sätt att kontrollera människan. Du skriver att 70 procent av journalister är vänster. Kikar vi på ägandeförhållamden på de fyra största tidningarna expressen, aftonbladet, dn och svd så är det inte vänsterkapitalister ( påhittat ord) som äger dessa. Bonnier och schiebsted AB ( aktieägarna är till 30-40 procent storbanker i usa och eu) kan antas använda den typ av journalism som gör att deras respekive företagskoncern ( 100 tals företag) gynnas. Pengar styr och vänsterjournalisterna nyttjas som de duktiga idioterna de är. Annars håller jag med om mycket som du skrev.

   • Johan, du läser lite dåligt tycker jag. Jag skrev:

    “Tar vi de borgerliga tidningarna så har de ju anpassat sig till vänsterjournalismens agenda, därför finns mycket sällan ett allmänborgerligt uttryck förmedlat av deras socailistiskt övertygade journalister.”

    Jag skulle ha kunnat skriva att journalister och de större ägarna av olika mediekanaler såsom tex tidningar har samlats till konsensus under den politiskt korrekta hatten som samtliga bär.

    Varför??

    Jo, tar vi tidningarna så är ju de större mediehusen helt beroende av presstödet för att kunna fortsätta driva sina förlustbringande tidningar.

    Ta bort pressstödet och särbehandla inte någon media kanal, låt alla företag drivas av marknadsmässiga villkor. Dvs om vi inte köper och läser dagens tillrättalagda och mästrande journalistik så dör ju den sotdöden.

    Ta sedan bort statsägda SVT, SR, mfl då de härbärgerar de allra värsta socialisterna.

    Inte för att tex TV4 på något sätt är bättre, tvärtom så har ju Jan Scherman under sin tid grundlagt en hård socialistprofil på denna kanal,själv ägnar han sig nuförtiden åt att njuta sin privata förmögenhets sötma.

    • Nej jag förstod din text och menar att vänsterns(som du väljer att kalla dem)agenda inte har smittats över till borgligt ägda tidningarna helt hokus-pokus ( multinationella företag som det egentligen är). Däremot anser jag att Bonnier och Schiebstedt har anamat sk vänsteretorik av den anledning att de får ekonomiska vinningar i andra delar av koncernen.
     Vänster-höger är fortfarande en rökridå som vi ( övriga befolkningen) ska tro på medans de som äger pengarna skrattar ända vägen till banken. Ibland behöver de inte gå så långt:)

     • Johan, i grunden verkar vi vara i stort sett överens med ett undantag, dvs att det är en vänsteragenda som styr den dagliga förmedlingen av journalistik från en bedövande del av dagens mediakanaler.

      Journalisterna har fått ägarnas carte blanche på att försöka indoktrinera sina läsare/mottagare till ett synsätt där läsaren skall uppfatta deras utsagor som sanningen och något för lösaren att efterkomma och definitivt inte kritisera.

      När dessa båda intressenter jagar upplaga och klick så blir alla medel tillåtna och saklighet samt sökande efter journalisternas grundteser är sedan länge slängda på sophögen.

      Journalister som skrå kan bara förtjäna ett genuint förakt då man trots allt bara fortsätter att förakta sina läsares egen intellektuella förmåga att ta till sig av alla lögner som dessa fortsätter att producera.

  • Jag instämmer med Johan Norbergs taktik att driva dem att gå i svaromål.
   Det som Johan kallar vänster brukar betecknas Trotskism.
   ~ skit i traditionerna, lös upp allt gammalt och vant.
   Bekämpa den traditionella familjen.
   Precis som Trotsky är de i maskopi med den globala finanseliten, ofta omedvetet, men resultatet är att de beskyddar den eliten.
   Alla progressiva rörelser insåg britterna att de hade nytta av att ta över, sedan 1700-talet.
   Under 1900-talet utvecklades Fabianismen för att kunna omkullkasta självständiga utvecklingslinjer från gräsrötterna. Rika brittiska rentenärer över hela linjen gick i spetsen.
   Miljörörelsen feminismen New Age och mängder av andra rörelser har sedan länge varit understödda av Cia. Amerikanska feminister har erkänt att de fått pengar därifrån.
   Man kan se skillnaden gentemot en ide som tedde sig naturlig med tanke på att det ju var en ideologi som pläderade för proletariatets makt: arbetare som tog över företag efter bolshevikrevolutionen. Lenin var snabb med att upplösa dessa experiment eftersom han var helt beroende av sina utländska sponsorer och dom ville inte ha några förebilder av det slaget.

 • Det är himla tyr att vi ha internet och alternativ media annars de riktiga frilansare som låter sig inte prostituera sig för massmedia,aldrig kunna bli trycka i massmedia nuförtiden.De styrs precis som Eva Watson skriver av politisk korrekthet och pengarna.Dagens journalister från massmedia borde skämmas för deras prostitution i journalist yrken.Fy på er lakejer av massmedia och banksters.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *