Svårt sjuk man fick inte rätt till sjukpenning – Försäkringskassans strategi

publicerad 6 januari 2015
- Börje Peratt
Försäkringskassan. Foto: AleWi. Licens: CC0, Wikimedia Commons
Försäkringskassan. Foto: AleWi. Licens: CC0, Wikimedia Commons
Försäkringskassan. Foto: AleWi. Licens: CC0, Wikimedia Commons

I början av januari 2015 meddelade public service-kanalen SVT att sjukfrånvaron i Sverige har minskat rekordartat i artikeln: ”Sjukfrånvaron rekordlåg i Sverige”. Det är en sanning med modifikation. Många län rapporterar om ökad ohälsa. Situationen är att folk inte alls blivit friskare, men försäkringskassan har dock blivit sjukare, skriver Börje peratt.

Text: Börje Peratt | Försäkringskassan

Alliansens direktiv för att få ned sjukskrivningstalen har varit extremt hårdför, men nu har man nått sitt mål. Nivån på godkända sjukskrivningar i Sverige har rasat till all time low.

I en debattartikel: ”Sjuktalet ger en skev bild av verklighetens sjukfrånvaro” i DN den 4 jan 2015 kommenterar John Selander, professor i rehabiliteringsvetenskap de sjunkande sjukskrivningstalen:

“Hur förklaras då det faktum att vi i Sverige i dag i har en rekordlåg sjukfrånvaro som ligger klart i linje med övriga Europa? Någon entydig förklaring finns inte, utan det rör sig i stället om flera samverkande faktorer.”

Jodå visst finns det en entydig förklaring. Sjukkassorna har det senaste årtiondet, alltsedan Alliansen tillträdde, anammat (pådyvlats) strategin att neka sjukpenning även om sjukdomen är undersökt och konstaterad av läkare och trots att ett utförligt sjukintyg finns.

Den sjuke tvingas överklaga om denne vill ha sjukpenning. Processen för överklagan är dock en skenprocess. Nedan en anställd på försäkringskassan som vittnar om hur djupt denna myndighet har demoraliserats under Alliansen.

På Facebook har en försäkringanställd skrivit ett desperat upprop

“Jag jobbar på Försäkringskassan och jag har berättat i tidigare inlägg om mina arbetsuppgifter som handläggare. Nästan inga personer har trott på vad jag framfört. ”Det kan inte vara sant” har jag bara fått höra! .. Jag har berättat om att mina chefer tvingat mig att konsekvent neka sjukpenning och sjukersättning. Mina chefer vet att sjuka oftast inte orkar överklaga. Jag uppmanar ALLA som får avslag att överklaga till domstol. Begär att få ut samtliga underlag!

Kontrollera om sjukintyg och läkarutlåtande har ändrats ! Jag vet att det är fler av försäkringskassans jurister och handläggare som ändrar i tex läkarutlåtande för att avslag ska kunna motiveras. Hur sjukt är inte det?! En jurist ska man kunna lita på, om det förtroendet försvinner vad har vi då kvar?! Juristerna och handläggare gör INTE detta på eget bevåg utan order kommer från högre ort. Jag har framfört mina synpunkter om denna oetiska hantering till Sture Hjalmarsson i försäkringskassans ledning, men han har ännu inte svarat trots flera påstötningar under 2 år…

Om Ni sjuka ska få en rättvis och korrekt bedömning måste ledartrojkan hos oss på försäkringskassan bytas ut. Vi behöver också en regering som är mer lyhörd och inte behandlar de sjuka som ohyra. Jag mår jättedåligt på jobbet som jag tvingas utföra. Jag har jobbat på försäkringskassan i över 30 år. Tidigare var jag mycket stolt att jobba här, nu skäms jag jättemycket !

Många unga personer har redan lämnat försäkringskassan i protest. Hur långt ska det behöva gå innan denna skuta sjunker till botten. Jag ser med glädje fram emot ett regeringsbyte [brevet skrivet under tiden då Alliansen styrde]. Jag tror det är den enda vägen till storstädning av vårt nuvarande inhumana och sjuka sjukförsäkringssystem genomdrivet av moderaterna.”

Källa: Facebook.com/moderaternejtack

Den försäkringsanställde visselblåsaren tror att det bara är Försäkringskassan som är problemet. Om man följer en överklagansprocess finner man att strategin fortsätter genom Förvaltningsrätt, Kammarrätt och sannolikt hela vägen. För att få gå hela vägen måste Kammarrätten dock ge sitt tillstånd. Självklart har de till uppgift att avslå sådan begäran och sådana avslag kan vara summariska.

Låt mig ta upp ett exempel på tillvägagångssätt.

En ung man i karriären, ensamföretagare med goda kunder vaknar en natt med svåra magsmärtor. Han uppsöker sjukhus. Efter flera tester visar det sig att han har en svårt inflammerad tarm. Möjligen en blindtarm på väg att brista, men inflammationen är så omfattande att man inte vågar operera (sänka över 100). Han får istället tung medicinering och smärtlindring. Operationen bestäms till flera månader senare då man finner en skrumpnad blindtarm. Smärtorna och sömnlösheten fortsätter och man diagnostiserar det som Crohns. Det vanligaste är att man blir sjuk första gången när man är mellan 18 och 30 år, men den blir sedan kronisk.

“Crohns sjukdom är en livslång inflammation som man kan få i hela mag-tarmkanalen, från munnen ända ner till ändtarmsöppningen. Det vanligaste är att det är nedersta delen av tunntarmen och första delen av tjocktarmen som blir inflammerade”. / Vårdguiden

Effekten av denna sjukdom är att patienten slås ut fysiskt, psykiskt och naturligtvis även socialt och yrkesmässigt. Med tiden leder påfrestningarna till utbränning. Något som varje sunt tänkande människa kan förstå. Mot denna bakgrund kan man tycka att ett läkarintyg ska kunna ge sjukskrivning och ersättning, men med högeralliansens direktiv om att få ned sjukskrivningstalet kan vi se hur försäkringskassan systematiskt underkänt även de mest akuta och uppenbara fall av rätt till sjukskrivning.

Låt oss se hur en demoraliserad tjänstekvinna uttrycker det.

Johanna Salomonsson, tjänstemannen på Försäkringskassan i Hägersten avslog sjukpenningen med följande sammanfattad kommentar:

“Läkaren har iakttagit bukömhet, paniksyndrom, varken fysisk eller psykisk ork att sköta arbetsuppgifter, trötthet efter tidigare operation. Drabbats av hjärtklappning som kräver vila.”

“Det finns inga observationer som talar för psykisk eller fysisk problematik.”

“För att få sjukpenning måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel pga sjukdom.”

Ja, patienten i fråga var under 12 veckor 100% oförmögen att jobba.

Hur kan en kompetent människa som har tankar och känslor mot denna bakgrund av lidande komma till en slutsats om att ”det finns inga observationer som talar för psykisk eller fysisk problematik”. Nåväl det ska bli värre.

Patienten drabbades återigen av svår ohälsa och ska på läkares uppmaning genomföra ett arbetsprov. Det slutar med att patienten svimmar och ambulans tillkallas för akut transport till sjukhus. Blodtrycket sjönk till 70/40. Det är alarmerande nivåer.

Vid omprövning hos Försäkringskassan kliver Ida Rydh in som ny handläggare. Hon konstaterar att patienten fått hjärklappning och svimmat vid arbetsprov men:

“Försäkringskassan kan dock inte se att ditt arbete som IT-programmerare är ett fysiskt ansträngande arbete.”

Överklagan går vidare till Förvaltningsrätten där förvaltningsrättsfiskal Anna Malmström avslår med nämndemän Sixten Karlberg, Sonja Wallbom och Lennart Strand som deltagit i avgörandet. Rebecka Stendahl är föredragande.

I Förvaltningsrättens dom står följande om patientens yrke som skäl till avslag:

”Hans arbete kan inte generellt betraktas som fysiskt ansträngande.”

Mot detta står internationella studier som visar att just patientens arbete är mycket krävande med deadlines, hög tidspress, stora krav på unika lösningar och krav på bästa tänkbara kvalitet. Detta har lett till en yrkeskår som uppvisar risk för hälsofarlig stressbelastning och där många går in i väggen. Dessa forskningsstudier sammanfattas och ingår i överklagan.

Överklagan går till Kammarrätten som summariskt avslår genom Kammarrättsrådet Mikael Åberg. Undertecknat har också Magnus Ehn som referent och Hanna Eriksson som föredragande. Frågan man ställer sig är om denna grupp har läst eller bara har ett förtryckt avslag.

Patienten är ensamföretagare och tvingas försöka arbeta även då han är sjuk vilket göra att återfallen och smärtorna återkommer snabbare och han tvingas ned i ett fördjupat sjukdomstillstånd mer död än levande.

Denna utdragna process har förstört både ekonomi, hälsa och karriär. Genom att patienten aldrig fick en chans till återhämtning har det fått katastrofala personliga följder.

Man måste fråga sig om det finns en bonus för att underkänna sjukskrivning?

Vad som hänt är att Alliansen med sina inhumana direktiv drivit ut unga i ett utanförskap. Sjukförsäkringen är inte värd namnet

Socialdemokraterna Jämtin och Eneroth (S) gick i september (2014-09-13) ut med: ”Det är dags för en human sjukförsäkring”

“Den som är sjuk ska både ha rätt till rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Så är det inte idag,” skriver Carin Jämtin och Tomas Eneroth från Socialdemokraterna.

Det är idag en märklig situation då Sverige försöker hjälpa flyktingar men att nämnda myndigheter samtidigt har en strategi att inte värna de människor som redan bor i landet.

Text: Börje Peratt


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det finns bara en lösning och det är en basinkomst som går att leva på i all enkelhet. Partiet Enhet föreslog för ett antal år sedan en modell som går ut på 15 000 kr brutto och 11 000 netto och parallella nedläggningar av kontrollmyndigheterna – FSK, AF, pensionsmyndigheten och kommunernas försörjningsstöd. Inte mycket pengar i jämförelse med vad de flesta tjänar idag, men i alla fall möjligt att överleva på och sannerligen betydligt bättre än inget alls!

  Bolagen vilka kallar sig myndigheter kan inte längre anses trampa i klaveret då och då, utan deras strategier är inget annat än bedrägeri och folkförräderi i ett urartat kollektivistiskt samhällssystem där människan har förlorat sitt egenvärde. Det framgår med all önskvärd tydlighet, och om alla myndighetsförtryckta samlade sig inför valet i höst och kommunicerade att de inte röstar p g a folkförräderiet, så kanske en basinkomst skulle rycka lite närmare…

 • Skattfusk, sjukkassebedrägeri och svartjobb har sänkt hela den svenska välfärden.
  Det är rätt och viktigt att stävja parasiteringen på samhällets trygghetssystem.
  Varje avslag på oseriösa ersättningskrav säkerställer att systemet upprätthålls i framtiden, våra barns framtida välfärd är viktigare än låtsaasjuka och hypokondrikers girighet.
  Vi behöver en ökning av avslag och bättre belöning av tjänstemännens rakryggade hållning mot snyltarna!

 • I artikeln ovan ställer jag frågan: Man måste fråga sig om det finns en bonus för att underkänna sjukskrivning?
  Idag har en visselblåsare avslöjat att det är en medveten strategi att neka handledning som leder till högre lön för försäkringstjänstemannen. Försäkringsdirektör Lars-Åke Brattlund försöker förneka att det är en medveten strategi. Man behöver inte vara expert på kropps och ansiktsläsning för att se att mannen blåljuger. Att detta pågår i Sverige är således mycket likt det som den amerikanska långfilmen Regnmakaren
  1997 Francis Ford Coppola film med Matt Damon och Danny DeVito) Ett av USA:s mäktigaste, mest korrupta och mest hänsynslösa försäkringsbolag ägnar sig åt försäkringsbedrägerier som drabbar kunderna hårt. Försäkringsbolaget har satt i system att, med hjälp av drivna jurister, vägra betala avtalad ersättning när kunderna drabbats av skada. I Sverige betalar vi dessa försäkring via skatt men vårt eget Försäkringsbolag bedrar våra sjukskriva på motsvarande usla sätt som ett kommersiellt amerikansk försäkringsbolag. Det suger. Det suger rejält.

 • Det finns bara en lösning och det är en basinkomst som går att leva på i all enkelhet. Partiet Enhet föreslog för ett antal år sedan en modell som går ut på 15 000 kr brutto och 11 000 netto och parallella nedläggningar av kontrollmyndigheterna – FSK, AF, pensionsmyndigheten och kommunernas försörjningsstöd. Inte mycket pengar i jämförelse med vad de flesta tjänar idag, men i alla fall möjligt att överleva på och sannerligen betydligt bättre än inget alls!

  Bolagen vilka kallar sig myndigheter kan inte längre anses trampa i klaveret då och då, utan deras strategier är inget annat än bedrägeri och folkförräderi i ett urartat kollektivistiskt samhällssystem där människan har förlorat sitt egenvärde. Det framgår med all önskvärd tydlighet, och om alla myndighetsförtryckta samlade sig inför valet i höst och kommunicerade att de inte röstar p g a folkförräderiet, så kanske en basinkomst skulle rycka lite närmare…

 • Skattfusk, sjukkassebedrägeri och svartjobb har sänkt hela den svenska välfärden.
  Det är rätt och viktigt att stävja parasiteringen på samhällets trygghetssystem.
  Varje avslag på oseriösa ersättningskrav säkerställer att systemet upprätthålls i framtiden, våra barns framtida välfärd är viktigare än låtsaasjuka och hypokondrikers girighet.
  Vi behöver en ökning av avslag och bättre belöning av tjänstemännens rakryggade hållning mot snyltarna!

 • I artikeln ovan ställer jag frågan: Man måste fråga sig om det finns en bonus för att underkänna sjukskrivning?
  Idag har en visselblåsare avslöjat att det är en medveten strategi att neka handledning som leder till högre lön för försäkringstjänstemannen. Försäkringsdirektör Lars-Åke Brattlund försöker förneka att det är en medveten strategi. Man behöver inte vara expert på kropps och ansiktsläsning för att se att mannen blåljuger. Att detta pågår i Sverige är således mycket likt det som den amerikanska långfilmen Regnmakaren
  1997 Francis Ford Coppola film med Matt Damon och Danny DeVito) Ett av USA:s mäktigaste, mest korrupta och mest hänsynslösa försäkringsbolag ägnar sig åt försäkringsbedrägerier som drabbar kunderna hårt. Försäkringsbolaget har satt i system att, med hjälp av drivna jurister, vägra betala avtalad ersättning när kunderna drabbats av skada. I Sverige betalar vi dessa försäkring via skatt men vårt eget Försäkringsbolag bedrar våra sjukskriva på motsvarande usla sätt som ett kommersiellt amerikansk försäkringsbolag. Det suger. Det suger rejält.

 • Din länk ang den försäkringsanställde finns inte på FB. Inlägget finns av den som länkat till inlägget, men inte länken till inlägget (gjort 3013). Tänkte försöka hitta när och vem som skrivit det. Jag söker info om FKs oriktiga hantering av ärenden i för mina överklaganden.

 • Din länk ang den försäkringsanställde finns inte på FB. Inlägget finns av den som länkat till inlägget, men inte länken till inlägget (gjort 3013). Tänkte försöka hitta när och vem som skrivit det. Jag söker info om FKs oriktiga hantering av ärenden i för mina överklaganden.

 • Har inga ord!
  För 1 år sen gick jag igenom en avancerad axel operation.
  Försäkringskassan var på mig. Började arbeta 6 månader senare, har väldigt tunga arbetsuppgifter. Blev utförsäkrad i December -2016 ,fast att jag hade 2 veckor kvar till min nya operation i axeln för att se vad som har hänt då axeln inte funkade.
  Första läkaren sa innan operation och efter operation när jag vaknat är att jag inte kommer få de månader jag behöver för att läka av försäkringskassan. Då de bara kommer godkänna 6 veckor. Fast att jag inte får lyfta nåt på 3 månader enligt läkaren.
  Får även veta att mina skador från första operationen har inte läkt ihop.
  Säkert då försäkringskassan tvingat mig att gå tillbaka för tidigt.
  Fast att den sortens axel skada operation brukar ta minst 1 år att komma tillbaka.
  Var är vi på väg…
  Försäkringskassan (handläggaren) säger att jag har en frisk arm och kan söka nytt jobb där jag kan använda papper och penna. Skall jag säga upp mig från fast tjänst för att inte jag får ersättning för de 3 månader jag behöver sjukpenning.
  Vad kostar inte det samhället om jag blir arbetslös istället…
  Hur skall man få ro och läka när det häxjakt från Försäkringskassan på oss redan utsatta som inte har den orken att strida…

 • Har inga ord!
  För 1 år sen gick jag igenom en avancerad axel operation.
  Försäkringskassan var på mig. Började arbeta 6 månader senare, har väldigt tunga arbetsuppgifter. Blev utförsäkrad i December -2016 ,fast att jag hade 2 veckor kvar till min nya operation i axeln för att se vad som har hänt då axeln inte funkade.
  Första läkaren sa innan operation och efter operation när jag vaknat är att jag inte kommer få de månader jag behöver för att läka av försäkringskassan. Då de bara kommer godkänna 6 veckor. Fast att jag inte får lyfta nåt på 3 månader enligt läkaren.
  Får även veta att mina skador från första operationen har inte läkt ihop.
  Säkert då försäkringskassan tvingat mig att gå tillbaka för tidigt.
  Fast att den sortens axel skada operation brukar ta minst 1 år att komma tillbaka.
  Var är vi på väg…
  Försäkringskassan (handläggaren) säger att jag har en frisk arm och kan söka nytt jobb där jag kan använda papper och penna. Skall jag säga upp mig från fast tjänst för att inte jag får ersättning för de 3 månader jag behöver sjukpenning.
  Vad kostar inte det samhället om jag blir arbetslös istället…
  Hur skall man få ro och läka när det häxjakt från Försäkringskassan på oss redan utsatta som inte har den orken att strida…

 • Den här handläggaren skulle behöva träda fram med namn. Det skulle ge mer trovärdighet åt uttalandet. Jag vet att många inte vill det för att de är rädda för att få sparken, men det är trots det nödvändigt. En anonym källa har låg trovärdighet, hur sant det som sägs än är.
  Min fru har en sjukdom som kallas Myalgisk Encefalomyelit. Det innebär att hon är extremt uttröttbar. Hon vilar 20-22 timmar per dygn. FK anser ändå att hon har full arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Vi har nu överklagat ända till Högsta förvaltningsrätten och avslaget från Förvaltningsrätten var märkligt, men möjligen begripligt om det du beskriver är sant. Kammarrätten motiverar inte alls sina beslut, vilket inte borde vara ok.

 • Den här handläggaren skulle behöva träda fram med namn. Det skulle ge mer trovärdighet åt uttalandet. Jag vet att många inte vill det för att de är rädda för att få sparken, men det är trots det nödvändigt. En anonym källa har låg trovärdighet, hur sant det som sägs än är.
  Min fru har en sjukdom som kallas Myalgisk Encefalomyelit. Det innebär att hon är extremt uttröttbar. Hon vilar 20-22 timmar per dygn. FK anser ändå att hon har full arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Vi har nu överklagat ända till Högsta förvaltningsrätten och avslaget från Förvaltningsrätten var märkligt, men möjligen begripligt om det du beskriver är sant. Kammarrätten motiverar inte alls sina beslut, vilket inte borde vara ok.

 • Vi har nu en ny regering men inget har hänt på försäkringskassan. Den humanare sjukförsäkringen lyser fortfarande med sin frånvaro. FKs uppgift är inte att föra en dialog utan att ensidigt förklata sina beslut som korrekta. Där har de rätt att ta till en expert men jag har ingen sådan möjlighet. De experter jag kan anlita, läs läkare, underkänns av FKs egna medicinska rådgivare till FKs fördel.
  Därför står jag snart utan sjukpenning då FK tvärt emot medicinska utredningar hävdar stt jag kan jobba.

 • Vi har nu en ny regering men inget har hänt på försäkringskassan. Den humanare sjukförsäkringen lyser fortfarande med sin frånvaro. FKs uppgift är inte att föra en dialog utan att ensidigt förklata sina beslut som korrekta. Där har de rätt att ta till en expert men jag har ingen sådan möjlighet. De experter jag kan anlita, läs läkare, underkänns av FKs egna medicinska rådgivare till FKs fördel.
  Därför står jag snart utan sjukpenning då FK tvärt emot medicinska utredningar hävdar stt jag kan jobba.

 • Med medborgarlön slipper vi utsättas för alla demonerna på Försäkringskassan och det blir dem som blir arbetslösa. De jobbar således för sin egen undergång med sin psykiska tortyr av svårt sjuka försäkrade.

 • Med medborgarlön slipper vi utsättas för alla demonerna på Försäkringskassan och det blir dem som blir arbetslösa. De jobbar således för sin egen undergång med sin psykiska tortyr av svårt sjuka försäkrade.

 • En “rolig”, tycker jag, anekdot är ju att det budgeteras och spenderas så otroligt mycket pengar på rent av onödiga saker, istället för att prioritera att MÄNNISKORNA i landet faktiskt mår bra. Medborgarlön nästa?!

 • En “rolig”, tycker jag, anekdot är ju att det budgeteras och spenderas så otroligt mycket pengar på rent av onödiga saker, istället för att prioritera att MÄNNISKORNA i landet faktiskt mår bra. Medborgarlön nästa?!

 • Jag är inte förvånad.
  Men det är hög tid att vi alla visar vem vi är och vill vara inför världen och varandra.
  Kram till alla utsatta och knäckta medmänniskor!

 • Jag är inte förvånad.
  Men det är hög tid att vi alla visar vem vi är och vill vara inför världen och varandra.
  Kram till alla utsatta och knäckta medmänniskor!

 • Börjeperatt, det är ok. som du kanske kunde se i det jag skrev handlade min beskrivning om tiden 2000-2003. iden med jobb coaches kom senare in i bilden.
  Hela förändringen inom Försäkringskassan började redan på 90 talet, men då fanns inga kritiska röster och patienterna var oftast för chockerat att reagera. Detta kallas fostrat hjälplöshet och den har pågått ännu längre.
  Redan på 70 talet blev de som yttrade sig inte politisk korrekt uthängd offentlig och tillintetgjort.Detta skapade en tysthet och acceptans för horribla och inhumana åtgärder och Sverige halkade in i en myndighetsdiktatur.
  Jag är så glad att det nu äntligen finns ett forum där människor yttrar sig och detta mycket välinformerat. Tyvärr sker detta inte i de medier som läses av allmänheten, men människor har trots allt börjat förstå att något inte fungera här i landet, de är dock fortfarande för få.
  Detta inger dock hopp för framtiden. Människor har inte förstådd att demokrati är inget statiskt, det måste man kämpa för varje dag.De som styr måste ständig granskas av folket och om de missbrukar sin makt, måste de avgå. Bara så kan man garantera att Demokratin fungera.

  • Har lagt upp artikeln på olika forum och inläggen kan leda till en Vitbok. Har även lagt upp den på två olika Centerportaler på Facebook. Centern Classic med Centerns ursprungliga värdegrund där artikeln diskuteras seriöst och ett annat FB forum https://www.facebook.com/groups/politisk.centerdebatt/ det forum för Centern som drev fram Annie Lööf där det bland seriösa inlägg återfinns de mest horribla med en människosyn som ligger långt ut på högerkanten inspirerad av Lööfs “Taförsigsamhet”. Representanter från Ungdomsförbundet skulle lika gärna kunna ta på sig brunskjortor. En Victor Jansson skriver extremt långa texter utan kunskap och med fördomar som påminner om Lööfs snömos, dvs uttalanden utan fakta och innehåll. Det finns också en taktik som påminner om antihumanisternas söndring. Centern skulle nästan kunna vara exempel på entrism. Dvs organiserade oheliga allianser av marxister/extremliberaler som funnit varandra i en gemensam antihumanism.

 • Börjeperatt, det är ok. som du kanske kunde se i det jag skrev handlade min beskrivning om tiden 2000-2003. iden med jobb coaches kom senare in i bilden.
  Hela förändringen inom Försäkringskassan började redan på 90 talet, men då fanns inga kritiska röster och patienterna var oftast för chockerat att reagera. Detta kallas fostrat hjälplöshet och den har pågått ännu längre.
  Redan på 70 talet blev de som yttrade sig inte politisk korrekt uthängd offentlig och tillintetgjort.Detta skapade en tysthet och acceptans för horribla och inhumana åtgärder och Sverige halkade in i en myndighetsdiktatur.
  Jag är så glad att det nu äntligen finns ett forum där människor yttrar sig och detta mycket välinformerat. Tyvärr sker detta inte i de medier som läses av allmänheten, men människor har trots allt börjat förstå att något inte fungera här i landet, de är dock fortfarande för få.
  Detta inger dock hopp för framtiden. Människor har inte förstådd att demokrati är inget statiskt, det måste man kämpa för varje dag.De som styr måste ständig granskas av folket och om de missbrukar sin makt, måste de avgå. Bara så kan man garantera att Demokratin fungera.

  • Har lagt upp artikeln på olika forum och inläggen kan leda till en Vitbok. Har även lagt upp den på två olika Centerportaler på Facebook. Centern Classic med Centerns ursprungliga värdegrund där artikeln diskuteras seriöst och ett annat FB forum https://www.facebook.com/groups/politisk.centerdebatt/ det forum för Centern som drev fram Annie Lööf där det bland seriösa inlägg återfinns de mest horribla med en människosyn som ligger långt ut på högerkanten inspirerad av Lööfs “Taförsigsamhet”. Representanter från Ungdomsförbundet skulle lika gärna kunna ta på sig brunskjortor. En Victor Jansson skriver extremt långa texter utan kunskap och med fördomar som påminner om Lööfs snömos, dvs uttalanden utan fakta och innehåll. Det finns också en taktik som påminner om antihumanisternas söndring. Centern skulle nästan kunna vara exempel på entrism. Dvs organiserade oheliga allianser av marxister/extremliberaler som funnit varandra i en gemensam antihumanism.

 • Redhawk, Ursäkta att jag gav ett något avfärdande svar. Din text har flera guldkorn och exempel som skulle kunna bli till en uppföljande artikel.Ber om ursäkt för slarvigt svar. Gör en pudel/Börje

 • Redhawk, Ursäkta att jag gav ett något avfärdande svar. Din text har flera guldkorn och exempel som skulle kunna bli till en uppföljande artikel.Ber om ursäkt för slarvigt svar. Gör en pudel/Börje

 • Redhawk din långa text till trots så tycks du ha missat innehållet i artikeln. Och din historiebeskrivning handlar inte om det artikeln tar upp. Alliansen försökte när det gäller att få folk tillbaka i jobb med att Arbetsförmedlingen skulle använda jobbcoacher. Det misslyckades. http://www.gp.se/ekonomi/1.921668-miljarder-pa-jobbcoacher-fiasko. Det nedslående resultatet är att den som hade tillgång till en jobbcoach till och med hade svårare att få jobb än de som sökte jobb på egen hand. 25 procent av dem som anlitat en jobbcoach hade arbete tre månader efter att de skrivit ut sig från Arbetsförmedlingen. De som var utan jobbcoach lyckades bättre: 27 procent fick jobb. Men det är en annan sak än Försäkringskassan som ska vara skyddsnät för dem som inte klarar ett jobb pga sjukdom.

  Folkstormen mot Försäkringskassan som det skrevs om 2009 bl a i AB http://www.aftonbladet.se/debatt/article11982520.ab. Har sedan övergått till en intern policy i Försäkringskassan som handlar om att i största möjliga mån avstyra sjukpenning och låta sjuka klara sig bäst de kan.

 • Redhawk din långa text till trots så tycks du ha missat innehållet i artikeln. Och din historiebeskrivning handlar inte om det artikeln tar upp. Alliansen försökte när det gäller att få folk tillbaka i jobb med att Arbetsförmedlingen skulle använda jobbcoacher. Det misslyckades. http://www.gp.se/ekonomi/1.921668-miljarder-pa-jobbcoacher-fiasko. Det nedslående resultatet är att den som hade tillgång till en jobbcoach till och med hade svårare att få jobb än de som sökte jobb på egen hand. 25 procent av dem som anlitat en jobbcoach hade arbete tre månader efter att de skrivit ut sig från Arbetsförmedlingen. De som var utan jobbcoach lyckades bättre: 27 procent fick jobb. Men det är en annan sak än Försäkringskassan som ska vara skyddsnät för dem som inte klarar ett jobb pga sjukdom.

  Folkstormen mot Försäkringskassan som det skrevs om 2009 bl a i AB http://www.aftonbladet.se/debatt/article11982520.ab. Har sedan övergått till en intern policy i Försäkringskassan som handlar om att i största möjliga mån avstyra sjukpenning och låta sjuka klara sig bäst de kan.

 • Intressant läsning, det finns bara ett fel i detta: ändringen i försäkringskassans agerande gjordes inte av Alliansen, den gjordes av Socialdemokrater, då de var i regeringen, möjligen med godkännande av Alliansen.
  Redan i slutet av 90 talet och början av 2000 talet startade Försäkringskassan att ändra villkoren, man hade sett att utgifterna skenade iväg. Man försökte först med policy ändringar. Man anklagade läkare att de var för lättvindig att sjukskriva,en viss del av läkare blev så rädda, att de vägrade att sjukskriva patienterna trots medicinsk bevis för sjukdom.
  En handläggare kunde avvisar ett läkarintyg, inte pga bristande information, nej pga av sin egen härlighet.
  Dvs en kontorist kunde överbedöma en läkares bedömning.Man förchansade sig bakom en Försäkringskassa läkare, trots att lagen sa att handläggaren hade egen fullmakt, då den träffade patienten, vilket inte läkaren gjorde.
  Jag pratade en gång med en sådan läkare som visade en ytterst cynisk världsbild utan egentlig medicinskt kunskap. Vissa läkare gick till domstolen och bombarderade Justitiekanslern med anmälningar, men det hjälpte inte.
  Först när en grupp läkare protesterade offentlig lades fokus på arbetsgivaren och de dåliga arbetsmiljöer. Detta hade ett visst berättigande, då det fanns arbetsplatser i Sverige som liknade 1800 talet.
  Införandet av karensdagar hade enbart övergående effekt då de som verkligen var sjuk förblev sjuk och inte kunde skrämmas tillbaka till jobbet.
  Jag forskade under början av 2000 talet i ett projekt om långtidssjukskrivna patienter. Regeringen hade gett pengar for detta projektet, där man skulle undersöka varför människor var långtidssjukskrivna. Förutsättningen för att pengarna skulle betalas ut var samarbete mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, och Sjukhusen/landstinget. De båda förstnämnda var väldig glada i detta projektet, då de önskade en sekond medicinsk opinion. Det fanns många patienter som blev katapulterat till Arbetsförmedlingen som var så sjuka att man inte kunde erbjuda dem ett jobb. Men som denne försäkrings läkare uttryckte det, även om man är tetraplegisk ( förlamat i armar och ben) kan man sitter i rullstol och nickar in människor vid en dörr i en riktning.På min fråga var dessa jobb finns, svarade han, det är naturligtvis teoretisk, men vi har våra riktlinjer.
  Reglerna hade blivit så, att man blev utförsäkrat efter en viss tids sjukdom.det är helt ok när det finns en fungerande sjukvård.
  Efter 1 1/2 år i projektet stod följande resultat klar. 60% av de långtidssjukskrivna hade fel diagnos och / eller var inte ordentlig utredd, ca 25 % hade varit sjukskrivna längre en 10 år och närmade sig pensionsåldern,det verkade då utsiktslös att hitta ett nytt arbete innan pensioneringen. Ca 13 % kunde inte komma tillbaka till sina gamla jobb, dels då dessa inte fans längre eller efter de hade framgångsrikt behandlats för rett sjukdom inte återtar de tunga jobbet de hade tidigare. 2 % var vare sig sjuk eller ville jobba, de hade inställningen att det var trevligare att leva på statens bekostnad.
  Det intressanta av hela projektet var följande 1. Landstinget försökte bojkotta projektet och mitt arbete var det bara gick, och slutligen hoppade de helt av efter det stod klart att så många patienterna inte var rett diagnostiserat, utredd eller behandlat.Man får inte kritiserar Landsstingens kvalitet inom sjukvård!
  Därmed avslutades projektet då pengarna uteblev. 2. Försäkringskassa kämpade på den tid ärlig för att få rätsida på problemen och var lyhörd, men det ändrade sig snabbt när en ny ledning kom in i bilden. Direktiven kom uppifrån och de som inte vill följa dem fick söker ett annat jobb. Man byte i all raskare takt ut obekväma mänskliga handläggare. Slutligen kom postkortet med texten, när du er sjuk behöver du inte nödvändigtvis vara sjukskriven.
  Den medicinska kompetensen av läkare blev allt mer ifrågasatt av lekmän. Där vill jag också ge en känga till min egen kor som tom tyckte att de skulle slipper sjukskrivning helt och hållet och lämna detta över till Försäkringskassa. 3. När patienterna hade kraft att överklaga till domstolen, berodde det helt på vilken domare man stötte på.( det skulle vare en intressant undersökning för en undersökande journalist huruvida rätten bedömer likvärdig i likvärdiga fall). Problemet är bara att rätten bedömer juridisk och inte medicinsk. Detta är en stor skillnad, som vi har hört flera gånger inom bedömning av Whiplashskador)
  Med detta upphörde mänskligheten att fungera mänsklig, vi skulle inte längre bedöma patienten i sin helhet och inom sin enviroment, vi skulle bara bedöma sjukdomen. Så blev det att cancerpatienter i väntan på strålbehandling eller efter avslutat strålbehandling eller cytostatikum, skulle gå tillbaka till jobbet. Vi skulle behandla människor som på en bilreparation, man byter ut en del och därmed är det bra, basta!
  Att människor är varelser med känslor som också kan hämmar sin egen framgång var helt utesluten. När man stressar människans existens blir den sjuk av stress och har ingen chans att tillfriskna.
  De flesta människor vill vara friska och arbeta och när man ger de en bra vägledning, då anstränger sig de flesta till det yttersta, för att blir bättre och kunna fungera.
  Det var bara 2% som var äkta skolkare och inte som man allmänt antar att det är det flesta sjukskrivna.
  Mitt Förslag är att vi går tillbaka till ett mer humanitärt samhälle, där etik och moral gentemot allt levande förhärskar.De som tror att detta återkommer när man väljer ett annat parti än den tidigare har inte förstådd processen som pågår just nu i samhället.
  Att välja är ett teaterstycke för dem, som tror att det kan påverkar när regeringar redan lyder en helt annan herre.
  Först måste man avslöja den dolda korruptionen, nämligen de samarbetande brödraskap av alla valörer, sedan måste man ser till att innehållet i ting blir viktig igen och inte ramen.
  Ett samhället där man inte kan eller våga säger sin mening, pga rädsla för konsekvenser, har redan förlorat etiketten Demokrati.

 • Borjeparatt Svårt att svara på då jag inte känner ditt ärende men man kan göra en polisanmälan på den handläggare som inte följt lagstiftningen. Då blir det ett brottsmål och man kan få rätt till ombud. Läs HD domen jag hänvisade till. I den framgår vilka skyldigheter FK:handläggare har samt vilken väg det ärendet tog. Hänvisa till domen om du anmäler.

  Om du skall överklaga Kammarrättens beslut gör du det till Högsta Förvaltningsdomstolen.

 • Tack Bernhsvege för ditt tips. Hur gör man då Kammarrätten avslår att gå vidare till HD? Var finns det hjälp att få? Hur går man tillväga? osv Vanlig polisanmälan? Med hjälp av advokat?

 • Cheferna i det ovan nämnda sjukfall borde anmälas enligt brottsbalken 20 kap om tjänstefel.

  Vill när det gäller Försäkringskassans skyldighet hänvisa till domen som togs i Högsta domstolen 2013-12-27 Mål nr T2139-12 i vilken en kvinna fått rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen 3 kap. 2§ då Försäkringskassan gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Högsta domstolen påpekar att Försäkringskassan omfattas av förvaltningslagen och hänvisar till § 4 i denna lag. Se särskilt sidorna 7-12 i HD:s dom. Där beskrivs vilka skyldigheter myndigheten Försäkringskassan har när de får in en ansökan om en försäkringsmässig rättighet. Som framgår är Försäkringskassan inte fristående från de lagar som reglerar myndighetsutövning. Myndighetsutövarna har således inte rätt att ställa sig ovan svensk lagastiftning eller agera “stat i staten” som man lätt kan misstänka de gör i vissa ärenden.
  Ovan nämnda HD-dom är prejudicerande.

 • Och jag vill tillägga att det finns många skickliga homeopater i Sverige, inte bara dem jag nämnde i inlägget här ovan. Homeopater går att hittas via Sveriges tre homeopatiförbund. SHR SAKH och NHF

 • Att Sjukkassan försöker spara in pengar genom att avslå sjukersättning till dem som borde få, blir mer och mer uppenbart.

  Men det finns en bra lösning på det problemet, och det är att uppsöka terapeuter som tillhandahåller botande terapier. En av flera fungerande metoder är homeopati.

  Läs här vad patienter till Gunnar Jansson skriver om att bli botad av homeopati: http://www.nakh.net/patientfall_magproblem.htm

  Likaså Barbro Nilsson har erfarenhet av chrons sjukdom: http://dagenshomeopati.se/2011/05/30/%E2%80%9Dsjukvarden-skulle-vinna-pa-att-samarbeta-med-oss%E2%80%9D/

  Dessa två homeopater är lysande exempel på vad homeopater kan göra för de sjuka. Det är dags att homeopatin får det erkännande den är värd. Det handlar inte om att homeopater, som skeptiker påstår är ute för att “bara” tjäna pengar, utan det handlar i första hand om att sjuka människor ska få ett hopp att de kan bli friska, även fast de har en s.k. kronisk sjukdom.

  Och nu i och med att det blir svårare att få pengar från Sjukkassan, handlar det inte bara om att personen är sjuk utan det medföljer också en oro om man ska få de pengar man behöver och har rätt till. Och även ibland som artikeln ovan berättar personen nöts ned och blir ännu sjukare. Ur ljuset ur detta anser jag att det är viktigt att människor inser att alternativvården har mycket att erbjuda. Den är hårt tyngd under skatter, moms och hårda regleringar och felaktigt negativa skriverier. Men låt er inte luras, av den huvudlösa kritiken, prova själv och ge alternativen en chans.

  • Tror inte målsättningen är att tjäna pengar.Målsättningen är personalens behov av makt . någon eller några i ledande ställning njuter av att se människor lida. Steten tjänar inget på att sjuka stressas in i värre ohälsa.Det kostar bara mer med sjukvård, psykvård, socialvård. Hemtjänst mm.. Hela familjen blir lidande och mister självkänsla när de inte kan vara delaktig i samhället pga brist på pengar. Utanförskapet kan få förödande konsekvenser som kostar samhället oerhörda summor.

 • Intressant läsning, det finns bara ett fel i detta: ändringen i försäkringskassans agerande gjordes inte av Alliansen, den gjordes av Socialdemokrater, då de var i regeringen, möjligen med godkännande av Alliansen.
  Redan i slutet av 90 talet och början av 2000 talet startade Försäkringskassan att ändra villkoren, man hade sett att utgifterna skenade iväg. Man försökte först med policy ändringar. Man anklagade läkare att de var för lättvindig att sjukskriva,en viss del av läkare blev så rädda, att de vägrade att sjukskriva patienterna trots medicinsk bevis för sjukdom.
  En handläggare kunde avvisar ett läkarintyg, inte pga bristande information, nej pga av sin egen härlighet.
  Dvs en kontorist kunde överbedöma en läkares bedömning.Man förchansade sig bakom en Försäkringskassa läkare, trots att lagen sa att handläggaren hade egen fullmakt, då den träffade patienten, vilket inte läkaren gjorde.
  Jag pratade en gång med en sådan läkare som visade en ytterst cynisk världsbild utan egentlig medicinskt kunskap. Vissa läkare gick till domstolen och bombarderade Justitiekanslern med anmälningar, men det hjälpte inte.
  Först när en grupp läkare protesterade offentlig lades fokus på arbetsgivaren och de dåliga arbetsmiljöer. Detta hade ett visst berättigande, då det fanns arbetsplatser i Sverige som liknade 1800 talet.
  Införandet av karensdagar hade enbart övergående effekt då de som verkligen var sjuk förblev sjuk och inte kunde skrämmas tillbaka till jobbet.
  Jag forskade under början av 2000 talet i ett projekt om långtidssjukskrivna patienter. Regeringen hade gett pengar for detta projektet, där man skulle undersöka varför människor var långtidssjukskrivna. Förutsättningen för att pengarna skulle betalas ut var samarbete mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, och Sjukhusen/landstinget. De båda förstnämnda var väldig glada i detta projektet, då de önskade en sekond medicinsk opinion. Det fanns många patienter som blev katapulterat till Arbetsförmedlingen som var så sjuka att man inte kunde erbjuda dem ett jobb. Men som denne försäkrings läkare uttryckte det, även om man är tetraplegisk ( förlamat i armar och ben) kan man sitter i rullstol och nickar in människor vid en dörr i en riktning.På min fråga var dessa jobb finns, svarade han, det är naturligtvis teoretisk, men vi har våra riktlinjer.
  Reglerna hade blivit så, att man blev utförsäkrat efter en viss tids sjukdom.det är helt ok när det finns en fungerande sjukvård.
  Efter 1 1/2 år i projektet stod följande resultat klar. 60% av de långtidssjukskrivna hade fel diagnos och / eller var inte ordentlig utredd, ca 25 % hade varit sjukskrivna längre en 10 år och närmade sig pensionsåldern,det verkade då utsiktslös att hitta ett nytt arbete innan pensioneringen. Ca 13 % kunde inte komma tillbaka till sina gamla jobb, dels då dessa inte fans längre eller efter de hade framgångsrikt behandlats för rett sjukdom inte återtar de tunga jobbet de hade tidigare. 2 % var vare sig sjuk eller ville jobba, de hade inställningen att det var trevligare att leva på statens bekostnad.
  Det intressanta av hela projektet var följande 1. Landstinget försökte bojkotta projektet och mitt arbete var det bara gick, och slutligen hoppade de helt av efter det stod klart att så många patienterna inte var rett diagnostiserat, utredd eller behandlat.Man får inte kritiserar Landsstingens kvalitet inom sjukvård!
  Därmed avslutades projektet då pengarna uteblev. 2. Försäkringskassa kämpade på den tid ärlig för att få rätsida på problemen och var lyhörd, men det ändrade sig snabbt när en ny ledning kom in i bilden. Direktiven kom uppifrån och de som inte vill följa dem fick söker ett annat jobb. Man byte i all raskare takt ut obekväma mänskliga handläggare. Slutligen kom postkortet med texten, när du er sjuk behöver du inte nödvändigtvis vara sjukskriven.
  Den medicinska kompetensen av läkare blev allt mer ifrågasatt av lekmän. Där vill jag också ge en känga till min egen kor som tom tyckte att de skulle slipper sjukskrivning helt och hållet och lämna detta över till Försäkringskassa. 3. När patienterna hade kraft att överklaga till domstolen, berodde det helt på vilken domare man stötte på.( det skulle vare en intressant undersökning för en undersökande journalist huruvida rätten bedömer likvärdig i likvärdiga fall). Problemet är bara att rätten bedömer juridisk och inte medicinsk. Detta är en stor skillnad, som vi har hört flera gånger inom bedömning av Whiplashskador)
  Med detta upphörde mänskligheten att fungera mänsklig, vi skulle inte längre bedöma patienten i sin helhet och inom sin enviroment, vi skulle bara bedöma sjukdomen. Så blev det att cancerpatienter i väntan på strålbehandling eller efter avslutat strålbehandling eller cytostatikum, skulle gå tillbaka till jobbet. Vi skulle behandla människor som på en bilreparation, man byter ut en del och därmed är det bra, basta!
  Att människor är varelser med känslor som också kan hämmar sin egen framgång var helt utesluten. När man stressar människans existens blir den sjuk av stress och har ingen chans att tillfriskna.
  De flesta människor vill vara friska och arbeta och när man ger de en bra vägledning, då anstränger sig de flesta till det yttersta, för att blir bättre och kunna fungera.
  Det var bara 2% som var äkta skolkare och inte som man allmänt antar att det är det flesta sjukskrivna.
  Mitt Förslag är att vi går tillbaka till ett mer humanitärt samhälle, där etik och moral gentemot allt levande förhärskar.De som tror att detta återkommer när man väljer ett annat parti än den tidigare har inte förstådd processen som pågår just nu i samhället.
  Att välja är ett teaterstycke för dem, som tror att det kan påverkar när regeringar redan lyder en helt annan herre.
  Först måste man avslöja den dolda korruptionen, nämligen de samarbetande brödraskap av alla valörer, sedan måste man ser till att innehållet i ting blir viktig igen och inte ramen.
  Ett samhället där man inte kan eller våga säger sin mening, pga rädsla för konsekvenser, har redan förlorat etiketten Demokrati.

 • Pappasven, jo jag förstår ditt argument och var själv fundersam men tycker att slutstycket är relevant. Detta eftersom konsekvenserna av denna inhumana behandling mycket väl kan gynna ett växande missnöje som i sin tur stärker missnöjespartiet. Men visst jag förstår dina tankegångar.

 • “Att SD i ett sådant läge vinner väljare är heller inte konstigt oavsett vilka grumliga värderingar deras parti vilar på. Människor ser dem som den enda räddningen. Vilket i sig är tragiskt.” att skriva på detta vis är tragiskt och cyniskt . . om någon/något parti vill ta hand om de som redan ligger utslagna är det inte speciellt humant att kalla människors “halmstrå” “tragiskt” snarare en spik att hänga mössan på för att inte ta tag i grundproblemet . . . detta sista stycke borde strykas . . att föra en agendapolitik som är PK på bekostnad av sjuka och utsatta är inte speciellt respektfullt . . återigen plocka bort sista stycket . . skriv en krönika bara rörande SD´s tillkortakommanden i stället . ….

 • Borjeparatt Svårt att svara på då jag inte känner ditt ärende men man kan göra en polisanmälan på den handläggare som inte följt lagstiftningen. Då blir det ett brottsmål och man kan få rätt till ombud. Läs HD domen jag hänvisade till. I den framgår vilka skyldigheter FK:handläggare har samt vilken väg det ärendet tog. Hänvisa till domen om du anmäler.

  Om du skall överklaga Kammarrättens beslut gör du det till Högsta Förvaltningsdomstolen.

 • Tack Bernhsvege för ditt tips. Hur gör man då Kammarrätten avslår att gå vidare till HD? Var finns det hjälp att få? Hur går man tillväga? osv Vanlig polisanmälan? Med hjälp av advokat?

 • Cheferna i det ovan nämnda sjukfall borde anmälas enligt brottsbalken 20 kap om tjänstefel.

  Vill när det gäller Försäkringskassans skyldighet hänvisa till domen som togs i Högsta domstolen 2013-12-27 Mål nr T2139-12 i vilken en kvinna fått rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen 3 kap. 2§ då Försäkringskassan gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Högsta domstolen påpekar att Försäkringskassan omfattas av förvaltningslagen och hänvisar till § 4 i denna lag. Se särskilt sidorna 7-12 i HD:s dom. Där beskrivs vilka skyldigheter myndigheten Försäkringskassan har när de får in en ansökan om en försäkringsmässig rättighet. Som framgår är Försäkringskassan inte fristående från de lagar som reglerar myndighetsutövning. Myndighetsutövarna har således inte rätt att ställa sig ovan svensk lagastiftning eller agera “stat i staten” som man lätt kan misstänka de gör i vissa ärenden.
  Ovan nämnda HD-dom är prejudicerande.

 • Och jag vill tillägga att det finns många skickliga homeopater i Sverige, inte bara dem jag nämnde i inlägget här ovan. Homeopater går att hittas via Sveriges tre homeopatiförbund. SHR SAKH och NHF

 • Att Sjukkassan försöker spara in pengar genom att avslå sjukersättning till dem som borde få, blir mer och mer uppenbart.

  Men det finns en bra lösning på det problemet, och det är att uppsöka terapeuter som tillhandahåller botande terapier. En av flera fungerande metoder är homeopati.

  Läs här vad patienter till Gunnar Jansson skriver om att bli botad av homeopati: http://www.nakh.net/patientfall_magproblem.htm

  Likaså Barbro Nilsson har erfarenhet av chrons sjukdom: http://dagenshomeopati.se/2011/05/30/%E2%80%9Dsjukvarden-skulle-vinna-pa-att-samarbeta-med-oss%E2%80%9D/

  Dessa två homeopater är lysande exempel på vad homeopater kan göra för de sjuka. Det är dags att homeopatin får det erkännande den är värd. Det handlar inte om att homeopater, som skeptiker påstår är ute för att “bara” tjäna pengar, utan det handlar i första hand om att sjuka människor ska få ett hopp att de kan bli friska, även fast de har en s.k. kronisk sjukdom.

  Och nu i och med att det blir svårare att få pengar från Sjukkassan, handlar det inte bara om att personen är sjuk utan det medföljer också en oro om man ska få de pengar man behöver och har rätt till. Och även ibland som artikeln ovan berättar personen nöts ned och blir ännu sjukare. Ur ljuset ur detta anser jag att det är viktigt att människor inser att alternativvården har mycket att erbjuda. Den är hårt tyngd under skatter, moms och hårda regleringar och felaktigt negativa skriverier. Men låt er inte luras, av den huvudlösa kritiken, prova själv och ge alternativen en chans.

  • Tror inte målsättningen är att tjäna pengar.Målsättningen är personalens behov av makt . någon eller några i ledande ställning njuter av att se människor lida. Steten tjänar inget på att sjuka stressas in i värre ohälsa.Det kostar bara mer med sjukvård, psykvård, socialvård. Hemtjänst mm.. Hela familjen blir lidande och mister självkänsla när de inte kan vara delaktig i samhället pga brist på pengar. Utanförskapet kan få förödande konsekvenser som kostar samhället oerhörda summor.

 • Pappasven, jo jag förstår ditt argument och var själv fundersam men tycker att slutstycket är relevant. Detta eftersom konsekvenserna av denna inhumana behandling mycket väl kan gynna ett växande missnöje som i sin tur stärker missnöjespartiet. Men visst jag förstår dina tankegångar.

 • “Att SD i ett sådant läge vinner väljare är heller inte konstigt oavsett vilka grumliga värderingar deras parti vilar på. Människor ser dem som den enda räddningen. Vilket i sig är tragiskt.” att skriva på detta vis är tragiskt och cyniskt . . om någon/något parti vill ta hand om de som redan ligger utslagna är det inte speciellt humant att kalla människors “halmstrå” “tragiskt” snarare en spik att hänga mössan på för att inte ta tag i grundproblemet . . . detta sista stycke borde strykas . . att föra en agendapolitik som är PK på bekostnad av sjuka och utsatta är inte speciellt respektfullt . . återigen plocka bort sista stycket . . skriv en krönika bara rörande SD´s tillkortakommanden i stället . ….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *