Svårt sjuk man fick inte rätt till sjukpenning – Försäkringskassans strategi

publicerad 6 januari 2015
- Börje Peratt
Försäkringskassan. Foto: AleWi. Licens: CC0, Wikimedia Commons
Försäkringskassan. Foto: AleWi. Licens: CC0, Wikimedia Commons
Försäkringskassan. Foto: AleWi. Licens: CC0, Wikimedia Commons

I början av januari 2015 meddelade public service-kanalen SVT att sjukfrånvaron i Sverige har minskat rekordartat i artikeln: ”Sjukfrånvaron rekordlåg i Sverige”. Det är en sanning med modifikation. Många län rapporterar om ökad ohälsa. Situationen är att folk inte alls blivit friskare, men försäkringskassan har dock blivit sjukare, skriver Börje peratt.

Text: Börje Peratt | Försäkringskassan

Alliansens direktiv för att få ned sjukskrivningstalen har varit extremt hårdför, men nu har man nått sitt mål. Nivån på godkända sjukskrivningar i Sverige har rasat till all time low.

I en debattartikel: ”Sjuktalet ger en skev bild av verklighetens sjukfrånvaro” i DN den 4 jan 2015 kommenterar John Selander, professor i rehabiliteringsvetenskap de sjunkande sjukskrivningstalen:

”Hur förklaras då det faktum att vi i Sverige i dag i har en rekordlåg sjukfrånvaro som ligger klart i linje med övriga Europa? Någon entydig förklaring finns inte, utan det rör sig i stället om flera samverkande faktorer.”

Jodå visst finns det en entydig förklaring. Sjukkassorna har det senaste årtiondet, alltsedan Alliansen tillträdde, anammat (pådyvlats) strategin att neka sjukpenning även om sjukdomen är undersökt och konstaterad av läkare och trots att ett utförligt sjukintyg finns.

Den sjuke tvingas överklaga om denne vill ha sjukpenning. Processen för överklagan är dock en skenprocess. Nedan en anställd på försäkringskassan som vittnar om hur djupt denna myndighet har demoraliserats under Alliansen.

På Facebook har en försäkringanställd skrivit ett desperat upprop

”Jag jobbar på Försäkringskassan och jag har berättat i tidigare inlägg om mina arbetsuppgifter som handläggare. Nästan inga personer har trott på vad jag framfört. ”Det kan inte vara sant” har jag bara fått höra! .. Jag har berättat om att mina chefer tvingat mig att konsekvent neka sjukpenning och sjukersättning. Mina chefer vet att sjuka oftast inte orkar överklaga. Jag uppmanar ALLA som får avslag att överklaga till domstol. Begär att få ut samtliga underlag!

Kontrollera om sjukintyg och läkarutlåtande har ändrats ! Jag vet att det är fler av försäkringskassans jurister och handläggare som ändrar i tex läkarutlåtande för att avslag ska kunna motiveras. Hur sjukt är inte det?! En jurist ska man kunna lita på, om det förtroendet försvinner vad har vi då kvar?! Juristerna och handläggare gör INTE detta på eget bevåg utan order kommer från högre ort. Jag har framfört mina synpunkter om denna oetiska hantering till Sture Hjalmarsson i försäkringskassans ledning, men han har ännu inte svarat trots flera påstötningar under 2 år…

Om Ni sjuka ska få en rättvis och korrekt bedömning måste ledartrojkan hos oss på försäkringskassan bytas ut. Vi behöver också en regering som är mer lyhörd och inte behandlar de sjuka som ohyra. Jag mår jättedåligt på jobbet som jag tvingas utföra. Jag har jobbat på försäkringskassan i över 30 år. Tidigare var jag mycket stolt att jobba här, nu skäms jag jättemycket !

Många unga personer har redan lämnat försäkringskassan i protest. Hur långt ska det behöva gå innan denna skuta sjunker till botten. Jag ser med glädje fram emot ett regeringsbyte [brevet skrivet under tiden då Alliansen styrde]. Jag tror det är den enda vägen till storstädning av vårt nuvarande inhumana och sjuka sjukförsäkringssystem genomdrivet av moderaterna.”

Källa: Facebook.com/moderaternejtack

Den försäkringsanställde visselblåsaren tror att det bara är Försäkringskassan som är problemet. Om man följer en överklagansprocess finner man att strategin fortsätter genom Förvaltningsrätt, Kammarrätt och sannolikt hela vägen. För att få gå hela vägen måste Kammarrätten dock ge sitt tillstånd. Självklart har de till uppgift att avslå sådan begäran och sådana avslag kan vara summariska.

Låt mig ta upp ett exempel på tillvägagångssätt.

En ung man i karriären, ensamföretagare med goda kunder vaknar en natt med svåra magsmärtor. Han uppsöker sjukhus. Efter flera tester visar det sig att han har en svårt inflammerad tarm. Möjligen en blindtarm på väg att brista, men inflammationen är så omfattande att man inte vågar operera (sänka över 100). Han får istället tung medicinering och smärtlindring. Operationen bestäms till flera månader senare då man finner en skrumpnad blindtarm. Smärtorna och sömnlösheten fortsätter och man diagnostiserar det som Crohns. Det vanligaste är att man blir sjuk första gången när man är mellan 18 och 30 år, men den blir sedan kronisk.

”Crohns sjukdom är en livslång inflammation som man kan få i hela mag-tarmkanalen, från munnen ända ner till ändtarmsöppningen. Det vanligaste är att det är nedersta delen av tunntarmen och första delen av tjocktarmen som blir inflammerade”. / Vårdguiden

Effekten av denna sjukdom är att patienten slås ut fysiskt, psykiskt och naturligtvis även socialt och yrkesmässigt. Med tiden leder påfrestningarna till utbränning. Något som varje sunt tänkande människa kan förstå. Mot denna bakgrund kan man tycka att ett läkarintyg ska kunna ge sjukskrivning och ersättning, men med högeralliansens direktiv om att få ned sjukskrivningstalet kan vi se hur försäkringskassan systematiskt underkänt även de mest akuta och uppenbara fall av rätt till sjukskrivning.

Låt oss se hur en demoraliserad tjänstekvinna uttrycker det.

Johanna Salomonsson, tjänstemannen på Försäkringskassan i Hägersten avslog sjukpenningen med följande sammanfattad kommentar:

”Läkaren har iakttagit bukömhet, paniksyndrom, varken fysisk eller psykisk ork att sköta arbetsuppgifter, trötthet efter tidigare operation. Drabbats av hjärtklappning som kräver vila.”

”Det finns inga observationer som talar för psykisk eller fysisk problematik.”

”För att få sjukpenning måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel pga sjukdom.”

Ja, patienten i fråga var under 12 veckor 100% oförmögen att jobba.

Hur kan en kompetent människa som har tankar och känslor mot denna bakgrund av lidande komma till en slutsats om att ”det finns inga observationer som talar för psykisk eller fysisk problematik”. Nåväl det ska bli värre.

Patienten drabbades återigen av svår ohälsa och ska på läkares uppmaning genomföra ett arbetsprov. Det slutar med att patienten svimmar och ambulans tillkallas för akut transport till sjukhus. Blodtrycket sjönk till 70/40. Det är alarmerande nivåer.

Vid omprövning hos Försäkringskassan kliver Ida Rydh in som ny handläggare. Hon konstaterar att patienten fått hjärklappning och svimmat vid arbetsprov men:

”Försäkringskassan kan dock inte se att ditt arbete som IT-programmerare är ett fysiskt ansträngande arbete.”

Överklagan går vidare till Förvaltningsrätten där förvaltningsrättsfiskal Anna Malmström avslår med nämndemän Sixten Karlberg, Sonja Wallbom och Lennart Strand som deltagit i avgörandet. Rebecka Stendahl är föredragande.

I Förvaltningsrättens dom står följande om patientens yrke som skäl till avslag:

”Hans arbete kan inte generellt betraktas som fysiskt ansträngande.”

Mot detta står internationella studier som visar att just patientens arbete är mycket krävande med deadlines, hög tidspress, stora krav på unika lösningar och krav på bästa tänkbara kvalitet. Detta har lett till en yrkeskår som uppvisar risk för hälsofarlig stressbelastning och där många går in i väggen. Dessa forskningsstudier sammanfattas och ingår i överklagan.

Överklagan går till Kammarrätten som summariskt avslår genom Kammarrättsrådet Mikael Åberg. Undertecknat har också Magnus Ehn som referent och Hanna Eriksson som föredragande. Frågan man ställer sig är om denna grupp har läst eller bara har ett förtryckt avslag.

Patienten är ensamföretagare och tvingas försöka arbeta även då han är sjuk vilket göra att återfallen och smärtorna återkommer snabbare och han tvingas ned i ett fördjupat sjukdomstillstånd mer död än levande.

Denna utdragna process har förstört både ekonomi, hälsa och karriär. Genom att patienten aldrig fick en chans till återhämtning har det fått katastrofala personliga följder.

Man måste fråga sig om det finns en bonus för att underkänna sjukskrivning?

Vad som hänt är att Alliansen med sina inhumana direktiv drivit ut unga i ett utanförskap. Sjukförsäkringen är inte värd namnet

Socialdemokraterna Jämtin och Eneroth (S) gick i september (2014-09-13) ut med: ”Det är dags för en human sjukförsäkring”

”Den som är sjuk ska både ha rätt till rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Så är det inte idag,” skriver Carin Jämtin och Tomas Eneroth från Socialdemokraterna.

Det är idag en märklig situation då Sverige försöker hjälpa flyktingar men att nämnda myndigheter samtidigt har en strategi att inte värna de människor som redan bor i landet.

Text: Börje Peratt


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq