Begreppet “forskning och beprövad erfarenhet” missbrukas av myndigheter

publicerad 17 februari 2015
- Börje Peratt

pseudovetenskap-industrifinaniserad-forskningSocialstyrelsen och skolmedicinens väktare hävdar ofta forskning och beprövad erfarenhet för att skydda sig mot alternativa metoder och mediciner. Sanningen är att många alternativ har en tung historik av beprövad erfarenhet där istället skolmedicinen saknar sådan erfarenhet och kunskap. I själva verket måste läkarmedicinen ofta pröva sig fram och söka alternativa vägar, skriver Börje Peratt.

Forskare säger?

”Forskare säger!” är ett uttryck för tilltron till att all vetenskap kommer fram till exakt samma slutsatser. Inget kan vara mer fel. Låt oss se på tobakens koppling till cancer. Tobaksindustrin har betalat utvalda ”forskare” miljontals kronor för att komma till slutsatsen att det inte finns något samband mellan rökning och cancer.

Trots att dödsfallen i lungcancer steg kraftigt samtidigt som cigarettrökningen ökade var det få som såg sambandet. ”Visst finns det en parallell mellan försäljningen av cigaretter och förekomsten av lungcancer, men det finns också en parallell mellan försäljningen av nylonstrumpor och förekomsten av lungcancer,” ironiserade till exempel läkaren Evarts Graham.

Läs mer

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq