Begreppet “forskning och beprövad erfarenhet” missbrukas av myndigheter

publicerad 17 februari 2015
- Börje Peratt

pseudovetenskap-industrifinaniserad-forskningSocialstyrelsen och skolmedicinens väktare hävdar ofta forskning och beprövad erfarenhet för att skydda sig mot alternativa metoder och mediciner. Sanningen är att många alternativ har en tung historik av beprövad erfarenhet där istället skolmedicinen saknar sådan erfarenhet och kunskap. I själva verket måste läkarmedicinen ofta pröva sig fram och söka alternativa vägar, skriver Börje Peratt.

Forskare säger?

”Forskare säger!” är ett uttryck för tilltron till att all vetenskap kommer fram till exakt samma slutsatser. Inget kan vara mer fel. Låt oss se på tobakens koppling till cancer. Tobaksindustrin har betalat utvalda ”forskare” miljontals kronor för att komma till slutsatsen att det inte finns något samband mellan rökning och cancer.

Trots att dödsfallen i lungcancer steg kraftigt samtidigt som cigarettrökningen ökade var det få som såg sambandet. ”Visst finns det en parallell mellan försäljningen av cigaretter och förekomsten av lungcancer, men det finns också en parallell mellan försäljningen av nylonstrumpor och förekomsten av lungcancer,” ironiserade till exempel läkaren Evarts Graham.

Läs mer

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jodå. myndigheterna är fullt medvetna om problemet med kvicksilvret i almalgamet i våra tänder och tar detta på största allvar och inser riskerna. Dock inte för levande människor men för döda.

  1988 var jag anställd på ett företag som tillverkar utrustning för rening av rökgaser från värmeverk bland annat. Vi blev kontaktade av Miljödepartementet med en förfrågan om vi kunde lösa ett problem. Det gällde utsläppen av kvicksilver från landets krematorier där rökgaserna gick orenade ut i luften och man nu hade observerat att det var förhöja halter av kvicksilver i naturen runt krematorierna. Detta kom givetvis från amalgamfyllningarna från de lik man kremerade.
  Efter diverse funderingar och experiment löste våra ingenjörer problemet på ett ganska enkelt sätt och jag tror att man fortfarande använder denna enkla metod vid landets krematorier. Detta dock med reservation för att det var några år sedan och det kanske har kommit nya metoder sedan dess.
  Men lösningen då blev att personalen på krematorierna i varje kista bredvid likets huvud lade en träkloss som innehöll en plastkapsel i mitten fylld med selén. Träklossen förbrändes i samma takt som kistan och selénet frigjordes ungefär samtidigt som likets tänder angreps av lågorna och kvicksilvret frigjordes. Selenet neutraliserade tydligen kvicksilvret och utsläppen av kvicksilver minimerades eller upphörde. Så, jodå myndigheterna är medvetna och bryr sig om faran med kvicksilvret i amalgamet men tyvärr inte på levande människor.

  • Om jag får göra en liten liknelse mellan infiltrerande kvicksilver inom oss, och selén, å ena sidan – och marxismagendagenomförare inom landet… och miljöpartister, å andra sidan 😉

   Man ser att det är verkligt sjukt då de totalt genomför marxismens vilja att upplösa allt som har sina gränser och integritet – så tror man att de finns inte. För det har transformerats sig – det har blivit infört i alla partier, det är maskerat, och vi inser inte att vi är sjuka i grunden och på väg att duka under.

   De har tex då tagit en annan “form”, och kan vara en miljöpartist.

   På samma sätt som man inte ser det då – så kanske man inte heller ser det då det “tillsätts” selén.

   Jag misstänker nämligen att man blir inte av med kvicksilvret om man tar till selén. För det blir bara en ny slags “form”, eller molekyl: kvicksilverselenit – som troligen är svårare för kroppen att göra sig av med än då farligheten heter kvicksilver. Men kvicksilver tror man kanske inte alls är med och stör i ens kropp…

   Som i landet, ETT Parti, med olika delar i sin giftiga molekyl.

   Eller hur…?

 • Vi som har i över 30 år krigat i det 3:e amalgamkriget mot staten (kvicksilverförgiftning från dentalt amalgam), främst företrädd av Socialstyrelsen, vet mycket väl hur trollformeln “Vetenskap och beprövad erfarenhet” har använts. Den ansvariga myndigheten har hela tiden gömt sig bakom formeln, även om de fullkomligt skitit i både vetenskapen och de förgiftade patienternas situation. Och den inställningen finns kvar till idag; fortfarande finns några ton kvicksilver i tänderna på svenska folket, och ingen bryr sig om följderna, vilken ofta betyder fel diagnoser på olika hälsoproblem. Svenska myndigheter har samma inställning där som i invandringsfrågan: De dikterar vad vi måste leva med, men bryr sig inte det minsta om följderna.

  • Ja, de håller på att komma undan med detta. Folket har blivit så förgiftat både kroppsligen och mentalt, så de tror att det är så som det ska vara, att det är naturligt.

   Apropå amalgam och allt gift de stoppat in i våra käkar, så är det helt skamlöst.
   Så många har fått plågsamma och förstörda liv på grund av det.

 • Tack för alla givande kommentarer. Har varit däckad i influensa en vecka och inte orkat mer än läsa. Mycket givande med så konstruktiv information. Newsvoice Liberated Think Mill.

 • Vad vi ska sträva efter är ju ett möte mellan officiell vetenskap och den beprövade erfarenheten. Utan att akademia prioriterar det nuvarande karriärtänkandet styrda av ekonomiska intressen. All spetsforskning och med den erfarenheterna verkar försvinna ner i källarlokaler om det inte finns direkt ekonomisk vinst i närheten och det intresserar knappast den välbetalda expertisen.

  • Jag har tidigare föreslagit en patient-FASS motsvarande wikipedia där många kan skriva in erfarenheter. Kombinera detta med andra medicinska traditioner och genast framträder ett mönster. Behöver inte vara så krävande initialt, förutom för PC-folket.

    • Per Larsen, jag är fullständigt medveten om att det redan finns – jag är även medveten om att det inte är helt komplett, allt är inte samlat under samma tak, där man även delger beprövad erfarenhet av/genom beprövade erfarenheter – jag tänker att även erfarenhet av så kallade komplementära eller integrativa metoder som exempelvis beprövad erfarenhet och resultat genom exempelvis daglig och individuellt anpassad kost, kosttillskott, rörelse, homeopati, Tomatismetoden etc. vid funktionshinder som exempelvis ADHD, ASD, etc. även skall finnas under det “taket” 😉

     Enligt nya patientlagen måste ju vi inom sjukvården bli bra på att ge information om vilka metoder som finns, vilka risker det innebär, vilka förväntade behandlingsresultat det kan ge etc.
     Så varför inte, diagnos och erfarenhet utifrån metod, under samma tak? Eller var kan jag hitta detta!?

 • Den korrekta formuleringen är egentligen “Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det har dock ingen större betydelse i sammanhanget att Börje Peratt råkade skriva forskning i stället för vetenskap eftersom det i vilket fall är ett felaktigt kriterium och egentligen borde lyda: “Enligt vetenskap ELLER beprövad erfarenhet” vilket skulle ge meningen en helt annan innebörd och öppna upp för gamla beprövade behandlingsmetoder och preparat som människor använt i tusentals år med goda resultat i olika delar av världen men som inte har “vetenskapligt säkerställd evidens” och därför betraktas som humbug, skojeri eller till och med bedrägeri.

 • Det finns en lång rad av begrepp, vilka ständigt återkommer i besked från myndigheter och deras anställda “experter” – trots att de inte finns med i lagstiftningen eller är där definierade.

  Vid besök hos SANCO, EUkommissionen togs dessa problem upp med dess enhetschef.
  Den omedelbara reaktionen både muntligen och skriftligen var att den typen av begrepp var absolut förbjudna både i medicinska och juridiska sammanhang, samt att det var åtalbart att använda dem. Samt att även Sverige hade skyldighet att följa EUdomstolens domar!

  Trots det fortsätter t ex försäkringsmedicinska rådgivare (s k försäkringsläkare) att använda dem, som om det vore OK! Likadant är det när man kommunicerar med Socialstyrelsen och dess Vetenskapliga Råd, vilket dess Rättsliga Råds ordförande blivit informerad om. Trots att denne vid ett antal tillfällen avkrävts svar på frågan om inte JÄV råder när de Vetenskapliga Råden samtidigt arbetar åt myndigheten som de under åratal fungerat som anställda av försäkringsbolag, Trafikskadenämnden, rådgivare åt regering mm – så vägrar den domare som är Rättsliga Rådets ordförande att svar på den frågan.

  När det blev uppenbart att styrelsemedlemmar hos Försäkringsjuridiska Föreningen – försäkringsbranschens lobbyverksamhet var rådgivare uppe i Justitiedepartementet – utan att behöva underteckna jävsdeklarationer vägrade JO att agera!

  OBS! Det betyder att det författaren Bertil Lindqvist framför i Haveristerna inte är ren fiktion – utan har en verklighetsanknytning – om hur det ser ut i Sverige!

  Den boken går f ö som följetong i NewsVoice – minst ett kapitel i veckan!

  Konklusion: Domstolsvärlden tycks inte bry sig om vad lagstiftningen fastställer – Att jäv skall bestraffas! Skulle inte domare behöva följa lagstiftningen – eller finns det luriga undantag?

 • Man tycker de borde uppvisa den forskning de åberopar Vem som forskat och hur undersökningen gjorts. Hur många som undersökts och hur länge studien varat osv. Samt den statistik de lutar sig på som visar att den beprövade erfarenheten verkligen finns.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *