Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Börje Peratt: ” En andlig krigare tar konflikten”

publicerad 9 februari 2015
- Börje Peratt

Buddha statue in Vietnam - public domain

Begreppet andlig krigare används inom buddhismen för en som bekämpar den universella fienden: ignorans, kunskapsförakt och fördom (Avidya).

Foto: Wikimedia Commons

En del av texten är inspirerad av och citerad från en artikel av Gary Van Warmerdam som jag översatt här Kännetecken för en Andlig Krigare.

”Den andliga krigaren har modet att ifrågasätta och utmana sina egna övertygelser. Genom att utmana sina föreställningar kan man lösa upp de lögner som orsakar eget lidande. Att utmana egna övertygelser kräver mod eftersom det innebär slutet på din illusion av säkerhet. När andra människor utmanar våra egna övertygelser är vi oftast snabba att försvara dessa övertygelser. Vi försvarar dem även om de får oss att lida. En andlig krigare lär sig att inte försvara det man tror, utan att utmana just dessa föreställningar om oss själva. På så sätt har vi möjlighet att urskilja sanningen från illusioner.”

Läs mer på Humanism & Kunskap


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq