Börje Peratt: ” En andlig krigare tar konflikten”

publicerad 9 februari 2015
- av Börje Peratt

Buddha statue in Vietnam - public domain

Begreppet andlig krigare används inom buddhismen för en som bekämpar den universella fienden: ignorans, kunskapsförakt och fördom (Avidya).

Foto: Wikimedia Commons

En del av texten är inspirerad av och citerad från en artikel av Gary Van Warmerdam som jag översatt här Kännetecken för en Andlig Krigare.

”Den andliga krigaren har modet att ifrågasätta och utmana sina egna övertygelser. Genom att utmana sina föreställningar kan man lösa upp de lögner som orsakar eget lidande. Att utmana egna övertygelser kräver mod eftersom det innebär slutet på din illusion av säkerhet. När andra människor utmanar våra egna övertygelser är vi oftast snabba att försvara dessa övertygelser. Vi försvarar dem även om de får oss att lida. En andlig krigare lär sig att inte försvara det man tror, utan att utmana just dessa föreställningar om oss själva. På så sätt har vi möjlighet att urskilja sanningen från illusioner.”

Läs mer på Humanism & Kunskap


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ett Freds projekt i Zagreb, Kroatien.

  Jag har följt en site som heter Braco.me sedan i höstas. Min uppfattning är att denne Braco är en ärlig person och att han förmedlar helande energier genom att ge Free Live Stream sändningar då och då.

  Han säger ingenting utan ser rakt in i kameran under 5 – 6 min, i direkt sändning via datorn. Många personer berättar att de har upplevt klara förbättringar vad gäller fysisk och psykisk hälsa. Varje timme inleds med att någon berättar om Braco under 15 – 30 min, därefter kommer Braco.
  Han kallar det för “to Gaze”.

  Ti, On och To 24/2, 25/2 och 26/2 kommer dessa Live Stream att ske, varje hel timme mellan kl 17.00 och 23.00.

  Jag ser dessa sändningar som ett globalt fredsprojekt. Alla som känner till detta kan ta in det på sin dator. The Gaze delas lika till alla, spelar ingen roll vilken hudfärg, religion, fattig eller rik, osv. Braco deklarerar att han är inte ansluten till någon religion, filosofiskt system eller annan gruppering.
  Alla kan delta och alla får samma “Gaze”.
  Genom sin tystnad överbryggar han alla skillnader i språk och kultur.

  Det enda man bör göra är att stilla sig själv, stilla sina tankar och vara öppen och mottaglig.

  Jag tror att dessa energier som Braco förmedlar fungerar med sk. skalärvågor, som WhiteTV skriver en del om. http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/652-technical-proof-scalar-waves-exist.html
  Med förståelse för skalärvågor kan man förstå att det som händer är något verkligt och som har effekt.

  http://www.braco.me/en/

  http://braco-tv.me/pages/_index.jsp Man får klicka på Live Stream

  Jag sprider kunskapen om Braco helt ideellt, för jag tror att denna Gaze kan ge signaler om inre och yttre fred till var och en.

 • Egentligen… i en tid då allt är upp och ned… så får man nog akta sig så man inte blandar ihop ursprunglig andlighet (kultivering) med vad som succesivt har blivit felöversatt, omtolkat och förändrat. Vi kan idag knappt förstå vad det handlar om.

  Ursprunglig “buddism” skulle knappast säga att man ska samla “kunskap”. Det enda sätt som kunskap kommer in i bilden är “rätt kunskap” – det är motsatsen till att vända sinnena mot det världsliga, fylla upp sig med kunskap via andras utförsel, och har inget med “forskning” eller liknande att göra. Den blir ett hinder för att nå sanningen, via “rätt kunskap”.

  Det det gick ut på var istället att återfå det man förlorat i “fallet” – det är att “upplysas” (till) till det man redan har från den gång man en gång blev till – det ursprungliga. Man visste att man från början hade allt, men att det stängs ned, då man “faller nedåt”, och till sist kom in i samsara-hjulet.

  Det är ju meningen med våra liv, att höja sig, tillbaka = att återfå det man förlorat. Vanlig “kunskap” finns nog för att folk inte ska få det verkliga, inte få sanningen.

  Det är konstigt att säga att Avidya är ignorans, kunskapsförakt och fördom.

  Vad menar du med “fördom”?

  I upanisader så undrar jag om “ignorans” omnämns med Avidya från början, eller att vända sig mot det världsliga, att sträva… och söka något som “kunskap” – det existerar antagligen inte, enligt riktig översättning.

  Det skulle vara att söka sann kunskap, Brahma – för att förstå självet och återvända – inte att söka i det värdsliga var för att bli fast här, i karma.

  Man ska inte behandla andlighet utifrån världsliga fenomen och tänk, såsom aktivism, politik och New Age, eller försöka baxa in det till aktivism, eller att det var kriga mot saker i det yttre – det var inte så det var, det med “andlig krigare”.

 • ok Red. jag blir bara upprörd när jag ser hur Anders Tedestrand använder Newsvoice som reklampelare för sitt personliga kvacksalveri. men jag hoppas att ingen låter sig luras.

 • Bloggekarl. Din kritik gäller inte redaktören eller NewsVoice som tidning utan en kommentar författad av en läsare som sedan uppskattas av en annan läsare på NewsVoice.

 • skärpning newsvoice. alltid oroväckande när man läser kommentarer som “Komplicerade livsproblem kräver en visuell överblick” och “Den som är bärare av ett komplicerat problem måste få lösningen snabbt”.
  när dessutom kommentarer med sådant innehåll möts av gillande hos författaren då vet man att man är ute på hal is.

 • Tack Anders för din öppna och initierade kommentar. Jag använder Buddhismens tre ord för att beskriva “andlig krigare” som en inledning och går sedan över på Warmerdams och egna funderingar kring temat. Men du har nog förstått det gissar jag och sedan går du vidare och förmedlar dina tankar om vården, upplevelser av psykiatrin och slutsatser om krav på helhetstänkande. Jag tror att det finns en risk att bli generaliserande om man slår mot alla utan åtskillnad. Säkert finns det många inom vården som gör sitt yttersta för att respektera individen och se till helheten men många är satta under press och resurserna tycks knappa. Å andra sidan finns det uppenbarligen resurser om man lyckas formulera lösningen såsom makten vill se den. Det är också angeläget att tro på dem man jobbar med och för.

 • http://psykologiskorientering.se/kartan

  Buddhismen innehåller en hel del visdom. Spinner vidare men konkretiserar om komplex livsproblematik.

  Komplicerade livsproblem kräver en visuell överblick, den finns färdig inom Psykologisk orientering. Det är skälet till att inte ens buddhismen klarar av att lösa problemen för flertalet. Processerna inom buddhism, psykologi, psykiatri, coaching osv. gällande komplicerade livsproblem är krångliga, obegripliga och omöjliga för flertalet att lära sig. Som att kliva in i en enorm urskog och tro sig kunna skapa kartan efter vägen, i princip omöjligt, kan nog vem som helst förstå

  För där ligger lösningen, den felande länken. Den som är bärare av ett komplicerat problem måste få lösningen snabbt, hela helheten så att processen kan börja lösas av den som bär på problemet och ska processa det. Så en visuell överblick måste vara klar redan när “jag” eller någon annan “botare” ska lösa någons problem. Det ska läras ut för att lösas av patienten eller klienten själv.

  Inom mig har det aldrig funnits något tvivel sedan jag upptäckte den felande länken inom de existerande validerade eller ickevaliderade metoderna.

  Jag fortsätter mitt “krigande” om att människor ska få möjlighet till ett värdigt liv bortom en kontraproduktiv psykiatri och psykologi som inte kan hantera det komplicerade, utan förvärrar oftast tillståndet.

  Den upptäckten är huvudskälet till att jag idag har möjlighet att skriva dessa rader.

  Jag har mött allt från ignorans till hat. Från media, från forskningsvärlden, från verksamheterna, från religionen osv. som bygger på just det den kursiva texten i artikeln beskriver i sin visdom.

  Läs gärna detta, så fungerar det när det är komplicerat eller komplext:
  http://psykologiskorientering.se/media/5447c9f201632.pdf

  Mitt senaste inlägg på Mynewsdesk kan också ge en förklaring, det krävs dock mod att våga se något nytt.
  En bild på hjärnan, lika eller mer komplex än en skog. Vad behövs då, läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/en-bild-paa-hjaernan-lika-eller-mer-komplex-aen-en-skog-vad-behoevs-daa-1114863

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *