Dör 60,000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?

publicerad 21 februari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Äldre person får piller i svensk sjukvård
Foto: Crestock.com

DEBATT. Det är odiskutabelt att svensk vård befinner sig i en kris, men debatten är bara fokuserad på resurser, personal och pengar. Vårdkrisen handlar snarare om att vårdens förmåga att läka har havererat. Idag dör patienterna en för tidig död och särskilt inom äldrevården. 

Text: Torbjörn Sassersson

År 2013 avled 90,505 personer i Sverige enligt Socialstyrelsen. 71% av samtliga dödsfall, alltså 64,258 stycken, inträffade vid 75 års ålder eller däröver.

Vi vet att de flesta äldre över 60 år dagligen intar uppskattningsvis 3-10 kemiska preparat från läkemedelsindustrin. NewsVoice har visat att dessa läkemedel alltför ofta baseras på pseudovetenskaplig forskning, att preparaten är verkningslösa eller skadliga och att industrin ofta mörkar biverkningar. Många av de största läkemedelsbolagen döms om och om igen till enorma skadestånd och böter.

Lars Bern skriver i sin artikel  “Vanvården av våra äldre” den 19 feb 2015:

“En brittisk studie har visat att uppåt hundratusen pensionärer på äldreboenden hölls kemiskt drogade, så att de blev som zombies och berövade sin värdighet, bara för att göra livet enklare för vårdpersonalen. På ett år i början av 2000-talet ökade användningen av psykofarmaka för patienter over 60 år med 70%, när samma typ av medicinering för resten av befolkningen bara steg med sex procent.”

Trots att detta är välkänt anser vården att det är tvärtom med nyttan. Man säger att de äldre blir så gamla i Sverige tack vare alla påstått evidensbaserade mediciner och en påstått fantastisk vård. För att ytterligare befästa denna övertygelse uppmanas man att nonchalant fantisera på något land i Afrika där alla svälter.

Äldre person dödsfall i svensk sjukvård
Foto: Crestock.com

109 år istället 82 år?

Men frågan är hur gamla vi skulle bli om vi satsade på bra vård, friskvård, motion, ren miljö, ekologisk mat, nyttiga kosttillskott och naturlig medicin? Kanske vi skulle hålla oss relativt friska till en ålder av 100-120 år och i slutet dö naturligt?

Medellivslängden i Sverige är i realiteten 80-84 år enligt SCB och en stor del av dessa 64,258 dödsfall kan tyvärr bero på skadliga och verkningslösa läkemedel, läkemedelsinteraktioner (cocktail-effekten) samt vårdmisstag eftersom kombinationen av dessa fel rimligen förkortar livslängden.

Det betyder att de flesta av dessa 64,258 dödsfall är förtida och det gäller enbart personer från 75 år. Det här betyder även att ingen gammal människa dör en “naturlig död” i Sverige.

Vi kan börja förstå att dessa faktiska 64,258 dödsfall ger en god ekonomi för staten och industrin.

 • Staten drivs av effektiviserings- och besparingsmål och når dem genom förkortad livslängd för de äldre. 
 • Industrin drivs av lönsamhetsmål som uppnås genom övermedicinering ända fram till livets slut för de äldre.

Personligen tror jag inte längre att det gamla systemet kan “fixas”. Ett nytt holistiskt, hälsocentrerat och framför allt hederligt system måste byggas parallellt. Det gamla kommer att självdestruera.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Källor


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Stämmer nog tyvärr alltför bra
  En sak som exempelvis många inte vet är att bl.a medicin mot högt blodtryck ger kalium brist å det i sin tur påverkar flera organ som ex njurar, hjärna, hjärta, sinnesstämning mm.
  Det ger även aptitlöshet, depressioner, minnesproblem osv.
  Å hur många äldre är det inte då tro som kallas dementa, ilskna, apatiska mm helt i onödan.
  Så tyvärr är det många äldre som medicineras till bli “dementa” och som blir just sjuka av sin medicin.
  Min egen mor är tyvärr ett praktexempel på vårdens “aldrig ta eget ansvar utan skylla på någon annan” och behandla effekter utan bry sig om ta reda på orsak.
  Hon blev för ett par år sedan medicinförgiftad och många sade det bara var för mig acceptera hon skulle dö men jag känner mor å förstod ngt inte stämde å fick tillslut in henne akut på sjukhus där vårdcentral läkarens medicin klipptes bort å man balanserade upp hennes värden å kaliumet å på bara en vecka gick hon från “döende” å utan kraft ens kunna resa sig upp eller kunna äta till kunna gå utan rullator, åt, skrattade å levde i högsta grad.
  Men självfallet så påverkade det henne kroniskt att under lång tid ha varit dålig å nere i fel medicinerings träsket.

 • Jag säger igen, det med Okinawa – de lever länge för att de har ett mineralrikt vatten.
  Förstå vad media och forskning döljer genom att flytta fokus.

  Andra bitar, som jag läste på länken Birgitta gav, är så klart också viktiga. Men det är inte det det handlar om. I Kina och Japan har de haft Konfuzianskt tänkande, med respekt för äldre. I de japanska alperna har de också levt bra vad gäller sociala förhållanden, arbetat hårt… “rört på sig”, precis som man gjort traditionellt i olika befolkningsgrupper.

  I de japanska alperna så lever de inte länge, och de har haft högt med slaganfall p.g.a. hjärnblödning, cancer och hjärtsjukdomar.

  Detta då för att de har sura jordar, får i sig lite mineraler.

  På öarna med detta fantastiska korallvatten, så hämmas dessa sjukdomar naturligt.

  Analys av Professor Emeritus, Okayama University

  ”Att många människor lever till en aktningsvärd ålder i Okinawa-prefekturen och på Amami-öarna beror på det faktum att de dricker mycket vatten som är rikt på korallkalcium och korallkalciumkarbonat” – så avslutar en expert på analys av vattenkvalitet en färsk forskningsrapport.

  Vattnet på Nansei-öarna, med sitt centrum på Okinawa-ön, har ofta anklagats för att löddra dåligt eller för att det ger dåligt te, men dess omvärdering till ”källan till ett långt liv” tycks innebära ett sällsynt tillfälle att fästa allmän uppmärksamhet på detta ’hälsovatten’.
  Denna forskare i vattenkvalitet är ingen mindre än D.Sc. Jun Kobayashi, professor emeritus, Okayama University som länge har varit engagerad i en undersökning av vattenkvaliteten i många floder i Japan och sydöstra Asien.

  ——–

  FoF vill så klart inte att vi ska förstå sammanhangen. Det är oseriösa skriverier. Men det är en liten “nyckel” längst ned, då det med ett leende nämns kalcium – fast ihop med socker – hur sjukt får det bli. 😉

 • Intressant kan vara i debatten att äldre i Sundsvalls kommun nekats av hemtjänsten att få utdelning av kosttillskott. Alltså att det kan ske genom hemtjänstens omsorg i deras uppdrag/avtal gentemot den äldre. Men sk läkemedel delar man mycket gärna ut, då på delegation från sk läkare. Detta är synnerligen anmärkningsvärt eftersom kost/kosttillskott finns icke reglerat på annat sätt än att kost = kosttillskott=livsmedel, och kost/livsmedel/mat delar hemtjänsten ut dagligen till den äldre.

  Här kan konstateras att “den kriminella läkemedelsindustrin” och vård Sverige/läkarna värnar mer om de kemiska cocktails som skall “proppas i” de äldre. Ett maktande som synes icke har i detta sammanhang som här delges någon lagligt grund i förhållande som här nu omnämns..

  Att vård- och omsorg i Sundsvalls kommuns regi via deras hemtjänst skall ha laglig rätt att vägra dela ut kost/kosttillskott finns inte “på kartan”. Man hänvisar från Sundsvalls kommun då till landstinget Västernorrland och sk läkare. Beslut har begärts av Sundsvalls kommun, men kommunen underlåter att tillställa den äldre ett beslut i sakfrågan. Fortsättning kommer följa i den delen.

  Konklusionen blir då att de äldre skall medicineras via delegation till hemtjänsten och de äldre skall icke få tillgång till stärkande kost/kosttillskott genom hemtjänstens vård- och omsorg i Sundsvalls kommun. Då med stor sannolikhet att den äldre dör i förtid pga. näringsbrister, som då som synes Sundsvalls kommun/landstinget Västernorrland ställer sig bakom denna strategi, men ingendera av parterna har påvisat i beslut att dessa har lagligt stöd för dessa ställningstaganden.

  Om kosttillskott http://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/Definitionavkosttillskott/ citat;

  “Svensk egenvård som är en branschorganisation för företag som säljer kosttillskott beskriver kosttillskott så här: “Kosttillskott är ett livsmedel som är avsett att komplettera kosten. Ämnen som kännetecknar ett kosttillskott avses ett näringsämne, såsom vitamin- eller mineralämne, eller annat ämne som har en näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kosttillskott kan även innehålla bl.a. fibrer, aminosyror, fettsyror och kolhydrater, växter eller mikrober. Ett kosttillskott får inte tillskrivas egenskaper som det inte har. Inte heller får det antydas att det har speciella egenskaper om alla liknande livsmedel har sådana egenskaper. Påståenden om att livsmedel inklusive kosttillskott förebygger, behandlar eller botar sjukdom eller antyda sådana egenskaper är inte tillåtna.”

  Slut citat

  Bra Kost/kosttillskott behöver förmodligen alla äldre därtill motion och stimulans i deras vardag.

  Kemiska cocktails, sk mediciner/läkemedel om dessa har fastslagits; “mediciner dödar fler än vad sjukdomar gör”

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 • Tack för ALLA kommentarer efter artikeln som den om potentiell och verklig livslängd, inkl Spitos inspel. Personligen tycker jag särskilt att det Birgitta skriver om hur Okinawa-bor lever är av extremt stort intresse. De har ju strategin för en global samhällsmodell utprövad och klar.

 • Vad händer med alla de “mänskliga rättigheter” vi utlovats av EUdomstolen? Bryr sig IVO, Försäkringskassan eller någon annan myndighet om vad “fjärran” befintliga EUdomstolen uttalar i sin domar? Den kan ge sig på alla andra EU/EES medlemsländer, men Sverige tycks den inte våga sig på! Hur det kan tillåtas vara på det sättet vill ingen uttala sig högt om!

  Vilka myndigheter i Sverige bryr sig överhuvud om att följa dess domar – eller när skedde detta senast?

  – Jovisst! Visst finns EUdomstolen utanför Sveriges gränser! Men när ledande myndigheter som Försäkringskassan, Förvaltningsdomstolar alla kategorier eller allmänna domstolar ändå gör sina om- eller överprövningar av dess domar – blir av EU-domstolen korrekt formulerade domslut något helt betydelselöst!

  Intill den stunden EUdomstolen undviker att följa upp aktuella ärenden och drar Sverige inför EUdomstolen i enlighet med vad som tidigare har beslutats – blir dess verksamhet blott en chimär!

 • Fokus på dödsfall inom vården, vård- och omsorg av äldre, och vägen dit genom kemiska cocktails som skrivs ut av läkare mer eller mindre godtyckligt utan att veta hur den äldres individuella känslighet är för dessa sk mediciner. Läkare som förmodligen icke alls bryr sig om bl.a. SOSFS 2012:9, som kom till i efterskalven efter fallet Gulli http://www.svt.se/nyheter/sverige/fyra-ar-efter-fallet-gulli-manga-aldre-far-olampliga-mediciner

  Gulli som skulle dö, enligt läkarna, som satte ut de sk medicinerna(kemiska cocktails) som denna kvinna stod på/ordinerats av läkare, och meddelade de anhöriga om att det inte var lång tid kvar. Gulli “kvicknade till” (eftersom dessa kemiska cocktails kom bort och kroppen/hjärnan började återhämta sig)och kom ifrån vård Sveriges(läkarnas) “dödsdom” med andan i halsen. Det uppmärksammades bl.a. av Uppdrag Granskning i ett reportage.

  Detta övergrepp fortsätter emot de äldre av läkarna, trots Uppdrag Granskning och fallet Gulli, har sett det med egna ögon, i närstående ärende som anhörig, och dessa läkare upplystes om SOSFS 2012:9, men läkarna visste inte vad detta var! Det var året 2013 om våren.

  Alltså artikel är synnerligen befogad, debatten är nödvändig, för svenska vårdsystemet går “hand i hand” med “den kriminella läkemedelsindustrin”. Följ pengarna VOF!

  Fortsättningen om insikten om vård- och omsorg gentemot äldre;

  När sedermera andra läkare inom annat landsting, den anhörig ombesörjd i det omnämnda fallet att flytta den äldre anhörige till annat landsting(bostadsort), och uppföljning skulle göras, det som läkarna inte kände till i det första landstinget om SOSFS 2012:9, ja då tog det hus i helvete.

  Sanningen är att läkare över landstingsgränserna håller ihop, sanningen är att den äldre i det nya landstinget undanhölls vård/behandling och utredning, för den anhörige hade en ljudinspelningsutrustning påslagen direkt när den äldre och anhörige satt sig i första mötet tillsammans med det nya landstinget och dess överläkare(Sundsvalls sjukhus).

  Denne äldre vägrades vård och behandling/utredning om allt som hade hänt över tid med massor av kemiska cocktails involverade(i det första landstinget) därför att mötet med det nya landstinget och deras överläkare på geriatrisk avdelning icke alls ville att mötet/utredningen skulle spelas in via ljudupptagningsutrustning(digital Voice Recorder). Det kallas för “kåranda” och att dölja den verklighet som är verkligheten för de äldre i Sverige!

  Överläkaren gick helt sonika fram och stängde av den medhavda ljudinspelningsutrustningen och därmed avslutades mötet. Vad hade/har vård Sverige(läkarna) att dölja som icke kan bevaras i ett inspelat samtal med vårdgivare/vårdtagare(den äldre och dess anhörige), läkare som skall värna äldres hälsa?

  Förmodligen hade denna kvinna varit död nu, om det icke funnits en anhörig som genom sunt förnuft och civilkurage ställt upp på den anhörige äldre, genom att i god tid innan det inträffade upprättat mellan parterna en oinskränkbar generalfullmakt.

  Alltså för att fullt ut kunna föra den äldres talan gentemot vårdgivare mm. Kvinnan lever, och nu är det kosttillskott och bra kost som gäller och motion. Ingen läkare kommer att få begå ytterligare övergrepp och genom sk mediciner/kemiska cocktails/vacciner försöka att förkorta/förstöra eller skada en äldres människa liv genom kemiska cocktails.

  Ulf Bittner

  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

  PS IVO genom generaldirektörsbeslut har nu ombesörjt att generalfullmakt icke alls gäller, trots att detta regleras genom avtalslag från 1915, allt då i syfte att skydda läkarna i vård Sverige, som har ett synnerligen sjukt vårdsystem, som icke utgår från människans bästa men däremot utgår från att i hand i hand med “den kriminella läkemedelsindustrin” tjäna pengar på att som synes förkorta äldre människors liv.

  Beslutet från IVO gick icke att överklaga(ingen besvärshänvisning) och/men togs till prövning/överklagan inom förvaltningsdomstolarna, ända upp till HFD.

  Förvaltningsdomstolarna vägrade pröva IVO:s generaldirektörsbeslut. Alltså måste ärendet drivas vidare till Europadomstolen utifrån EKMR alt. EU-domstolen,för att där åter Sverige skall behövas skämmas ut. Det är nämligen en mänsklig rättighet i Sverige att kunna överklaga ett myndighetsbeslut, även från IVO. DS

 • Om man vill lära sig mer om att ta hand om sig utan kemiska preparat finns många källor, men en riktigt matnyttig en är Dr John Bergman med hemsidan owners-guide.com. Han har massor med föreläsningar på youtuben också. Igår skrattade vi högt när han tyckte att någon åldring med alldeles för många mediciner borde ta en dagsdos, mortla den och gå med pulvret till polisen och undra om man kan få det analyserat eftersom man misstänker att någon försöker ta livet av en. 😉

 • Mycket intressant Ingemar! [21 Feb, kl 12:06]

  Jag vill påpeka att min debattartikel inte handlar om direkta dödsfall som vården skapar utan om förkortningen av livstiden. Det är en liten nyansskillnad. En läkemedelsförgiftad person kan ju i princip dö naturligt eftersom denne slutade ta mediciner, men livet blev ändå kortare eftersom denne tog kemiska preparat under låt säga 20 år.

  Från och med nu handlar denna efterdebatt om dödsfall i vården pga felmedicinering och livsförkortning pga dessa kemiska preparat alltså om det som tex Ingemar är inne på.

 • Svar till Spito ovan.

  Du avviker från ämnet. Ämnet berör frågan: Dör 60 000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag? Centralfrågan är inte hur gamla vi blir. Att vi förmodligen skulle bli äldre av att inte bli läkemedelsförgiftade är dock central (oavsett potentiell livslängd).

  Vill du diskutera en livslängd på 100-120 års inkom med en debattartikel om det, men då måste du inkomma med ditt namn. Det är sällan som debattartiklar publiceras på NewsVoice utan personnamn. (personen bakom debattarikeln skriven av psykiatrikern kommer att publiceras senare).

  När det gäller den organisation som du företräder dvs VoF kommer jag att publicera en debattartikel om de frågor ovan som du vägrar att besvara. Du får då chansen att besvara den med en replik. Jag är säker på att ni i VoF klarar av det.

  • “Dör 60 000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?”

   Svar: Nej. Under de senaste 150 åren har vi fått mer medicin och sjukvård och medellivslängden har ökat med 30 år. Hade den moderna medicinen och vården varit ett sådant problem som artikeln spekulerar kring så hade medellivslängden gått ner eller åtminstone legat still. Artikelns funderingar kring 120-åriga livslängder är rent önsketänk. Vill du bli tagen på allvar så måste du förhålla dig till fakta.

   Jag företräder inte VoF, jag företräder bara mig själv.

 • Det är viktigt att vi får en debatt om detta . Därför kanske den provokativa siffran 68 000 utmanar till detta. Vi försökte redan 2003 -3 i 2000-.talets Vetenskap nå ett kvalitativt mått på antalet dödsfall per år orsakade av sjukvården själv. Som bas använde vi då oss av två kanadensiska studier David Bates resp Jason Lazarou som undersökt förhållandena i USA. Studierna är från 1997 resp 1998. Då placerade de antalet dödfall till 76 000 – 137 000 och nämnde iatrogena sjukdomar till 4.6 största dödorsaken i USA.
  Martin Bäckströms lic avhandling från 1992 , där han via fem sjukhus i Norrbotten med noggrannhet sett att det svenska biverkningsregistret bara får in 15% av de aktuella verkningarna. Denna undersökning bekräftar resultaten i USA. När myndigheterna fick frågan på hur det ser ut i verkligheten dvs antalet dödsfall där vården förkortat livet istället för förlängt det kunde ingen svara, Vår senare uppskattning från 2012 ger vid handen att dödfallens antal i Sverige rör sig om 6000 – 12000 årligen . Den uppskattningen bygger på undersökningarna ovan.
  Sedan dess har det inom svensk åldringsvård hänt något remarkabelt så den siffra Sassersson nämner kan ligga inom konfidensintervallet. Kanske är den i överkant.
  Men viktigast anser jag då att man för samman de uppgifter som finns och utifrån dessa kalkylerar fram ett adekvat tal. När Sanna Ehdin exempelvis nämner iatrogena dödsfall som dödsorsak nr tre i vårt land. verkar det stämma ganska bra.
  Istället för att kritisera Sassersson vore det väl bättre att kritisera detta förhållande.
  Det gör exvis journalisten Filip Johansson i en artikelserie i Uppsalla Nya Tidning som inleddes i veckan som gick. Förvisso mäter han inte i dödfall utan i ekonomiskt utfall där vårdkostnaden för just biverkningar är skyhög .
  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör http://www.2000tv.se

 • Forskning och Framsteg har en artikel om hundraåringar och deras hälsa. Här omtalas blå zoner; ”Områden med både hög medellivslängd och extremt många riktigt gamla människor. Flera av dem är öar, som Okinawa, Sardinien och grekiska Ikaria. I Sverige finns ett bälte med många hundraåringar som täcker Öland och ungefär 15 kommuner på fastlandet, i mellersta Kalmar län, södra Kronobergs län och nordöstra Skåne.”

  På Okinawa har fyra faktorer identifieras som avgörande för långt, harmoniskt och hälsosamt:
  1) Matkulturen; ”Inte bara råvarorna utan även tillagningen och matvanorna: var, när, hur och hur mycket man äter.”
  2) Daglig fysisk aktivitet. ”de arbetar och gymnastiserar hela tiden.
  3) Ansvar. ”de tar ansvar för sin egen hälsa, /…/ vilket gäller ”både den fysiska, mentala, sociala och andliga hälsan.”
  4) Samarbete. ”yuimaru”, vilket ”innebär att man hjälper varandra när det behövs.”
  I artikeln påvisas också att den yngre generationen drabbas av sjukdomar och tidig död pga av deras västerländska livsstil.

  Det verkar således som det sjuka sitter i livsstilen och inte i människorna. Det moderna samhället skapar således ohälsa genom den pakt som bildats mellan livsmedels-, sjukvårds-, läkemedels- och utbildningsindustrin. Utbildningsfabriken ska genom socialisationen se till att traditionell livsföring ogiltigförklaras och förpassas till de museala arkiven.

  Är människor på vårdinrättningar verkligen sjuka eller produceras sjukdom och passivitet för att passa organisationens behov?

  En sjuksköterska på Tjörn har berättat för mig att kommunen svälter sina gamla som dör i förtid. De får helt enkelt inte tillräckligt med näringsrik mat, vid sidan av medicineringen. En annan bekant, pensionerad sjuksköterska, skrev ut sig själv från sjukhuset häromveckan, mot läkarens råd, då hennes livskrafter började tyna efter en veckas inläggning och medicinering. Hon mår bättre nu.

  http://fof.se/tidning/2013/3/artikel/hundraaringarnas-fyra-hemligheter

  • Vad de där “forskarna” måste ha haft en bra kikare för att “identifera” så…

   Punkt fyra där – ja i “den västerländska livsstilen” ligger piller och vaccinationer, och undernäring. Hälsa och att få vara frisk och dö naturligt blir ett minne blott.

   Alla dör av undernäring.

   Ta vad läkaren Wallace skrev i boken “Döda läkare ljuger inte”:

   “Under en period av tolv år gjorde jag 17500 obduktioner på 445 olika djurarter och 3500 människor som bodde nära Zoo och som utsattes för samma luftföroreningar.

   Det jag kom fram till var detta:

   Varje djur och varje människa som dör av så kallade ”naturliga orsaker”, dör av näringsbrist.

   Jag tyckte – är inte detta fantastiskt? Alla dör av näringsbrist och vi kan dokumentera det genom obduktionen, både kemiskt och biokemiskt genom det jag själv såg etc. Jag skrev 75 vetenskapliga artiklar, medarbetade i åtta böcker. Jag skrev en bok själv för undervisningssyfte, som jag är säker på att studenterna använde som dörrstopp. Jag kunde inte göra någon entusiastisk över detta, jag var med många gånger i TV, … jag var med många gånger i TV, jag förekom i 1700 olika tidningsartiklar, jag medverkade i magasin, massor av lokala TV-program men ingen var intresserad av näring på 60-talet.
   Då satte jag mig på skolbänken igen och utbildade mig till läkare. Nu kunde jag använda allt jag lärt mig på veterinärutbildningen på mina människopatienter.

   Till min oerhörda förtjusning fungerade det. Jag tillbringade 12 år i Oregon som allmänpraktiker. Det jag lärde mig där vill jag dela med mig till er i kväll. Om ni bara tar till er 10 % av det jag säger så kommer det bespara er mycket pengar och elände. Det kommer att ge er ytterligare många friska år i era liv. Du kan inte få allt detta; hälsa och långt liv genom att leva som du alltid gjort. Du måste göra några saker och det första jag måste övertyga dig om är att det är värt det.”

   Döda läkare ljuger inte
   Joel Wallach
   Nobelnominerad för grundläggande upptäckter inom näringsläran.

   http://www.zervital.se/pdf/dodalakare.pdf

   —–

   Att de på Okinawa var så friska och oftast avled friska i hög ålder var främst för att de har ett vatten som går genom urgamla korallager. Det är så basiskt, och innehåller allt det vi ska ha av mineraler och spårämnen, i rätt förhållanden.
   Forskning och Framsteg ser nog till att fokus inte hamnar där det ska vara.

 • BRA Red!
  Tyvärr är det ju så att VoF varken står för vetenskap eller folkbildning. De har blivit maktens egen lilla terrorgrupp mot obehagliga idéer.

  • VoF-Spito, du gör en klassisk avledningsmanöver bort från kärnfrågan i artikel.

   Länken du hänvisar till går till en förväntanstabell (life expectancy) inte en tabell som visar maximala livslängder. Din länk visar inte heller skillnaden mellan de äldsta som äter kemikalier och de äldsta som inte gör det. Finns inga jämförelser.

   Samtliga topp-30-länder som är med på denna lista har populationer som utsätts för Big Pharmas kemiska preparat. Därav finns det goda skäl att misstänka att de äldre i samtliga av dessa länder har fått förkortade livslängder.

   Sakfrågorna i artikeln handlar om hur läkemedel ofta baseras på pseudovetenskaplig forskning, att de är verkningslösa eller skadliga och att industrin ofta mörkar biverkningar. Många av de största läkemedelsbolagen döms ofta till enorma skadestånd och böter.

   Ni på VoF har en rikstäckande organisation som varje år i samarbete med policyskribenter jagar enstaka alternativmedicinska terapeuter som hjälper människor till bättre hälsa. Ni hoppar aldrig på Big Pharma eller landstingsvården, aldrig. Vad sägs om att testa något nytt?

   1. Vad kan VoF göra för att hjälpa Läkemedelsverket att bli bättre på att avslöja fuskforskning som används i godkännandeprocessen av nya läkemedel?

   2. Vad kan VoF göra för stoppa fuskforskning och biverkningsmörkning inom läkemedelsbranschen?

   3. Vad kan VoF göra för att svensk vård ska av-kemikalisera äldrevården?

   4. Vad kan VoF göra för att säkra att svensk äldrevård är evidensbaserad?

   Försök gärna besvara dessa frågor. Det vore toppen att veta hur VoF arbetar med att konfrontera landstingsvården och Big Pharma, men vad jag vet har ni inga sådana aktiviteter överhuvudtaget TROTS att ni säger er vilja arbeta för att:

   “…främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt.” / VoF.se

   • Det finns saker att granska Red. Pseudovetenskap och dålig forskning dyker upp i alla möjliga väntade och oväntade sammanhang så visst kan VoF göra en insats där.

    Men men tillbaka till påståendena i din artikel. Du gör inget definitivt statement men du spekulerar ändå kring om:

    “Men frågan är hur gamla vi skulle bli om vi satsade på bra vård, friskvård, motion, ren miljö, ekologisk mat, nyttiga kosttillskott och naturlig medicin? Kanske vi skulle hålla oss relativt friska till en ålder av 100-120 år och i slutet dö naturligt”

    För 150 år sedan så fick genomsnittssvensken mer motion än i dag, tillgången på sjukvård var sämre, miljön var renare och maten var obesprutad. Ändå levde vi 30 år kortare då än nu.

    http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Allt-fler-lever-uti-hundrade-ar/

    Om många av de faktorer som du tror förkortar livet inte fanns på plats då. Varför var livslängden så mycket kortare? Går du ännu längre tillbaka i tiden så var livslängden ännu kortare. Illustreras bäst med nedanstående bild:

    https://3.bp.blogspot.com/-bPxxmlAWKRU/T85PlhwVmOI/AAAAAAAAAFk/qo-RJqA37Cg/s1600/organic_caveman.gif

    Om NW vill utvecklas till trovärdig nyhetskälla så är det dags att lämna spekulativa och förhoppningsfulla resonemang och kort och konkreta börja titta på fakta i bredare och djupare bemärkelse. Inte bara leta reda på påståenden som styrker den egna världsbilden.

    • Spito (VoF) du avviker från ämnet i artikeln genom att försöka ingjuta tvivel hos läsarna. Artikeln jag skrev är inte en nyhetsartikel utan en debattartikel.

     Innan jag svarar på din fråga var snäll och besvara dessa frågor:

     1. Vad kan VoF göra för att hjälpa Läkemedelsverket att bli bättre på att avslöja fuskforskning som används i godkännandeprocessen av nya läkemedel?

     2. Vad kan VoF göra för stoppa fuskforskning och biverkningsmörkning inom läkemedelsbranschen?

     3. Vad kan VoF göra för att svensk vård ska av-kemikalisera äldrevården?

     4. Vad kan VoF göra för att säkra att svensk äldrevård är evidensbaserad?

     När du besvarat dessa frågor på ett trovärdigt sätt lovar jag att besvara dina frågor.

     • Jag avviker inte från ämnet. Förhoppningen om 100 – 120 års livslängd finns nämnd i artikeln och det är det som jag diskuterar. Jag ger till och med ett rakt citat från din egen artikel.

      Det är du som vill avvika från ämnet genom att prata om VoF, en organisation som inte nämns i din debattartikel. Håll dig on topic Red, det är du själv som har valt det.

     • För det första kan du inte stirra dig blind på medellivslängd. Den ljuger. Man måste ha siffror för förväntad livslängd efter 24 års ålder. Barn och unga kvinnor dog oftare förr och dessa dödsfall ger en missvisande statistisk bild av vad vi borde kunna förvänta oss. Deras livsöde har dock inget att göra med hur gamla andra individer kunde bli.

      Själv tänker jag satsa på 100+. En syster till farfar blev 104 år. Jag träffade henne som 97-åring sista gången. Full fart och pigg som tusan. Bodde kvar ensam hemma, på ett jordbruk. Inget problem med minnet.

      Min moder släktforskar och har hittat en del intressanta individer. Som till exempel en Kristoffer Kristoffersson i Värmland som prästen, utan att darra på manschetten, uppger blev 120 år.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *