Dör 60,000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 februari 2015
- Torbjörn Sassersson
Äldre person får piller i svensk sjukvård
Foto: Crestock.com

DEBATT. Det är odiskutabelt att svensk vård befinner sig i en kris, men debatten är bara fokuserad på resurser, personal och pengar. Vårdkrisen handlar snarare om att vårdens förmåga att läka har havererat. Idag dör patienterna en för tidig död och särskilt inom äldrevården. 

Text: Torbjörn Sassersson

År 2013 avled 90,505 personer i Sverige enligt Socialstyrelsen. 71% av samtliga dödsfall, alltså 64,258 stycken, inträffade vid 75 års ålder eller däröver.

Vi vet att de flesta äldre över 60 år dagligen intar uppskattningsvis 3-10 kemiska preparat från läkemedelsindustrin. NewsVoice har visat att dessa läkemedel alltför ofta baseras på pseudovetenskaplig forskning, att preparaten är verkningslösa eller skadliga och att industrin ofta mörkar biverkningar. Många av de största läkemedelsbolagen döms om och om igen till enorma skadestånd och böter.

Lars Bern skriver i sin artikel  ”Vanvården av våra äldre” den 19 feb 2015:

”En brittisk studie har visat att uppåt hundratusen pensionärer på äldreboenden hölls kemiskt drogade, så att de blev som zombies och berövade sin värdighet, bara för att göra livet enklare för vårdpersonalen. På ett år i början av 2000-talet ökade användningen av psykofarmaka för patienter over 60 år med 70%, när samma typ av medicinering för resten av befolkningen bara steg med sex procent.”

Trots att detta är välkänt anser vården att det är tvärtom med nyttan. Man säger att de äldre blir så gamla i Sverige tack vare alla påstått evidensbaserade mediciner och en påstått fantastisk vård. För att ytterligare befästa denna övertygelse uppmanas man att nonchalant fantisera på något land i Afrika där alla svälter.

Äldre person dödsfall i svensk sjukvård
Foto: Crestock.com

109 år istället 82 år?

Men frågan är hur gamla vi skulle bli om vi satsade på bra vård, friskvård, motion, ren miljö, ekologisk mat, nyttiga kosttillskott och naturlig medicin? Kanske vi skulle hålla oss relativt friska till en ålder av 100-120 år och i slutet dö naturligt?

Medellivslängden i Sverige är i realiteten 80-84 år enligt SCB och en stor del av dessa 64,258 dödsfall kan tyvärr bero på skadliga och verkningslösa läkemedel, läkemedelsinteraktioner (cocktail-effekten) samt vårdmisstag eftersom kombinationen av dessa fel rimligen förkortar livslängden.

Det betyder att de flesta av dessa 64,258 dödsfall är förtida och det gäller enbart personer från 75 år. Det här betyder även att ingen gammal människa dör en ”naturlig död” i Sverige.

Vi kan börja förstå att dessa faktiska 64,258 dödsfall ger en god ekonomi för staten och industrin.

  • Staten drivs av effektiviserings- och besparingsmål och når dem genom förkortad livslängd för de äldre. 
  • Industrin drivs av lönsamhetsmål som uppnås genom övermedicinering ända fram till livets slut för de äldre.

Personligen tror jag inte längre att det gamla systemet kan ”fixas”. Ett nytt holistiskt, hälsocentrerat och framför allt hederligt system måste byggas parallellt. Det gamla kommer att självdestruera.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq