Lars Bern: “Nu har SLV tagit sina hälsovådliga kostråd två steg längre”

publicerad 7 februari 2015
- Lars Bern

Lars BernÅterigen utmärker sig Statens Livsmedelsverk (SLV). Man förtröttas inte i sin konsekventa kampanj för att underminera folkhälsan, skriver Lars Bern.

I decennier har SLV [Livsmedelsverket] uppmanat oss att inte äta nyttig fet mat. Istället har vi via kampanjer och annat uppmanats äta ohälsosamma kolhydrater och industrifetter (margarin), den kost som ligger bakom en stor del av den växande metabola sjukligheten i världen. Alla mins vi kampanjen om sex skivor bröd per dag och upprepade kampanjer mot naturliga fetter. Då byggde alla på en felaktig hypotes om att naturligt fett var orsaken till åderförkalkning. Att dagens moderna forskning tydligt visar att man haft fel, vägrar man hårdnackat att erkänna.

Nu har SLV tagit sina hälsovådliga kostråd två steg längre. Det senaste är att svartlista kött och mjölk. Grunden för ställningstagandet mot kött och mjölk är lika ovetenskaplig som det mot mättat animaliskt fett, och framförallt handlar det inte om, vad som är bra för vår hälsa. Beslutet om de här rekommendationerna är rent politiskt.

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Därutöver går det åt väldigt mycket energi och åkermark att driva upp kött för konsumtion. Ju närmre solen desto bättre, i näringskedjan vill säga. Om vi t.ex satsade på att odla hampa skulle vi få: fullvärdigt protein (högre proteinhalt än i kött), essentiella fettsyror, fibrer för kläder, papper och rep, damm för isolering (restprodukt), material för husbygge (den träiga kärnan) samt naturlig död av ogräs och återföring näring till jorden. Hm, icke glömma avstannad jorderosion.

  • Dagens kött och mejeriprodukter är i allmänhet under all kritik. Dels beroende på vad bönderna stoppar i djuren, och dels på grund av hur maten behandlas innan den säljs i butikerna, och dels som nämns ovan. Enorma krav på vinst och fördyrande regelverk skapar inte de bästa förutsättningarna för vare sig bonden eller köttet, varpå kvaliteten givetvis får lida. Konventionell, homogeniserad och pastöriserad mjölk är rena döden. Ska du äta kött ska det vara ekologiskt, helst viltfångad, gäller både fisk och kött. Kostråd som alla kan följa är i alla fall följande. Bort med vete och gluten, socker, och köp bara giftfri mat. Och det gäller all mat.

  • Inte att jag vill försvara livsmedelsverket, men en lite mer nyanserat artikel vore bra. At äta kött som den moderna människan gör idag, nästan dagligen, er inte bra framförallt när man tänker på uppbringningsmethoder, transport och slaktmetoder som djuren får stå ut med, detta gör att köttet är saturerat med stresshormoner, antibiotika med.mera. Skulle vi äter mindre kött var det inte nödvändig på samma sett. Som sagt “vi blir det vi äter”. Det samma gäller mjölken. Ær det verkligen mjölk vi dricker nuförtiden eller är det mer en kemisk produkt som ser ut som mjölk? Mjölkproducerande kor måste idag leverera 6000l mjölk /år i stället for 2000-3000l/ som de naturlig skulle göra. För att leverera den mängden måste djuren få kraftfoder vars innehåll vi inte känner till.Detta förde till BSE skandalen. För att bönderna skall överleva måste de driva sina gårdar som stora fabriker. Idag överlever en bonde inte på sin gård, det måste finnas minst en som har en annan inkomst.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *