Sanna Ehdin om svensk sjukvård – Del 2 – Utred det sjuka i systemet!

publicerad 13 februari 2015
- Sanna Ehdin
Sanna Ehdin Anandala

Sanna Ehdin

Dagens sjukvårdssystem är extremt dyrt och botar för få patienter. Det skriver Sanna Ehdin i sin första artikel om svensk sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna skenar. Den tredje främsta dödsorsaken i västvärlden är biverkningar av läkemedel, vid korrekt dos. Därför är hela utgångspunkten för angrepp på och diskussioner om alternativmedicinens varande och ve helt fel. Vänd på perspektivet och granska istället det befintliga, toxiska systemet.

Text: Sanna Ehdin, PhD, föreläsare och författare (aktuell med nya Självläkande människan) | Foto: Kate Gabor Photography | Uppd. kl 14:02, 13 feb 2015

Läkemedel utmålas som lösningen – men vi läker inte av läkemedel, för de är designade för att åtgärda symptomen, inte orsaken.

Debattartikeln i Sydsvenskan den 25 januari av Ulla Premmert om de antroposofiska läkemedlens effekt och plats inom antroposifiska vården var viktig och bra. Den visar tydligt hur Sverige ligger i bakvattnet i ett internationellt perspektiv, men vi behöver vända på steken för den debatt som pågår överallt i media – med ifrågasättande av komplementär och alternativ medicin (KAM) – missar helt den stora frågan. De godkända läkemedlens dokumenterade giftighet, vilka ändå får fortsätta att säljas.

Läkemedel är den tredje största dödsorsaken i Västvärlden – och det vid korrekt dosering. Enligt professorn och överläkaren Yngve Gustafson vid Umeå universitetssjukhus uppgår kostnaden för biverkningar av läkemedel till 15 miljarder kronor per år i Sverige. Kostnaderna för kroniska sjukdomar beräknas uppgå till hela 70 procent av de totala hälsovårdskostnaderna, sjukdomar där sjukvården huvudsakligen skriver ut symptomdämpande medel som bara skapar ännu fler ”sjukdomar”. Kroniska sjukdomar utgör även den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Ett av världens mest använda substanser mot värk, paracetamol, kan störa hjärnans utveckling och ge beteendeförändringar i vuxen ålder. Forskare har även visat att risken för att ADHD ökar om mamman ätit Paracetamol under graviditeten. Paracetamol finns i Alvedon, Panodil, Pamol och Reliv. Denna information kom för ett år sedan, ändå har ingenting skett.

I Sverige ökade förgiftningarna med paracetamol med 87 procent 2009-2012, när de släpptes fria på bensinstationer, livsmedelsaffärer och kiosker! Paracetamol är den vanligaste orsaken till akut leversvikt i USA.

Nu förbjuder Storbritannien all receptfri försäljning av en vanlig värktablett. Det gäller det verksamma ämnet diklofenak, vilket har visats ge en klart ökad risk för kardiovaskulära biverkningar som exempelvis hjärtinfarkt och stroke. Tre av de mest kända läkemedlen i Sverige med detta ämne är Voltaren, Arthrotec och Eeze. Apoteken fick 48 timmar på sig att plocka bort preparaten från hyllorna, med samma ämne får fortfarande säljas receptfritt i Sverige.

Faktum är att läkemedel, vilka genomgått erfordrade studier som ska bevisa dess effektivitet som symptomlindrare, i väldigt många fall ger allvarliga biverkningar och dödsfall. Uppenbart giftiga läkemedel fortsätter alltså att säljas – medan man går efter och vill begränsa ofarliga medel som kosttillskott och homeopati, men ingen blir förgiftad av näringsrika kosttillskott.

Det alternativa ifrågasatts, men det som ingår i det befintliga sjukvårdssystemets tänkande accepteras och tillåts trots stora risker och många dödsfall.

Ett annat exempel är att inga vacciner har genomgått någon randomiserad dubbelblind placebokontrollerad prövning, vilket ju är ledstjärnan i den evidensbaserade medicinen och erkänns av Läkemedelsboken 2014. Vaccinering är bara en teori, inte en dogm eller något verifierat och ändå köps vaccin in för mångmiljardbelopp av svenska staten.

Nyligen avslöjades ett omfattande fusk och 876 st läkemedel tas omedelbart bort från den europeiska marknaden eftersom de godkänts genom fuskprövningar och tagits fram genom fusktillverkning. Patienter har i åratal tagit verkningslösa ”kemiska preparat” varav många med biverkningar. Är inte det kvacksalveri?

Det är rena upp och nervända världen. Vi har rätt att kräva att de läkemedel som är godkända inte ska ge allvarliga biverkningar och död. Vi har rätt att få köpa och ta ofarliga vitaminer, mineraler och andra kosttillskott – även i doser som är högre än de sjukt låga gränsvärden som livsmedelsverket satt.

Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott, men enligt senaste rapporten från USA:s giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott.

Man kräver att de homeopatiska medlen vid Vidarkliniken ska testas och bevisas verksamma, men homeopati som princip har visats sig vara vetenskapligt bevisad och den fungerar även på djur. Således är det inte placebo.

Läkemedel utmålas som lösningen mot sjukdomar. Men vi läker inte av läkemedel, för de är designade för att åtgärda symptomen – inte orsaken.

Varför bugar och bockar vi för ett system som uppenbart inte är bra för oss, som inte sätter fokus på att främjar en god hälsa – utan enbart går på det sjuka och söker fler sjukdomar? Ett system som är astronomiskt dyrt och som rent av är giftigt. Ett system baserat på medel som dödar mängder av människor. Hur kan vi tillåta det?

Jag föreslår att man tillsätter en oberoende utredning av hela systemet – vad får vi egentligen för alla pengar som plöjs ner och varför letar man inte efter alternativ som är milda för kroppen och fungerar? Alternativ som är naturliga och kan tas upp och användas av vår kropps frisksystem, vilket är miljoner år gammalt och mycket sofistikerat.

Det är de facto ämnen från naturen som gör att vi läker; näringen i maten och örter, tillskott av koncentrerade vitaminer, mineraler etc, inget annat. Människan har utvecklats ur naturen och dess beståndsdelar är också det som håller oss vid liv och gör att vi läker. Så enkelt är det. Allt som stärker det friska och den självläkande kraften skapar läkning. Låt oss vända på steken och sätta fokus på detta!

Text: Sanna Ehdin, PhD, föreläsare och författare (aktuell med nya Självläkande människan) (se även Sannas webbshop)

Del 3 i artikelserien ger grunderna för läkning och visar på principer i ett fungerande hälsosystem.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq