Sanna Ehdin


Sanna Ehdin: Vi behöver en pluralistisk hälso- och sjukvård

HÄLSALäkare från bl a Vidarkliniken ger i DN svar på debattartikeln från föreningen VoF. Sanna Ehdin: "Människan är ingen enkel materiell maskin. Vi är oerhört komplexa och under allt finns energinivån. Det är dags att börja inlemma detta inom medicinen!"