Sanna Ehdin vill revidera en svensk sjukvård med allvarliga systemfel – Del 1

publicerad 3 februari 2015
- av Sanna Ehdin
Sanna Ehdin - Foto: Therese Eriksson
Sanna Ehdin - Foto: Therese Eriksson
Sanna Ehdin - Foto: Therese Eriksson

Dagens sjukvårdssystem fungerar inte. Hade det varit ett vanligt konkurrensutsatt storföretag – och inte kraftfullt statligt subventionerat – så hade det gått i konkurs för länge sen.

Text: Sanna Ehdin, PhD, föreläsare och författare | Se även Sannas artikel: Inrätta ett oberoende Folkhälsoråd | Läs del 2

Det vi har är extremt dyrt och botar för få patienter. Hälso- och sjukvårdskostnaderna skenar i Sverige med över 50 procent ökning mellan 2001 och 2011. Den tredje främsta dödsorsaken i västvärlden är biverkningar av läkemedel, vid korrekt dos. Antibiotikaresistens är ett globalt hot. Allt beror i grunden på ett systemfel, skriver forskaren Sanna Ehdin om vägen till ett fungerande hälsosystem.

Den maskinella synen slog igenom fullt ut på 1950-talet inom läkekonsten, vilken sedan dess präglats av ett högteknologiskt synsätt på människan. Man har skapat en ”reservdelsmänniska” där mycket kan bytas ut. Det har funnits en tro på att allt starkare och effektivare mediciner ska kunna utrota alla symtom och sjukdomar.

Detta magic bullet-tänkande, där preparatet likt en målsökande robot ska förinta sjukdomarna, är över hundra år gammalt. Det inspirerades av upptäckten av antikroppen, vilken specifikt binder till ett visst ämne (antigen). Utifrån detta formulerades nobelpristagaren Paul Ehrlich 1906 teorin om hur denna antikropp likt en magic bullet söker upp den sjukliga strukturen och förstör den. Man försökte ta fram antiserum mot infektionssjukdomar, en immunoterapi, vilket inte fungerade så Paul Ehrlich överförde konceptet till farmakologin.

Kemoterapi blev den nya ”magiska ammunitionen”.

Den växande sjukvården anammade en rent krigisk syn, där det sjuka eller inkräktaren skulle attackeras och förgöras med en kemikalie, ett gift eller strålning. Symtom och sjukdomar skulle identifieras och klassificeras, och man sökte efter ett vapen (preparat) mot varje enskild sjukdom.

När sulfapreparat och annan antibiotika kom trodde man att man funnit den magic bullet som skulle klara av allt. Penicillinet var en av hörnstenarna i den moderna medicinen, men det fungerade tyvärr inte som det var tänkt, eftersom antibiotika selekterat fram ännu mer virulenta och dödliga bakterier.

Inget av detta synsätt vilar på vetenskaplig grund – det är bara ett idékoncept som gjort läkemedel till en av de fyra mest lönsamma industrierna i världen – samtidigt som antalet sjuka människor ökat lavinartat de senaste 50 till 60 åren. Resultatet har blivit ännu fler sjukdomar som dessutom är svårare att rå på. Den engelska hälsoministern Sally Davies uttryckte detta i ett uttalande 2013: ”Antibiotikaresistens är ett katastrofalt globalt hot.” Detta magic bullet-koncept för att bekämpa sjukdomar (symtom) är en av de absolut största och mest fatala misstagen inom medicinen.

Den tredje främsta dödsorsaken i västvärlden är biverkningar av läkemedel och annan terapi. Det kommer på tredje plats efter hjärt- kärlsjukdomar och cancer.

Till exempel beräknas ett enda smärtstillande läkemedel, storsäljande Vioxx från bolaget Merck, ha dödat minst 38 000 amerikaner medan vissa uppskattar att ända upp till 500 000 amerikaner dött av Vioxx, ett medel som bygger på manipulerade vetenskapliga rapporter (enligt den ansedda amerikanska läkarföreningens tidskrift JAMA). Även i Sverige finns flera bekräftade dödsfall, och smärtstillande läkemedel är idag den främsta orsaken till dödsfall hos tonåringar i de flesta stater i USA.

Läkemedelsindustrin gör skyhöga vinster som tillåter dem att röra sig snabbt från en defekt drog till nästa. Mellan 2004 och 2008 drog Pfizer in 245 miljarder dollar – men under samma tid betalade alla de stora läkemedelsföretagen endast ut 7 miljarder dollar i böter, straff och stämningar. Det är bara en droppe i havet jämfört med de enorma vinsterna.

John Virapen, tidigare VD på ett av världens största läkemedelsföretag, Eli Lilly, säger att industrin dessutom vet att de rider på placebovågen, att folk blir bättre för att de tror på preparaten och att ett visst mått av biverkningar gör att man tror på medicinerna mer. Tabletterna är designade med färg och form för att suggerera till läkning.

Är det konstigt att hälso- och sjukvårdskostnaderna i Sverige ökade med över 50 procent mellan 2001 och 2011?

Enligt professorn och överläkaren Yngve Gustafson vid Umeå universitetssjukus uppgår kostnaden för biverkningar av läkemedel till 15 miljarder kronor per år. Kostnaderna för kroniska sjukdomar beräknas uppgå till 70 procent av de totala hälsovårdskostnaderna, sjukdomar där sjukvården huvudsakligen skriver ut symtomdämpande medel som bara skapar ännu fler ”sjukdomar”. Kroniska sjukdomar utgör även den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Hur kan vi ens fundera på att fortsätta på samma sätt?

Slutsatsen är: den moderna sjukvården och dess mediciner slukar astronomiska summor, allt medan nya sjukdomar uppstår och allt fler människor blir sjuka och allt sjukare. När vi definierat problemet har vi samtidigt en lösning.

Sjukvårdens systemfel

  • Sjukvården har en krigisk syn, där det sjuka eller inkräktaren ska förgöras med en kemikalie, ett gift eller strålning. Man utgår från ett magic bullet-tänkande där ett gift likt en målsökande robot ska förinta sjukdomarna (istället för att förebygga dem).
  • Sjukvården har ett patologiskt synsätt, det vill säga att fokus ligger på det sjuka och att frånvaro av sjukdom (symtom) skapar hälsa. Men det stämmer inte för hälsa och sjukdom är två helt olika dimensioner. Om man exempelvis slutar röka minskar det riskfaktorerna, men friskfaktorerna ökar inte.
  • Hälsa är ett mycket vidare begrepp än att bara vara symtomfri, för kommer man inte åt orsaken till ohälsan dyker snart ett nytt, ännu påtagligare symtom upp.
  • ”Det spelar ingen roll vad du äter” är en av medicinens mest fatala dogmer. Man ser inte sambandet mellan kosten och ohälsa/sjukdomars utveckling, och att det är näringen som bygger en frisk och stark kropp.
  • Det man lägger sin fokus på, där energin (pengarna) läggs, det får man också mer av. Fokus på sjukdomar skapar inte hälsa i sig… det har bara gett en enorm detaljkännedom men inga reella redskap för att bygga en god hälsa. Det finns över 8 000 diagnoser av sjukdomar, men endast ett tiotal definitioner av olika hälsor.
  • De senaste decennierna har vi blivit kulturellt programmerade att förvänta oss snabba kurer för sjukdomar med hjälp av piller eller injektioner. Det stämmer inte heller för det tar lång tid att bygga upp såväl ohälsa som en god hälsa. De ”kurer” som erbjuds är nästan uteslutande symtomdämpare, alltså förändras inget i grunden, utan man riskerar värre ohälsa längre fram.
  •  Vi har fostrats i tron att det går att misshandla och missbruka kroppen – som om den hade oändliga resurser. Som om det inte spelar någon roll vad vi äter, kroppen tar hand om allt ändå. Inget kunde vara mer fel.
  • Motorn (pengarna) bakom hela systemet är Läkemedelsindustrin, vars affärsprincip är att tjäna pengar på att folk blir och förblir sjuka. Läkarna utbildas i detta synsätt, att leta det sjuka – inte att stärka det friska och den självläkande kraften. Vilket de facto är det enda som kan göra att vi läker.
  • Vi kan inte behandla kroppen, tankarna, känslorna och själen separat för de hänger samman till en fungerande helhet. Det är helt ovetenskapligt att separera dessa. När man behandlar varje kroppsdel för sig, är risken hög att symtomen bara vandrar till andra ställen och patienten valsas runt i sjukvården.

Vi har således detta system eftersom den nuvarande sjukvården är uppbyggd enligt det gamla, daterade synsättet från början av 1900-talet. Resultatet av det gamla maskinella paradigmet har blivit en mycket kostsam och i längden ineffektiv sjukvårdsapparat, vilket ingen har råd med längre. Det har byggt upp en mycket profitabel industri, och den stora maktapparaten motarbetar givetvis all form av förändring.

Läkemedelsindustrin har köpt in sig i läkarutbildningen och gjort dem till en effektiv säljkår för symtomdämpande tabletter, som i många fall bara skapar fler och värre symtom. Politiker har blivit sol-och-vårade av ett förföriskt koncept. Men det är dödfött att fortsätta med det nuvarande systemet.

Vi förtjänar något mycket bättre för alla våra skattepengar

Jag inbjuder till samarbete över gränserna för att lösa denna gigantiska sjukbomb – resultatet av en blind magic bullet-tro. Givetvis finns det läkare och forskare som har insett detta och som arbetar utifrån ett nytt, uppdaterat system, och jag uppmuntrar er att inspirera era kollegor. Det finns även många bra metoder, tekniker och apparater inom sjukvården, vilket tas med över till den nya formen av Hälsovårdande system.

Nu behöver vi tänka om, för utan en fungerande hälsofilosofi i grunden kan ingenting fungera i längden. De företag som kan tänka om kommer att överleva in i den Nya Tiden. Nästa artikel tar upp en systemförändring som kan lägga grunden för ett nytt, uppdaterat hälsosystem.

Se även Sannas artikel: Inrätta ett oberoende Folkhälsoråd

Läs även del 2

Text: Sanna Ehdin, PhD, föreläsare och författare (aktuell med boken: Nya Självläkande Människan) (se även Sannas webbshop)

"Nya åsikter blir alltid misstänkliggjorda, och vanligen bekämpade utan någon annan anledning än att de inte redan är vanliga." John Locke (1632–1704)