Sanna Ehdin vill revidera en svensk sjukvård med allvarliga systemfel – Del 1

publicerad 3 februari 2015
- Sanna Ehdin
Sanna Ehdin - Foto: Therese Eriksson
Sanna Ehdin - Foto: Therese Eriksson
Sanna Ehdin – Foto: Therese Eriksson

Dagens sjukvårdssystem fungerar inte. Hade det varit ett vanligt konkurrensutsatt storföretag – och inte kraftfullt statligt subventionerat – så hade det gått i konkurs för länge sen.

Text: Sanna Ehdin, PhD, föreläsare och författare | Se även Sannas artikel: Inrätta ett oberoende Folkhälsoråd | Läs del 2

Det vi har är extremt dyrt och botar för få patienter. Hälso- och sjukvårdskostnaderna skenar i Sverige med över 50 procent ökning mellan 2001 och 2011. Den tredje främsta dödsorsaken i västvärlden är biverkningar av läkemedel, vid korrekt dos. Antibiotikaresistens är ett globalt hot. Allt beror i grunden på ett systemfel, skriver forskaren Sanna Ehdin om vägen till ett fungerande hälsosystem.

Den maskinella synen slog igenom fullt ut på 1950-talet inom läkekonsten, vilken sedan dess präglats av ett högteknologiskt synsätt på människan. Man har skapat en ”reservdelsmänniska” där mycket kan bytas ut. Det har funnits en tro på att allt starkare och effektivare mediciner ska kunna utrota alla symtom och sjukdomar.

Detta magic bullet-tänkande, där preparatet likt en målsökande robot ska förinta sjukdomarna, är över hundra år gammalt. Det inspirerades av upptäckten av antikroppen, vilken specifikt binder till ett visst ämne (antigen). Utifrån detta formulerades nobelpristagaren Paul Ehrlich 1906 teorin om hur denna antikropp likt en magic bullet söker upp den sjukliga strukturen och förstör den. Man försökte ta fram antiserum mot infektionssjukdomar, en immunoterapi, vilket inte fungerade så Paul Ehrlich överförde konceptet till farmakologin.

ArcanumSkolan 2024

Kemoterapi blev den nya ”magiska ammunitionen”.

Den växande sjukvården anammade en rent krigisk syn, där det sjuka eller inkräktaren skulle attackeras och förgöras med en kemikalie, ett gift eller strålning. Symtom och sjukdomar skulle identifieras och klassificeras, och man sökte efter ett vapen (preparat) mot varje enskild sjukdom.

När sulfapreparat och annan antibiotika kom trodde man att man funnit den magic bullet som skulle klara av allt. Penicillinet var en av hörnstenarna i den moderna medicinen, men det fungerade tyvärr inte som det var tänkt, eftersom antibiotika selekterat fram ännu mer virulenta och dödliga bakterier.

Inget av detta synsätt vilar på vetenskaplig grund – det är bara ett idékoncept som gjort läkemedel till en av de fyra mest lönsamma industrierna i världen – samtidigt som antalet sjuka människor ökat lavinartat de senaste 50 till 60 åren. Resultatet har blivit ännu fler sjukdomar som dessutom är svårare att rå på. Den engelska hälsoministern Sally Davies uttryckte detta i ett uttalande 2013: ”Antibiotikaresistens är ett katastrofalt globalt hot.” Detta magic bullet-koncept för att bekämpa sjukdomar (symtom) är en av de absolut största och mest fatala misstagen inom medicinen.

Den tredje främsta dödsorsaken i västvärlden är biverkningar av läkemedel och annan terapi. Det kommer på tredje plats efter hjärt- kärlsjukdomar och cancer.

Till exempel beräknas ett enda smärtstillande läkemedel, storsäljande Vioxx från bolaget Merck, ha dödat minst 38 000 amerikaner medan vissa uppskattar att ända upp till 500 000 amerikaner dött av Vioxx, ett medel som bygger på manipulerade vetenskapliga rapporter (enligt den ansedda amerikanska läkarföreningens tidskrift JAMA). Även i Sverige finns flera bekräftade dödsfall, och smärtstillande läkemedel är idag den främsta orsaken till dödsfall hos tonåringar i de flesta stater i USA.

Läkemedelsindustrin gör skyhöga vinster som tillåter dem att röra sig snabbt från en defekt drog till nästa. Mellan 2004 och 2008 drog Pfizer in 245 miljarder dollar – men under samma tid betalade alla de stora läkemedelsföretagen endast ut 7 miljarder dollar i böter, straff och stämningar. Det är bara en droppe i havet jämfört med de enorma vinsterna.

John Virapen, tidigare VD på ett av världens största läkemedelsföretag, Eli Lilly, säger att industrin dessutom vet att de rider på placebovågen, att folk blir bättre för att de tror på preparaten och att ett visst mått av biverkningar gör att man tror på medicinerna mer. Tabletterna är designade med färg och form för att suggerera till läkning.

Är det konstigt att hälso- och sjukvårdskostnaderna i Sverige ökade med över 50 procent mellan 2001 och 2011?

Enligt professorn och överläkaren Yngve Gustafson vid Umeå universitetssjukus uppgår kostnaden för biverkningar av läkemedel till 15 miljarder kronor per år. Kostnaderna för kroniska sjukdomar beräknas uppgå till 70 procent av de totala hälsovårdskostnaderna, sjukdomar där sjukvården huvudsakligen skriver ut symtomdämpande medel som bara skapar ännu fler ”sjukdomar”. Kroniska sjukdomar utgör även den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Hur kan vi ens fundera på att fortsätta på samma sätt?

Slutsatsen är: den moderna sjukvården och dess mediciner slukar astronomiska summor, allt medan nya sjukdomar uppstår och allt fler människor blir sjuka och allt sjukare. När vi definierat problemet har vi samtidigt en lösning.

Sjukvårdens systemfel

 • Sjukvården har en krigisk syn, där det sjuka eller inkräktaren ska förgöras med en kemikalie, ett gift eller strålning. Man utgår från ett magic bullet-tänkande där ett gift likt en målsökande robot ska förinta sjukdomarna (istället för att förebygga dem).
 • Sjukvården har ett patologiskt synsätt, det vill säga att fokus ligger på det sjuka och att frånvaro av sjukdom (symtom) skapar hälsa. Men det stämmer inte för hälsa och sjukdom är två helt olika dimensioner. Om man exempelvis slutar röka minskar det riskfaktorerna, men friskfaktorerna ökar inte.
 • Hälsa är ett mycket vidare begrepp än att bara vara symtomfri, för kommer man inte åt orsaken till ohälsan dyker snart ett nytt, ännu påtagligare symtom upp.
 • ”Det spelar ingen roll vad du äter” är en av medicinens mest fatala dogmer. Man ser inte sambandet mellan kosten och ohälsa/sjukdomars utveckling, och att det är näringen som bygger en frisk och stark kropp.
 • Det man lägger sin fokus på, där energin (pengarna) läggs, det får man också mer av. Fokus på sjukdomar skapar inte hälsa i sig… det har bara gett en enorm detaljkännedom men inga reella redskap för att bygga en god hälsa. Det finns över 8 000 diagnoser av sjukdomar, men endast ett tiotal definitioner av olika hälsor.
 • De senaste decennierna har vi blivit kulturellt programmerade att förvänta oss snabba kurer för sjukdomar med hjälp av piller eller injektioner. Det stämmer inte heller för det tar lång tid att bygga upp såväl ohälsa som en god hälsa. De ”kurer” som erbjuds är nästan uteslutande symtomdämpare, alltså förändras inget i grunden, utan man riskerar värre ohälsa längre fram.
 •  Vi har fostrats i tron att det går att misshandla och missbruka kroppen – som om den hade oändliga resurser. Som om det inte spelar någon roll vad vi äter, kroppen tar hand om allt ändå. Inget kunde vara mer fel.
 • Motorn (pengarna) bakom hela systemet är Läkemedelsindustrin, vars affärsprincip är att tjäna pengar på att folk blir och förblir sjuka. Läkarna utbildas i detta synsätt, att leta det sjuka – inte att stärka det friska och den självläkande kraften. Vilket de facto är det enda som kan göra att vi läker.
 • Vi kan inte behandla kroppen, tankarna, känslorna och själen separat för de hänger samman till en fungerande helhet. Det är helt ovetenskapligt att separera dessa. När man behandlar varje kroppsdel för sig, är risken hög att symtomen bara vandrar till andra ställen och patienten valsas runt i sjukvården.

Vi har således detta system eftersom den nuvarande sjukvården är uppbyggd enligt det gamla, daterade synsättet från början av 1900-talet. Resultatet av det gamla maskinella paradigmet har blivit en mycket kostsam och i längden ineffektiv sjukvårdsapparat, vilket ingen har råd med längre. Det har byggt upp en mycket profitabel industri, och den stora maktapparaten motarbetar givetvis all form av förändring.

Läkemedelsindustrin har köpt in sig i läkarutbildningen och gjort dem till en effektiv säljkår för symtomdämpande tabletter, som i många fall bara skapar fler och värre symtom. Politiker har blivit sol-och-vårade av ett förföriskt koncept. Men det är dödfött att fortsätta med det nuvarande systemet.

Vi förtjänar något mycket bättre för alla våra skattepengar

Jag inbjuder till samarbete över gränserna för att lösa denna gigantiska sjukbomb – resultatet av en blind magic bullet-tro. Givetvis finns det läkare och forskare som har insett detta och som arbetar utifrån ett nytt, uppdaterat system, och jag uppmuntrar er att inspirera era kollegor. Det finns även många bra metoder, tekniker och apparater inom sjukvården, vilket tas med över till den nya formen av Hälsovårdande system.

Nu behöver vi tänka om, för utan en fungerande hälsofilosofi i grunden kan ingenting fungera i längden. De företag som kan tänka om kommer att överleva in i den Nya Tiden. Nästa artikel tar upp en systemförändring som kan lägga grunden för ett nytt, uppdaterat hälsosystem.

Se även Sannas artikel: Inrätta ett oberoende Folkhälsoråd

Läs även del 2

Text: Sanna Ehdin, PhD, föreläsare och författare (aktuell med boken: Nya Självläkande Människan) (se även Sannas webbshop)

“Nya åsikter blir alltid misstänkliggjorda, och vanligen bekämpade utan någon annan anledning än att de inte redan är vanliga.” John Locke (1632–1704)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Tack Sanna!

  Rakt på sak om problemen med det sjukdomsorienterade synsättet i vården.
  Vi behöver gå i riktning mot ett hälsoorienterat synsätt.

 • “One flew over the cuckos nest” är en gammal titel på en bok som onekligen kom sanningen om läkemedelsindustrins filosofi nära och nog har den slukat inte bara psykiatrin i sitt krav på tillväxt… Så är ju uppdrag gransknings avslöjande om de otäcka metoderna som brukas men undanhålles journalerna av nonchalans och en gedigen ovilja till att göra något för människor i kris, desperation och utsatthet.. Istället befäster man destruktivitet och desperation som med självskadebeteenden.. I avsaknad av självkritik fortsätter man med sina besynnerliga metoder och skyller de dåliga resultaten på människorna. Att förväntningarna hålles låga står ju klart eftersom resultaten, usla som de är inte överväldigar någon till att tänka om.. En uppfattning om mänskligheten som inte alls charmar tonar fram..

  Och vore man inte så illa trogen i det lilla så skulle det inte bli så fel i det stora heller, men att sakna en helhetssyn är verkligen att ge industrin all den support den kräver.. Nog lyser ett klassamhälle igenom i de synnerligen usla metoderna man kallar vård/behandling.

  Att sedan de usla arbetsförhållandena gynnar anställningen av ointresserat och synnerligen olämpligt folk, adderar till den utsatthet flertalet patienter utsätts för och som konsoliderar ett tillstånd få finner en väg ut ur.

  Vårdapparaten förmåga att utesluta och ignorera dialogen, samtalet, för att bilda sig en uppfattningen om vad som pågår, vilka livsavgörande beslut, som trots allt styr i destruktivitet elimineras aldrig och kan alltså fortgå bringa skada i sinnen. Ingen lär väl glömma Ola Gäfverts ord “vi jobbar inte med känslor” ett trauma vårdapparaten ägnat ca 50 år åt att förhärda sina metoder med.. Att ruva och kläcka sådana ägg som denne “välutbildade” tarvar resurser såväl som brister i organisationen och märk väl patientorganisationerna för att dölja de förrädiska sambanden och tysta rösterna som trots allt klagar på bristerna, stigmatiseringen, hånet och föraktet..

  Själv “offer” för fungerande terapi och adekvat behandling befanns de dåliga och resultatlösa metoderna för alltid bekräfta systemets ofelbarhet och närmast oheliga allians som alla ansluter sig till för att bristerna i murverket inte ska komma i dagern och få de skamliga metoderna att rämna och blekna…

 • Du slår spiken i huvudet. Varför forskar man inte kring orsakerna till sjukdom? För då skulle hela vårt moderna sätt att leva på ifrågasättas för det fungerar inte någonstans.

  Nu är risken stor att GMO kanske tillåts i Sverige, som man vet orsaker sjukdom. Det kan man bara förbise om man låter sig köpas av Monsanto&Co. Många länder har bannlyst GMO, men inte Sverige. Här experimenterar man muntert under en regering där ett parti som kallar sig för “Miljöpartiet” är med och styr.

  Man lägger 8 dollar på “forskning” kring genetiska orsaker, men bara en dollar på miljöbetingade orsaker. Det är väldigt snedvridet. Men det visar vart pengarna går och vad man vill undvika att ta i och se. Man forskar bara kring sådant som genererar pengar.

  Man hade tex. hittat att klorofyll är mer effektivt mot cancer än kemo&Co. Det offentliggjordes tom i en läkartidning (kommer inte ihåg vilken). Men sedan lämnade man det spåret snabbt igen, för klorofyll går inte att patentera och tänk om folk skulle gå ut i naturen och äta gratis det som naturen ger oss och bli friska istället för att ta storbolagens mediciner och apparatmedicin.

  Apråpå flum som någon nåmnde, kom själv med argument, Sanna har hur mycket nuancerade argument som helst, men du, Grisbandet, kommer bara med plattityder om flum, jag ser inget argument där. Knapra du dina piller och se glad ut, men det måste finnas en väg för oss andra som inte vill göra det och som vill vara friska genom att stärka kroppen och inte genom att täcka över sjukdom med piller livet ut.

  Bakterier och virus kan bara bosätta sig i en svag kropp där den naturliga balansen är störd. Om alla skulle hålla sig friska med ren mat, fullproppad med ala ämnen som vi behöver, få leva i en giftfri miljö utan stress, skulle få se sol och dagsljus varje dag och få andas frisk luft skulle det inte behövas antibiotika och alla andra piller, för mänskligheten har överlevt under väldigt lång tid utan det.

 • Hej Sanna! Det du skriver är så rätt! Jag har precis opererats för en hjärntumör 27 sep som tyvärr är en metastas från en colonancer opeterad 23 sep 2013. Det häftiga o det hela är att jag mår relativt bra . Jag väntar på besked om tid för strålbehandling av gammastrålkniven i Stockholm efter att ha haft turen att höra om den. Annars hade det blivit högdosstrålningar 19, 21 o 23 okt i Lund.

  Jag känner mig lugn o trygg tack vare att jag har instrument att hantera min stressade, både fysiskt o psykiskt, situation. Jag mediterar med en CD guidad vägledd meditation, jag Qi gongar både pre o post operativt! Gjorde det på uppvaket på NIVA mindre än ett dygn efter operationen. Jag tränar medveten genom rörelseträning enl. Feldenkraismetoden vilket har dtärkt min självkänsla, självbild o lärt mig vända tanken o se möjligheterna.

  Jag har hittat 3 meningar vargör just jag fått cancer o metastas.

  1. Jag ska sprida hur himla bra Feldenkraismetoden är för att lära sig vända tanken, se sammanhanget o hitta en acceptans för att kunna lägga energin på det som går att förändra.
  2. 2. Jag ska lära nära o kära att ta hand om sig. Att leva i nuet. Att göra livsstilsförändringar NU o inte vänta till sen. Att lära dem att våga prata känslor o visa dem också. Att lära folk att cancer inte smittar. Man kramas utan någon biverkan mer än att det är skönt o man får mer må-vra-hirmon o sänker blodtrycket.
  3. 3. Förmedla o berätta om hur SJUK vård vi har i Sverige. Jag har många berättelser om missar o avvikelser i vården runt mig o de ör osannokikt MÅNGA.

  Jag har gjort åtgärdsplan för att påvisa hur enkelt man kan vända SJUK vård till HÄLSO vård. Bla gav jag avd 24 på Neurokirurgiska Kliniken i Lund en HJÄRNGYMPA, EGENVÅRDS & HÄLSOPÄRM! Den innehöll; CD skiva med guidad meditation, Qi gong beskrivning för stående o sittande övningar p en CD skiva med lugn musik, självmassage enl Qi gong, Närvaroträning i andningen enl. Feldenkraismettoden, självkänsla med en dukt/psalm ” Du vet väl om att du är värdefull”, Holistiskt perspektiv beskriver människan som ett ekipage; häst, vagn, kusk o resenär! Samt dist men inte minst en sida med länkar till patientföreningar Neuroflrv6ndet, Cancerfonden, Ung cancer o Livskust fonden med cancerrehabilitering o möjlighet att söka bidrag för anhöriga att delta i deras rehab på en ö i vackra Bohuslän.

  Jag har skrivit om min resa på Dacebook Maria Jönsson samt nin flretagssida Inlevelsen.se o på min hemsida http://www.inlevelsen.se under aktuelltDär kan läsa om alla missar i vården. Stängt hus på strålengeten. Kallelse till strålnibg via brev…ibga rondsamtal från op dag till utskrivnibgsdag = 4 dygn. 11 dagars väntan på biopsi svar. Bortglömd på MR. Inplastat päron till efterrätt när det var melonsalkad…jag är allergisk mot äppel! mm. mm.

  Mvh Maria Jönsson
  Aukt Feldenkraisoedagog
  Leg Fysioterapeut
  PT

  Jobbat med smärtrehab o cancerrehab på fd Spenshults reumatiker sjukhus o på VC o nu senast på Region Hallands Smärtregab i Varberg

 • “Friskfaktorerna ökar inte med att sluta röka” Det var nog bland det dummaste jag någonsin hört. Det ger lägre blodtryck, bättre syreupptagning och många saker som är positiva för hälsan. Och om man nu dessutom pratar om att förebygga sjukdomar istället för att behandla enskilda symtom, är rökning en viktig pusselbit.

 • Sanna Ehdin Anandala: Mycket intressant. Jag saknar dock ibland tydliga källhänvisningar till dina påståenden. Varifrån kommer uppgiften “Den tredje främsta dödsorsaken i västvärlden är biverkningar av läkemedel och annan terapi. Det kommer på tredje plats efter hjärt- kärlsjukdomar och cancer.”? Det är svårt att använda dina argument utan att kunna styrka dem vetenskapligt. Lyckas ej googla fram det här.
  Mvh Andreas

 • Hippokrates lär ha sagt att sjukdom kommer av två orsaker: Kosten och regimen.
  Jag tror att detta är en bra utgångspunkt när man ska försöka att hålla sig frisk.
  Den mat som säljs i affären är bemängd med många giftiga ämnen och saknar många näringsämnen. Konstgödning och kemikalier för bekämpning av ogräs och skadeinsekter är orsak till detta.

 • Mjukis-vänstern älskar sådant här. Att se “systemfel” överallt i tillvaron, och sedan erbjuda “lösningar” som består av “förutsättningslösa diskussioner”, “nya perspektiv” och i drastiska fall “en helt ny diskurs!”… Ju luftigare desto bättre. Det mest konkreta utfallet av en förändring är sällan något mer, än att man tillsätter ett råd eller någon ny myndighet, vars verksamhet inte ska förväntas leverera mätbara resultat. Om någon sedan opponerar sig mot flummet, så avfärdas man som en enfaldig typ som inte förstått “problemets komplexitet”… Nä, storföretagen får gärna fortsätta leverera livräddande mediciner om ni frågar mig.

 • Tack för ni säger det – och jag ska bearbeta stormedia också. Men allt kommer alltid från periferin, tills tillräckligt många säger samma sak. Då lyssnar alla o slåss om att skriva om det – och det skiftar. Vi är snart där… Nån måste sätta ord på galenskapen.

 • STOR eloge till dig Sanna som lyfter detta och förkunnar sanningar. Du skriver exakt det jag själv tänker på: Hur kan svenska skattebetalare gå med på att föda ett sjuksystem som faktiskt inte GÖR oss friska?! Vart ligger demokratin i detta? Bristen på transparens om vad som händer med kreti och pletis skattepengar gör detta till något oerhört odemorkatiskt; saknar man inblick i det korrumperade svenska sjuksystemet kan man heller inte sätta sig emot mängden skattepengar som går åt.

  Svenska sjukvården är ett SOLL som våra skattepengar rinner igenom och alla tycker det är ok?? Ett system där får du cancer har du bara 50% odds att överleva med den vård som svensk sjukvård kan erbjuda idag. 50% odds är ju skitdåligt. Då kan man lika gärna försöka bota sig själv hemma med de metoder som fler och fler provar – och överlever tack vare. Hur många svenskar dör till följd av cellgifterna och strålningen och inte själva cancern? Finns det statistik för det?

  Och som du skriver om den Nya Tiden; medvetenheten hos människor ökar mer och mer varje dag. Tillslut kommer ingen köpa det här förlegade systemet och då blir det omöljigt för läkemedelsföretag att överleva. Det får lägga ner.

  Och placebo-vågen.. Det finns ju tandläkare i Sverige nu som gått kurs i att hypnotisera sina patienter ist för att ge dem smärtlindrande. De intalar sin patient under hypnos att den inte ska känna smärta, och sen genomför tandläkaren hela operationen, utan bedövning, och patienten läker snabbare och med färre komplikationer.

  Den stora sanningen i detta är att vi människor är inte så fysiska som vi tror. Men det är nog överkurs i sammanhanget.

  Tack igen Sanna!

 • Tack för alla positiva kommentarer – det känns mycket hoppfullt! När tillräcklig kritisk massa uppstår sker förändringen fortare än vi kan ana. Det ligger runt hörnet nu. Snart kommer del 2 från mig!

 • Bra artikel! Som sjukgymnast och feldenkraispedagog i primärvården, har jag fått belägg att vi har ett stort systemfel i vården.Stödjer helt klart ett annat nytt system!

 • Fantastiskt bra artikel! Ett nytt system i sjuk’vården’ har jag drömt om i över 40 år. Nu börjar jag känna ett spirande hopp om att verkligheten kan komma att ‘överträffa dikten’ – att vi får en fungerande ‘friskvård’ istället ..för mina barnbarns barns skull.

 • Tack för bra kommentarer och jag blir glad att se all klarsynthet kombinerat med en konstruktiva vilja till förändring. Det ger de bästa förutsättningarna!

  Bra, informativa länkar Ivan Björn, brilliant förslag Ola Lindén, Markus – jag önskar alla tänkte som du!
  Patrick Sellman – bara det är helt fel utgångspunkt. Samt att de ska kunnas ställas till ansvar för felbehandlingar och dödsfall som beror på professionell nonchalans. Jag hör så mkt hela tiden, stympade människor runt om i landet som inte lyssnas på eller i värsta fall bara förlöjligas från vårdens sida…

  Inger, helt sant och det är inte personalens fel för många kämpar och vill så väl. Det är systemet som måste ändras. Det är ju något skäl till höga sjukskrivningar hos vårdens personal – samt att de är de högsta brukarna av alternativmedicin.

  • Ja, en organisation som under grova hot kan ta betalt oavsett hur deras tjänst fungerar har inga bra incitament för att göra ett bra jobb. Måste kännas hopplöst att vara bra personal på golvet när hela organisationen är sjuk. Drar paraleller till grundskolans värld där man i styrdokumenten starkt framhåller en individualiserad utbildning men samtidigt genomreglerar skolan med timplaner, tjänstefördelningar, behörigheter osv osv.
   En skola med ett individualiserat uppdrag organiserat efter Taylors ideer, löpande bandets uppfinnare och masskinorganisationen. Det de båda verksamheterna har gemensamt är att de tar betalt på samma sätt liksom polis och militär. De sistnämnda producerar mindre och mindre desto mer resurser de får i ett självdestruktivt beteende.

 • Sjukhusen trycker in patienter av alla de slag. Personalen sliter o fler o fler av dem mår dåligt i sin arbetsmiljö för varje dag som går. Överbeläggningarna skapar en ohållbar miljö för alla. Ledningen vägrar skapa fler vårdplatser eftersom inte kommunerna tar hand om de sina.
  Jag vill hävda att vi dels måste satsa på att kommunerna ska skapa en fin omvårdnade miljö för våra gamla. Fokus på välbefinnande för individen där. Färre mediciner o tid för omsorg i vardagen.
  Plötsligt kommer då tid o plats finnas för att ta sig an hela människan på sjukhusen. Inte bara se till den åkomma patienten söker för vid resp. vårdtillfälle, där ytterligare mediciner fylls på. Plötsligt ges plats åt att se hela människan och se sambanden mellan symptomen. Ett proffs ges tid att bedömma hur hela människan kan må bättre.
  Antibiotikresistens sprids snabbt på våra sjukhus eftersom för många patienter vårdas på för liten yta. Personalen ges inte möjligheter att avgränsa på det sätt de fått lära sig.
  Just nu springer alla runt som yra hönor. Alla – politiker, ledningar på sjukhus o i kommuner samt vårdpersonal.
  Led om!
  Låt kommunerna betala för sina patienter då de vårdats färdigt från dag 1 på sjukhus eller slå ihop kommunal o landsting gällande vården.

 • Ingen här nämner och jag skulle bli förvånad om många ens reflekterat över det faktum att svensk sjukvård tar betalt under hot om fängelse. Hur påverkar det hur en organisation fungerar? En annan frågeställning är hur det påverkar en organisation om du som patient skall vara tacksam att du får komma dit jämfört med en organisation som är mycket tacksam över att du valt dem, anförtrott dig åt dem.

 • Du kan göra skillnad idag genom att välja att se dig själv som en hel människa och inte bara en kroppsdel som behöver vård då det har gått för långt. Sök upp förebyggande behandlingar. Har du ett kontinuerligt underhåll av din kropp och själ genom mer alternativa terapier kommer dina besök hos sjukvården minimeras. Då kan sjukvården göra det de är bra på, akutsjukvård.
  Slutar du underhålla din bil så rasar den ihop till slut. Det är därför du tar den till regelbunden service. När smörjer du din kropp eller själ nästa gång?

 • Jag tror att ALL forskning på läkemedel ska ligga helt utanför läkemedelsföretag. När man kommit fram till ett nytt läkemedel och testat detta fullt ut är det dags att göra offentlig upphandling på läkemedlet. Det skulle minska kostnaden dramatiskt. Denna forskning skulle ge lika stora resurser till komplementära metoder. Sammantaget skulle detta framför allt ge friskare människor och dessutom till en bråkdel av dagens kostnader.

  • Det är en möjlig väg. Det man också bör betänka är hur patent och ensamrätter sätter käppar i hjulet för att på bred front använda saker som fungerar. Företag som INTE har patent tvingas ta den näst bästa lösningen eller en så gammal lösning att patentet gått ut (20 år eller mer) och använda denna.

 • Det finns en tysk dokumentär som heter handeln med påhittade diagnoser: http://ivansbj.blogspot.se/2014/11/handel-med-pahittade-diagnoser.html

  Ett annat föredrag definierar sjukdomar på följande vis:
  Inga sjukdomar existerar! Alla sjukdomar är ett resultat av en andlig /själslig/ biologisk konflikt!

  DHS
  Allvarlig, akut dramatisk, isolerande och oväntad konflikt
  Länken: http://ivansbj.blogspot.se/2014/08/germanische-neue-medizin.html

  Jag har hört om människor som åt bara vegetariskt för att inte få cancer. Ändå fick de cancer. Det jag vill säga är att det inte räcker med att äta rätt. Det är hela konceptet med tankar, konflikter, syn på livet, rädslor o.s.v. som har att göra med hälsan.

  Jag vet att det finns människor som inte äter näringsriktig mat och har mera ork och hälsa än någon annan. Eller så äter det inte maten alls vilket du kan läsa om på denna länk: http://ivansbj.blogspot.se/2014/09/att-leva-pa-ljus.html

  Sen har vi detta med avsiktlig eliminering av befolkningen genom chemtrails t.ex. men det är en annan historia

  Och till sist: Sjukdom är bara en nyttofrämjande personligt biologiskt program som ska hjälpa oss att klara av en konflikt.

  Varje sjukdom har en mening som är en personlig biologisk program som naturen tillhandahåller till oss för att överleva som Helhet.

 • Bra funderat men lite onyanserat. Utan antibiotikan skulle vi ha väldigt många fler dödsfall än vioxxen tex. Att man som läkare inte har “tid” eller resurser för att se hela människan är enligt mig den största boven. Läkemedel kommer precis som du skriver aldrig att vara lösningen på problemen. Bara ett fåtal som botar, de flesta dämpar symptom. Men många gånger är de ett bra komplement. Att förkasta/racka ner på kemoterapi skulle nog väldigt få, som haft cancer och blivit friska, göra. Så sammanfattningsvis, att lägga mycket mer resurser till sjukvården så att de hinner/kan jobba förebyggande ser jag som en bra lösning. Och öka på antalet utbildningsplatser för läkare så vi slipper tappa pengar på det oansvariga stafettläkeriet. Tack för mig

  • Andreas, Du har givetvis rätt när det gäller antibiotika, som onekligen räddat otaliga liv, även om de sedan missbrukats grovt och lett till resistenta bakteriestammar. Och när Du säger att kemoterapi gjort väldigt få som haft cancer, friska, håller jag också med. Jag vet att det inte var det Du skrev, men det är sanningen. Kemoterapi botar inte någon cancer, och de som överlever en kemoterapibehandling gör det av andra orsaker. Inte heller strålningsterapi botar cancer. Tvärtom orsakar både kemo och strålning ofta på sikt nya cancerutbrott. Även den officiella, manipulerade statistiken uppvisar mycket svaga resultat. Samtidigt finns det ett stort antal – jag känner till mer än tio, och det finns många fler – naturliga behandlingssätt utan biverkningar, som verkligen botar cancer, och som därtill bara kostar en bråkdel av av vad läkemedelsindustrin tar för kemoterapi, strålning och kirurgi. Men läkemedelsindustrin har tack vare sina resurser och makt lyckats göra det olagligt och straffbart att bota cancer med någon av dessa metoder. Cancerindustrin omsätter ofantliga summor årligen, och i USA heter det att det kan “kosta hundratusentals dollars att dö av cancer.” I Sverige märker vi inte hur mycket pengar som går till läkemedelsjättarna för cancerbehandlingen, därför att staten eller försäkringsbolagen tar hand om lejonparen av kostnaden. Men indirekt är det trots allt patienterna och skattebetalarna som till slut betalar dessa enorma kostnader för en “behandling”, som inte bara dramatiskt försämrar livskvaliteten utan ofta påskyndar döden, i stället för att rädda patientens liv. Vid McGill-universitetet i Canada tillfrågades läkarna om de skulle låta sig själva och sina nära och kära underkasta sig den cancerbehandling de var tvungna att erbjuda sina patienter. Den överväldigande majoriteten svarade nej.

  • Hej Andreas. Jag måste bara få flika in en liten fråga: Vad är det som säger att om vi varit utan antibiotika hade många fler dött? Det låter som att du utgår från att vi då skulle stått UTAN några ALTERNATIV till antibiotika. Det finns många alternativ därute ska du veta. Jag har just botat min tiks urinvägsinfektion med probiotika tex.

 • oerhört bra sammanfattning av de stora bristerna i svensk sjuk vård ( OBS två ord).
  Detta får självfallet inte fortgå. Ditt bidrag är mycket viktigt och ett i en lång rad med fina initiativ. Men , för vem. Jag anser att den viktigaste frågan är att avgöra om vi ska försöka skjuta politiker framför oss och lobba för ett vettig hälsopolitik för hela samhället eller om vi ska göra detta till en folkligt förankrad rörelse som organiserar sig och bildar en parallell hälsoinriktad politik som drivs av oss själva. Så har exvis LCHF-rörelsen gjort till stora delar – med mycket gott resultat för hundratusentals. Komentarena ovan visar ju att vi faktiskt har den sjuka vård i samhällets regi som vi förtjänar och de andra viktiga lobbyintressena har mångdubbelt större ekonomiska resurser till sitt förfogande.
  En egen hälsopolitik som inte stannar vid program , utan som sjösätts nu och här skall istället som drivkraft ha Naturlig Hälsa som riktmärke. Och vårt bästa egenskap är inte makt utifrån pengar: Men vi äger kärleken till allt Levande. Den egenskapen saknar de Andra helt.
  Nu gäller det att samla “kärlekens och Livets krafter” till rejäla seminarier och rådslag, tex kan olika möten tjäna som utgångspunkt. Bland annat SARAs årsmöte i Malmö den 19 april – eller vår Jubileumsturné den 10-17 juni i år. Likadant är http://www.kostdemokrati.se och newsvoice två av våra viktiga kanaler. (Många onämnda bloggar finns också)

  Jag säger som Anton Jayasuriya;” Akupunktörer i alla länder , Förena Er. Vi har bara våra nålar att förlora”: Eller :” Det är dags att blåsa i bår egen trumpet”.

  Ingemar Ljungqvist, chefred 2000.talets Vetenskap

 • Tack o sorglig info det Micke. Man kan bara konstatera att vi är medberoende med ett sjukt system, och inte förrän vi själva säger ifrån och kräver något annat sker det. Det är dags nu…

 • Vården gör även mer skada än nytta.

  Death by medicine.
  http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

  Men det är väl inte så konstigt när det ser ut så här.

  Drug industry is now biggest defrauder of US government – BMJ 2012;344:d8219

  Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications – PMID 23027971

  Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Med 2(8): e124. doi:10.1371/journal.pmed.0020124

  Retractions in the medical literature: how many patients are put at risk by flawed research? – PMID 21586404

  Misinformation in the medical literature: what role do error and fraud play? – J Med Ethics doi:10.1136/jme.2010.041830

  How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data – PMID 19478950

  The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It N Engl J Med 2004; 351:1580-1581

 • Tack för bra kommentarer och support för denna nödvändiga förändring! All kraft finns redan, nu gäller det bara att samla den o kanalisera den så kommer det att gå fortare än vi tror!
  Fortsättning följer… 🙂

 • Så bra timat att få till mig just nu.jag studerar just nu hälsoekonomi o ska skriva om detta i jämf med det du beskriver. Tack.

 • Sjukdom är hälsa för en kapitalistisk “läkemedelsindustri”, liksom krig är den yppersta affärsidén … som Irina säger, vi kan se det inom alla områden. Kapitalismen börjar när det blir så angeläget att sälja att man måste ljuga om produktens förträfflighet, vilket har gjorts så länge jag kan minnas. Systemet bygger på lögn och hyckleri, feghet och girighet och tjänar ingen annan än det försvinnande lilla fåtal som suger musten ur allt. Marknaden är till för människan, inte tvärtom som det är nu.

 • Mycket bra artikel.Läkemedels maffian har utrotat allt naturläkemedel möjlighet i hälla världen för att de ska kunna skinna oss.Alla hälsobrunnar är borta,alla klocka gummor är förbrända på boll just för att läkemedels maffian ska kuinna sälja en massa gifter till folk.Men de stannar inte där,så fort någon kommer med allternativtmedicin då rycker ut hela media för att svartmåla och förlöjliga den som i fallet med Ion Silver och många andra. Allt detta är möjligt p.g.a. folk i stor allmänheten sover sina Törnrosa sömn.

  • Visst kan det vara så att systemet fungerar precis som det är tänkt att det ska fungera, men det fungerar inte för patienterna och det fungerar inte samhällsekonomiskt. Vad Sanna visar upp är förslag till en revidering av sjukvården som gör att den blir till för patienterna och för att svara mot patienternas behov.

   • Vad jag förstår så fungerar systemet helt som det är tänkt att fungera. Det vill säga att det är tänkt att inte fungera. Vi kan se det inom alla områden. Skolan, sjukvården, polisen osv. Allting i det här landet faller samman, märkligt nog inte i våra grannländer.

    • Om det som påstås i den här artikeln stämmer så förklarar det en del:
     http://truthserumnews.com/category/religion/
     Hur som helst så verkar “service to self” vara ett genomgående tema i många läger. Det är inte ens säkert att denna ideologi står klart för de flesta som anammar densamma, men resultatet är detsamma. Oavsett om du vet om de bakomliggande principerna, eller om du bara följer strömmen, så är det resultatet av handlingarna i samhället samlat som ger en nedåtgående spiral.

    • Sjukvården i grannländerna till Sverige har också problem, de bygger även de på samma paradigm och idéer som den svenska sjukvården, så Sannas förslag skulle även kunna göra nytta i Norge, Finland, Danmark med flera.

    • Tack för länken och en intressant artikel, anders. Mitt inlägg baseras på just detta.

     Rafael M. Sannas förslag skulle göra nytta i varje land, men jag anser att Sverige spelar i en klass för sig. Det finns inget land som har ett så starkt motstånd till alternativa metoder som Sverige. Titta på barnläkaren M.R:s fjollriga uppträdande i TV då han mötte Ursula F. från Vidarkliniken. Översitteri och maktdemonstration i stället för en saklig debatt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *