Börje Peratt: Helandevård och beprövad erfarenhet

publicerad 25 mars 2015
- Börje Peratt
Börje Peratt

Börje PerattMedveten önskan om helande har funnits hos människan sedan Adam och Eva, metaforiskt uttryckt.

Människan har tidigt utvecklat olika läkande metoder, lärt sig hur växter och dekokter kan lindra och förbättra tillstånd. Tidigt fanns också kloka gubbar och gummor som visste lite mer och som blev dåtidens doktorer, en del av dem blev så kallade ”helare”. De lärde sig också tekniker (shamanism) för att komma i kontakt med andar som skulle vara behjälpliga.

Läs mer på Börje Peratt utforskare

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq