Lars Bern: “Hur klimatpolitiken har blivit ett hot mot den fria forskningen”

publicerad 8 mars 2015
- Lars Bern
Joseph McCarthy | Foto: United Press - Library of Congress - Wikimedia Commons

Lars Bern 10 feb 2015 | Foto: Torbjörn Sassersson

Inför det kommande klimatmötet i Paris har den politiska aktivismen passerat ytterligare en gräns när amerikanska kongressmedledamöter börjat förfölja enskilda forskare som man anser inte har rättat sig i ledet.

Text: Lars Bern | Foto ovan: Torbjörn Sassersson | Foto på McCarthy: United Press – Library of Congress – Wikimedia Commons

Joseph McCarthy | Foto: United Press - Library of Congress - Wikimedia CommonsArizonas Raul Grivalja (D) med stöd av andra kongressdelegater inom det demokratiska partiet har startat en veritabel McCarthy kampanj mot ett antal ledande så kallade ”skeptiska” klimatforskare. Dit hör professorerna Richard Lindzén, John Christy, Judith Curry and Roger Pielke Jr.

En av de mer bisarra anklagelserna av Raul Grijalva’s är den mot professor Pielke. Pielkes kongressyttrande från förra året visade tydligt att det inte föreligger någon ökning av extremt väder och klimat. Samma sak framgår av IPCC:s senaste rapport. Det strider emellertid mot uppfattningen hos president Obamas rådgivare John Holdren och detta väger uppenbarligen tyngre för Raul Grivalja och hans kollegor än IPCC:s utvärdering.

Att ha en skeptisk eller snarare kritisk inställning till rådande klimatpolitik har i detta fall varit tillräckligt för att initiera en massiv undersökning av orsaken till deras inställning inklusive deras personliga liv. Tankarna går faktiskt till kyrkans förföljelse av vetenskapen under 1600-talets Europa.

Det svenska sättet att bemöta sådana avvikande vetenskapliga uppfattningar sker mer komplikationsfritt genom mediernas självpåtagna tystnadsplikt då det allmänt anses politiskt olämpligt att ”ansvarskännande” medier skall uppmuntra till i deras uppfattning opåkallat kritiskt tänkande.

Läs hela Lars Berns artikel

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Lars Bern
  • Agenda 21 påstår sig vara uppmuntra ett lokalt engagemang för en demokratisk utveckling, vilket dessvärre inte stämmer. Jag var med i omställningsrörelsen i min hemstad för en tid sedan, där även kommunens Agenda 21-ansvarig var medlem, men blev utesluten när jag ställde kritiska frågor om syftet med Agenda 21.

   Vill uppmärksamma en kritisk nätkurs om Agenda 21 http://www.agenda21course.com/ Nätkurs nr 9 visar hur Delphimetoden används för implementering av agenda 21. Metoden går ut på att få deltagare att sympatisera med vissa idéer och få dem att tro att deras arbete är värdefullt. I verkligheten får gruppen bara gehör för åsikter i den mån som de kan inlemmas i den på förhand uppgjorda planen.

   Agenda 21 låter bra men visar sig ge vämjeliga resultat, helt på tvärs mot vad agendan påstår sig vilja främja. Kanske inte konstigt om man beaktar att double speach är en central del i Unesco:s retorik.

   Transition Towns: Agenda 21 Comes to Life: http://www.occupycorporatism.com/transition-towns-agenda-21-comes-to-life/

 • Vi ser nu en omvänd McCarthyism. Nu tronar en röd regering och infiltrerar, via Unesco, hela världen med klimathot och andra ideologiska berättelser som syftar till söndring av traditionella strukturer. Planen verkar utgå från Engels “Principles of Communism” som syftar till ett globalt förhärskande system. Klimathotet är en perfekt berättelse som ger dem rättigheter till såväl makro- som mikroskaliga interventioner av olika slag.

  Jakten på motståndare gäller inte bara forskare utan även klimatförnekande politiker, vilka riskerar att understödja allmänhetens kritiska attityder i frågan. Förföljelse av politiker drivs av Barack Obamas: Organizing for action”. Washington Post skriver: “OFA was designed to essentially be the Obama presidential campaign, made eternal. “Obama For America” became the non-profit “Organizing For Action”. På hemsidan hängs fotografier av politiker ut under mottot “call out deniers” i en slags vilda-västern-stil;. “We want them dead or alive”.

  Febril forskning pågår om hur förtroendegapet ska kunna minskas, vilket bl a belyses i nätrapporten “Communicating Climate Change: Closing the Science-Action Gap” av Susanne C. Moser and Lisa Dilling. Författarna diskuterar olika manipulativa lösningar bl a leverans av hotfulla koncept som t ex geoengineering för att skrämma folk till underkastelse. De ifrågasätter vetenskapens förmåga att övertyga allmänheten. Forskning visar att bättre resultat kan nås genom att förtroendeskapande personer från kultur- och musiklivet levererar skräddarsydd information till lika skräddarsydda målgrupper.

  http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/05/20/how-much-longer-will-organizing-for-action-survive/

  https://www.barackobama.com/climate-change-deniers/#/

  http://www.breitbart.com/california/2014/09/24/communist-agenda-behind-climate-change/

 • Även om artikeln har rätt i sak, vem tror att någon ändrar sig?
  Rakt fram med huvudet i bergväggen. Grattis!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *