Lars Bern: “Hur klimatpolitiken har blivit ett hot mot den fria forskningen”

publicerad 8 mars 2015
- av Lars Bern
Joseph McCarthy | Foto: United Press - Library of Congress - Wikimedia Commons

Lars Bern 10 feb 2015 | Foto: Torbjörn Sassersson

Inför det kommande klimatmötet i Paris har den politiska aktivismen passerat ytterligare en gräns när amerikanska kongressmedledamöter börjat förfölja enskilda forskare som man anser inte har rättat sig i ledet.

Text: Lars Bern | Foto ovan: Torbjörn Sassersson | Foto på McCarthy: United Press – Library of Congress – Wikimedia Commons

Joseph McCarthy | Foto: United Press - Library of Congress - Wikimedia CommonsArizonas Raul Grivalja (D) med stöd av andra kongressdelegater inom det demokratiska partiet har startat en veritabel McCarthy kampanj mot ett antal ledande så kallade ”skeptiska” klimatforskare. Dit hör professorerna Richard Lindzén, John Christy, Judith Curry and Roger Pielke Jr.

En av de mer bisarra anklagelserna av Raul Grijalva’s är den mot professor Pielke. Pielkes kongressyttrande från förra året visade tydligt att det inte föreligger någon ökning av extremt väder och klimat. Samma sak framgår av IPCC:s senaste rapport. Det strider emellertid mot uppfattningen hos president Obamas rådgivare John Holdren och detta väger uppenbarligen tyngre för Raul Grivalja och hans kollegor än IPCC:s utvärdering.

Att ha en skeptisk eller snarare kritisk inställning till rådande klimatpolitik har i detta fall varit tillräckligt för att initiera en massiv undersökning av orsaken till deras inställning inklusive deras personliga liv. Tankarna går faktiskt till kyrkans förföljelse av vetenskapen under 1600-talets Europa.

Det svenska sättet att bemöta sådana avvikande vetenskapliga uppfattningar sker mer komplikationsfritt genom mediernas självpåtagna tystnadsplikt då det allmänt anses politiskt olämpligt att ”ansvarskännande” medier skall uppmuntra till i deras uppfattning opåkallat kritiskt tänkande.

Läs hela Lars Berns artikel