Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vitaminer, ekomat, naturmedicin, kosttillskott, träning – Allt är farligt och du kan vara sjuk i huv’et

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 mars 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Tarmhälsa och allergier. Foto: Nordwood Themes. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Det är med fascination jag tar del av anstormningen från svenska myndigheter, akademiker och viktiga skeptiker som varnar svenska folket för oumbärliga vitaminer, naturens mediciner, nyttiga kosttillskott och hälsosam träning. Larmen kommer i allt tätare vågor och budskapet är tvärtombudskap, att allt nyttigt egentligen kan vara farligt.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Crestock.com

Etablissemangets grindvakter och onyttiga idioter hävdar att vitaminer i själva verket kan vara farliga, kostillskott kan göra dig sjuk, att all alternativmedicin är humbug, att regelbunden motion i kombination med intaget av ekomat kan vara ätstörningen ortorexi eller att du åtminstone kan vara en allmän hälsohetsare som genom din träning mobbar de som inte tränar lika mycket.

Vad vill dessa människor som kommer med dessa tvärtombudskap?

Sammantaget vill de att du ska gå till farbror doktorn när du är sjuk och du ska acceptera de kemiska preparaten med ett leende. Vägen till hälsa ska gå via piller och sprutor från den kemtekniska läkemedelsindustrin, metoder som idag helt dominerar “kemvården” alltså svensk sjukvård. Du ska vara en god medborgare som tar allt fler vaccin [trots att bevisen är svaga att vaccin fungerar] och snart kommer genvaccinerna som ska förebygga sjukdomar som en frispekulerande doktor har sett på sin dataskärm att du kanske eventuellt kan få i framtiden.

Skulle du inte ta alla vacciner är du en farlig ickesolidarisk människa som blir som ett hot mot den övriga befolkningen eftersom du inte ställer upp på tanken om “herd immunity”, dvs inbillad flockimmunitet. Trots att de som är vaccinerade rimligen borde vara “immuniserade” mot de som inte är vaccinerade (eftersom de är vaccinerade) finns den känslomässiga oron att den som är vaccinerad ändå anses kunna bli smittad av en ovaccinerad.

Din rättighet som medborgare till hälsofrihet och rättigheten att välja vårdform eller din rätt till gränsöverskridande vård i andra länder med bättre vård än vad som finns i Sverige anses av vårdetablissemanget och Försäkringskassan vara bekymmersamma problem.

Är du gammal? Inga problem

Är du gammal förväntas du ta minst 5-10 mediciner oavsett om dessa är baserade på pseudovetenskap eller ger allvarliga biverkningar som i sin tur kräver mediciner och skulle du få värk eller bli rastlös (på grund av biverkningarna) ta bara lugnande och smärtstillande samt något sömnmedel att sova på. Den rutinerade sjuksköterskan som är så oerhört trevlig, för att denne gått en bemötandekurs på sjukhuset, kan du självklart lita på.

När du som gammal människa blir alltför sjuk av dessa kemiska preparat behöver du inte heller vara orolig. Läkaren kan ta beslutet att tillämpa dödskoderna: noll vätska och noll näring, eftersom vatten och mat kan öka ditt lidande och förresten du är ju 75 år och det är dags nu.

“Läkare på danska sjukhus tar beslut om liv eller död utan att informera patient eller anhöriga. Danska TV2:s avslöjande om hemliga dödskoder i patientjournalerna har väckt bestörtning inom den danska vården, allmänheten och bland politiker.” /  Hemliga dödskoder på sjukhus (Expressen)

“Mat, dryck, dropp – allt skulle bort. Vi fick inte ge henne något, eftersom det skulle förlänga hennes lidande, berättade dottern Annika Persson.” / Svensk äldreomsorg – Kvinna fick varken vatten, mat eller dropp i 4 dagar (NewsVoice, Aftonbladet)

Kostens och kosttillskottens gynnsamma inverkan på hälsan finns inte enligt Landstinget

Vårdmaskineriet vill inte att du ska uppfatta kost och kosttillskott som medicin. Det är särskilt tydligt på sjukhusen som hänvisar patienterna till snabbköpet på bottenplanet i sjukhusbyggnaden eller marazinautomaten i korridoren om du inte vill ha sjukhusets mikrade snabbmatsportioner. Någon koppling mellan kost och sjukdom eller kost och tillfrisknande finns inte, enligt “kemvården”.

”Min idé var att man på detta sätt skulle etablera en forskning utan inflytande från stora ekonomiska intressen inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.” /  Hjärt-Lungfondens huvudman fick gå när han efterlyste forskning på sambandet kost-hälsa (NewsVoice, Lars Bern)

Du förväntas som lydig människa inte ta kosttillskott utan istället äta vanlig lagad mat trots att den vanliga stressproducerade industrimaten innehåller pesticider, rester av glyfosat, diverse tillsatser och är allmänt näringsfattig eftersom maten snabbodlats med artificiell fosforitgödsel och giftigt rötslam. Det finns ju inga bevis för att ekologisk mat skulle vara bättre än industrimaten, säger den oerhört duktiga och trevliga forskaren i TV-soffan medan den välbalanserade och fjärrstyrda programledaren på SVT nickar instämmande.

“Jan fick diagnosen obotlig hjärtsvikt av sjukvården. Han fick veta att han skulle bli beroende av mediciner resten av sitt liv. Biverkningarna var svåra. Jan fick andra planer. Han googlade och fann en lösning. NewsVoice fick tillståndet att publicera överläkarens utlåtande om det ”mirakulösa” tillfrisknandet.” /  Botade ”obotlig” hjärtsvikt med hjälp av google, LCHF, träning och kosttillskott (NewsVoice)

Träning och valet av ekomat  kan vara tecken på en “dold sjukdom”

När det gäller träning förväntas du att träna lagom. Om du tränar för mycket kan du hälsohetsa dig själv genom en “självbestraffande mentalitet”, enligt forskaren Carl Cederström, och hälsohets är en form av psykosocial störning. Om andra skulle råka se att du tränar väldigt mycket kan dessa känna utanförskap. Om du även äter mycket ekologisk mat kan det vara tecken på en störning.

I boken Wellnessyndromet skriver forskaren Carl Cederström om hur idealet om det perfekta livet med hälsosam mat och träning har lett till att vi har börjat demonisera våra medmänniskor. / Forskare: Hälsohetsen har gått för långt (Sveriges Radio)

Forskaren Carl Cederström tar dock ingen hänsyn till att de flesta människor har stillasittande yrken som innebär minst 6 timmar på en kontorsstol per arbetsdag och att det naturligt kan kompenseras med en joggingrunda per dag.

Personligen har jag ett mycket stillasittande arbete framför skärm och vill kompensera detta med nyttig ekomat och träning helst varje dag, men när jag genomförde ett psykologiskt test blev resultatet att jag varnades för en tendens till ätstörningen ortorexi och det kan kräva vård med kombinationen KBT och kemtekniska preparat som ska “justera” påstådda kemiska obalanser i hjärnan.

Välkommen till Sverige, den kemtekniska industrins experimentland.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq