Replik till Mats Reimer: ”Viktigt att all forskning får företräde till riksdagen” – Jan Lindholm, Roland Utbult

publicerad 17 april 2015
- av NewsVoice

Jan Lindholm (MP) och Roland Utbult (KD) - Foto: Fredrik Hjerling - Riksdagen - Public domain

”Reimer driver tesen att de personer som anser sig drabbade av EMF skulle vara simulanter. Som politiker kan vi inte avfärda medborgares oro på det flagranta sätt som uppenbarligen en läkare kan göra”, skriver Jan Lindholm (MP) och Roland Utbult (KD).

Text: Jan Lindholm och Roland Utbult | Artikeln har tidigare idag publicerats på SVT Opinion | Uppd. kl 10:06 den 25 april 2015*

Läkaren Mats Reimer skriver på SVT Opinion [”Riksdagsledamöter underblåser elfobi”] kritiskt om att strålskyddsstiftelsen bjudits in till riksdagen för att informera om sin uppfattning om riskerna med icke joniserande strålning, ofta benämnt EMF.

Det är bra att Mats Reimer [VoF-aktivist] oroar sig över det vetenskapliga underlaget för arbetet i riksdagen. Det är däremot inte så trevligt att han vill censurera informationskällorna.

Vår inbjudan syftar till att motverka den ensidiga information som beslut ibland grundas på.

Strålsäkerhetsmyndigheten och dess vetenskapliga råd har informerat riksdagen tidigare i just denna fråga så den etablerade sakkunskap som Reimer efterlyser har vi ingen brist på i riksdagen.

*Däremot är bristen stor vad gäller att redovisa den vetenskapliga osäkerheten i de studier som oftast åberopas.

Enligt EG-rätten så skall den vetenskapliga osäkerheten redovisas för att utgöra underlag för bedömning enligt den så kallade försiktighetsprincipen. Bristen på samverkan mellan forskning och juridik är ett av de problem vi politiker har att brottas med.

Vi försöker därför vara något mer nyanserade än Reimer är i sitt debattinlägg och påstår att det vetenskapliga läget inte är så säkert som Reimer vill göra gällande.

På Strålsäkerhetsmyndighetens egen hemsida kan man exempelvis läsa om hälsorisker vid mobiltelefonanvändning. Myndigheten ger även ett antal råd för att minimera hälsoriskerna.

Ett stort antal experter har vid en genomgång av över 1800 forskningsrapporter om elektromagnetiska fält (EMF) funnit risker som gör att de rekommenderar ett sänkt gränsvärde.

Även världshälsoorganisationen WHO studerar riskerna med EMF. Sammantaget gör detta att man inte kan hävda att det vetenskapliga läget är klarlagt vad gäller eventuell koppling mellan ohälsa och EMF.

Vi ledamöter som har bjudit in Strålskyddsstiftelsen till riksdagen har i vårt arbete som politiker mött ett stort antal medborgare som anser att deras hälsa har förstörts på grund av EMF.

Bland de drabbade finns individer som var de första som introducerade datatekniken i Sverige, entusiaster som efter besök i USA ville modernisera företag och myndigheter.

Bland de drabbade finns även de som arbetat i elektronikindustrin med teknisk utveckling.

Det händer ibland att någon mer känd person kliver fram och berättar om sina svårigheter med EMF.

Gro Harlem Brundtland, före detta statsminister i Norge tillhör de mer kända men även NOKIAS förre tekniske direktör Matti Niemelä är en person som vittnat om de svårigheter han har med EMF.

Reimer driver tesen att de personer som anser sig drabbade av EMF skulle vara simulanter. Som politiker kan vi inte avfärda medborgares oro på det flagranta sätt som uppenbarligen en läkare kan göra.

Vi har ingen anledning att värdera Reimers insatser för att lösa de hälsoproblem som så många som tre procent av befolkningen i Sverige i vissa undersökningar anser sig uppleva och som de kopplar till EMF.

Vi tar inte heller på något sätt ställning till orsakerna bakom att de som anser sin hälsa skadad på grund av EMF uppfattar sin situation så som de gör.

För oss är det viktiga att all forskning får företräde i riksdagen.

Nu råkar det vara så att forskningsläget talar för en möjlig koppling mellan EMF och ohälsa men även om så inte var fallet så anser vi att det vore fel av en folkvald församling att inte våga lyssna på minoritetsuppfattningar i forskarvärlden.

Det är ju enbart genom att utmana etablerad kunskap som ny kunskap kan erövras och vår önskan är att politiska beslut skall grundas på vetenskap där så är möjligt.

Text: Jan Lindholm, Roland Utbult


Så här kan du stötta Newsvoice

 • En välbehövlig artikel, självklart skall man ta hänsyn till all forskning – och framförallt ny och oberoende – vid beslutsfattning.
  Att ettrige Per Larsen, som står för nästan hälften av alla kommentarer här och kategoriskt och enstavigt motargumenterar i mina ögon kunnigare personer tyder definitivt på att han är en “grindvakt” för telecomindustrin..
  Är det samma person som länkat? I så har vi ju förklaringen där. Vem är inte rädd om sitt levebröd…
  https://tdswe.se/speakers/per-larsen/

 • Grafströms taktik är att påstå att någon ljuger för att sedan själv ljuga på om allt möjligt. Andra metoder är att säga att någon inte är påläst, inte har tillräcklig med utbildning och så vidare.
  Ett frågetecken verkar att vara en okänd symbol för honom, så Grafström leta upp dessa frågetecken, de ser ut så här:”?”, och svara på frågorna.
  Annars får jag väl tacka för du hjälpte mig att avslöja Pall och hans marknadsföring av sina piller, utan ditt svammel hade det inte gått!

 • Peter Grafström

  Du skrev “Nu avslöjar du dig som en lögnare.” kan du utveckla det påståendet? Kan du förklara att Pall säljer piller? Att Pall’s föredrag var ett marknadsföringsjippo? Varför jippot skull hållas på ett universitet? Vilket var studenternas intresse i detta? Kan du gissa vilken kundkategori Pall riktar sig till? Vilken kategori läser Monas hemsida? Kan det förekomma ekonomisk vinning i detta scenarie? Att Mona och Miljöpartiet (ett regeringsparti) står varandra nära?
  Staten tjänar mest på elallergi, staten slipper då att ge vård åt alla de som inbillar sig denna sjuka men egentligen har vanliga folksjukdomar som diskbråck i halsryggen och Tinnitus osv, dessutom kommer inte den grupp som verkligen har problem, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, fram i detta myller av diagnosförvirring. Kan du motsäga att det är staten som tjänar mest på inbillningsdiagnosen “Elallergi”?

  • Per Larsen
   Ja du ljög förut och nu ljuger du igen om att det inte finns några bevis. Jag har tagit upp beviset flera ggr och du hoppas slippa föra en saklig diskussion om dom fakta som inte har ett dugg med Pall att göra. Med den ohederliges karakteristiska drag försöker du göra faktainriktade ‘tekniska’ förklaringar till något oväsentligt. Inte heller den godkända forskning Pall ville återge hade ett dugg med honom att göra. Han liksom många andra kan fullt legitimt rikta uppmärksamheten till den intressanta forskningen.
   Du undviker hela tiden fakta. Du förolämpar generaliserande och i strid med nu bevisade samband att låtsas om den vetenskapligt belagda evidensen för att människor faktiskt objektivt påverkas av emf utöver termisk verkan.
   Jag håller med om att det inte är självklart att samhället ska betala ut pengar för besvären utifrån tidigare normer om det visar sig förekomma i överraskande stor omfattning, vilket tycks vara fallet. Man måste prioritera men att få ett erkännande och slippa stämplas som hypokondriker är viktigt för människor. Det är klart att det finns möjlighet för oärliga människor också såväl som oavsiktliga feldiagnoser.
   Men vidare innebär en ärlig redovisning av fakta ett viktigt steg för branchens långsiktiga satsningar. Så länge etablissemanget blandar bort korten vet inte branchen hur de bäst bör gå vidare.
   En sak till. Hjärnforskningen håller inte måttet om dom ignorerar detta.
   Big Pharmas gippon lär inte upphöra för att andra hindras att använda marknadsföring.
   Det skulle inte störa mig om dom reglerade föreläsningar så att det inte fick förekomma marknadsföring som du antyder var fallet men isf borde det vara lika strikt med all utomvetenskaplig aktivitet som ju är enormt omfattande från big pharma. Med enorma hälsomässiga kostnader.
   Oavsett var dessa kopplingar sker.

 • Peter Grafström

  Smit inte från ämnet nu, ditt teknikpladder och övriga argument saknar verklighetsanknytning. Acceptera fakta, Pall var en skojare och Mona släppte in honom.
  *
  Piller från Pall får Mona på fall!
  *
  Det kan bli nästa stora rubrik.

 • Det här är bluff
  https://www.prohealth.com/shop/product.cfm/product__code/PHK23
  I vilda västern fanns det kvacksalvare som lurade på människor sina undergörande mediciner genom att berätta om de värsta och hemskaste sjukdomar som ingen kände till men deras dekokter både skyddade och helade.
  Detta har inget med ämnet att göra, men har man något förnuft så tar man avstånd från sådant bondfångeri.
  Elallergi öppnar dörrarna till alla sorters bedrägerier som i tur skyddas av de troende.

  • Per Larsen
   Företräder du alltså myndigheterna?
   Är det din tidigare koppling till redaktören som gjort att du rekryterats?
   Är det informella kontakter eller ett officiellt uppdrag?

 • Ni kan kompensera er sorg över Pall, ni kan köpa hans preparat genom ProHealth. Ni kommer att sova bättre och tänka snabbare, med piller från Pall går livet med en knall. Kanske kommer han med den första kemiska foliehatten.

  • Per Larsen
   Varför skulle jag sörja när jag tagit del av infon på egen hand.
   Det är ju den censur du försvarar som hindrar informationen att nå andra.
   Och det gäller ju all den andra godkända forskningen.
   Vad är det som driver dig Per?
   Har myndigheterna lejt dig för att motverka ‘ kravmaskinerna’?
   Kom med kritik för allt i världen men ignorera inte de argument som förs fram.
   Berätta uppriktigt för en gångs skull vad som ligger bakom din debattenergi!

  • Det stör dig tydligen att andra får ammunition för saklig debatt och du skulle hellre se en snuttifiering så att inte fler blir upplysta. Du vill ju inte släppa fram dom som berör vad det är som får detta bevisade emf-sinne att ibland leda till besvär. Hade du tagit del av Martin Pall’s intressanta föredrag skulle du fått reda på det.
   I korthet gick det ut på att giftinnehållet i kroppen stör vissa cellmekanismer så att nervsystemet tål mindre av den påverkan som emf har. Du ville inte veta så klaga inte!
   Din envishet tyder på att du är en grindvakt och inte som jag tidigare trodde blott är okunnig.

 • @Bo, nej jag kan inte förklara de fenomen du har erfarit. Liknande försök har inte givit resultat.
  Vetenskapen har inga metoder för att fastställa överkänslighet men Strålsäkerhetsmyndigheten medger och bekräftar att vissa människor uppvisar symptom och har problem. Se deras hemsida.
  Elallergi som diagnos finns inte, om du är läkare så förstår du varför uttrycket inte kan användas.
  Att ställa sina egna diagnoser är inbillningssjuka, men det betyder inte att den inbillningssjuka skulle vara frisk från andra åkommor. Inbillningssjuka är oftare sjuka än andra och dör tidigare, vilket är tragiskt när de dessutom mår sämre genom hela sin levnad!

  • Per Larsen
   Nu avslöjar du dig som en lögnare. Du vet att jag redovisat etablerad och peer-reviewad forskning som sen omkring 2007, kunnat verifiera, att nervsystemet verkligen objektivt känner av emf icke-termiskt, oavsett om det ger besvär eller inte. För andra opartiska läsare kan upprepas att det nya var att man kunnat tillämpa sen tidigare kända rön om att nervsystemets respons inte är linjär utan ist kan representeras av en modell innebärande kaotisk determinism. Det gör att när man utvärderar EEG-signaler sker det med för ändamålet tillämpliga matematiska metoder istf med linjära metoder som i det fallet suddar ut signifikansen. Redan enskilda individer ger då signifikans. Med en linjär ansats för mätdata borde en grupp ge bättre signifikans men så blir det inte eftersom den linjära ansatsen är ett felaktigt antagande.
   Den nya metoden har veterligen inte väckt stor uppmärksamhet ännu. Andrew Marinos forskargrupp som är pionjärer har en bakgrund som mångårig medarbetare till den respekterade Robert Becker.
   Viktigt är att dom individer vars nervsystem alltså bevisats ha ett slags sinne för emf, INTE MEDVETET klarar att avgöra om det finns någon emf men att EEG-signalerna ändå bevisar att organismen märker av det. Hur det sen vidare leder till besvär är inte klarlagt men rimligen kan det ha med den kvantitativa exponeringen att göra.
   Det Bo Sonnsjö påstår är ju ett exempel på medveten uppfattning av emf och det är inget jag vill yttra mig om. Men Per Larsens kommentar visar att han inte tar intryck av ny information eller vill blanda bort korten.

 • @Per Larsen. Du gav mig aldrig något svar på åskådningsexemplet med kvinnan som reagerade på när en mycket svag ström slogs på och av! Flera av varandra oberoende personer kunde konstatera att kvinnan reagerade på när vid experimentet strömmen stängdes på och av.
  Själv har jag tjänstgjort som läkare under många år, samt ägnat mig åt medicinsk forskning där dokumentation var A och O. Liknande betingelser rådde vid aktuell testning gällande någon form av reaktion från den drabbade!
  Att min reaktion dröjt så länge berodde på att denna händelse hade blivit bortglömd tills dess att jag för 15 minuter sedan råkade titta på NewsVoice av andra orsaker och såg Din kommentar!

  Tacksam för en rimlig förklaring från Din sida – gällande aktuellt ämne! Hur kunde det komma sig att den “arma kvinnan” varje gång korrekt angav om strömmen var av eller på – utan att själv vara i kontakt med någon el-ledning i fullständigt mörk lokal!

  Med vänlig hälsning

 • Peter; Varför skall de som har makten korrumpera sig? Är det inte så att människor som inte har makt utnyttjar sina uppdrag att tjäna extra genom korruption?
  Peka gärna ut vem som har makten och hur de korrumperar sig?

 • Per Larsson är inte konstig. Han är en vanlig individ inom kan vi kalla det lägre kadrer och litar på etablissemanget. Krisen ligger i att de som har makten i världen är korrupta och att det sjuka är utbrett där det gäller mycket pengar. Per tillhör dem som inte hittills upptäckt detta. Till dess han upptäcker det är det ärligt av honom att han är rättfram.
  Historisk info, ekonomisk, medial rapportering – det är en fatal situation överallt men såna som Per är i gott sällskap med många strävsamma människor som vilseleds varje dag av sitt liv.
  I samband med en annan artikel som också nämnde Reimer tog jag upp hjärnforskning från 1988-1989 som tycks ha en bäring på emf-känslighet. Jag rycker ut en fras: “De diskuterar koherent stimuli-orsakad resonans hos grupper av neuroner tex i frekvensområdet 15-85Hz [dvs inbegripande nätfrekvensen.]
  De säger att de är övertygade om att dessa SE-resonanser är ett generellt fenomen, som är grunden för koder som används inom och mellan olika sensoriska system och kanske även i hela hjärnan.”
  Den som ids besöka forskningsbibliotek och tittar på lämpliga [numer elektroniska] tidskrifter hittar säkert massor. I fallet ovan var det en tidskrift med titeln biological cybernetics 60, p121-130, 1988.

 • Helena; Alla är fattiga och bor i skogen, tror du på det själv? Du känner ett antal och jag känner ingen….
  Att ha en annan åsikt är inte att vara hånfull, ändamålet helgar inte medlen, de som har det svårt skall inte behöva konkurrera med fabler.
  Ge mig den fakta som du så bombastisk hänvisar till!

 • Per: Du har helt rätt på slutet.
  “Rätt diagnos och behandling gagnar de sjuka, falska diagnoser kan få katastrofala följder.”

 • De som är värst drabbade bor ute i skogen utan el, telefon, internet, TV, radio… De kan inte arbeta, flera är sjukpensionärer eller lever på ett litet socialbidrag. De är en grupp som inte är värt att satsas på av de företag du talar om som borde skapa en marknad.
  Dessa personer är isolerade och har mycket svårt att göra sin röst hörd. Det är en utsatt grupp som hånas och ofta inte blir trodda på. Varför? Det är väl ingen som ifrågasätter om någon är allergisk mot nötter även om man inte har alla svar på varför man inte tål nötter? Där har forskningen kommit längre och där finns det inte heller en kapitalstark industri (telecomindustrin t.ex.) som motarbetar informationen om den forskning som finns om ämnet.
  För de drabbade kan en biltur in till samhället för att handla mat ta hårt på deras krafter och de blir dåliga av detta flera dagar efter att ha utsatt sig för alla mobiltelefoner och wifi som finns precis överallt nu.
  Det hörs att du inte känner någon drabbad och då undrar jag hur du då så säkert kan uttala dig om hur de mår?? Jag känner ett antal drabbade personer och vet hur de mår efter att ha tillbringat en stund inne i stan.
  Jag kan inte förstå varför vissa individer måste uttala sig hånfullt om deras förfärliga situation. Att påstå att de inte blir sjuka av strålningen är att sparka på de som redan är utsatta och det kommer inte att hjälpa någon. Sök fakta istället!

 • Helena, det skulle vara bra om en del av alla dem som påstås bli sjuka av en sorts strålning, som kommer från det moderna samhället elektronikutrustning, har en diagnos som bekräftar att deras lidande har samband med elektronisk utrustning.
  Gruppen av drabbade eller som kan drabbas påstås vara ganska stor, hundratusentals bara i Sverige, så de borde vara starka nog att driva sin sak. Om inte annat så finns det kommersiella krafter som gärna går in där det finns en marknad. Verksamheter som diagnostiserade åkomman, andra företag som ger vård och terapi, tekniska företag som säkrar strålningsfria miljöer och så vidare. Om det finns risker med denna typ skulle både Ericsson och Nokian få en ny högkonjunktur med alla nya och strålsäkra produkter som skulle behövas.
  Sjukdomen borde ha skapat ett behov som i sin tur borde skapat en marknad. Om det hade funnits ett behov av vård och skydd för elallergi så skulle alla drabbade ha skapat en jättemarknad för länge sedan. Det är alltså inte så betungande åkommor att de drabbade och deras närmaste vill betala för att få vård eller hjälp.
  Då kvarstår frågan varför påstår människor att de blir sjuka av strålning från vardagliga ting som nätverk och telefoner? Hur kan man påstå att andra blir sjuka av sådan strålning om det inte finns en diagnos?
  Rätt diagnos och behandling gagnar de sjuka, falska diagnoser kan få katastrofala följder.

 • Det är knappt värt att kommentera det Per Larsen skriver. Han är uppenbarligen arg för att det finns drabbade människor som lider av det trådlösa samhället. Det är en mycket utsatt grupp människor som man tydligen kan sparka på och kalla Inbillningssjuka på samma sätt som man tidigare gjorde med de fibromyalgidrabbade.
  Jag undrar varför Per Larsen fokuserar på ordet “diagnos”?
  Det väsentliga är att det finns människor som får symptom när de utsätts för exempelvis elektromagnetiska fält eller microvågstrålning. För den som är drabbad finns det ett klart samband mellan symptomen och att de till exempel är i närheten av en mobiltelefon eller ett trådlöst nätverk.
  Det är inte inbillning, personerna känner inget kulturellt utanförskap utan vill inget hellre än att kunna vara en del av samhället. De ställer ingen “diagnos” utan konstaterar att de inte tål att vara i närheten av sådant de blir sjuka av och tvingas därmed till ett utanförskap.

 • Människor som ställer sina egna diagnoser kallas Inbillningssjuka. Det betyder inte att de är friska, vare sig till kropp eller själ, de ger, oavsett sin hälsa eller ohälsa, ett uttryck för ett kulturellt utanförskap.
  Läkare ställer inte sina egna diagnoser, de ställer inte heller diagnosen elöverkänslighet för sina patienter, hur kommer det sig då att en del människor påstår sig ha “diagnosen” elöverkänslig?

 • En reflektion:
  Synen på fibromyalgi har förändrats över tiden. Orsaken är att sjukdomen objektivt inte går att diagnostisera genom prover och olika mätmetoder, samt att det till största delen är kvinnor dom drabbas. Den har gått under förnedrande beteckningar som SVBK (sveda-värk-bränn-käring) och käringsjuka bland annat. Kvinnor som drabbats av fibromyalgi har även fått psykiska sjukdomsdiagnoser.
  Först på senare år har fibromyalgi accepterats som en diagnos. Forskningen om orsaken går framåt och jag tror inte att någon i dagens sjukvård avfärdar fibromyalgi som en psykisk åkomma som går att bota med KBT.
  Någon som ser en parallell till elöverkänslighet? Det finns många forskningsrapporter som visar att biologiska system påverkas av den strålning vi använder i samhället idag. Låt oss hoppas att någon tar ett helhetsansvar för detta innan fler blir sjuka.

 • Per Larsen Om det finns något som är godtyckligt här i världen är det just tillkomsten och bortfall av diagnoser… Argumentet att avvisa vidare forskning – för att det saknas diagnos – är ett synnerligen korkat argument. Orsaken till att de tillkommer nya diagnoser, är just att det tidigare saknades en. Elementärt Dr Watson. Med din argumentation skulle all forskning vara meningslös för i begynnelsen fanns ju ingen diagnos. Alls… El-överkänslighet kan ju bli en ny diagnos!

 • Hur är det med lokförare? Har inte den yrkesgruppen större förekomst av allvarliga sjukdomar som t ex leukemi på grund av starka magnetfält? Har sett en siffra på 10%.. Men 10 % är dock inom felmarginalen. Nån som vet?

 • Har varit inne i ett aluminiumverk som framställer metallen med elektrolys. När man plockade upp nyckelknippan ur fickan, slets den nästan ur handen och spretade upp mot taket. Tappade man något av vanlig metall, så flög det upp i taket pga. den höga elspänningen. Så visst låter det högst troligt att kroppen kan bli påverkad. Frågan är hur det hanteras? Jag har svårt tro att alla som upplever problem simulerar eller inbillar sig. Det borde vara enkelt att göra tester med rum helt isolerade från elstrålning, ungefär som Bo Sonnsjö beskriver i tidigare kommentar. Om man då kan känna skillnaden utan att på vanligt vis veta när spänning är på eller av borde väl göra det uppenbart att det inte är inbillning t.ex. Det kan ju vara ett följdsymtom av annat fysiskt problem också, men om ingen vill försöka ta reda på varför elöverkänsliga människor plågas, så får de aldrig rätt hjälp någonsin. Jag vill även hålla med om att det kan likna andra allergier som är erkända, men man ändå inte vet varför immunförsvaret överreagerar eller misstolkar. De kan medicinera bort symtomen i många fall vilket inte är lika bra som om det kunde botas givetvis.

 • Tror inte heller på EL-överkänslighet har därför följande anekdot från mitt yrkesliv att förtälja.
  Detta utspelade sig i slutet av 90-talet och jag var då verksam som IT-konsult – bodde mer eller mindre i olika serverhallar och var således omgiven av strålande gamla tjocka skärmar samt en och annan skrivare. En av mina uppdragsgivare var en stiftelse vars huvudman var inrikesdepartementet. Denna verksamhet var för sin tid mycket IT-mogen. VD:n för stiftelsen berättade då följande historia för mig på väg ner till källaren. En kvinna i arbetsgruppen klagade på olika underliga symtom där hon satt i ett visst arbetsrum. Denna anställde var en mycket stark, drivande och påstridig person som man helst undvek att bråka med, om jag så säger. Hon påstod sig känna av diverse symtom av EL-överkänslighet. Hur det nu var tvingande hon till sist arbetsgivaren att låta undersöka saken. Vad man då fann var att en stigare gick från källaren genom hela fastigheten via den bärande konstruktionen som löpte likt en ryggrad genom hela byggnaden. Stigaren passerade strax intill den anställdes tjänsterum. Stiftelsen var inte den enda näringsverksamhet i kåken utan det låg flera betydande EL-krävande företag, både över och under det aktuella våningsplanet. Stigare var tjock som ett lår. Vad som sedan hände var att det installerades cirkelrunda gigantiska magneter runt stigrens nedre del – jag såg dem själv i källaren. Det liknande en sytråd trädd genom några vigselringar, fast i större format. Hur som helst försvann hennes symtom. Just det faktum att hennes symtom försvann, är ju inte en intäkt för att EL-överkänsligheten är verklig. Men nu kommer vi till det underliga. Hur kände hon till existensen av stigaren samt det faktum att man det åtgärdades på det sätt som gjordes, vittnar om att det fanns en viss kunskap på området i branschen. Ärendet hyssades ner.
  Där fick jag mig några tankeställare.

 • Per Larsen skrev den 19 Apr, 2015 at 22:51

  ”Däremot är bristen stor vad gäller den vetenskapliga osäkerheten i de studier som oftast åberopas.”
  Det finns med andra ord en stor vetenskaplig säkerhet.

  Meningen är rättad nu. Det skulle stå:

  “Däremot är bristen stor vad gäller att redovisa den vetenskapliga osäkerheten i de studier som oftast åberopas.”

 • Professor Steven Rose beskriver händelserna om aluminiumhysterin och demens i sin bok The Making Of Memory, alltså är det inte hans “teser”, det var andra människor som spred falska rykten, tog för snabba slutsatser och spred skräck för för kokkärl i aluminium.
  Där finns också likheten med mobilstrålar och elallergiker, men de kommer aldrig att slå igenom som kastrullfobin gjorde på sjuttiotalet.

 • Lite OT:
  Reduktionismen yttrar sig i politiken idag genom att begreppet folk/folkslag inte existerar längre. I ett slag har vi sålunda löst rasistproblemet också, eftersom det är svårt att vara emot något som inte finns.

 • Per, det är inom biologin känt att fritt aluminium tex allvarligt skadar växter och djur. Aluminium är en skräpmetall i biologiska system som har genom sin jonladdning en tendens putta bort viktiga/nyttiga metaller och ersätta dessa med sig själv.

  Forskaren du hänvisar till – Steven Rose – beskrivs av sin kollega Patrick Bateson som: “…the last of the Marxist radical scientists”. Richard Dawkins menar att Steven Roses bok “Not in our Genes” praktiserar reduktionism “by distorting arguments in terms of genetics to “an idiotic travesty”.

  Steven Rose anses av sina kollegor vara en extrem reduktionist och reduktionism är i själva verket det vapen som skeptiker (inkl PR folk som arbetar för industrin, VoF mfl) särskilt använder för att förkasta exakt vad som helst. Med hjälp av extrem reduktionistisk argumentation kan en apa förvandlas till en elefant, en Apollo-resa till Månen kan förnekas att den någonsin hänt och ett gift kan reduceras till ett ofarligt ämne.

  Reduktionism är ett vapen för att debunka dvs förkasta tex miljögifter och det sker konsekvent och effektivt av industrin. I boken: “Doubt is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health” beskrivs detta ingående.

  Men vetskap om Steven Rose specialitet dvs reduktionism är det åtminstone för mig ointressant att ta del av hans teser om att aluminium skulle vara ofarligt. Han verkar gå emot vad som lärs ut på universiteten om skadligheten av aluminium i biologiska system.

 • Harrypersson, i boken The Making Of Memory: From Molecules to Mind av Steven Rose kan du få insikt i aluminiumshysterin.
  På tal om okunnighet så skiljer vi på fakta och åsikter, elöverkänslighet är inte en idiopatisk åkomma. Elöverkänslighet är en åsikt, tycke och idé.

 • Per larsen verkar vara en smula okunnig. Rädslan för aluminium uppstod efter att man använde aluminium i dialysbaden, då blev paienterna senila, men det upphörde när man tog bort aluminiumet ut baden. Men aluminiumoxid är betydligt mindre känsligt än aluminium.

  Elöverkänslighet är en idiopatisk åkomma. DVS man har ingen säker vetenskaplig förklaring till fenomenet. Det behövs mer forskning helt enkelt. När voffarna Reimer och Brus hävdar att
  det är en psykisk åkomma, så har det inget med vetenskap att göra, utan att mobilindustrin lägger mycket pengar på spridandet av påståendet att mobilstrålningen är ofarlig.
  Hade det fakta i frågan, så hade de inte behövt hyra in “skeptiska” lobbyister för att attackera sjuka människor.
  Före svininfluensa vaccineringen satt VoF-ordföranden i TV och sa att vaccinet var ofarligt, men det var det inte för alla 300 fick narkolepsi av vaccinet. Men VoF är en industrifront-förening som propagerar för allt som industrier betalar mycket pengar till lobbyister för att få spritt.
  Te x propagerar VoF ledaren Dan Larhammar för sockerindustrins pseudovetenskap.
  Kostdoktorn har en länk dit där larhammar hyllar socker. Det orsakar inte sockersjuka osv.

 • Min personliga favorit är aluminium febern, på sjuttiotalet fann några ledande hjärnforskare att cellerna i obducerade dementa hjärnor hade enorma anhopningar av aluminium.
  Larmet gick, world wide, en lavin av aluminium kastruller forsade ut ifrån alla hushåll. Vi kastade allt som liknande aluminium i köket, demensen skulle bekämpas.
  Senare skulle det visa sig att det var de döda cellerna som anhopningarna uppstod i och det hade inget med kokkärlen att görs.
  Kanske kunde Ericsson och Nokia få ett nytt uppsving om världen kunde få en strålningens hype som med aluminiumskärlen. Kan redan föreställa mig reklamen, svenskt strålningsskyddad kommunikation.
  Kanske är det Nokian som sponsrar mobilflagellanterna, de har ett drömläge!

 • Först var elektriciteten trolldom, sedan var radion trolldom, sedan TV, sedan mobil telefoni, sedan trådlöst internet. Och nu detta. Att folk reagerar fysiskt på de energier som avges av de tidigare trolldoms-maskinerna, det måste ju vara trolldom.

  Var skall detta sluta?

 • Roligt att se dig på NewsVoice igen Lege. Välkommen tillbaka. Ge gärna herr Laaarsen en rejäl omgång intellekt. 😉

 • Det beror inte på att sjuka människor är vidskepliga men att funktionen av ett erkännande av en “omöjlighet” skapar nästa paradox och fortsätter så i oändlighet.

 • Det finns inget ämne att erfara, om det funnits ett sådant ämne då blir trolldom och små gröna män från Mars en realitet.

 • Nu talade vi specifikt om elkänslighet. Det finns instrument som mäter olika fält.
  Vad säger forskningen om påverkan på människor i dessa fält?

 • Anders, jag tror att vår erfarenhet bedrar oss och att retoriken vilseleder. Det finns hur många åkommor som helst vilka vi inte har kunskap om och kanske aldrig kommer att få insikt i. Dessa okända sjukdomar ger upphov till fantasier om allt från rymdvarelser, trolldom och “strålar”.
  Det lindrar inte lidandet, det skapar inbillningssjuka och hindrar människor från ett gott liv.

 • Per Larsen. Vad du egentligen säger är att vetenskapen inte har sett sambanden, inte heller kunnat mäta eller förstå, och därmed befinner sig i en återvändsgränd eftersom E-fält och B-fält varit kända sedan över 100 år. Och att fält överför energier. Se microvågor.

  Det räcker med att gå förbi en radio, och du upptäcker emellanåt att du stör sändningen i vissa lägen. Detta, om något, borde vara mätbart.

 • “Däremot är bristen stor vad gäller den vetenskapliga osäkerheten i de studier som oftast åberopas.”
  Det finns med andra ord en stor vetenskaplig säkerhet.

 • Det finns inte någon åkomma som kallas el-allergi, man kan inte vara “elöverkänslig”. Varför fortsätter då människor att hävda denna pseudodiagnos?
  Diagnosen förlåter och bekräftar, diagnosen tar på sig skulden för våra tillkortakommanden och slutligen ger den oss rätt till ekonomisk kompensation, arbetsfri inkomst.
  Vilka grunder den enskilda människan har för att klä sig i sina fantasi diagnoser och varför andra hejar på detta beteenden är lika oklart men samklangen är talande nog.

 • Ur praktisk erfarenhet kan det vara lämpligt med synpunkter. Undertecknad blev en sen kväll uppringd gällande om ett “el-allergisk” reaktion. En stackars kvinna hade fått betydande problem, som en på orten ledande politiker fått ta del av. Hon ansågs simulera en el-allergi!

  Tre personer ställde genast upp (en var undertecknad). Tillsammans åkte vi till huset där den drabbade bodde. Sedan vi lyssnat på den drabbades berättelse gjordes ett experiment.
  Det fanns två rum. Ett drapperi hängdes i en dörröppning. Den drabbade fanns i det ena rummet. I det andra fanns en radio, som tyst kunde sättas på utan att något ljud hördes när den sattes på eller stängdes av.
  Varje gång strömmen till radion sattes på (utan att ljud sattes igång) klagade personen över sina obehag, varje gång strömmen slogs av förklarade den drabbade att besvären försvann.

  Oregelbundet slogs strömmen på och av. Momentant kom reaktionerna från den drabbade. Allt skedde med olika tidsintervall på och av! Det fanns ingen chans att bluffa för kontrollanter fanns på bägge sidorna av drapperiet!

  Det hela skedde ett stort antal gånger – innan experimentet till slut avbröts!

  Det fanns då inte längre någon anledning att betvivla att den drabbade led av faktiska fysiska besvär till följd av elektrisk påverkan!

  Mats Reimer må ha vilka åsikter som helst, men att folk reagerar olika är det ingen tvekan om! Att man i Israel och Frankrike har tagit el-allegri på allvar bör man ta på allvar!

  Att den industri, som lever på att sälja elutrustningar av skilda slag, inte gillar att den här typen av problem existerar, får inte leda till att man förnedrar dem som drabbas!

  Somliga riskerar allvarliga reaktioner av frukter, bär, skaldjur, laktos etc – men dem brukar man inte håna eller häckla.

  Sådana problem torde läkarkollegan och barnläkaren Mats Reimer känna till, men dem brukar han förmodligen aldrig förnedra med nedsättande kommentarer!

 • En efterlängtad artikel.

  Beträffande: “Det är ju enbart genom att utmana etablerad kunskap som ny kunskap kan erövras och vår önskan är att politiska beslut skall grundas på vetenskap där så är möjligt”.

  — så kan man ju bara se tillbaka på vetenskapens historia för att inse hur viktigt det är att inte motarbeta / censurera ny kunskap..

 • Glädjande att det finns politiker som vågar se att det kan finnas ett problem här. Mats Reimer är barnläkare och varken expert på EMF eller annat som han så självsäkert uttalar sig om i media.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *