Den tystade nationalskandalen – En femtedel av BNP möglar bort

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 28 maj 2015
- NewsVoice redaktion

Lisa Billö och Sven-Olof Billö Över en miljon människor blir sjuka av fukt-och mögelskadade bostäder, arbetsplatser och skolor. Symtomen kan vara förrädiskt vanliga såsom: eksem, ständiga infektioner, födoämnesintoleranser och så kallad förkylningsastma, men de kan även utvecklas till beteendestörningar som liknar ADHD och autism. Det skriver Sven-Olof och Lisa Billö som kallar tillståndet för en nationalskandal.

Text: Sven-Olof och Lisa Billö, grundare av MCS Sweden, mögel- och kemikalieskadades Riksförbund

För majoriteten av de som drabbas av sjuka hus blir besvären ofta långvariga. Många utvecklar också känslighet för flera kemiska ämnen. Tillståndet kallas MCS (Multiple Chemical Sensitivity eller kemisk intolerans). En studie visar att personer med MCS genomsnittligen får vänta i 7 år på rätt diagnos – efter att ha träffat 8 läkare och fått fel diagnos på vägen.

Vaga hälsosymptom hos drabbade

De symtom den MCS-drabbade uppvisar är allmänna och diffusa. I kombination med att kunskapen kring MCS ofta är bristande kan det resultera i att behandlande läkare förklarar symtomen som psykisk ohälsa och ställer diagnoser som utmattningssyndrom. Därmed kan den faktiska sjukdomsskapande miljön komma att förbises. Med tanke på att så många drabbas av sjuka hus-symtom och MCS – och får vänta så länge på adekvat hjälp – skapas således, i onödan, ett stort lidande och stora kostnader.

Den drabbade riskerar att bli kvar i en sjukdomsalstrande miljö med en medicinering mot ett tillstånd hen inte har. Under tiden ökar risken att hen utvecklar ett livslångt funktionshinder.

MCS hos barn är ett särskilt kapitel. När ett MCS-drabbat barn utsätts för kemikalier från exempelvis parfym eller mögel kan barnet – akut – få symtom som illamående, trötthet, koncentrationssvårigheter eller hyperaktivitet. Symtomen riskerar att, felaktigt, tas för ADHD eller autism. Att MCS hos barn är ett omfattande, men dolt bekymmer kan illustreras av exemplet från den nybyggda, fuktskadade skolan i Henån, Orust. Där har minst 100 barn blivit sjuka av inomhusmiljön – utan att någon medicinsk uppföljning gjorts.

Ansvar och problemet med svag lagstiftning

Den nuvarande lagstiftningen kring arbetsmiljö framstår som maktlös gentemot sjuka hus. Vad gäller Henånskolan ställer Arbetsmiljöverket inte någon till ansvar. I ett annat exempel, mögel-förskolan Östergården i Mjölby, blev närmare 75 barn sjuka. Inte heller där bär någon ett ansvar. I det senare fallet mörkades även rapporten som visade att förskolan var mögelangripen.

Den som drabbas av sjuka hus-symptom för att bostaden blivit mögelskadad är i realiteten rättslös. Hemförsäkringen gäller inte. Socialförsäkringssystemet gäller inte. En gravt försvagad, sjuk människa ställs inför att alla hens ägodelar kan behöva kasseras. Hen får skaffa sig ny bostad och nytt bohag helt utan hjälp.

Åtgärder

En miljon människor sjuka av sjuka hus! Människor som inte kan arbeta – som ruineras – som far illa på många olika sätt. Den svenska statens åtgärder hittills har varit mycket begränsad. Vi kan konstatera att den beskrivna nationalskandalen istället har tystats. Men kanske kan en svensk minister åka och prata med sin finska kollega?

Den finska staten drog 2010 igång ett ”Fukt- och mögeltalko” där avsikten är att sätta igång en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland, att minska de sanitära olägenheterna och ekonomiska förlusterna som orsakas av fukt- och mögelskador samt att förhindra att nya skador uppstår. Något liknande behövs i Sverige också.

Därför uppmanar vi Sveriges Regering att omgående tillsätta en haverikommission med uppdrag att upprätta stöd för de drabbade samt utarbeta riktlinjer så att inte fler drabbas.

Text: Sven-Olof och Lisa Billö, MCS Sweden


FAKTA

 • Om 15-20% av människorna i en byggnad har symtom definieras byggnaden som ett sjukt hus enligt WHO.
 • Symtomen kan vara ögon-näs- halsirritation, känsla av torr hud och torra slemhinnor, hudrodnad, mental trötthet, huvudvärk, ständiga infektioner, hosta, heshet och pipande andning, allmän överkänslighet, illamående och yrsel.
 • Över 60 % av alla som exponerats för sjuka hus utvecklar det livslånga handikappet MCS, Multiple Chemical Sensitivity eller kemisk intolerans som det kallas i Sverige.
 • Över 1 miljon svenskar uppger att de har symtom som de anser beror på inomhusmiljön.
 • 1/3 av svenska bostäder har fukt- och mögelproblem som påverkar inomhusmiljön.
 • 36 % av alla småhus, 751 000 st, är känt fukt och mögelskadade
 • 40 % av skolor och förskolor har fuktskador.
 • 40 % av skolor och förskolor är riskkonstruktioner.
 • 30 % av skolpersonalen upplever problem med damm, smuts och instängd dålig luft.
 • Antalet anmälda arbetsskador på grund av bristande inomhusmiljö ökar.
 • 91 miljarder beräknas det kosta det att åtgärda fuktskador enbart i våra skolor och dagis.
 • 1,5 -3 miljarder euro beräknas fukt- och mögelskador orsaka i samhällskostnader i Finland per år. Motsvarande siffra i Sverige skulle bli upp mot 50 miljarder kronor per år.
 • 36 % av alla småhus är fukt- och mögelskadade, alltså 751 000 st. Om varje hus behöver saneras för i snitt 100 000 kronor, lågt räknat, skulle det bli en kostnad på 751 miljarder. Detta skulle i så fall motsvara 20 % av Sveriges BNP 2015.

Källhänvisningar

Medical and social prognoses of non-specific building-related symptoms (Sick Building Syndrome): a follow-up study of patients previously referred to hospital

Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa (KOMIN)

MCS Sweden, mögel- och kemikalieskadades Riksförbund

Arbetsmiljöverket – tema inomhusmiljö

Statistiska urval och metoder i Boverkets projekt BETSI

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Anna. Intressant redogörelse, men inte på ett enda ställe finns förslag om hur man skulle kunna komma tillrätta med problemet sjuka hus. Man redovisar i en bred undersökning hur man kan upptäcka orsaker till autism genom diverse metoder. Allt detta jobb bara för att konstatera faktum. Mycotoxiner är svamp och dessa växer upp i anaerob, dvs syrefattig miljö. Som alla byggare, medvetna om mögelproblemet vet att det som gäller är ventilation, ventilation och åter ventilation. Man kan sedan bara misstänka att autismen har flera orsaker till exempel i vacciner där komponenter minskar syreomsättningen i organismen. Liksom vid ett införande av 5G där syreatomen får skador redan vid ca 60GHz som finns i det systemets mellanregister.

 • @Anna. Intressant redogörelse, men inte på ett enda ställe finns förslag om hur man skulle kunna komma tillrätta med problemet sjuka hus. Man redovisar i en bred undersökning hur man kan upptäcka orsaker till autism genom diverse metoder. Allt detta jobb bara för att konstatera faktum. Mycotoxiner är svamp och dessa växer upp i anaerob, dvs syrefattig miljö. Som alla byggare, medvetna om mögelproblemet vet att det som gäller är ventilation, ventilation och åter ventilation. Man kan sedan bara misstänka att autismen har flera orsaker till exempel i vacciner där komponenter minskar syreomsättningen i organismen. Liksom vid ett införande av 5G där syreatomen får skador redan vid ca 60GHz som finns i det systemets mellanregister.

 • Autistiska symptom som uppstår när man börjar i en ny skola, kan aldrig ge diagnos. Det ingår att problemen funnits hela livet. Därför, om det alls har något samband, så misstas inte autistiska symptom som uppträder först i skolåldern för autism. Dessa kan på sin höjd få diagnos “atypisk autism” eftersom de inte fyller kriterierna.

  Ni glömde förresten denna källa som är intressant, men lite nyare än artikeln så kanske är det därför den inte är med: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963856/

 • Autistiska symptom som uppstår när man börjar i en ny skola, kan aldrig ge diagnos. Det ingår att problemen funnits hela livet. Därför, om det alls har något samband, så misstas inte autistiska symptom som uppträder först i skolåldern för autism. Dessa kan på sin höjd få diagnos “atypisk autism” eftersom de inte fyller kriterierna.

  Ni glömde förresten denna källa som är intressant, men lite nyare än artikeln så kanske är det därför den inte är med: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963856/

 • Frågan är för ofta ett direkt problem om ekonomi då entreprenörer som inte håller tidsschemat hamnar i kläm när dom ska ha betalt. Byggen och reparationer tidspressas i kostnadsjakten och resultat blir därefter. Det finns nästan alltid ett underliggande fel till exempel när man lägger och limmar en tät matta på betonggolv då mattgubbar inte har tid att vänta tills betongen härdat färdigt. När man då limmar på mattan för tidigt så uppträder efter en tid en kemisk reaktion kallad förtvålning som är orsak till mycket av mögelproblem och dålig lukt och senare direkt orsak till kroniska sjukdomar. Mögel och fukt uppkommer annars ofta på grund av bristfällig ventilation och läckande tätskikt. Skolan i Henån var ett typexempel men många skolor har samma problem.
  Det finns ingen direkt kontroll idag över hur tidsplaner måste anpassas vid byggen för att inte problem ska uppstå. Problem som sedan hamnar i sjukvården.

 • Frågan är för ofta ett direkt problem om ekonomi då entreprenörer som inte håller tidsschemat hamnar i kläm när dom ska ha betalt. Byggen och reparationer tidspressas i kostnadsjakten och resultat blir därefter. Det finns nästan alltid ett underliggande fel till exempel när man lägger och limmar en tät matta på betonggolv då mattgubbar inte har tid att vänta tills betongen härdat färdigt. När man då limmar på mattan för tidigt så uppträder efter en tid en kemisk reaktion kallad förtvålning som är orsak till mycket av mögelproblem och dålig lukt och senare direkt orsak till kroniska sjukdomar. Mögel och fukt uppkommer annars ofta på grund av bristfällig ventilation och läckande tätskikt. Skolan i Henån var ett typexempel men många skolor har samma problem.
  Det finns ingen direkt kontroll idag över hur tidsplaner måste anpassas vid byggen för att inte problem ska uppstå. Problem som sedan hamnar i sjukvården.

 • Varför inte en garanti på bostäder?
  Det är garanti på nästan allt utom bostäder och andra byggnader.

 • Varför inte en garanti på bostäder?
  Det är garanti på nästan allt utom bostäder och andra byggnader.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *