Jens Jerndal (Enhet): NATO-medlemskap ingen trygghet för Sverige – Finns ett större hot än Ryssland

publicerad 30 maj 2015
- Jens Jerndal
USS Lassen 2015 - Source: US Navy, handout picture

US Navy drill - Photo: Mate Todd Cichonowicz
Tack vare den amerikanska anti-ryska propagandan har det blivit på modet för politiker att begära en förstärkning av det svenska försvaret. Många säger dessutom att Sveriges säkerhet skulle öka genom formellt medlemsskap i NATO. Min uppfattning är den rakt motsatta. Det skriver Enhet-politikern Jens Jerndal som listar sina argument.

Text: Jens Jerndal (Facebook), språkrör för partiet EnhetJoint operations in the Pacific – U.S. Navy photo – Chief photographer: Mate Todd P. Cichonowicz, se originalfoto

Sverige har med sin neutralitetspolitik lyckats hålla sig utanför alla krig ända sedan 1814, alltså i hela 200 år. Bara denna erfarenhet bör vara ett starkt argument för att fortsätta den alliansfria politiken.

Såsom visade sig under de båda föregående världskrigen, hade alla krigförande parter praktiskt intresse av att bevara Sverige och Schweiz neutrala som “andningshål”.

Det finns långt mindre incitament att angripa och ockupera ett neutralt och fredligt land, än ett land som de facto är fiende, som man är i krig med, och som stöder en huvudfiendes operationer mot en själv. Bara det faktum att ens fiende har installationer av angreppsvapen nära ens gränser är ju ett av de starkaste motiv som kan tänkas för att angripa, bomba och oskadliggöra sådana vapen och andra militära installationer. Hur kan man missa så enkel logik?

När kan Ryssland vilja angripa Sverige?

Samma enkla logik borde vidare ge vid handen att ryssarna inte har någon som helst anledning att angripa och ockupera Sverige, om de inte bli direkt provocerade till det, t.ex. genom fientliga installationer på svenskt territorium.

Vad beträffar att Ryssland skulle ta initiativet att angripa och ockupera andra länder, för att inte tala om USA, är detta en befängd tanke. Ryssarna har absolut inte råd att börja ett krig mot USA, som är militärt överlägset, och om de skulle börja ett angreppskrig mot vilket europeiskt land som helst, oavsett om det är medlem av NATO eller ej, så skulle USA helt klart inte förbli en passiv iakttagare.

Att Ryssland nu av väst framställs som aggressivt är en grov förvanskning av det verkliga händelseförloppet. Rysslands agerande är helt enkelt en naturlig och självklar reaktion i rent självförsvar.

Om man objektivt betraktar det faktiska händelseförloppet, skall man finna att USA i sin ambition att bli världens obestridda härskarnation, aktivt, för att inte säga aggressivt har inringat Ryssland politiskt och militärt. På olika vägar har man aktivt underminerat, köpt och skaffat sig kontroll över flera av dess grannländers regeringar, bl.a. Georgien för flera år sedan, och nu senast Ukraina. Samtidigt har Ryssland sedan länge omringats av amerikanska baser med kärnvapenmissiler på ett sätt som måste uppfattas som ett direkt och oprovocerat hot.

russia_wants_war_look_how_closely_they_put_country_to_our_military_bases

När USA direkt iscensätter och finansierar en statskupp mot den demokratiskt valda regeringen i Ukraina och sätter in en fasciststödd marionettregering som är uttalat fientlig mot Ryssland och kan väntas bli NATO-medlem, så vore det väl ytterst märkligt om Ryssland inte skulle känna sig allvarligt hotat och reagera i självförsvar.

Situationen är direkt jämförbar med om Ryssland skulle iscensätta en statskupp och ta över kontrollen av Kanadas regering, samtidigt som en rad kärnvapenmissiler sätts upp utefter gränsen mellan USA och Canada. Tror någon verkligen att USA skulle förhålla sig passiv i en sådan situation?

Lägg därtill att Ryssland genom den amerikanska kuppen i Kiev förlorade sin enda hamn med tillgång till Medelhavet genom Svarta Havet, en hamn som är både ekonomiskt och strategiskt livsviktig för landet. En hamn på Krim, som varit ryskt territorium sedan sedan urminnes tider, ända till dess att Chrustjov, som själv var ukrainare, oceremoniöst flyttade över Krimhalvön från rysk överhöghet till ukrainsk. När det skedde, hade det ingen utrikespolitisk eller militär betydelse, eftersom båda länderna ingick i federationen Sovjetunionen, som var en enhetlig administrativ och säkerhetspolitisk enhet. Idag är situationen – främst på grund av amerikanskt inflytande i regionen – en helt annan.

Är NATO en försäkring mot ett ryskt angrepp eller en anledning till det?

Av det sagda följer att Sverige inte har anledning frukta Rysslands “aggression”, utom i det konkreta fallet att vi är lierade med Rysslands självutnämnda fiende, nämligen NATO.

Argumentet att vi skulle vara säkrare om vi går med i NATO är alltså inte bara felaktigt. Det förhåller sig precis tvärtom.

Om vi går med i NATO, ja då utgör vi både en naturlig krigsskådeplats och ett naturligt angrepps- och ockupationsobjekt för Ryssland, ifall USA:s krigshets leder till ett krig mellan NATO och Ryssland, vilket för övrigt så gott som säkert skulle innebära ett tredje världskrig, och denna gång med kärnvapen. Vems intressen främjar vi alltså, om vi går med i NATO?

– Ja, definitivt inte Sveriges. Vi skulle bara bli ytterligare en “proxy” eller bulvan för USA:s krig enligt ett ofta använt mönster. Någon i främsta stridslinjen utsedd att ta emot de värsta stötarna.

Men säkerhetspolitiskt sett är vår situation redan gravt komprometterad, utan att svenska folket informerats eller fått möjlighet ta ställning.

Medan vi talar om möjligheten till krig och anfall från rysk sida, låt oss tänka igenom vad detta kunde innebära, och hur vi kan bäst försvara oss. Det verkar som om alla riksdagspartierna nu i Ukraina-krisens skugga förordar ett förstärkt svenskt försvar, alltså mer pengar till upprustning, även de som inte vill att vi formellt går med i NATO.

Vad säger då Enhet om detta? – Enhet är i princip för total nedrustning. Då uppstår frågan hur vi kan motivera denna till synes oansvariga attityd inför det uppskrämda svenska folket.

Mitt svar är följande: Enligt expertkalkyler skulle Sverige i bästa fall, även med ett så förstärkt försvar som vi överhuvudtaget är kapabla till, kunna motstå en rysk (eller för den skull amerikansk) attack i högst några dagar, säg en vecka. Det vore alltså ett i grunden lönlöst företag.

Vår försvarsförmåga kan knappast någonsin bli tillräckligt stark för att avskräcka en stormakt från att anfalla och erövra ett strategiskt viktigt mål. Men under de dagar vi kan hålla angriparen stången, hinner många människor dö eller bli lemlästade, och mycken egendom hinner förstöras. Och vad vinner vi på det? Är det ett pris värt att betala för att kunna skryta med att vi försvarade oss tappert i en vecka?

Utgången är ju densamma, men kostnaden i både liv och egendom dramatiskt högre. Och medan vi väntar på ett anfall, som förhoppningsvis aldrig kommer, kostar i så fall försvaret samhället stora pengar, som kunde användas mer konstruktivt till något angelägnare.

Meningslös militär nationalromantik

Inom Enhet betraktar vi alla människor som våra systrar, bröder och vänner, och för mig personligen är den absolut högsta prioriteten att rädda människoliv, oavsett nationalitet. Kan man samtidigt rädda resultatet av människornas arbete, dvs. deras egendom från att ödeläggas, så mycket bättre. Den militära nationalromantik som förkunnar att man skall kämpa till sista blodsdroppen, och att det är bättre att dö än att leva “ofri” under främmande ockupation, anser jag obsolet. Och de som absolut vill dö om vi skulle angripas av en främmande makt kan ju sköta om det individuellt. Låt dem bara inte påtvinga alla andra en sådan meningslös död.

Alltså: Låt oss distansera oss så mycket som möjligt från USA och NATO och deras militära installationer, och återgå till den strikta neutralitetspolitik som tjänat oss så väl de senaste 200 åren. Det är bara som ett trovärdigt neutralt land som vi kan gynna världsfreden och undgå att av eftervärlden stämplas som medbrottslingar i alla de krigsförbrytelser NATO och USA gjort sig skyldiga till de senaste decennierna.

Text: Jens Jerndal (Facebook)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Vi har helt okunniga fördummade politiker i landet,har ingen historisk historia att se tillbaka på
  däremot finns det vanliga sv medborgare som är mera insatta

 • Kan allt detta krigstrummande om och ikring Krim och Ryssland ha att göra med Euroasian canal? En kanal mellan Kaspiska havet och dess oljerikedomar och Svarta Havet för större tankers. Om Big Oil får total kontroll över oljan i Kaspiska havet hur kommer då politiken i mitt-Asien då se ut?

 • #pelle. Visst, Investor har en viktig del i detta med ett korsvist minoritetsägande i företag som har övervintrat under många decennier i skuggan av mordet på Ivar Kreuger. Det är de självutnämnda imperiebyggarna som satsat på vapen och på Sverige som en stor vapentillverkare och exportör.

 • Det finansiella systemet håller på att skapa öar av korporativ kommunism med Washington DC, City of London och NATO som vakthundar för att styra vetenskap och forskning och därmed världens framtid på längre sikt. Instrumentet till denna braindrain har hittills varit oljedollarns höga kurs som världsvaluta och med 3-4 gånger högre löner än i Europa. Det är i Europa som basforskning har funnits under flera hundra år tack vare en bred kulturell bas. Multinationella företags strateger är givetvis medvetna om detta och agerar därefter. NATO är ju också det militärindustriella komplexets största marknad där huvuddelen av forskning pågår. Eftersom målet tydligen är att skapa det mest effektiva vapnet så blir det intressant att se vilket som kommer först, den ekonomiska implosionen eller den atomära explosionen. Så länge ekonomer förklädda i uniform och behängda med allsköns medaljer styr så kanske det blir jackpot med ett nollresultat så implosionen tar ut explosionen.

  • Viktig poäng att du nämner lönerna som följd av parasiterande dollar givit braindrain dvs parasiterande av mänskligt kapital. Något som liberaler i oförstånd tolkar som en framgång för marknadskrafter i största allmänhet.
   För vanliga socialister bör påpekas att JR har rätt i att det finns en socialistisk aspekt i hur finanseliterna agerar bla genom Fabianerna. En intressant bok som klargör mycket är Ioan Ratiu’s The Milner Fabian Conspiracy. Där visas även hur Fabian society’s medhjälpare ligger bakom islamiseringen sedan länge och hur det ingår i deras hegemoniska planer. Detta sker tillsammans med kretsar med koppling till Wall Street
   Den författaren knyter samman det angloamerikanska etablissemanget med Fabian society på ett klargörande sätt och visar hur britterna ligger bakom väldigt mycket av skeendena.
   Förf återger Fabianernas logo av G B Shaw härrörande från Khayyam ungefär: ‘slå det i bitar och forma om det efter dina intressen’. Detta gäller således inte bara infiltration och skapande av alla sk progressiva rörelser utan alltså även av islamistiska rörelser som är inkompatibla med västerlänningars livsstil. Det tillämpades på Indien/ Pakistan.

 • Notera hur Stefan Laurell längtar tillbaka till Sovjettiden då det bara var vänstern som sa emot. Numer kommer kritik även från anhängare av riktig marknadsekonomi till skillnad från dagens (och det förflutnas) internationella finanssvindlare som opererar bortom lagar och folkstyren och dominerar alla som inte ingår i deras oåtkomliga kretsar. Samma kretsar har orsakat alla krig, revolutioner såväl som fascister och uppkomsten av kommunismen.
  Före internet var det lättare att dölja detta.
  Samma kretsar är orsak till den nuvarande krisen och att vi skall luras in i Nato. Att EU uppför sig självdestruktivt hänger samman med att EU skapades av dessa kretsar. EU är inte en fortsättning från nazismen som somliga hävdar bara för att Hitler också pratade om Europas förenta stater. Han var bara en papegoja i det fallet och ideerna styrdes helt av England och Usa med anglofila underhuggare bla från Frankrike Belgien och Polen.
  Om England går ur fortsätter de nog att styra bakom kulisserna men utan att betala avgiften.
  Ett riktigt Europas förenta stater behövs eventuellt men inte en manipulerad variant där som nu Usa styr.

 • Stefan Laurell är ytterligare en liten landsförrädare som tänker utsätta sina och andras barn och barnbarn för helt onödiga konsekvenser av krig i vårt närområde.
  Hans gällröstade ‘argumentation’ gör det lämpligt att visa följande citat från en offentlig amerikansk utredning från februari i år:
  “Lögnaktighet är förvånande vanligt i Usas militär, även om det yrkets medlemmar har svårt att medge det. Vidare, mycket av bedrägligheten och ohederligheten som förekommer i denna vapen- profession uppmuntras och sanktioneras faktiskt av den militära institutionen. Slutresultatet är en profession vars medlemmar ofta upprätthåller och sprider ett falskt sken av integritet som hindrar professionen att ta itu med – eller ens medge – medskyldighet och bedräglighet genom hela karaktärsdaningen.”
  http://de.scribd.com/doc/256549266/Lying-To-Ourselves-Dishonesty-in-the-Army-Profession

 • Kul att ni är duktiga på att spekulera, men det hjälper inte.
  Bilderberggruppen står som garant för att vi får problem. Det är denna grupp som behöver desarmeras och låsas in. Dit hör ägarna till Investor…De är den drivande kraften bakom det som pågår, såväl i Ukraina som i Irak.

 • Martin Gustavsson –
  Vad beträffar Irak så var de inte utan försvar, även om de (inte längre) hade de massiva förstörelsevapnen (WMD) från USA som gjordes till förevändning för USA:s invasion. Och personliga vapen i de irakiska hemmen hade knappast gjort någon nämnvärd skillnad mot USA:s “blitzkrieg” från luften.

  USA är ju till stor del uppbyggt på rätten att bära vapen och personligen försvara sig mot angrepp. Men för att förstå denna författningsenliga rätt (som den nuvarande regimen försöker avskaffa tillsammans med större delen av den amerikanska författningen), behöver vi gå tillbaka till 1800-talets nybyggartid och “vilda västern”, då allmän laglöshet rådde under ett permanent erövringskrig mot urbefolkningen.

  Att Schweiz har en så etablerad tradition av personliga vapen i alla hem är för mig mer svårbegripligt. Men jag tror inte att detta är orsaken till att Schweiz undgått ockupation under världskrigen. Snarare är det deras bankväsende och deras funktion som neutralt “andningshål”, vilket gynnat alla parter i krigen.

 • I samband med den svenska försvarsdebatten är det nu många som vill återinföra allmän värnplikt. Personligen är jag, som kanske framgått, i princip pacifist, och jag hade velat slippa militärtjänsten om jag hade kunnat, men jag fogade mig och gjorde den, hellre än att sitta inburad motsvarande tid. Det intressanta är att jag, trots mitt motstånd mot allt som smakar militär och krig, med facit i hand var mycket glad att jag fick den erfarenheten.

  Min rekommendation är dock inte att återinföra allmän vapenplikt i traditionell mening, utan snarare ett civilförsvar med allmän samhälls- eller beredskapstjänst för alla ungdomar oavsett kön, med utbildning i att hjälpa civilbefolkningen i eventuella krig, men lika mycket vid naturkatastrofer, större trafikolyckor, och alla liknande krissituationer. Detta är något vi inte har på plats i tillräcklig omfattning, och något jag anser nödvändigt i ett välorganiserat och empatiskt samhälle. Jag tror också att det vore en nyttig och värdefull kunskap och erfarenhet för de utbildade ungdomarna själva.

 • Det skulle vara intressant att höra Björklund rättfärdiga ett Stockholm som grushög, bara därför att han och MSM hetsar för krig med tillverkad orsak om en invasion av en ö hundratals mil hemifrån.

 • Mycket välskriven artikel och i stort sett helt riktigt, men ett starkt svenskt folkligt modernt försvar (alltså inte såsom det utvecklats med invasion och krig mot Afghanistan) tryggar Sverige och hotar inte Ryssland och är absolut ett sätt att s.a.s. “inte inleda i frestelse”.

  Endast ett av raden av exempel: Irak. Där dog i den olagliga invasionen mer än ca en miljon människor. I landet fanns inga “WMD”. Nu, försvagade, invaderas de av IS med allt vad det innebär…

  Hade de haft vapen hemma hade varken Saddams diktatur, USAs invasion eller ISs invasion varit lika enkel. Då hade kanske Irak varit ett fritt och demokratiskt land.

  För Enhet som inte ännu helt inser vad invasion innebär länkar jag till “Why nobody invades Swizerland”:
  https://www.youtube.com/watch?v=oM8_bXhPlYo

 • Instämmer, mycket bra artikel av Jens Jerndal.

  Peter Grafström, hear, hear. Frihet förutsätter att den kan försvaras. Rätt kunskap OCH VILJA på rätt plats, vilket du beskriver. Med rätt vilja bör förresten även Sverige liksom tidigare Ryssland kunna utveckla effektiva EM-vapen för försvar av vårt territorium, om det inte redan är gjort och endast väntar på rätt vilja på rätt plats. Vi behöver även ett ekonomiskt försvar, dvs ekonomiskt oberoende. Inga avtal som tar bort detta! Och vi behöver delegitimering av dem som inifrån tar bort försvarsviljan. Delegitimering av de som använder falska känsloargument. De bör som du beskriver inte på något sätt skyddas från hård kritik. Den som offentligt påstår något har ej rätt att slippa få sina påståenden offentligt skärskådade. Avslöja lögnarna! (Detta på intet sätt riktat mot artikelförfattaren ovan, utan mot de som t.ex. använder media för att förvända blicken på människor så vi inte ser vem som är fienden och så vi tror att vännen är fiende.)

 • Mycket bra artikel av Jens Jerndal, han verkar väl informerat och detta behövs i dessa tider. Håller dock också med Peter Grafström i sin analys att militär eller egentligen rättare sagt en neutral underrättelsetjänst är nödvändig. Håller sig landet strikt neutral är det inte svårt att sätter gränser och avslöjar de falska Profeter.

 • Instämmer i artikelns analys men är helt emot svensk nedrustning. Utan ett numerärt starkt värnpliktsförsvar kan Sverige tas över av en utifrån styrd kupp av okänt slag. Tillfället gör tjuven.
  Vidare
  Vi behöver kunna förhindra Nato att använda Svenskt territorium. Ubåtsbekämpning behövs för att förhindra att Natos kärnvapenbestyckade ubåtar gömmer sig i svenska vatten och verkanseld bör för vår egen säkerhet därför användas utan varningar. Selektiva utrensningar eller kanske ett helt utbyte av ledande militärer kan behövas för att eliminera förrädare av den typen som förekom på 80-talet och skyddade Nato/Usas ubåtar från beskjutning. Idag finns så mycket mer fakta om Usas verkliga roll att de höga militärer som inte tagit till sig dessa fakta utgör ett hot. Militärer bör tillägna sig ingående kunskaper om geopolitik och om de dominerande anglosaxarnas verkliga roll som Europas förstörare sen många generationer.
  Det behövs också mer öppet utpekande av de politiker och journalister som hetsar för Usas räkning så att de känner att det finns en medvetenhet om att de utsätter sina landsmän för stor fara genom sitt agerande. Hänvisning till att de drar in sina och andras barn och barnbarn i den faran bör få en framskjuten plats i debatten. Det bör kosta dem socialt att vara Usas hejdukar.
  Dom tvekar inte att använda falska känsloargument och bör inte besparas väl motiverade dito.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *