Jens Jerndal tar bladet från munnen: USA är roten till flyktingströmmarna

76
2537

WhiteHouse press Photo Pete Souza

Jens Jerndal - Foto: EnhetsbloggDebatten om Sveriges flyktingpolitik äger rum i forcerat krabb sjö. Det svenska åsiktsförtrycket firar nya triumfer i den politiska korrekthetens namn. Det talas om att vi har plikter mot dem som tvingas fly från krigshärjade områden och det är bara att acceptera situationen och öppna våra gränser. Visst.

Text: Jens Jerndal (Facebook), språkrör för partiet Enhet | Foto på Jerndal: Enhets blogg | Foto: Vita Huset pressfoto av Pete Souza | Read this article in English

Men hur skulle det vara om vi gick till roten av det onda och i stället försökte förhindra flyktingproblemet från att uppstå? – Hur skulle det vara med ett helhetsperspektiv för att finna den egentliga orsaken till problemet? Och begära att de som skapat problemet också tar hand om dess konsekvenser? Och att de omedelbart slutar skapa fler sådana problem?

Det talas aldrig om vem som är ytterst ansvarig för flyktingproblemet. Jo, för all del, våra politiskt toppstyrda medier låter oss förstå att allt detta orsakas av terroristorganisationer, islamiska fanatiker, mot vilka all världens samlade militärmakt intet förmår

Dock krävs verkligen inte särskilt mycket analys eller tankeförmåga för att klart se vem och vad som är upphov till 99% av flyktingproblemet.

 • Vem har skulden för Iraks ödeläggelse med miljoner döda och än fler lemlästade och hemlösa?
 • Vem bär skulden för samma sak i Libyen, och nu i Syrien?

Utan att nämna Afghanistan och ett flertal länder i Afrika. Ja, inte är det någon liten spontant självorganiserad grupp av fanatiska islamister, som varken USA eller NATO rår på. Om någon verkligen trodde det, tänk igen!

USA har under det senaste decenniet spenderat flera triljoner dollar på sitt ”försvar” mot dessa farliga terrorister över hela världen, och det är detta ”försvar” som oprovocerat bombat sönder en lång rad länder och framkallat de strida flyktingströmmarna.

Till saken hör att det sedan länge är konstaterat av objektiva amerikanska källor att både Al Qaeda och ISIS skapats, finansierats och dirigerats av de amerikanska säkerhetsorganisationerna själva för sina egna politiska och ekonomiska syften.

Är det då rimligt att små länder som Sverige skall tigande ta på sig ansvaret för att ta hand om alla dessa utblottade människor?

Missförstå mig inte, jag menar inte alls att vi skall stänga våra hjärtan och avvisa alla hjälpbehövande. Men hur rika vi än är per capita, så är vi ett ekonomiskt litet land med begränsade resurser.

Vad vi däremot har som inte är föremål för fysisk begränsning, är ett globalt förtroendekapital som förkämpar för fred, frihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Trotsa den globala makten!

Historien är full av erfarenheter, bl.a. från Nazityskland, som visar att den som tiger samtycker, och är därmed medskyldig till brottet. Vill vi få slut på krigen, massmördandet, förstörelsen och flyktingströmmarna, ja då måste vi alla rättskaffens människor och länder gå samman och säga ifrån att vi vet vad som pågår, och att vi inte längre tänker tiga och samtycka.

Kanske det kommer att kosta oss mer ekonomiskt att trotsa den globala makten, men om vi lyckas få slut på de onödiga krigen så har vår uppoffring inte bara givit asyl åt en bråkdels procent av flyktingarna, utan det kommer att ha räddat kanske miljontals liv och oskattbara mänskliga kulturvärden.

Och tro inte att en sådan akt behöver bli ett slag i luften. Mot en tillräckligt stor enad massa av engagerade människor blir till och med världens alla arméer till slut maktlösa. Kom ihåg Margaret Mead’s bevingade ord:

”Betvivla aldrig att en liten grupp medvetna och engagerade medborgare kan förändra världen. Ja, det är faktiskt enda sättet som världen har förändrats på någonsin.”

Text: Jens Jerndal (Facebook)


 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

76 KOMMENTARER

 1. Dessa har anledning att ta hand om de Syriska flyktingarna
  Usa
  Turkiet
  Saudiarabien: gissa hur många dom tagit? Knappast någon.
  Sverige och liknande länder kunde lämpligen ta emot högst 1/100 och per capita jämfört med de nämnda megaskurkstaterna!!!!!
  Dvs ca 3000 ggr färre Syriska flyktingar än Usa
  Och det vore ändå förbaskat generöst av oss.

 2. Redan 2005 ingick Sverige ett avtal via Dansk representant om att Irakkrigets flyktingar var välkomna till Sverige i säkerhetsrådet, alliansen la grunden för att vi inte kan säga nej, utan vill ha ännu fler ( flest per capita) Nu ser vi i förlägningen att det avtalet aldrig hade en demokrstisk ordnad form utan beslutet fattades av dåvarande regering via representant. Varför Reinfeldt på valspurten sa att vi skulle öppna sinna hjärtan innan han gick ut bakvägen och lämnade Moderaterna.

  Om inte intill liggande Muslimska länder börjar ta emot flyktingar kommer EU ta ut en jihad skatt på alla muslimer i EU. Israel stänger nu gränsen och Saudi har inte tagit emot 1 flykting för de tillhör fel grupp, varför maktpositionerna nu kraftig förskjuts.

  Sverige har en mycket ansträngd framtid av att allt fler går i pension och måste fylla på med arbetsföra människor snabbt och integrera dom i samhälls systemet. Tyvärr är Sverige sämst i EU på en fungerande integration tex tar det över ett år att få en godkänd läkar legitimation även som specialist. Sverige tävlar med silicon valley om start ups och inom 10år är hälften av alla kvalifiserade arbeten automatiserade, vad gör alla flyktingar som kommer hit då? samma systemskifte kommer ske inom hela EU inom 20år. Visst vi är humana som Palme uttryckte saken men har vi råd att vara hela världens samvete? Jag ser det som naivt när man ser på Finland som tidigare var en del av Sverige, ett sammarbete med Nato men nej till medlem då vi inte vill ha kärnvapen här, bättre en stark värnplikts arme med geurilla krigsföring och it.

 3. Det finns många bottnar i det här. Sovjet gick in i Afghanistan i slutet av 70-talet och skapade oreda där genom att bryta sönder de maktstrukturer landet hade och som höll landet under kontroll och i ett fredligt status quo. USA har gjort likadant i andra länder i det området. Men, det är muslimska länder vi pratar om med den muslimska formen av mentalitet och som är hårt styrt av en dömande och fördömande religion, vilket den tagit uttryck för pga av att den förhärskande gruppen muslimer tolkar den bokstavligt. Det finns också en bildlig tolkning man kan göra av den vilken skapar en fredlig och tolerant atmosfär men den är inte den vanliga formen i Mellanösterns länder. Jag har själv vistats i de länderna och erfarit detta.

  Denna religiösa tro har då skapat talibanerna och andra extrema islamistgrupper, pga deras hat till kristna och judar, ja alla icke-troende av islam och det finns även ett starkt hat till shia-muslimer som sunni ser som avfällningar från den ”rätta tron”. Vi representerar också detta då vi inte har den rätta tron i extremisternas ögen. Då är det ens plikt och skyldighet att bekämpa detta då Guds lag hotas och med terror markera vem som har makten.

  Så när landets maktstrukter bröts samman utbröt det ett inbördeskrig mellan alla de som ville ha makten, då makt är viktigt i den typen av mentalitet av att ha den enda sanna tron. Och då måste man härska över andra med våld. Problemet ligger alltså i att demokrati har svårt att existera hand i hand med den religiösa grund som de muslimska länderna bygger på. Det är tack vare diktaturer som länderna har tryckts ner till ett lugn.
  Så, pga av olika ekonomiska intressen så slogs ländernas maktstruktur sönder. Det är bara det att västvärlden inte förstår sig på den mentalitet dessa länder vilar på och släppte lös ett helvete i form av sönderslagna länder med stora flyktingströmmar. IS har idessutom som mål dag att ta över västvärlden och skapa Allahs rike genom terror och våld, deras tro är Allahs lag. Jihad. Det gör dem mycket farliga. De är redskap för Gud och ser det som Guds vilja att de får komma hit och skapa ett kalifat så småningom. Detta är vad som predikas i moskéer i Sverige och i övriga världen.

  När man hittat de muslimska röster som berättar detta efter att de själva varit i moskéerna, förstår deras språk och därför kan berätta om detta inifrån, så ger det ett fördjupat perspektiv på hela problemets omfattning. Problemet med västvärlden är att de inte förstår de muslimska människorna och deras mentalitet och vad som driver dem. Den islamiska religionen är helt ett med det muslimska samhället och genomsyrar alla medborgarnas värderingar och värdegrunder, mer eller mindre. Oftast mer. Mer frisinnade tendenser tillåts ju oftast inte, som kvinnorna i Iran som vill ta av sig slöjan. Hederskulturen är alltför stark för detta, då otäckta kvinnor inte är ärbara och kan locka män.

  Jag anser att det är viktigt att lyssna på dessa whistleblowers för att förstå hela vidden av problemet. Om ni läser Mohamed Omars inlägg på sajten Det goda samhället och Mona Wallters inlägg på sin blogg Om moskéer så kanske ni förstår mer kring detta djupgående problem.

  • Nelli
   Din beskrivning av händelserna i Afghanistan är missledande. Den sekulära och för kvinnor betydligt friare regimen i Kabul begärde Sovjets assistans. Ett halvår dessförinnan organiserade Cia enligt Brzinzky’s recept för att provocera fram den oreda du enbart tillskriver Sovjet. Och extremismen som fått fart inom Islam till skillnad från hur det var på 1960-talet har blivit mycket värre uppmuntrad av Usa som tom delat ut religiös litteratur för det ändamålet. Även den sk revolutionen i Iran orsakades av väst.
   Alla försämringar har orsakats av angloamerikanerna. Orsaken är deras maktlystnad och oginhet mot alla andra. Deras mål är världsherravälde. På vägen dit är alla medel tillåtna.

   • Jag vet inte vem som missleder vem 🙂 Jag var i Afghanistan just innan Sovjets inträde då jag reste landvägen till Indien. Om det var fritt i Afghanistan då för kvinnor… ja hur ska det då vara nu… Man såg nästan aldrig kvinnor ute på vägar eller i städer och om man såg dem så var de åtföljda av män och heltäckta i burka, med ett utbroderat galler för ögonen i den svarta slöjan som gick från topp till tå. Jag tycker det är enkelspårigt att skylla allting på USA. Då förstår ni inte hur det muslimska samhället är uppbyggt sedan mycket lång tid tillbaka. Islam är tätt förbundet med det muslimska samhället, Det är en djupt förankrad livsstil och det var mycket tydligt när jag vistades i de länderna. Vad som hände efter Sovjets utträde var att alla de olika klanerna och grupperna började kriga mot varandra, ett mönster man ser i alla muslimska mellanösternländer där maktstrukturen slagits sönder. Det har med befolkningens mentalitet att göra. Utvecklingen hade kunnat gå en annan väg om demokratiska tankegångar varit förankrade. Men det är de inte utan individen vilar på en teokratisk världsbild vilken det utbryter strider kring när de inte är toppstyrda. Eller så handlar det om vanliga maktstrider. Så länge de länderna haft en diktatur så har det varit lugnt. Jag tillskriver inte Sovjet oredan utan beskriver bara att det bröt ut oreda efteråt. Det var faktiskt en invasion av Sovjet, jag tror inte att afghanerna bad om nånting från nån annan, då det är helt emot det folkets natur. Afghanerna är ett mycket stolt folk som innan dess aldrig låtit sig erövras, enligt vad som sas när jag befann mig i landet. Det folket var helt annorlunda på det sättet om jag jämför med de andra länderna som inte hade den stolta befolkningen. Det var en så tydlig mentalitet hos dem. För att få bort Sovjet därifrån så stödde USA talibanerna och därmed var även den gruppen på banan och blev stark och tog makten. Efter att Sovjet gick in så är det landet sönderslaget och det går aldrig att förneka. Väst ska inte beblanda sig med dessa länder.

    • Nelli
     Det var bara Kabul-regimen som hade annan inriktning. Ute i landet var det som du beskriver. Därför blev det uppror mot regimen vilket säkert förstärktes av Usa redan från början även om jag inte vet det säkert.
     På 1960-talet långt innan detta finns det fotografier på glada skolflickor utan förtryckande klädsel med vanliga sjalar.
     Vi är helt eniga om att det ursprungliga Afghanistan har ett patriarkaliskt ~gammaltestamentligt extremt ojämlikt samhälle där mannen har all makt och där kvinnor är slavar.
     Men så var det nästan överallt för länge sen. På andra håll har förändringarna kommit utan att imperialister gripit in för att hålla utvecklingen tillbaka. Men England och senare Usa har på ett extremt ondskefullt sätt medvetet agerat för att splittra och hålla tillbaka. Och det pågår mitt för våra ögon idag i MÖ och Afghanistan mfl ställen. Analogt med under Sovjettiden spelar ryssarna en mer konstruktiv roll vilket en stor(?) minoritet av medvetna inser.
     Usas och Englands utbyggda nät av centralbanker var medlet med vilket de kan tyrannisera världen så länge de har övertaget militärt. Det övertaget är reciprokt beroende av det finansiella privilegiet för dollarn.
     Sovjet hade inte det motivet så någon kålsuparteori håller inte. Hade angloamerikanerna varit intresserade av ömsesidighet ist för hegemoni skulle alla motsättningar mildrats kraftigt och fredlig utveckling av alla världens länder kunnat ta vid. Så jo det finns starka skäl att skylla allt på Usa England och deras medlöpare.

 4. Jag tycker det var intressanta och upplysande kommentarer av Nelli!
  Verkligheten är bra att belysa ur de perspektiv där den finns, för den är ofta mångsidig. Det var en bra artikel i ”Det goda samhället” av Mohamed Omar.
  Som jag läste ungefär: Att några europeiska röster röster är för att vilja stödja Syriska regeringen, därför att man överskattade oppositionens enighet i början. Inte en drömlösning, men kanske bästa alternativet just nu?

 5. Peter.
  Jag såg ingen skillnad mellan ute på landet och i Kabul, där jag tillbringade mesta tiden. Skolflickor har sjalar, det är kvinnorna som bär burka. Nomadfolkens kvinnor hade inga slöjor överhuvudtaget utan bar vackra färgglada kläder.
  Sovjet en mer konstruktiv roll? Som kommer in med stridstanks och soldater? Det tror jag aldrig regimen skulle gått med på, den vändningen.
  De länderna klarar inte av en fredlig utveckling enl västerländska mått mätt, inte med den mentaliteten. Även de mer sekuliserade muslimska männen bär på den mentaliteten. Svårt att förklara men de islamska idéerna och värdegrunderna är djupt rotade.
  Jag har sagt vad jag har att säga, jag behöver inte försöka övertyga nån 🙂 Den manliga muslimska mentaliteten känner jag igen på en gång och de gör även de som har samma erfarenhet som mig. De förstår vad jag talar om. Sedan finns det ju naturligtvis undantag, det handlar ju om individer och deras val. Men jag talar om en generell mentalitet som kommit med en prägling generationer ner.

  • Nelli
   Regimen hade bara mindre än ett år på sig 1978-79 , när var du där?
   De förbjöd ocker, deklarerade jämlikhet mellan könen och introducerade kvinnor till det politiska livet. Hade de fått tio år på sig skulle du nog ha sett förändringar men monstret från väst ville annat.
   (Jag är inte och har aldrig varit marxist eller någon annan känd vänsterideologi men jag ser vad som hänt i stället sen dess!!!)
   England hade inga planer på att förbjuda ocker när de med kemiska vapen bombade pashtunerna i mellankrigstiden.
   Regimen begärde Sovjetiskt ingripande. Det var revirstrider av komplicerat slag där Mujahedin i Iran(!)hade bytt från islam till marxism därför att shahen av Iran(!) hade rensat ut kadrerna i mujahedin och då tyckte de som var fria att Islams gud var för svag och bytte till marxism. Jag vet inte hur kopplingen mellan mujahedin i Iran och Afghanistan var relaterade men det fanns förmodligen ett samband.
   Att den falang som Sovjet ville satsa på kallade på deras ingripande rättfärdigar det inte men det är ändå en detalj av visst intresse nu när har facit!!!
   ”De länderna klarar inte av en fredlig utveckling enl västerländska mått mätt, inte med den mentaliteten. ”
   Se ovan. Vi är helt överens om hur det ÄR men eftersom precis det argumentet används för att fördriva dem till Europa är det väsentligt att belysa hur Usa förstört vägen till att förändra dem och i stället eggat upp Talibanerna. Försök visa mig glada skolflickor under Talibanstyre!!
   ”Även de mer sekuliserade muslimska männen bär på den mentaliteten. Svårt att förklara men de islamska idéerna och värdegrunderna är djupt rotade.”
   Håller med det men du tycks tro att jag motsäger det. Det är ett feodalt mönster och därför är kanske marxism en medicin som skulle funkat försöker jag resonera. Syftet med att Englands och Usas eliter sedan länge understött socialism (tvärtemot vad de har visat vanligt folk i väst) är ju för att hjärntvätta bort traditionella värderingar för att kunna tvinga igenom världsregering med angloamerikansk storfinans som ensam herre på täppan.

 6. Peter,
  Jag måste säga att jag tycker att din världsbild är skrämmande. Tycker du verkligen att man ska gå in och hjärntvätta ett folk med tvång med marxismen, en ideologi som dessutom dödat miljoner. I Kina dödades 80 miljoner av Maoregimen, dels genom krig och dels genom dess politik som skapade en stor svältkatastrof. I Sovjet dödades också många miljoner människor. Bägge dessa länder har/hade (Kina har fortfarande) arbets- och hjärntvättsläger som gratis arbetskraft för att tvinga meningsmotståndare med hjälp av tortyr och svält till att tänka som regimen vill.

  Religionen är i grunden god och vill visa vägen till att vara en medkännande och god människa, men människan förvanskar den för egna själviska syften. Det som skapar den form som utgör Islam är människans tolkning av Koranen, man kan tolka den bildigt och fredligt som Sufismen och andra fredliga grupper inom Islam gör, eller man kan tolka den bokstavligt och dömande som salafisterna, den lära som ligger till grund för islamisternas (anhängare av de extrema våldsbejakande grupperna som IS, talibanerna osv) gör. Tyvärr är den största majoriteten av predikningar i moskéerna både i Sverige och internationellt av den senare varianten. Den har som agenda att skapa en muslimsk världsordning.

  Västvärlden har intressen i mellanöstern pga av oljan som finns där. När den hotas, vilket skulle få stora konsekvenser för oss, så går stormakterna in som en världspolis för att skydda sina intressen. Så om västvärlden vill ta över hela världen, så är det samma sak som salafisterna vill göra, men av olika anledningar.

  Det helt omöjligt att hjärntvätta människor till en annan tro, och det är heller inte etiskt försvarsbart då det är ett grovt övertramp på mänskliga rättigheter. Är det ok att tortera dig och tvinga till en annan världsbild än den du har eftersom du anser att det funkar på afghanerna? För att bli en god och medkännande människa som bygger upp ett bra samhälle så måste det komma inifrån. Människorna idag verkar vara så skadade av bristen på etik och moral så det verkar vara svårt att nå dit. Se allt hat som sprids i samhället idag och vilket samhällsklimat skapar det? I de muslimska länderna är hot och våld vardagsmat i familjerna, det skapar skadade människor där. Här i väst har vi en andlig fattigdom som tar sig uttryck i en konsumstionshysteri för att döva en inre tomhet. Om man läser på om personlighetsstörningar och vad som skapar dem så kan man få mycket insikt. Ett samhälles förändring till ett gott samhälle kommer inifrån, inte med hot och våld utifrån.

  Jag var i Afghanistan nov/dec -77. Det var ett av de fattigaste länderna jag någonsin sett, med dragdjur (hästar) där varje revben syntes och som verkade utmärglade och där en del av befolkningen gick i trasor. Verkligen i trasor. Naturligtvis finns det inga glada skolflickor under talibanernas tid, de fick ju inte ens gå i skolan. Men talibanerna kom ju in senare i bilden, på allvar altså.

  Så här står det i wikipedia om den här tiden: ”Afghanska-sovjetiska kriget var ett krig mellan 1979 och 1989 mellan Sovjetunionen, som stödde den marxist-leninistiska regeringen i Afghanistan, mot den afghanska islamiska mujahedinrörelsen. Rebellerna stöddes av USA, som såg det som en del av det kalla kriget. Upproret startade redan år 1978 när ett uppror inleddes mot den sovjetstödda regeringen som tagit makten. Upproret blev bara förvärrat när Sovjetunionen i december 1979 gick in med ett stort antal trupper och ockuperade landet. Som ett resultat av Sovjetunionens sammanbrott, föll regimen i Afghanistan 1992. Dessutom utbröt snart ett nytt inbördeskrig mellan de falanger som besegrat Sovjetarmén.”

  Vilket övergrepp att gå in i Afghanistan. Saken är den att det är viktigt för västvärlden att det är lugnt i de områdena pga av intressen som har med oljan att göra, så därför är de där och rotar runt och bryter sönder maktstrukter och det blir än värre då de inte förstår sig på den muslimska mentaliteten och alla de krig mellan olika grupper som då bryter ut istället.

  Så, för att förändra något så måste de ske inifrån människan och inte med våld utifrån. Det betyder att inte ta ifrån dem religionen utan förändringen måste ligga i själva tolkningen av religionen. Det är så mycket svårare då människorna är så skadade av allt våld. Emerich Roth har ett viktigt budskap när det gäller detta. Se bloggen Vägen ut ur hatet och artikeln i SvD ”Bara kärlek kan rädda oss från hat”.

  Så, för mig ligger inte roten till problemen i USA. Roten ligger i människans förvrängda natur som skapar dessa konflikter. Så länge vi försöker med yttre tvång förändra människor så kommer förändringen till en bättre värld aldrig att lyckas. Och vad är lösningen i all denna problematik med olika världsbilder? Som jag ser det, en väg som hittar tillbaka till människans sanna goda inneboende natur. Och hur ska man komma dit i all den splittring vad gäller destruktiva ideologier som råder idag? Jag har inget svar på det förutom att jag anser att man genom förbud måste stävja destruktiva onda krafter i Sverige som hotar demokratin. Det är iallafall en markering. Det gäller både extrema vänsterideologier och extrema islamistiska ideologier. Alla former av våldsbejakande ideologier.

  • Nelli
   Du pratar för dig själv och försöker inte ens lyssna. Du var ju där innan förändringen skedde och har alltså ingen aning om vad kommunisterna hade för inverkan. Du såg vad jag skrev om min obefintliga sympati för marxism och jag syftade på utvecklade samhällen.
   Det är något fanatiskt och blint över dig. Du rusar fram utan att uppfatta nyanser vilket en mer uppmärksam läsare skulle göra. Jag sade att vi har facit. Usa hetsade fram hatiska islamister och har kraftigt uppmuntrat Talibanerna. Det perfida och förrädiska Usa låtsas även slåss mot dem liksom de gör med Is, Al Qaeda och f-n och hans mormor.
   Har du överhuvudtaget uppfattat den sidan av skeendena??
   Svenska medier låtsas inte om att Usa England och Israel bakom en falsk mask av kamp mot terror i stället stöder fanatiska islamister för att byta ett självständigt Syrien mot en amerikansk marionett för att sabotera Europas och Rysslands handel. Om de lyckas kommer islamisterna spelas ut i Kaukasus och mot Kina.
   Jag nämnde hur kvinnornas frigörelse stod på kommunisternas program, men Usa utnyttjade situationen för sin vendetta med Sovjet och under såna omständigheter är det nog problematiskt att genomföra radikala förändringar av sociala strukturer iom att männen då antagligen behöver motiveras till strid.
   När jag använde termen hjärntvätt var det ju för att detta är vad många i väst anser om marxism och jag accepterade den uppfattningen även om min egen uppfattning snarare vill betona att marxism begränsar det individuella initiativet och gör den initiativrika delen av medelklassen till fiende vilket är skadligt i ett utvecklat samhälle. Jag anser att västvärldens befolkning i vår tid är utsatt för hjärntvätt för Usas räkning och den uppfattningen finns nog hos många som kommenterar på newsvoice.
   Hade kommunisterna fått tio år av fred och konstruktiva relationer med omvärlden hade Afghanistan haft större möjligheter att förhindra det som Usa och Nato ställt till med och kvinnor hade fått mer rättigheter. Jag vill också påminna om att Karl Marx och de övriga revolutionärerna hölls om ryggen av det brittiska imperiet. Kommunismen kommer från England och Usa. Du kan rikta din kritik mot kommunismen dit. Eliterna där vill ha världsherravälde genom att radera ut traditionella strukturer. En av EUs anstiftare Kalergi ligger tillsammans med angloamerikanernas socialistiska Fabian society bakom stödet för massinvandring. Det uttalade målet är att radera ut den europeiska ursprungsbefolkningens etniska särdrag.
   Du har vanföreställningar om Usas avsikter. De vill inte alls att det skall vara lugnt. De vill för att citera en hederlig amerikansk historiker ha permanent krig. Som förhindrar länder att utvecklas så Usa kan parasitera på naturtillgångarna. Kaos är målet! Du kan studera exemplen Irak Afghanistan och Libyen.
   Mujahedin var på båda sidor i Afghanistan. En marxistisk med kvinnors jämlikhet som mål och en Usastödd feodal med mål att bevara det du ogillar. Och som tillsammans med britter och amerikaner håller i gång narkotikahandeln. Stort uppsving när angloamerikanerna kom dit efter 9/11

 7. Peter,
  Så här skrev du ”Det är ett feodalt mönster och därför är kanske marxism en medicin som skulle funkat försöker jag resonera.” Det innebär för mig att denna medicin du avser är en hjärntvätt av folket till marxisismen för att få bort det feodala mönstret genom en ockupation.

  Du skrev: ”Usa hetsade fram hatiska islamister och har kraftigt uppmuntrat Talibanerna. Det perfida och förrädiska Usa låtsas även slåss mot dem liksom de gör med Is, Al Qaeda och f-n och hans mormor.” Hetsiga hatiska islamister fanns det redan. Ja de uppmuntrade talibanerna, det skrev jag också.

  Du skrev: ”Du har vanföreställningar om Usas avsikter. De vill inte alls att det skall vara lugnt. De vill för att citera en hederlig amerikansk historiker ha permanent krig. Som förhindrar länder att utvecklas så Usa kan parasitera på naturtillgångarna. Kaos är målet!” Som jag ser det så handlar maktspelet i mellanöstern om oljan, grunden till vår välfärd. Därför är väst där och schabblar till det. De vill ha det på sina villkor, då är det lugnt, eftersom oljan är så viktig för vår välfärd. Så varje gång du åker en bensindriven bil, knappar på din plastdator osv så är du indirekt en del av detta spel. Skulle de misslyckas med maktbalansen så blir det IS eller andra extrema grupper som bestämmer villkoren.

  Du skrev: ”Kommunismen kommer från England och Usa.” Kommunismen uppstod i Frankrike, i och med franska revolutionen. Trashanksproletariatet.

  Du skrev: ”Jag anser att västvärldens befolkning i vår tid är utsatt för hjärntvätt för Usas räkning och den uppfattningen finns nog hos många som kommenterar på newsvoice.” Ja, vad sker bakom kulisserna? Jag är inte dum, jag förstår att saker inte är som de ser ut att vara 🙂 Vad är sanningen? Vilka vill manipulera tankegångar åt ett visst håll och varför? Vi är alla hjärntvättade i olika hög grad. Frågan är om denna i varje enskild individ leder till något positivt eller inte. Vad utgör grunden i ett fungerande samhälle? Kärlek? Omtanke? Omsorg? Manipulation? Misstänksamhet? Hat? Rädsla? Vem vill man vara och vad vill man förmedla?

  Den hjärntvätt som sker i förtryckarregimer är av en helt annan kaliber. Och det är aldrig ok enligt min mening. Jag skulle uppskatta om man fick stopp på det största hotet vi har idag i Sverige, att extremislamisterna ohämmat får sprida sin hatpropaganda i moskéerna och tvinga människor in i en viss form av islam och dessutom får statsbidrag för det. Det är mycket viktigare att tala om än att tvista om den eller den ligger bakom detta. Vad ger det för resultat? Inga.

  Jag har väl rätt till att ha mina egna tankar utan att behöva kallas för fanatisk och blind? Jag försöker bara ge en helt annan bild utifrån individen och människans psykologi, men du kan inte se den. Det blir ofta den typen av anklagelser om man inte tänker likadant. Jag reagerade på att du tyckte att det var positivt att Sovjet gick in. Det har du sagt flera gånger på olika sätt i diskussionen. Och jag håller inte med. 🙂 Vad spelar det för roll om jag var där innan kommunisterna tog över? Naturligtvis är det inte något ett muslimskt förankrat land kan acceptera och speciellt inte afghanerna även om det fanns dem som var av annan åsikt. De var uppenbarligen inte i majoritet då de var tvungen att kalla på stridstanks och vapen och soldater. Och jag tycker det är helt fel väg att gå. Ok, kan jag få tycka det?

  Jag tror säkert att du är uppskattad här på Newsvoice, med alla dina kunskaper om detta spel och hur det går till. Alla skriver ju mer eller mindre likadant. Jag behöver inte veta så mycket i detalj. Jag försöker tänka och beskriva saker utanför de tankebanor som är rådande här men det brukar inte vara så lyckosamt…

  • Nelli
   Den kommunistiska regimen var redan DÄR och jag menade att regimen stod för hjärntvätten. De begärde Sovjetiskt ingripande och som sagt jag försvarar inte det.
   De är inte bara i MÖ för oljan. Syrien tex handlar bla om att få igenom gasledningar från Quatar till Europa så Europa inte har något behov av Rysk export. Ryssland och Europa skall tvingas klippa alla band. Islamisterna skall sen kriga i Kaukasus mot Ryssland och driva in dem i kaos. Analogt för Kina. Angloamerikanerna är ute efter total dominans och underkuvande av alla konkurrenter.
   Libyen handlade om att Khadaffi införde gulddinaren vilket stängde ute dollarn. Iraq handlade om att han började handla olja med euro ist för dollar. Etc etc för det finns naturligtvis fler anledningar.
   Det var ingen ’fransk’ revolution utan en utifrån styrd och finansierad kupp av frimurare med bla Venedig och britterna inblandade. Kommunism har med frimurarna att göra. Och de kom både från kontinenten och England men dess moderna start var i England.
   Men jag syftade på det som hände på 1800-talet speciellt under Marx. Han hade stark koppling till extrema nihilistiska rörelser men beskyddades av britterna. De och amerikanerna finansierade senare både kommunism och fascism. Angloamerikanerna stödde både marxism och reformistisk socialism med syfte att uppnå världsregering. Mycket av detta är nedtystat men genomsyrar maktens struktur idag. Nato EU FN, allt har tillkommit för att gynna angloamerikanernas intressen.
   Britternas tronföljare Prins Charles är en av dem som beskyddat hatpropaganda av det slag du kritiserar. Britterna kritiserades på 90-talet av många länder för att understödja terror. Han är privat praktiserande muslim, klär sig i djellaba ibland och ingår i det etablissemang som vill radera ut europeernas särdrag kulturellt och etniskt. Det gör ju även vårt etablissemang men detta styrs av angloamerikanerna. De våra är bara deras nyttiga idioter.
   Jag försvarade ju inte invasionen i Afgh bara att den redan existerande kommunistregimen gav en öppning. Och det jag kritiserar är att Usa ingrep ett halvår INNAN Sovjet invaderade !!!
   Du har ju fått framföra dina åsikter. Mina invändningar beror på att du missuppfattade och då kvarstår ett intryck som gynnar Usas agenda att eftersom de där ’konstiga’ (som antagligen är som europeer var för väldigt länge sen) går inte att komma överens med så då bombar vi dem och spelar ut dem mot Brics så att Usa uppnår sina onda mål.

 8. Peter,
  Du skrev: ”Du har ju fått framföra dina åsikter. Mina invändningar beror på att du missuppfattade och då kvarstår ett intryck som gynnar Usas agenda att eftersom de där ‘konstiga’ (som antagligen är som europeer var för väldigt länge sen) går inte att komma överens med så då bombar vi dem och spelar ut dem mot Brics så att Usa uppnår sina onda mål.”

  Ja jag har fått framföra mina åsikter. Det låter som om jag borde vara tacksam 🙂 Problemet med starka åsikter är att det skapas en åsiktskorridor, precis som det är hos andra grupper med starka åsikter om vad sanningen är. Och håller man inte med eller tänker från ett annat perspektiv så har man missuppfattat. Precis samma sak som händer i moskéerna. Och man ska övertygas för annars så kanske allt blir fel, och ett intryck skapas som gynnar USA:s agenda, t ex.

  Sen vrider du det till att jag försökt framstå islamisterna som ”konstiga”. Jag bara försökte förklara de muslimska salafistiska extremernas trosåskådning och mentalitet utifrån mina erfarenheter och utifrån de muslimers röster som börjat höras starkare och starkare om detta tvång de upplever här i Sverige. Jag har också försökt förklara om hur farligt det är med människors extrema åsikter som hävdar att de bär på sanningen och att det är ett hot att detta får fortgå i Sverige eftersom det i islamisternas fall får fler och fler att åka ner till IS från Sverige. Oavsett var det händer så vänder detta med att man har den enda fullkomliga sanningen till att människor vänder sig mot varandra och det är mycket destruktivt.

  Min åsikt ang flyktingströmmarna från Syrien, som var ett resultat av alla stridande falanger och ett sönderbombat land rent mänskligt sett, var att den kunde skapas för att problemet redan fanns med motsättningar i Syrien. Sen förstärktes dessa av olika intressen, men roten fanns redan. Jag tänker inte försöka övertyga dig om detta Peter, du har redan en så stark åsikt om det hela och att alla är offer för USA och de kan manipulera människor att börja kriga mot varandra. Min åsikt i frågan är att det kan man inte. Man kan manipulera jagsvaga människor, vilsna människor, människor utan tro. Annars får man tvinga med hjälp av vapen och makt som ockupationsmakter gör.

  Nu tänker jag inte säga mer om detta.

  • Nelli
   Jag menade att Usa vill att vi skall se dem som ovärdiga och att din uppfattnig hjälper dem om du inte ser orsakssammanhanget där Usa aktivt förvärrat situationen. Samuel Huntington som en sorts skribent åt CFR har formulerat agendan: clash of civilizations. Slutsatsen är att det går inte att ha fredlig samexistens. => imperialistiska krig behövs.
   Det handlar återigen inte alls om att vi har olika åsikter om hur dom ÄR även om du iofs inte såg hur det var efter de Afghanska kommunisterna tog över i Kabul (och inte jag heller) den korta tiden innan Usa började lägga sig i och Sovjet senare invaderade.
   Utan det handlar om huruvida man vill blunda för Usas roll eller inte. Är det verkligen så svårt att uppfatta den aspekten?
   Richard K Moore har skrivit en liten bok Escaping the matrix som redogör för hur världen styrs map geopolitik och sen ger en tillbakablick på mänsklighetens historia och därefter pläderar för lokalsamhälleslösningar. Rekommenderas för den som är kvar i matrix och vågar ta det röda pillret.

 9. För övrigt anser jag att vapenindustrin ska bära kostnaderna för flyktigströmmarna.  Fast då kommer väl ”vän av ordning” att invända, då kan den ej konkurrera, och går under.  Ja, det vore ju förstås ”en katastrof”.  (För ”vännen av ordning”.)

 10. Det som rivs ner måste ju byggas upp, det gäller bara att hålla sig framme. Krigsindustrin har blivit lik skapelsens mörka beskrivning. En stor j-a smäll och så börjar helvetet. Om vetenskapens och ekonomins apostlar får bestämma. De encelliga existenserna växer till.. och se kommer inte skuldberget till oss alla vare sig vi eller andra folk tro eller icke eller ens bett om det..

  Vad är ett krig? Om inte en enorm möjlighet när destruktion kan krama in alla möjligheter för lönsam utveckling och nybyggnation. Vad är en flykting om inte ett forna hinder för att införa något som liknar demokrati efter ett krig som inga likheter har med en…

  https://theintercept.com/2015/09/11/today-14th-anniversary-enormous-opportunity/
  ………………………….

  @Nelly. ” Man kan manipulera jagsvaga människor, vilsna människor, människor utan tro. Annars får man tvinga med hjälp av vapen och makt som ockupationsmakter gör.” Ej att förglömma vems ärenden terrorn till slut ändå går och ursäktar.. Manipulation handlar blott om vem som ska övertygas och vilka medel som krävs för att tippa över besluten i önskad riktning. Visst kan väl en fredspristagare tvingas in i ett krig om man bara utför tillräckligt hänsynslösa och väl dokumenterade provokationer. Förtryckets folk i arabvärlden och väst har alldeles för mycket gemensamt på bägge sidor för att inte spela ett högt och kostbart spel.. Det är därför de förra jagar sin avfällingar/troende som vidhåller att gud är god och gör allt för att skrämma dem till lämplig tro..

  Sedan har ju tyvärr alla konflikter, krig och liknande alltid handlat om inhyrda slaktare för de i US Corp belägna företagens krav på allt större makt och kontroll. Enda problemet har varit att ha tillräckligt många mellanhänder så att inte brottens egentliga innovatörer avslöjas.. I samma anda har man murat in sitt eget folk i ett skräckvälde som cyniskt nog är lönsamt och kräver underhåll och lagom med terror så att inte fjällen faller från de förskräckta betraktarna.. Talet om att riva synliga murar må imponera men det egna bygget är hiskeligt till omfång bredd och höjd..

 11. Det är alltså inget problem med mänskliga tragedier när de är sådan möjligheter för vår krigsindustri att visa vad fornstora dar innebär och EU krigsapparat för lebensraum maler ner på sin väg.. ”Till glädjen” bli bara allt ihåligare och hörs inte för larmet, skrien och detonationerna.. Ett EU som lyckas skaffa fler dödsoffer vid sina murar, vallgravar än någon ism.. Det är väl sant att västkapitalet på några hundra år dödat betydligt fler på sin väg mot ära och berömmelse för sin illaluktande och stinkande fred..

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här