Jens Jerndal: USA är roten till flyktingströmmarna

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 18 maj 2015
- Jens Jerndal
Obama in White House - Photo: Pete Souza, May 5, 2015

WhiteHouse press Photo Pete Souza

Debatten om Sveriges flyktingpolitik äger rum i forcerat krabb sjö. Det svenska åsiktsförtrycket firar nya triumfer i den politiska korrekthetens namn. Det talas om att vi har plikter mot dem som tvingas fly från krigshärjade områden och det är bara att acceptera situationen och öppna våra gränser. Visst.

Text: Jens Jerndal (Facebook), språkrör för partiet Enhet | Foto på Jerndal: Enhets blogg | Foto: Vita Huset pressfoto av Pete Souza | Read this article in English

Men hur skulle det vara om vi gick till roten av det onda och i stället försökte förhindra flyktingproblemet från att uppstå? – Hur skulle det vara med ett helhetsperspektiv för att finna den egentliga orsaken till problemet? Och begära att de som skapat problemet också tar hand om dess konsekvenser? Och att de omedelbart slutar skapa fler sådana problem?

Det talas aldrig om vem som är ytterst ansvarig för flyktingproblemet. Jo, för all del, våra politiskt toppstyrda medier låter oss förstå att allt detta orsakas av terroristorganisationer, islamiska fanatiker, mot vilka all världens samlade militärmakt intet förmår

Dock krävs verkligen inte särskilt mycket analys eller tankeförmåga för att klart se vem och vad som är upphov till 99% av flyktingproblemet.

  • Vem har skulden för Iraks ödeläggelse med miljoner döda och än fler lemlästade och hemlösa?
  • Vem bär skulden för samma sak i Libyen, och nu i Syrien?

Utan att nämna Afghanistan och ett flertal länder i Afrika. Ja, inte är det någon liten spontant självorganiserad grupp av fanatiska islamister, som varken USA eller NATO rår på. Om någon verkligen trodde det, tänk igen!

USA har under det senaste decenniet spenderat flera triljoner dollar på sitt ”försvar” mot dessa farliga terrorister över hela världen, och det är detta ”försvar” som oprovocerat bombat sönder en lång rad länder och framkallat de strida flyktingströmmarna.

Till saken hör att det sedan länge är konstaterat av objektiva amerikanska källor att både Al Qaeda och ISIS skapats, finansierats och dirigerats av de amerikanska säkerhetsorganisationerna själva för sina egna politiska och ekonomiska syften.

Är det då rimligt att små länder som Sverige skall tigande ta på sig ansvaret för att ta hand om alla dessa utblottade människor?

Missförstå mig inte, jag menar inte alls att vi skall stänga våra hjärtan och avvisa alla hjälpbehövande. Men hur rika vi än är per capita, så är vi ett ekonomiskt litet land med begränsade resurser.

Vad vi däremot har som inte är föremål för fysisk begränsning, är ett globalt förtroendekapital som förkämpar för fred, frihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Trotsa den globala makten!

Historien är full av erfarenheter, bl.a. från Nazityskland, som visar att den som tiger samtycker, och är därmed medskyldig till brottet. Vill vi få slut på krigen, massmördandet, förstörelsen och flyktingströmmarna, ja då måste vi alla rättskaffens människor och länder gå samman och säga ifrån att vi vet vad som pågår, och att vi inte längre tänker tiga och samtycka.

Kanske det kommer att kosta oss mer ekonomiskt att trotsa den globala makten, men om vi lyckas få slut på de onödiga krigen så har vår uppoffring inte bara givit asyl åt en bråkdels procent av flyktingarna, utan det kommer att ha räddat kanske miljontals liv och oskattbara mänskliga kulturvärden.

Och tro inte att en sådan akt behöver bli ett slag i luften. Mot en tillräckligt stor enad massa av engagerade människor blir till och med världens alla arméer till slut maktlösa. Kom ihåg Margaret Mead’s bevingade ord:

”Betvivla aldrig att en liten grupp medvetna och engagerade medborgare kan förändra världen. Ja, det är faktiskt enda sättet som världen har förändrats på någonsin.”

Text: Jens Jerndal (Facebook)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq