Lars Bern ser medicinska möjligheter med kolloidalt silver trots påståenden om antibiotikaresistens

publicerad 8 maj 2015
- Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,  NewsVoice.seLars Bern som tidigare bla var VD för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin samt Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté,  är en användare av kolloidalt silver. Han efterlyser mer studier för att fastställa om kolloidalt silver förstärker antibiotikans effekt.

Textutdrag från artikel av Lars Bern | Foto: Torbjörn Sassersson

Den hetaste debatten idag står mellan de som hävdar att bruket av kolloidalt silver kan öka risken för framodling av bakterieresistens och de som menar att det är tvärt om. Den främsta företrädaren i Sverige för det första lägret är en universitetslektor från Uppsala som heter Åsa Melhus.

I dagarna har det lagts fram en doktorsavhandling vid Uppsala universitet av en av hennes doktorander som säger sig visa på resistensbildning. I det andra lägret är det främst Anders Sultan som själv tillverkar och säljer kolloidalt silver, som hävdar att det är tvärt om. Han stödjer sig på artiklar i den vetenskapliga litteraturen som säger sig visa att preparatet förstärker effekten av antibiotika 10 till 1000 ggr. För den som vill fördjupa sig ämnet är det bara att söka på Google, det finns tiotusentals artiklar att botanisera bland.

Om det är som förespråkarna hävdar att silver kan vara en metod för att minska resistens, så är det mycket intressant ur hälso- och miljösynpunkt. En av de främsta bakomliggande orsakerna till dagens resistensutveckling är det massiva bruket av antibiotika inom uppfödning av köttdjur, fågel och fisk. Den vägen kan resistenta bakterier sedan föras vidare via kosten till oss människor och ut i ekosystemet.

Med den bakgrund jag målat här tycker jag det skulle vara ytterst intressant om några forskare inom jordbruket testade antibiotika tillsammans med silver på några djurbesättningar som regelbundet står på antibiotika. Om det är så att silvret förstärker antibiotikans effekt 10 till 1000 ggr, skulle man kraftigt kunna decimera antibiotikaanvändningen.

Läs mer

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kolloidalt silver mot Virus m.m.
  Mycket kort hoppas jag
  Alla normala Atomer är elektriskt neutrala. DVS har ingen elektrisk laddning. De har lika många Protoner som Elektroner. Se periodiska systemet, DVS där är elektrisk balans. Protoner är plusladdade delar av Atomer medan Elektroner är alltid minusladdade. Detta är likadant i hela Universum. När en SilverAtom förlorar Elektroner som har Negativ ( – ) laddning blir det ju överskott på plus laddning + då Protonerna är i majoritet och positivt laddade. och Atomen byter nu namn till Jon. En Jon får på grund av obalansen ett överskott av elektricitet. Kolloidalt silver.
  EX. Vid kontakt med en neutral Atom i tex ett el flera corona virus. Ni förstår nog vad som händer när den försvarslösa Corona Atomen och dess reproduceringskärna blir utsatt för Elstöten och samtidigt själv tvingas blir en jon då den Kolloidala SilverJonen samtidigt också kompenserar och stjäler en Elektron fr Corona virus Atomen. Nu uppstår en kedjeeffekt som som blir kris för viruset.
  SE.

  • Kolloidalt silver är inga joner. Det är mineralen silver finfördelad i ångströmsstorlek. Delarna är dock olika stora. ‘Kolloidalt silvervatten’ är därför ingen lösning utan en blandning, där silvermineralen håller sig flytande genom vattenmolekylernas ytspänning.
   Kolloidalt silver har lång medicinsk användning, exvis inom tandvård, med framgångsrik behandling av svår bakteriellt betingad tandlossningssjukdom. Det är dock nu längesedan detta tillämpades, bortmotat av läkemedelföretagens ekonomiska intressen, eftersom det är svårt att tjäna pengar på ett icke-patenterbart mineral.
   Ev verkan vid ‘virusinfektion’ får sökas i dels dess mycket låga resistans (‘nära supraledning’), dels ämnets enzym- och epigenetiska egenskaper. Således inaktiverar silver enzym som mikroorganismer behöver för sin ‘metabolism’.

 • AUTO HEMOTERAPIN är botemedlet till dom flesta sjukdomar inclusiv cancer, men eftersom det inte kostar nåt (man behöver bara en spruta för att ta och aplicerar sitt eget blod). Därför det kommer ALDRIG att bli känd. Så, folk kommer att fortsätta att dö och dom som säljer medicin kommer att fortsätta att bli rika. Jag känner massor av människor som har behandlas med auto hemoterapin (inclusiv min pappa) det var olika sjukdom och alla blev friska.

 • Tack för din avslöjande insats, Ingemar, du fortsätter att avslöja maktens lurendrejerier på ett enastående vis.

 • disputationen i Uppsala urartade till en fars då hela arbetet bara undersöktes med provokationer av silvernitrat. det man mätte var sålunda bara ev resistensutveckling av komplexet silvernitrat – men i rubriken på disputationen hade man avlägsnat ordet nitrat. – och i föredraget blandade man silvernitrat med kolloidalt silver utan någon som helst vetenskaplig stringens.
  Vid den följande. Opponentomgången tillläts bara fyra stycken att ställa frågor.
  men då dessa underlät den viktigaste frågan se ovan tog jag til orda strax före kl 16
  ag gjorde jämförelsen med HCN. Vätecyanid och undrade om man undersöker dess resistensernas på dess giftighet ska man då diskutera komplexet eller en av de ingående atomerna väte H, kol C eller kväve N
  samma hann jag säga om parallellen med AgNO3
  Då dök en professor upp bakom min rygg och bad mig hålla tyst, annars kulle polis tillkallas. bakom hennes rygg dök en väktare upp som förde ut mig ut lokalen. Han var mindre upprörd än professorn så jag fick gå in i gen och diskutera med andra i publiken, en stund till.tills väktaren dök upp igen och då fann jag det för gott att lämna Dag Hammarskjölds väg 17
  Ingemar Ljungqvist, DrScience. (OIUCM)

 • Redan Alexander Fleming, penicillinets fader, insåg att överdriven användning av antibiotika skulle skapa resistens, men marknaden såg säkert bara fördelar med det. Sjukdom är hälsa för en kapitalistisk läkemedelsindustri. Därför försvann den alldeles förträffliga autohemoterapin, som Fleming rekommenderade som alternativ till penicillin, ur bruk. Kostar ingenting, stärker kraftigt immunförsvaret för någon vecka och gör att antibiotika inte behövs vid t ex operationer. Googla på autohemoterapi. Jag vet inte vad Fleming hade för inställning till kolloidalt silver, men ibland är den beprövade erfarenheten äldre än vetenskapen och silver är känt som bra för hälsan sen urminnes tider i många kulturer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *