Lars Bern ser medicinska möjligheter med kolloidalt silver trots påståenden om antibiotikaresistens

publicerad 8 maj 2015
- Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,   NewsVoice.seLars Bern som tidigare bla var VD för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin samt Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté,  är en användare av kolloidalt silver. Han efterlyser mer studier för att fastställa om kolloidalt silver förstärker antibiotikans effekt.

Textutdrag från artikel av Lars Bern | Foto: Torbjörn Sassersson

Den hetaste debatten idag står mellan de som hävdar att bruket av kolloidalt silver kan öka risken för framodling av bakterieresistens och de som menar att det är tvärt om. Den främsta företrädaren i Sverige för det första lägret är en universitetslektor från Uppsala som heter Åsa Melhus.

I dagarna har det lagts fram en doktorsavhandling vid Uppsala universitet av en av hennes doktorander som säger sig visa på resistensbildning. I det andra lägret är det främst Anders Sultan som själv tillverkar och säljer kolloidalt silver, som hävdar att det är tvärt om. Han stödjer sig på artiklar i den vetenskapliga litteraturen som säger sig visa att preparatet förstärker effekten av antibiotika 10 till 1000 ggr. För den som vill fördjupa sig ämnet är det bara att söka på Google, det finns tiotusentals artiklar att botanisera bland.

Om det är som förespråkarna hävdar att silver kan vara en metod för att minska resistens, så är det mycket intressant ur hälso- och miljösynpunkt. En av de främsta bakomliggande orsakerna till dagens resistensutveckling är det massiva bruket av antibiotika inom uppfödning av köttdjur, fågel och fisk. Den vägen kan resistenta bakterier sedan föras vidare via kosten till oss människor och ut i ekosystemet.

Med den bakgrund jag målat här tycker jag det skulle vara ytterst intressant om några forskare inom jordbruket testade antibiotika tillsammans med silver på några djurbesättningar som regelbundet står på antibiotika. Om det är så att silvret förstärker antibiotikans effekt 10 till 1000 ggr, skulle man kraftigt kunna decimera antibiotikaanvändningen.

Läs mer

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq