Psykiatriska droger dödar fler än 500,000 människor/år över 65 år i väst – Äldrevården i kris

publicerad 15 maj 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Peter C. Gøtzsche
Peter C. Gøtzsche. Pressfoto

Högsta forskningschefen professor Peter Gøtzsche på det danska Cochrane-institutet varnar för att över 500,000 människor över 65 års ålder dör på grund av psykiatriska droger främst av typen antidepressiva, antipsykotiska och mediciner mot demens. Dessa droger har minimala fördelar och de dödar, säger Gøtzsche. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppd kl 10:53, 15 maj 2015

Peter Gøtzsches uppfattning stöds av ett team av forskare från Cochrane-institutet och budskapet om en pågående katastrof inom äldrevården publicerades i tisdags i den brittiska medicinska tidningen British Medical Journal. Se artikeln: "Does long term use of psychiatric drugs cause more harm than good?".

RT.com skriver att även om hela den psykiatriska industrin inte är enig har allt fler läkare och forskare de senaste åren börjat signalera att psykiatriska droger gör mer skada än nytta.

"Gøtzsche warns psychiatric drugs kill patients year in year out, and hold few positive benefits. He says in excess of half a million citizens across the Western world aged 65 and over die annually as a result of taking these drugs."

Peter Gøtzsche går så långt i sitt resonemang att han bla säger att:

  • i princip alla dessa läkemedel kan stoppas utan att skapa någon skada hos patienterna,
  • forskningsresultaten från Big Pharma har en tendens att vara vinklade till fördel för industrin,
  • läkemedel kan i början tyckas ge vissa fördelar, men dessa är endast temporära,
  • självmord på grund av medicinerna är kraftigt underrapporterade,
  • placeboeffekten är densamma som för vissa läkemedel som antidepressiva medel tex venlafaxine och fluoxetine (Prozac) och att
  • ett tillbakadragande av dessa mediciner kommer att generera en friskare och population som lever längre.

"Commenting on the negative side effects of such pharmaceutical drugs, Gøtzsche argued the “short-term relief” appears to be replaced by “long term harm.”"

Även om Peter Gøtzsche kritiseras för sina slutsatser av kända namn inom psykiatrin som Allan Young och John Crace medger dessa ändå att det finns problem med bieffekter. Young och Crace stödjer sina positiva uppfattningar om drogerna på forksningsresultat, men det är denna forskning som Gøtzsche anser är vinklad av och till fördel för samma industri som säljer medicinerna.

NewsVoice kommentar

vill-ni-ha-nagot-att-sova-pa-eutanasiI debattartikeln: "Dör 60 000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?" i NewsVoice framfördes hypotesen att ett oerhört stort antal äldre dör pga av vården. Argumentationen baseras på uppgifter från Socialstyrelsen som visar att 2013 avled 90 505 personer i Sverige varav 71% av samtliga dödsfall, alltså 64 258 stycken, inträffade vid 75 års ålder eller däröver.

Den brännande frågan är om samtliga dessa personer dog i förtid eftersom i princip samtliga över 75 år intar uppskattningsvis mellan 3 och 50 läkemedel per dygn.

Läs mer om Cochrane-institutet i RT-artikelnPsychiatric drugs kill 500k+ Western adults annually, few positive benefits – leading scientist

Text: Torbjörn Sassersson