Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 maj 2015
- Torbjörn Sassersson
Foton på mikrober i blodet: Marnie Potgieter, Janette Bester, Douglas B. Kell and Etheresia Pretorius
Mikrober i blodet - Foto: Marnie Potgieter, Janette Bester, Douglas B. Kell and Etheresia Pretorius
Foton på mikrober i blodet: Marnie Potgieter, Janette Bester, Douglas B. Kell and Etheresia Pretorius

En ny studie visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodetgår emot den allmänna uppfattningen inom läkevetenskapen att blod är sterilt. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar precis i linje med dr Erik Enbys slutsats som NewsVoice skrivit om tidigare.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 22:19, 21 maj 2015 | Foton på mikrober i blodet: Marnie Potgieter, Janette Bester, Douglas B. Kell and Etheresia Pretorius

De fyra forskarna kommer från universiteten i Pretoria i Sydafrika och Manchester i England samt från Manchester Institute of Biotechnology. Upptäckten rubricerades: “The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases” (PDF) vilken publicerades i FEMS Microbiology Reviews i maj 2015.

Forskarna betonar att förekomsten av främmande och sjukdomsalstrande mikroorganismer (patogener) kan leva och överleva i mänskligt blod och till och med inuti röda blodkroppar (erythrocytes). De påpekar att ett antal ultramikroskopiska studier has avslöjat ett ekosystem av mikrober i blodet (blood microbiome) i flera fall av kronisk sjukdom.

De menar att den primära källan till dessa organismer i blod och vävnad är mikrobiomet i tarmen och att dessa mikroberna hittat nya livsmiljöer i kroppen och därmed går över och blir sjukdomsalstrande. En annan källa är mikrober som lever i munhålan. Dessa bakterier i tarm och munhåla kan enligt forskarna ta sig in i blodströmmen och där leva vidare. Forskarna redovisar flera ultramikroskopiska foton av röda blodkroppar som angrips av både coccus- och bacillusformade bakterier.

Blodkropp angrips av bakterier
Mikroskopfoto av deformerad blod rödkropp angripen av bakterier.

“A number of recent, sequence-based and ultramicroscopic studies have uncovered an authentic blood microbiome in a number of non-communicable diseases. The chief origin of these microbes is the gut microbiome (especially when it shifts composition to a pathogenic state, known as ‘dysbiosis’). Another source is microbes translocated from the oral cavity.”

Läckande tarm och infekterade rotfyllningar

Forskarna kallar omlokaliseringen av dessa bakterier till platser i kroppen där de inte hör hemma för atopobiosis. Denna migration av bakterier till blod och vävnad kan leda till inflammatoriska och kroniska sjukdomar, hävdar de fyra forskarna i sin sammanfattning.

Studien innehåller även spekulationer om hur mikroberna, som normalt enbart ska finnas i tarm och munhåla, tar sig igenom barriärer och ut i blodet och vävnad. Processen har att göra med det patologiska tillståndet kallat läckande tarm (leaky gut). Se illustration nedan från forskarnas rapport.

Det är intressant att forskarna även identifierat munhålan som källa till bakterier som vandrar in i kroppen eftersom det ger tandvårdsskadade i Sverige vind i seglen. De har länge hävdat att infekterade rotfyllningar är bakteriehärdar som ger kroniska sjukdomstillstånd.

Leaky gut - Läckande tarm - Image: Marnie Potgieter, Janette Bester, Douglas B. Kell and Etheresia Pretorius

Dr Erik Enby har forskat på mikrober i blodet i 30 år

Erik EnbyEn svensk forskare som sett detta mikrobiom i mänskligt blod är dr Erik Enby. Han har under 30 års tid studerat denna “växt” av mikrober i blodet och därför försökt att larma svensk sjukvård och medicinska forskare om sina upptäcker, men det har skett utan resultat. Enby berättar för NewsVoice hur läkare och forskare ideligen upprörts och slagit ifrån sig Enbys iakttagelser. De har ansetts vara alltför kontroversiella.

Vid ett tillfälle när Enby till slut lyckades få chefsläkaren på centrallab på Sahlgrenska sjukhuset att titta i hans avancerade mikroskop på dessa mikrober som livligt rörde sig runt bland blodkropparna blev kommentaren:

“Sluta med det där Erik, du förstör ditt liv..”, varpå läkaren lämnade rummet.

Enby säger till NewsVoice att läkaren på Sahlgrenska förstod att upptäckten kunde leda till repressalier. Upptäckten var “förbjuden”.

Upptäckten kan revolutionera möjligheterna att bota “obotliga” sjukdomar

Forskarna från Sydafrika och England bekräftar nu Enbys upptäckter och deras studieresultat kan revolutionera förståelsen för en lång rad av inflammatoriska och kroniska sjukdomars uppkomst och behandling. Dr Erik Enby ansåg dock att han inte hade tid att invänta en ointresserad läkarkår så han började behandla blodet med särskilda korallmineraler från den japanska ön Okinawa.

Enby hade inte bara upptäckt att blodet kan innehålla mikrober utan även att blodkropparna kan flockas och bilda stapelliknande kluster som gör att överföring av syre och koldioxid försämras. Dessutom tycktes flockningen vara ett förstadium till blodproppar. När korallmineraler tillförs oralt, och sedan hamnar i blodet, upplöses denna flockning och blodet blir normalt friflytande.

Tillförseln av mineraler innebär också att mikroorganismernas livsmiljö förändras och blir mindre gynnsam för deras tillväxt och existens genom att redoxpotentialen blir negativ dvs förbättrad och blodet blir mer basiskt. Följden blir att patienter ofta blir friska från sina inflammatoriska och kroniska sjukdomar. Enby har även lyckats bota flera patienter och nio av dessa har öppet valt att vittna till Enbys fördel.

Detta har kraftigt upprört den svenska myndigheten IVO som polisanmält Erik Enby för olaglig behandling av cancerpatienter. I december 2014 genomfördes en polisrazzia på Enbys klinik. Fyra poliser trängde sig in på hans kontor och beslagtog hans dator och kalender. Efter 2,5 månader fick han tillbaka sina saker. Enby hävdar att han aldrig försökt bota cancer, men att han framgångsrikt behandlat cancersjukas blodtillstånd. Enbys advokat hävdar att IVO inte har något att komma med och Enby har inte heller åtalats för något.

På grund av de kontroversiella fynden i dr Enbys forskning har han inte lyckats få sina resultat publicerade. NewsVoice är därför en av de ytterst få tidningar som publicerat hans forskningsresultat. Dessa resultat bekräftas alltså nu av forskare från två universitet och ett bioteknologiskt institut.

Erik Enby fick 2015 utmärkelsen: livslång gärning i humanismens tjänst av föreningen Humanism & Kunskap.

Läs mer om Erik Enby

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq