Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Evidensbaserad politik? – VoF-professorn Sven Ove Hansson kanaliseras av 18 debattörer på DN och SvD

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 juni 2015
- NewsVoice redaktion
Prof. Sven Ove Hansson KTH - Foto: Europa Biotech

Prof. Sven Ove Hansson KTH - Foto: Europa Biotech

DEBATT OCH ANALYS. En debatt tar form på DN och SvD. Nu ska politiken bli evidensbaserad tycker 18 personer varav flera är beteendeingenjörer. De flesta har en koppling till VoF och KTH-professor Sven Ove Hansson som är politisk filosof och grundare av VoF. De anser att bakom politiska beslut och motioner ska finnas evidens, vetenskapliga bevis. Personerna startade “Nätverket för evidensbaserad policy” för att öka trycket på politikerna.

Text, debatt och analys: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Prof. Sven Ove Hansson KTH – Foto: Europa Biotech | Läs mer om evidensbaserad politik i NewsVoice

Artikeln skapade förmodligen en del reaktioner hos läsarna, men det är inte möjligt för vanligt folk att kommentera på varken SvD eller DN. Debatten genomförs ovanför folkets huvuden.

Läs och debattera därför gärna på NewsVoice. Hela debattartikelserien presenteras längst ner.

Tankeväckande repliker i DN och SvD

Martin Peterson från den filosofiska institutionen vid ett universitet i Texas, skriver i sin replik att ett Platonskt expertråd som ska filtrera politikernas motioner och beslut knappast är eftersträvansvärt:

”En grundläggande demokratisk princip är att det inte bara är kostnadseffektivitet och måluppfyllelse som avgör ett besluts legitimitet.”

”De väljare som inte gillar den politik som förs bör rösta fram andra politiker, snarare än försöka påverka ett Platonskt expertråd.”

”I det långa loppet vinner vi alla på att tillåta våra politiker fatta stundvis stolliga beslut, eftersom konsekvenserna av ett Platonskt expertstyre på lång sikt blir att demokratin urholkas.”

Maria Ludvigssom hävdar i sin replik att skaran verkar vilja designa väljarnas röstbeteenden. Ludvigsson skriver:

”Om nu nätverket hade rätt skulle sann evidensbaserad politik leda till ett enda förslag, en lösning, fritt från ”ideologi och populism”. Det skulle i sin tur innebära att alla partier kom fram till ett och samma svar och det är absolut omöjligt att förstå varför det – om än aldrig så evidensstint – skulle vara önskvärt.

En levande demokrati bygger på att det finns konflikter åsikts- och värderingsskillnader, intellektuell mångfald och på medborgarens rätt att fritt uttrycka det. Den färdiga och rationella medborgaren är en anomali och bygger på den obehagliga idén att en upplyst överhet kan fostra fram, designa, en ny människa.

Paradoxalt nog är det just starkt ideologiskt drivna regimer som har försökt sig på precis detta. Resultaten har varit förödande.”

NewsVoice kommentar och analys

Ska Sverige bli det första evidensbaserade landet i världen styrt av evidensbaserade politiker? Är det dit vi är på väg eftersom evidensbaserad politik innebär att politikerna måste bli “evidensbaserade”. De kommer att värderas av ett “platonskt expertråd”. Bara de politiker som drillas till att ha “rätt åsikter” – eftersom vetenskap också är politik –  blir de mest framgångsrika.

Frågan är vilken evidens som ska vara godkänd och vilken som inte är det? Vi vet att den största delen av forskningen som sker på universiteten är industrifinansierad och att den evidens som publiceras är den som industrierna har nytta av. Vi vet även att forskningsfusket är utbrett tack vare insiders och visselblåsare. Dessutom är forskare sällan överens om vilken evidens som är säkrast och vad som är evidens idag kan bytas ut mot annan evidens i morgon. Hur kvalitetssäkras att det “platonska rådet” har tillräckligt med moral och frihet från jäv för att kunna av avgöra vad som är bäst evidens för dagen?

Hur ska det gå för väljarna i ett evidensbaserat samhälle? Kommer enbart personer med vetenskaplig utbildning att få rösträtt? Icke evidensbaserade människor kanske riskerar att bli nedklassade. De  får tillhöra den evidenslösa kasten när de evidensbaserade människorna tar över, vilket i och för sig är en tillspetsad spekulation.

De 18 debattörerna knyts samman genom politisk filosofi från KTH med inslag av sekulär humanism

Hela idén med evidensbaserad politik låter misstänkt likt det naturvetenskapsorienterade tänkande och det bevis-krav-beteende som skeptikerföreningen VoF gjort sig känt för. NewsVoice undersökte därför om det fanns kopplingar och mycket riktigt: VoF och en av VoF:s grundare Sven Ove Hansson hänger som en ande ovanför evidensspektaklet.

Det visar sig att 70% av de 18 personer som signerat debattartiklarna är Sven Ove Hanssons elever, kollegor eller VoF-följare på Facebook.

Vem är professor Sven Ove Hansson?

Sven Ove Hansson (1951-) är en svensk filosof, författare och professor i filosofi vid KTH (hemsida). Han har publicerat cirka 30 böcker om vetenskapsteori och politisk filosofi samt över 200 fackfilosofiska artiklar inom beslutsteori och filosofisk logik. Sven Ove Hansson är marxist och var anställd i Industriarbetarfacket 1975-78 och av Socialdemokraterna 1978-83. Han har deltagit i flera statliga kommissioner. Han är redaktör för den filosofiska tidskriften Theoria och sitter i redaktionsrådet för Tidskrift för politisk filosofi. Han har tidigare varit vice ordförande i Riskkollegiet.

Sven Ove Hansson grundade 1982 föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) tillsammans med bla beteendepsykologen Berndt Brehmer (1940-2014) från Försvarshögskolan (tribute). FOI kallade honom för “Sveriges mister Ledning” (Framsyn). Brehmers specialitet var “Command and Control” (litt) och hans inflytande i VoF handlade bla om att ge råd om hur allmänhetens “konstiga tänkande” bör hanteras (overhead).

Hansson är redaktör och ansvarig utgivare för VoF:s tidskrift Folkvett och har skrivit studentlitteratur som används på KTH. Sven Ove Hansson är eximinator och kursansvarig för en rad kurser om bla: vetenskaplig kvalitet, riskfilosofi och bioteknologins etik.

Sven Ove Hansson har frekvent samarbeten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som lyder under Justitiedepartementet. MSB ersatte 2009 bla Styrelsen för psykologiskt försvar. Sven Ove Hansson anlitas även av Försvarets forskningsinstitut (FOI) som lyder under Försvarsdepartementet. FOI:s forskning stödjer totalförsvaret, svensk och internationell säkerhet.

9 av de 18 debattörerna är medlemmar på VoF:s Facebook-sida

VoF:s Facebooksida

Marie Björnstjerna, konsult vid Beteendelabbet, grundare av The Swedish Nudging Network (SNN).

Elias Dietrichson, lärarstudent, Forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Karim Jebari, postdoc i filosofi, Institutet för Framtidsstudier, kursansvarig för kursen Teknik och etik vid KTH med eximinator Sven Ove Hansson. Jebari skriver för bloggen Politisk Filosofi.

Magnus Johansson, beteendeingenjör och psykolog, Network planner på Teracom AB.

Ida Lemoine, konsult vid Beteendelabbet, ­grundare av The Swedish Nudging Network.

Måns Magnusson (Linkedin), doktorand i statistik vid ­Linköpings universitet, testperson på LEAB i Uppsala. Skriver för bloggen Politisk Filosofi.

Gustav Nilsonne, medicine dr, forskare i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholms universitet. Återkommande skribent för Folkvett, VoF:s medlemstidning. Skriver även för bloggen Politisk Filosofi.

Stefan Schubert, postdoc i filosofi, London School of Economics, författade “On the coherence of higher-order beliefs” publicerad i Southern Journal of Philosophy (2012), disputerade vid Filosofiska institutionen Lunds Universitet (Humanistiska teologiska fakulteten). Han skriver för bloggen Politisk Filosofi.

Marcus Widengren, forskningsingenjör, KTH (hemsida), listad på avdelningen för filosofi KTH med avdelningsföreståndare Sven Ove Hansson

4 av de 18 debattörerna är på annat sätt VoF-associerade

Tobias Malm, fil kand i filosofi, Stockholms ­universitet, kollega med Sven Ove Hansson.

Björn Lundgren, doktorand i filosofi, Kungliga Tekniska högskolan, doktorand på Sven Ove Hanssons avdelning för filosofi, KTH. Lundgren är lärare på kursen Teknik och etik vid KTH, med eximinator Sven Ove Hansson. Björn Lundgren var forskare på FOI-projektet Securit, memo 5253: Definition of information security culture (2015) tillsammans med bla Sven Ove Hansson.

Dan Munter Fil. lic. och doktorand i filosofi på KTH (hemsida), skriver fn avhandling om etiska koder vid KTH:s filosofiavdelning, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad med avd.föreståndare Sven Ove Hansson.

Simon Klein, fil kand i kognitionsvetenskap, ­Göteborgs universitet, ordförande (2014-) i Unga Humanister, en systerorganisation till VoF.

Övriga debattörer

Adam Altmejd (hemsida), doktorand i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Eskil Forsell (Twitter), doktorand i beteendeekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Linda Lindström, konsult vid Beteendelabbet, grundare av The Swedish Nudging Network.

Jenny Maria Nilsson, journalist, prisbelönt av Bonnier.

Robert Östling, forskare i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Text, debatt och analys: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Läs mer om evidensbaserad politik i NewsVoice

Relaterat

DN/SvD-debatten om evidensbaserade politiker:

DN: 31 maj 2015: Nätverket för Evidensbaserad Policy: ”Kunskap måste gå före ideologi och populism”

DEBATT.”Gör politiken evidensbaserad. Politiska beslut måste fattas på basis av evidens, snarare än ­populism eller ideologiskt motiverat tyckande. För att öka trycket på ­politikerna och se till att så faktiskt sker startar vi nu det partipolitiskt oberoende ­Nätverket för evidensbaserad policy, skriver 18 forskare och aktivister.”

DN: 1 juni 2015: ”Tre politiska frågor som borde hanterats evidensbaserat”

REPLIK.”Tack ni 18 kloka kvinnor och män för att ni bildat Nätverket för evidensbaserad policy. Jag har tre exempel på politiska frågor som under våren borde ha hanterats evidensbaserat, skriver barnläkaren och professorn Inge Axelsson.”

DN: 1 juni 2015: ”Lagstiftning om evidensbasering ger inte bättre beslut”

REPLIK.”Initiativet att starta ett nätverk för evidensbaserad policy är välkommet. Det behövs fler aktörer som driver betydelsen av kunskap i politiskt beslutsfattande. Nätverkets formuleringar är dock bara en början till att skapa förutsättningar för en konstruktiv evidensbasering, skriver två vetenskapsteoretiker.”

DN: 1 juni 2015: Martin Peterson: ”Politiker bör få torgföra stolliga förslag”

REPLIK.”I en demokrati röstas dåliga politiker bort i allmänna val. Att låta allvetande akademiker tillrättavisa dem är inte rätt väg att gå, skriver filosofiprofessorn Martin Peterson.”

SvD: 1 juni 2015: Maria Ludvigsson: “De designar ditt röstbeteende”

REPLIK.”Det är förvisso inte den ”upplyste despoten” som efterfrågas i debattartikeln men väl den disputerade. Dagens mest hårresande läsning stod det nyligen formerade ”Nätverket för evidensbaserad policy” för (DN 1/6).”

SvD: 5 juni 2015: Nätverket för Evidensbaserad Policy: Evidensdebattörer i replik: “Desinformation om disputerade despoter”

REPLIK.”Maria Ludvigsson läser mellan raderna i vår DN-artikel att vi efterfrågar ”disputerade despoter”. Det finns ett värde av att läsa mellan raderna, men också en fara. Risken är att man hittar saker som inte finns, utan som man trollat fram själv.”

DN: 6 juni 2015: Carl Johan von Seth: Politik är inte bara att tycka och önska

REPLIK.”Nyfascismen har i veckan fått ett ansikte. Åtminstone om man ska tro reaktionerna på det inlägg på DN Debatt som undertecknades av Nätverket för evidensbaserad policy (31/5).”

DN: 8 juni 2015: Nätverket för Evidensbaserad Policy: ”Vårt intresse ligger i de politiska beslutsprocesserna”

SLUTREPLIK.”Nätverket ägnar sig inte åt att föreskriva politiska värderingar eller ställa upp politiska mål. I stället ligger vårt intresse i den politiska beslutsprocessen efter att målen har ställs upp, skriver undertecknarna bakom Nätverket för Evidensbaserad Policy.”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq